id: h9bway

Gazeta Świat Wolności - Zatrzymajmy WHO!

Gazeta Świat Wolności - Zatrzymajmy WHO!

Nasi użytkownicy założyli 1 065 777 zrzutek i zebrali 1 160 195 134 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności14


 • 0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

ZATRZYMAJMY WHO!


Zapraszamy Cię do wsparcia naszej inicjatywy, która ma na celu szerzenie wiedzy i walkę o naszą suwerenność. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób i przedstawić im konsekwencje milczącego przyjęci zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych i traktatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).


Naszą główną inicjatywą jest wydruk i dystrybucja gazety, która przekazuje rzetelne informacje na temat zagrożeń związanych z traktatem WHO oraz zmianami w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR). Zebrane środki zostaną również przeznaczone na materiały infograficzne oraz na dodruk kolejnych egzemplarzy, jeśli pierwszy nakład gazety zostanie wyczerpany. Naszym celem jest dostarczenie tej informacji jak największej liczbie osób, których nie dotykają media głównego nurtu.


GAZETA MA BYĆ DARMOWA DLATEGO POTRZEBUJEMY WSPARCIA


Koszty związane z drukiem, składem gazety, wysyłką i konfekcjonowaniem są znaczące, dlatego potrzebujemy wsparcia społeczności, aby móc zrealizować nasze cele. Nasza inicjatywa ma na celu świadome podejmowanie decyzji dotyczących naszej suwerenności, która jest zagrożona oddaniem w ręce prywatnej korporacji, jaką jest WHO.


KAŻDY KTO MA CZAS I CHĘCI MOŻE POMÓC W DYSTRYBUCJI NOWEGO MEDIUM:

FORMULARZ DOŁĄCZENIA DO INICJATYWY LOKALNIE


Chcemy również zorganizować spotkania informacyjne, na których będziemy omawiać problem i rozmawiać z uczestnikami, aby odpowiadać na ich pytania i wątpliwości. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, które nie mają dostępu do informacji związanych z traktatem WHO.


PODAJ PROSZĘ INFORMACJE Z TEJ ZRZUTKI W SWOICH KRĘGACH, TAK OMINIEMY CENZURĘ


Nasze działania są oparte na dowodach, badaniach i ekspertyzach, które potwierdzają negatywne konsekwencje oddania suwerenności w ręce WHO. Zagrożenie to obejmuje utratę kontroli i decyzyjności naszego kraju oraz naruszenie praw człowieka. Chcemy, aby polskie społeczeństwo zdawało sobie sprawę z tych konsekwencji i mogło podejmować świadome decyzje.


Dlatego potrzebujemy twojego wsparcia! Twoja darowizna pomoże nam zrealizować cele naszej inicjatywy, a każdy przekazany grosz zostanie przeznaczony na druk i dystrybucję gazet, organizację spotkań informacyjnych oraz materiały infograficzne. Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna praca przyczyni się do odzyskania i ochrony naszej suwerenności.


Serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia, która pomoże nam dotrzeć do jak największej liczby osób i szerzyć wiedzę o zagrożeniach związanych z traktatem WHO.


Wolność nie jest dana raz na zawsze - dołącz do naszej inicjatywy i wspólnie zawalczmy o naszą suwerenność!


U9a4D9q3hJsNzc9a.png

Zamiętaj, że wolność nie jest dana raz na zawsze!

Czy ludzie powinni ŚWIADOMIE decydować o tym, czy chcą oddać swoją suwerenność w ręce dyrektora generalnego prywatnej organizacji WHO?


Czym jest WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie jest agencją Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za międzynarodowe działania w dziedzinie zdrowia publicznego. Założona w 1948 roku, organizacja ta pracuje na wielu frontach, w tym w walce z chorobami zakaźnymi, promowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawie dostępu do opieki zdrowotnej na całym świecie. Celem WHO jest kierowanie i koordynowanie międzynarodowych działań zdrowotnych, opracowywanie polityk zdrowotnych, zapewnianie wsparcia technicznego dla krajów i monitorowanie trendów zdrowotnych.

F6Ru66AcYe3IY0fO.png

WHO jest oskarżana o konflikty interesów, będąc pod wpływem firm farmaceutycznych i dużych fundacji, co wpływa na jej politykę zdrowotną. Krytycy twierdzą, że WHO oddaliła się od swojego pierwotnego celu promowania zdrowia, zbytnio koncentrując się na promowaniu szczepionek kosztem innych metod poprawy zdrowia publicznego. Organizacja ta jest zdominowana przez biurokrację i technokrację, skupiającą się na zyskach dla przemysłu farmaceutycznego, co skutkuje ignorowaniem naturalnych metod leczenia i marginalizacją klinicznej debaty naukowej.


Dorota Rodziewicz ze Stowarzyszenia "Nauczyciele dla Wolności" u red. Jana Pospieszalskiegofx3xyOLFEcmqoq7i.png

Podczas pandemii COVID-19, WHO była krytykowana za ignorowanie alternatywnych metod leczenia i lekceważenie dowodów z różnych krajów. Została oskarżona o niekompetencję, brak uczciwości i korupcję, szczególnie w kontekście zarządzania informacjami o niepożądanych reakcjach na szczepionki mRNA i inne terapie. Organizacja również pomijała sprawdzone leki, nie zwracając uwagi na preferencje i wartości osób, których dotyczą jej zalecenia.


Czy zdajesz sobie sprawę, że obecnie mamy do czynienia z jednym z największych zagrożeń dla naszej suwerenności od dziesięcioleci?


Andrew Bridgen podczas wystąpienia w brytyjskim parlamencie powiedział: 

„Dyrektor generalny WHO będzie miał możliwość ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, nawet jeśli będzie to fałszywy alarm, przejmie absolutną kontrolę nad życiem wszystkich obywateli suwerennych narodów. Jest to próba przejęcie władzy nad wszystkimi narodami na całym świecie, które się zgodzą na przyjęcie zmian w IHR.

PDH62JPoVvdEoHTe.png

Nowe uprawnienia, które uzyska WHO, obejmą swobodę ogłaszania pandemii, a nawet potencjalnej pandemii, i w tym momencie wszystkie uprawnienia decyzyjne przejdą pod kontrolę WHO. Obejmowałoby to również możliwość ogłoszenia stanu wyjątkowego z powodu występowania ludzkich patogenów, patogenów zwierzęcych lub domniemanego zagrożenia środowiskowego, a nawet ryzyka związanego z którymkolwiek z powyższych, swobodę nakładania ograniczeń na wszystkie osoby w państwach członkowskich oraz wprowadzenia obowiązkowych szczepień lub podawania innych leków.


6AvziaFxw4ZWpDZE.png


Szczepionki mają być produkowane w ciągu 100 dni, z pominięciem badań na ludziach i ograniczeniem testów bezpieczeństwa i skuteczności do minimum. Co więcej, w ramach tych zmian przyznano by prawo do określania stosowania niektórych leków w nagłych przypadkach medycznych i zakazu stosowania innych, a także do decydowania o opiece zdrowotnej dla każdej osoby, przy czym lokalni lekarze byliby zmuszeni do przestrzegania edyktów WHO. Niewybrani biurokraci w Genewie uzyskaliby możliwość narzucenia globalnego paszportu zdrowotnego, narody byłyby zobowiązane do inwigilowania i cenzurowania prasy i mediów społecznościowych, aby nie można było usłyszeć głosów sprzeciwu. Usunięcie klauzuli dotyczącej praw człowieka, usunięcie zapisu o wdrażaniu zaleceń „z pełnym poszanowaniem godności, praw człowieka i podstawowych wolności” z artykułu 3 IHR - jest niewybaczalne.


22pUVpg2ZHregG9N.png

Zalecenia, które WHO wydała podczas pandemii Covid-19 były zaleceniami, które miały charakter doradczy a ich wprowadzenie lub zignorowanie było niezależną decyzją suwerennych rządów i suwerennych parlamentów. Szwecja odważnie i skutecznie zdecydowała się je zignorować. Ten traktat uczyniłby zalecenia WHO obowiązkowymi, bez debaty parlamentarnej w żadnym z krajów członkowskich, który zdecyduje się przyjąć zmiany w IHR.

WHO nie wyciągnęła wniosków z ostatniej pandemii, ponieważ nie dokonała nawet przeglądu swoich zaleceń, a jak wiemy z niezależnie przeprowadzonych przeglądów, był to ciąg katastrof: lockdowny, obowiązkowe eksperymentalne szczepionki i obowiązek noszenia masek, z których wszystkie spowodowały ogromne szkody dla naszej populacji i gospodarki. Grozi nam, że damy tej organizacji jeszcze więcej uprawnień do powtarzania tych katastrofalnych błędów, a może nawet więcej”.


Jeśli jesteś jednym z tych, którzy zgadzają się z restrykcjami, obostrzeniami i ograniczeniami wolności człowieka wprowadzonymi w czasie pandemii, to prawdopodobnie nasza akcja nie jest skierowana do Ciebie⛔️


lNCIx1F5N4BjgW7R.png

Pobierz grafiki-vlepki informujące o akcji!


Jednak jeśli czujesz potrzebę głębszego zrozumienia sytuacji, jeśli pragniesz zawalczyć o Twoje prawa i wolności, to zapraszamy Cię serdecznie do naszego ruchu✅️


Zostań lokalnym ognikiem Świata Wolności! Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/RDo26g8KiPJfERB87


Chcemy szerzyć wiedzę opartą na nieocenzurowanych faktach i wspólnie dążyć do odzyskania naszej suwerenności!


Międzynarodowe korporacje tj. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) kontynuują współpracę w celu wprowadzenia cyfrowego paszportu, który będzie obowiązkowy dla każdego.

Według założeń traktatu WHO podstawą dopuszczenia Ciebie do funkcjonowania w poszczególnych sektorach życia publicznego będzie Twoja uległość względem zastosowania się do obostrzeń ustalanych odgórnie przez WHO*


vy1Y8FQ2K6tBpMFR.png

1. Będziesz chciał wyjść do kawiarni? Wpierw będzisz musiał sprawdzić, czy WHO nie ogłosiło lokalnego lockdownu.

2. Chcesz leczyć się za pomocą środków np. zi, co do których masz zaufanie? Tylko jeśli zgodzi się na to WHO

3. Zechcesz podzielić się wątpliwościami lub odczuciami dotyczącymi działania swojego rządu lub Światowej Organizacji Zdrowia? To oni zadecydują czy Twoja wiadomość dotrze do odbiorcy.


Jakie są podstawowe zagrożenia tego traktatu:

-Nadanie Światowej Organizacji Zdrowia „centralnej roli w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie jako organu kierującego i koordynującego na poziomie międzynarodowym”

(Odebranie uprawnień państwom do decydowania o doborze skutecznych środków walki z epidemiami*)

-Wprowadzenie mechanizmu wzajemnego kontrolowania się państw w przestrzeganiu polityki sanitarnej narzucanej przez WHO (instrument nacisku na Polskę)

-Walka z „dezinformacją”

(oczywiste implikacje-cenzura prawdy- kto kontroluje media- big farma- pacjent uleczony=pacjent stracony)

- Obowiązek uwzględnienia w polityce zdrowotnej „równości genderowej”

(W szerszej perspektywie- kontrola przyrostu naturalnego=depopulacja)


❗️Ratyfikacja traktatu WHO oznacza przede wszystkim całkowitą utratę suwerenności państw na rzecz korporacyjnej biurokracji zdominowanej przez wpływy prywatnej firmy, jaką jest Światowa Organizacja "zdowia".


Niestety media głównego nurtu nie angażują się w najważniejszą debatę stulecia, a politycy wydają się unikać tematu i nie podejmować żadnych działań. Jest to niezwykle niepokojące, że tak ważna kwestia jest ignorowana i bagatelizowana przez tych, którzy powinni działać w interesie społeczeństwa.


PvBOIeFwAGXfogwM.png

Pobierz grafiki-vlepki informujące o akcji!


Postanowiliśmy rozpowszechniać wiedzę z tym związaną, aby dotrzeć do jak największej liczby osób!


Do tej pory osoby zaangażowane w akcję występowały w wielu stacjach internetowych, takich jak PL1, Wrealu24, udzielając wyjaśnień na temat ogromnego zagrożenia, jakim jest traktat WHO⛔️


fLjwkmRJmB2fuN4j.png

https://pl1.tv/title/podnosimy-alarm-traktat-who-jest-smiertelnie-niebezpieczny-dlaczego-milczycie/

https://pl1.tv/title/szykuja-nam-globalna-dyktature/

https://pl1.tv/title/nie-wazcie-sie-nam-tego-zrobic/


O problemie wypowiadali się także takie autorytety jak:


O zagrożeniu, jakie pociąga za sobą oddanie suwerenności Polski i wszystkich obywateli zamieszkujących nasz kraj, na rzecz prywatnej korporacji WHO, trzeba jak najgłośniej mówić, dlatego teraz potrzebujemy Twojej pomocy!

Jak to zrobić?

Możemy to osiągnąć za pomocą tradycyjnych drukowanych mediów.


Postanowiliśmy stworzyć tematyczną gazetę, która w przystępny sposób przedstawi polskiemu społeczeństwu konsekwencje milczącego przyjęcia przez Polskę "paktu" z WHO.


BgWRDSfOasN3VZEq.png


Pobierz grafiki-vlepki informujące o akcji!Oprócz tego planujemy również organizować spotkania informacyjne aby szerzej omówić ten problem i dotrzeć do jak największej liczby osób.


Gazeta będzie dostępna bezpłatnie, dlatego potrzebujemy wsparcia od każdego zaangażowanego Polaka.


Zredukowaliśmy nasze koszty do minimum, a całą pracę wykonujemy jako wolontariusze.


Jedynymi kosztami są druk, profesjonalny skład graficzny gazety (2000 złotych) konfekcjonowanie i wysyłka.


Aby wydrukować każde dziesięć tysięcy gazet, potrzebujemy około 3000 złotych. Dodatkowo dochodzi koszt konfekcjonowania i wysyłki, która niestety może być nawet droższa niż sam druk. W przybliżeniu ok. 20 zł za jedną paczkę nadaną na paczkomat. Tak więc na druk i wysyłkę 10000 egzemplarzy do 200 zgłoszonych osób (tyle już jest zgłoszonych na 9.11.2023) potrzebujemy 9000 złotych i ok. 7000 za każde następne 10000 egzemplarzy rozdrystrybuowanych po całej Polsce tam gdzie świadomi ludzie chcą szerzyć wiedzę o zagrożeniach i rozwiązaniach dla Wolnego Świata.


iMBMaAkLj1zR3KQP.png

Nasz początkowy, ambitny plan polega na rozpoczęciu z nakładem 20 000 egzemplarzy! Już otrzymujemy zgłoszenia od licznych osób z całej Polski, gotowych do rozpowszechniania gazet.


Dzięki temu rzetelne i sprawdzone informacje, które są cenzurowane przez media głównego nurtu, będą mogły się rozprzestrzeniać.


Możesz przekazać cegiełkę w wysokości już nawet 5 złotych, aby symbolicznie wesprzeć naszą akcję.


Każde 10 złotych będziemy mogli wymienić na ponad 30 gazetek!


Sponsorując akcję kwotą 50 złotych przyczyniasz się do dystrybucji 150 sztuk, a za 100 złotych możemy wydrukować nawet 300 gazet!


Aby osiągnąć nasz pierwszy cel potrzebujemy 16000 PLN i taki ustawiamy pierwsze próg zbiórki.


Jeśli uda nam się zebrać większą kwotę, będziemy mogli zwiększyć nakład i zorganizować dodatkowe wsparcie promocji


Każdą kwotę, która przekroczy ustawiony próg przeznaczymy na wydruk materiałów infograficznych (wlepki, ulotki), które będą mogły być załączone do wszystkich lokalnych dystrybutorów gazety, a także na dodruk kolejnych egzemplarzy jeśli pierwszy nakład zostanie wyczerpany. Jeśli jeszcze zostaną nam środki to przeznaczymy je na przygotowanie następnego numeru poświęconego równie istotnym zagadnieniom co Traktat WHO! Między innymi przymusowi injekcji i innym totalitarnym działaniom globalnych koncernów .


Może zastanawiasz się czy będziemy skuteczni w realizacji zadania przygotowania i dystrybucji tak ważnej gazety.


Do tej pory osoby, które współuczestniczą w projekcie wykonały wiele działań na rzecz obrony prac człowieka i wolności.


Stowarzyszenia i organizacje wolnościowe opracowały wspólne stanowisko dotyczące WHO CA+ „traktatu antypandemicznego” oraz w październiku 2022 roku wystosowały do posłów, senatorów, polskich europarlamentarzystów oraz naszych reprezentantów w WHO Apel wzywający do zatrzymania wpływu WHO na politykę zdrowotną Polski. 


Wykorzystaj stanowisko i apel do swoich działań. Rozpowszechniaj informację o tych dokumentach oraz wykorzystaj go w całości lub części do własnego rozwijania tej oddolnej kampanii informacyjnej. Wysyłaj go do urzędników, organizacji oraz ludzi mediów. Wykorzystaj swoje kompetencje i potencjał do działania!!!

wspolne-stanowisko-organizacji-wolnosciowych-22.09-1Pobierz

Apel-do-poslow_28_09_2022_APR-1Pobierz


Od dwóch lat realizowane są działania mające na celu zatrzymanie globalnego zamachu stanu, którego realizuje między innymi WHO.


Dołącz do nas. Ty masz MOC zmiany!!!


Zorganizowana petycja zebrała już ponad 2820 głosów poparcia


tF0n8Wwty7D1s7Pc.png

Przykładem wydarzenia jakie każdy z nas może zorganizować w swoim miejscu zamieszkania jest zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” wydarzenie na warszawskiej starówce w dniu 13 maja 2022 r.


Nagranie całości: przemowy, happening oraz „krąg prawdy”:


Pozostając biernymi wobec zbliżającego się nieuchronnie dyktatu WHO, zostaniemy pozbawieni prawa do suwerennego decydowania o swoim ciele, stracimy bezpowrotnie nasze prawo do wolności.


Czy chcesz usłyszeć kiedyś od dziecka pytania:

“Co robiłaś/robiłeś, kiedy wprowadzali niewolnictwo?”

Wolność nie jest dana raz na zawsze✌️


23tvbmV681nn3PGr.png

Pobierz grafiki-vlepki informujące o akcji!

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 4

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Cegiełki i podziękowania
50 gazet Świat Wolności
50 Gazet "Świat Wolności" Bardzo proszę o podanie dokładnego adresu, na który mamy przesłać nagrodę! Adres mailowy umożliwi nam przesyłkę paczkomatem,
35 zł

Kupione 64

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
100 gazet Świat Wolności
100 Gazet "Świat Wolności" Bardzo proszę o podanie dokładnego adresu, na który mamy przesłać nagrodę! Adres mailowy umożliwi nam przesyłkę paczkomatem...
50 zł

Kupione 28

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
200 gazet Świat Wolności
100 Gazet "Świat Wolności" Bardzo proszę o podanie dokładnego adresu, na który mamy przesłać nagrodę! Adres mailowy umożliwi nam przesyłkę paczkomatem...
80 zł

Kupione 11

Zakończona
Cegiełki i podziękowania
500 gazet Świat Wolności
100 Gazet "Świat Wolności" Bardzo proszę o podanie dokładnego adresu, na który mamy przesłać nagrodę! Adres mailowy umożliwi nam przesyłkę paczkomatem...
170 zł

Kupione 4

Zakończona

Wpłaty 522

preloader

Komentarze 13

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Madra inicjatywa. Powodzenia!

  4 000 zł
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Na suwerenność !

  25 zł
 • STEFAN KRYSZTOF

  Mam sugestie dla RTedakcji , aby uzyskała bardziej dokładna informację od drukarni, jakie to "nieprzewidywalne zdarzenie" uniemozliwiło dostarczenie gazety na czas wczorajszego protestu..*Taka ogólnikowa odpowiedź drukarni ma prawo budzic obawy, czy czasem ktoś nie sypnął nam piachem w tryby, oraz zastanowić się w przypadku braku konkretów ze strony drukarni, czy jest to miejsce wystarczajaco wiarygodne, aby składać tam kolejne zamówienia...*Pozdrawiam !!!

 •  
  Użytkownik anonimowy

  Powodzenia nam wszystkim świadomym

  ukryta
 • S
  Sebastian

  Wojna przeciwko ludzkości trwa w najlepsze. Przerażające jest to że naszymi przeciwnikami są politycy których wybieramy (tylko konfederaci poruszają ten temat), pozostali milczą łącznie z naszymi krajowymi mediami, przecież ci głupcy budują piekło dla siebie i swoich bliskich, a nie tylko dla innych

  50 zł