id: gdchvz

Prawda o niemieckich obozach - międzynarodowa akcja informacyjna

Prawda o niemieckich obozach - międzynarodowa akcja informacyjna

19 462 zł 
z 200 000 zł
9%
zakończona 30.04.2016r
586 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Ponieważ w zagra­nicz­nych mediach coraz częściej słychać okre­ślenie „pol­skie obozy zagłady”, posta­no­wi­liśmy zawal­czyć o dobre imię naszych dziadków i przy­po­mnieć kto naprawdę te obozy na polskiej ziemi budował. Chcemy wywiesić w wielu miastach w Polsce i zagra­nicą plakaty i bilbordy, które przy­pomną, kto tak naprawdę był wtedy katem, a kto tylko ofiarą.

Obecnie trwają prace nad:

# dedy­ko­waną stroną inter­ne­tową z której m.in. będzie można pobrać plakat do druku i rozkle­jania. Zamie­rzamy w ten sposób przy pomocy zaan­ga­żo­wanej polskich społecz­ności plaka­tować liczne miasta na całym świecie

# ogło­szony zostanie szeroko zakro­jony konkurs na najlepsze grafiki, które znajdą się na plaka­tach i bilbor­dach

# pozy­sku­jemy firmy dyspo­nu­jące bilbor­dami które po symbo­licz­nych wręcz kosz­tach udostępnią nam miejsce. Bilbordy będą wisiały także w Polsce aby zwrócić uwagę społeczną na ten problem, który prze­spany może Polskę bardzo wiele kosz­tować w przy­szłości!

# dołą­czają się kolejne media społecz­no­ściowe, inter­ne­towe promu­jące naszą akcję, a to dopiero początek szeroko zakro­jonej kampanii, także w mediach trady­cyj­nych

Na co wydamy pieniądze:

Szanu­jemy każdą Waszą i naszą złotówkę dlatego główny ciężar oparty zostanie na zgła­sza­ją­cych się firmach, grafi­kach i osobach prywat­nych z całego świata które za free chcą wspomóc akcję. Jednak pewnych rzeczy nie prze­sko­czymy chcąc żeby akcja miała rozmach. Zebrane środki zostaną wydane w więk­szości na bilbordy w tym zagra­niczne. Tylko od Was i tej zbiórki zależy czy nasza akcja trafi na ulice Berlina, Londynu, Tel Avivu czy Nowego Jorku.

Czego nam potrzeba:
- Waszej pomocy finan­sowej! Liczy się każda złotówka!
- Więcej "zaprzy­jaź­nio­nych firm", które pomo­głyby nam to zrobić taniej i więcej
- Grafików, chcą­cych wziąć udział w naszym konkursie ;)

 

Linki:

http://www.wykop.pl/link/2577763/wykopowe-bilbordy-akcja-zbieramynabilbord-ruszyla/

http://histmag.org/Uzytkownicy-Wykop.pl-walcza-z-polish-death-camps-11280

 

Infor­macje i dyskusje o akcji śledzić można na Wykop.pl pod hash­ta­giem #zbieramynabillboard

 

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 586

preloader

Komentarze 13

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

879 202 zrzutki

i zebrali

808 873 461 zł

A ty na co dziś zbierasz?