id: gdchvz

Prawda o niemieckich obozach - międzynarodowa akcja informacyjna

Prawda o niemieckich obozach - międzynarodowa akcja informacyjna

Nasi użytkownicy założyli 1 152 322 zrzutki i zebrali 1 197 649 296 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Ponieważ w zagra­nicz­nych mediach coraz częściej słychać okre­ślenie „pol­skie obozy zagłady”, posta­no­wi­liśmy zawal­czyć o dobre imię naszych dziadków i przy­po­mnieć kto naprawdę te obozy na polskiej ziemi budował. Chcemy wywiesić w wielu miastach w Polsce i zagra­nicą plakaty i bilbordy, które przy­pomną, kto tak naprawdę był wtedy katem, a kto tylko ofiarą.

Obecnie trwają prace nad:

# dedy­ko­waną stroną inter­ne­tową z której m.in. będzie można pobrać plakat do druku i rozkle­jania. Zamie­rzamy w ten sposób przy pomocy zaan­ga­żo­wanej polskich społecz­ności plaka­tować liczne miasta na całym świecie

# ogło­szony zostanie szeroko zakro­jony konkurs na najlepsze grafiki, które znajdą się na plaka­tach i bilbor­dach

# pozy­sku­jemy firmy dyspo­nu­jące bilbor­dami które po symbo­licz­nych wręcz kosz­tach udostępnią nam miejsce. Bilbordy będą wisiały także w Polsce aby zwrócić uwagę społeczną na ten problem, który prze­spany może Polskę bardzo wiele kosz­tować w przy­szłości!

# dołą­czają się kolejne media społecz­no­ściowe, inter­ne­towe promu­jące naszą akcję, a to dopiero początek szeroko zakro­jonej kampanii, także w mediach trady­cyj­nych

Na co wydamy pieniądze:

Szanu­jemy każdą Waszą i naszą złotówkę dlatego główny ciężar oparty zostanie na zgła­sza­ją­cych się firmach, grafi­kach i osobach prywat­nych z całego świata które za free chcą wspomóc akcję. Jednak pewnych rzeczy nie prze­sko­czymy chcąc żeby akcja miała rozmach. Zebrane środki zostaną wydane w więk­szości na bilbordy w tym zagra­niczne. Tylko od Was i tej zbiórki zależy czy nasza akcja trafi na ulice Berlina, Londynu, Tel Avivu czy Nowego Jorku.

Czego nam potrzeba:
- Waszej pomocy finan­sowej! Liczy się każda złotówka!
- Więcej "zaprzy­jaź­nio­nych firm", które pomo­głyby nam to zrobić taniej i więcej
- Grafików, chcą­cych wziąć udział w naszym konkursie ;)

 

Linki:

http://www.wykop.pl/link/2577763/wykopowe-bilbordy-akcja-zbieramynabilbord-ruszyla/

http://histmag.org/Uzytkownicy-Wykop.pl-walcza-z-polish-death-camps-11280

 

Infor­macje i dyskusje o akcji śledzić można na Wykop.pl pod hash­ta­giem #zbieramynabillboard

 

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 586

preloader

Komentarze 11

 
2500 znaków