MARATON Z 84-LETNIM DZIADKIEM NA WÓZKU koniec za 48 dni ID: hgcmkc

MARATON Z 84-LETNIM DZIADKIEM NA WÓZKU

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

2 690
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


23-letni wnuk Marek wraz ze swoim 84-letnim dziadkiem Wiesławem planują przebiec Maraton 6 października 2019 r. Jednak żeby było to możliwe potrzebują Twojego wsparcia. W tamtym roku przebiegli już wspólnie półmaraton. Czy tym razem poradzą sobie z królewskim dystansem?


The 23-year old grandson Marek together with his 84-year old grandfather Wiesław plan to run the Marathon on October 6th. However, it would be possible to do this only with your support. Last year they accomplished half-marathon together. Will they deal with the king's distance this time?


Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

GRANDPAGANG

Czyli jak 23-letni wnuk wraz ze swoim 84-letnim dziadkiem poruszającym się na wózku planują przebiec MARATON.

Mam zamiłowanie do sportów ekstremalnych, sprawdzania się na różnych polach i udziału w niecodziennych wydarzeniach. Więcej na ten temat znajdziecie na moim Instagramie @wendrenski. Jednak moje osiągnięcia zazwyczaj zdobywałem samodzielnie.

Ale nie o mnie ma tu być mowa.

Mój dziadek zawsze był aktywną osobą. W młodości grał w piłkę nożną. Zawsze też lubił siatkówkę i pływanie. Dużo spacerował.

Niestety w 2012 r. ze względów zdrowotnych amputowano mu nogę. W wyniku powikłań niemożliwe stało się chodzenie z protezą. Dlatego odtąd dziadek porusza się tylko na wózku.

W 2018 roku, podczas jego 83 urodzin, wpadłem na pomysł, by dziadek zamiast siedzieć w fotelu i oglądać telewizję zaczął odkrywać nowe możliwości w swoim życiu.

Dlatego też spontanicznie wybraliśmy się w góry, a w drodze powrotnej pojechaliśmy na gokarty.

Dodatkowo założyłem dziadkowi prywatnego Instagrama o nazwie @grandpagang.
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie to początkiem nowej przygody.

Miał przeczucie, że coś nadchodzi.

Patrząc na to co wcześniej osiągnąłem, zaproponowałem dziadkowi wspólny udział w półmaratonie. Kiedy o tym usłyszał, miał taką minę.Coś Ty Wymyślił ?!
Jednak mówiąc całkiem szczerze w momencie decyzji, ja również nie wiedziałem czy damy radę wspólnie to zrobić.


Wózek + dziadek ważą około 80 kg.
Nierówności na drodze i wózek typu spacerówka nie wróżyły sukcesu. Do tego dystans 21 km. Nic tylko zrezygnować.


Lecz to nie w naszym stylu. Przecież zawsze, jeśli się chce czegoś naprawdę chce, to znajdzie jakiś sposób, aby osiągnąć cel. Dlatego należało ułożyć dobry plan.
Pierwszym punktem planu było znalezienie organizatora, który umożliwiłby start. Wybór padł na Pana Bohdana Witwickiego. Twórcę Silesia Marathonu.

Gdy dostaliśmy odpowiedź na maila z potwierdzeniem możliwości wspólnego startu wiedzieliśmy, że nadszedł czas przygotowań.


Pierwsza próba nie była prosta, ponieważ odkryliśmy nowy problem, a mianowicie przednie kółka wózka przy większej prędkości zaczynały spowalniać jazdę. To tak jak w wózku sklepowym, który próbujemy rozpędzić. W pewnym momencie przednie kółka zaczynają drgać i działać jak hamulce.

Stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że nikt nie był w stanie na tamten moment rozwiązać tego problemu. Nie znaleźliśmy osoby, ani instytucji, które byłyby w stanie nam pomóc.

Pozostało nam pogodzić się z sytuacją i trenować na tym co mamy.


Na wzniesieniach dobrze sobie radziliśmy, lecz podczas jazdy z górki, nawet przy mniejszych prędkościach, kółka odmawiały posłuszeństwa. Jedynym rozwiązaniem było dociążanie przednich kół i niemalże unoszenie tylnych kół. Tylko jak przebiec półmaraton próbując utrzymać tyne koła niemalże nad ziemią?

To tak jakby przebiec z taczką ważącą 80 kg półmaraton w 3 godziny.


Mimo tych przeszkód, dzięki dużej determinacji, zapałowi do treningów stanęliśmy na linii startu Silesia Marathonu i ukończyliśmy półmaraton w regulaminowym czasie (ok 2 godziny 40 minut).

To było wzruszające i wykraczające poza granice normalności osiągnięcie.


Dlatego też w tym roku postanowiliśmy wystartować w maratonie podczas zbliżającej się edycji Sielsia Marathonu 6 października 2019 roku.

Tym razem będzie to 2 razy dłuższy dystans niż poprzednio.

I znowu nie wiemy, kto w tym roku będzie chciał się zaangażować w naszą inicjatywę.

Tym razem start nie będzie możliwy bez wsparcia organizacji z zewnątrz.

Znaleźliśmy już odpowiednią firmę, która wyprodukuje dla nas wózek dostosowany do naszych potrzeb i potrzebujemy do tego Twojego wsparcia.

Oto nasz przekaz do wszystkich:


„Mamy zielona światło od Pana Bohdana.

Jednak chcemy, aby to wydarzenie wpłynęło na resztę Polaków. Aby przyłączyli się do naszej inicjatywy.

Start będzie możliwy dzięki dostosowaniu wózka oraz odpowiedniemu przygotowaniu (w tym treningom pod stałą kontrolą lekarzy, zachowaniu diety - dziadek jest cukrzykiem, co dodatkowo komplikuje sprawę i odpowiedniemu zapleczu finansowemu).

Przygotowania do startu oraz całą drogę planujemy udokumentować. Tak, aby była to pamiątka, która na „zdrowy rozum” będzie wywoływała reakcję „Niemożliwe” „Oszaleli” „Czy to możliwe?”.

Nasza inicjatywa jest skierowana do wszystkich. Zarówno młodszego jak i starszego pokolenia.

Dlatego zachęcamy Was, abyście stanęli 6 października 2019 r. na linii startu i przebiegli maraton razem z nami.

Jeśli pomyśleliście sobie teraz "Nie damy rady", to wyzwanie jest właśnie dla Was.

Kto chce wesprzeć naszą inicjatywę oraz przyłączyć się do zespołu, dzięki któremu to wydarzenie stanie się rzeczywistością, będzie bardzo mile widziany. Docenimy wszelką pomoc.

Planujemy zaangażować media, instytucje, fundacje, firmy sportowe, odzieżowe, suplementacyjne i wiele innych organizacji związanych ze sportem.

Jednak to jedynie początek naszych pomysłów. Tym razem nie ograniczymy się do udziału w biegu. Chcemy, aby to wydarzenie przeszło do historii.

Dziękujemy za wszelkie wsparcie oraz za umożliwienie realizacji naszego marzenia.

Pozdrawiamy Marek oraz Wiesław”.
Tak wygląda wózek na który zbieramy.Dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną na nasz cel.


Pobiegnij Razem z Nami

W tym roku postanowiliśmy również utworzyć grupę GranpaGang, która pobiegnie razem z nami.

Dla uczestników, którzy wraz z nami wystartują, przygotowaliśmy specjalne koszulki od organizatora z logo GrandpaGang.

Jeśli chcecie dołączyć do nas, to zachęcamy do zapisania się i wspólnego startu.

Tutaj szczegóły:

1. Wejdź na stronę https://silesiamarathon.pl

2. Wybierz Silesia Marathon 2019

3. W nazwie klubu wpisz drukowanymi literami "GRANDPAGANG" tak jak widoczne na zdjęciu.

4. Do zobaczenia 6-go października na linii startu.

GRANDPAGANG

23-year old grandson, together with his 84-year old grandfather moving on a wheelchair plan to run MARATON.

In 2018, during Wiesław's 83rd birthday, I came up with the idea that my grandfather, instead of sitting in a chair and watching TV, better try something new in his life. 

That's why we made a trip to the mountains. However, it was a foretaste of what the expedition started. 

On the way back we went to karts. 

In addition, I came up with the idea to set up a private instagram named @grandpagang.  

We didn't know then that it would be the beginning of a new adventure. 

I have an everyday passion for extreme sports and everyday challenges. You can find out more about my instagram @wendrenski

But it's not about me. 

After his birthday, I found that most of the things I had achieved were usually done by myself. At this point, as we are very close, we decided to implement my grandfather in a special plan to do something together. 

My grandfather has always been involved in sport. However, in 2012 because of diabetes, he lost his right leg. Subsequent complications due to the poor performance of the procedure prevented him from returning to walking with a prosthesis. Therefore, he only moves on a wheelchair. 

After a short thought, I came up with the idea that we will run together in the half-marathon. When my grandfather heard first time about it, he had such a face.
What Did You Do ?!


However, speaking quite honestly at the time of the decision, I also did not know is it possible to do. 


The wheelchair + grandfather weighs about 80kg. Inequality on the road, our wheelchair type was not suitable for this idea. For distance 21 km. 

But always if you want, you will find a way to do it. Therefore, a good plan had to be made. 


The first point of the plan was to find an organizer that would allow the start. 

It was on Mr. Bohdan Witwicki. The creator of the Silesia Marathon.

When we got the reply to the email with the assurance of the possibility to joint start, we knew that the preparation time had come. 


The first attempt was not easy because we discovered a new problem, namely the front wheels of the trolley at higher speed began to slow down by vibrations. It's just like in a shopping cart that we're trying to go faster. At some point, the front wheels start to vibrate. It was a challenge for us. 

Unfortunately, no one was able to solve this problem at that moment. No handyman or NFZ (National Health Fund) offered wheelchair service. So we had to reconcile with it and train on what we have. 

On the hills it was easy, but downhill even at lower speeds the wheels refused to obey. 

However, there was one way when the handle from the trolley was supported from the bottom by weighting the front wheels. 

Just how to run the half marathon by holding almost the rear wheels above the ground? It's like running with a wheelbarrow weighing 80 kg half-marathon in 3 hours. A real challenge. 


However, our desire to start and enthusiasm for training we stood at the start line of the Silesia Marathon and we finished the half-marathon in regular time (about 2 hours 40 minutes). 

It was touching and going beyond the limits of the normality achievement.

That's how we looked together at the 

finish line


That is why this year we decided to take part in the marathon during the upcoming edition of 

Silesia Marathon on October 6th, 2019. This time it will be twice as long as before. The question is who will be interested in our initiative this year. This time the start will not be possible without the support of an external organization. Here's our message to everyone:

"We have a green light from Mr. Bohdan. However, we want this event to affect the rest of the World. That they join our initiative. The start will be possible thanks to the adjustment of the new wheelchair and proper preparation (including training under the constant supervision of doctors, diet - the grandfather is a diabetic which further complicates matters and the appropriate financial resources). We plan to document the preparation for the start and the entire road. Our initiative is directed to everyone. Both younger and older generation. Therefore, we encourage you to join us on October 6th on the starting line and run the marathon with us. If you've been thinking "I can not do it now" then the challenge is just for you. Who wants to support our initiative and join the team, thanks to which this event will become a reality, will be very welcome and we will appreciate all help. We plan to involve the media, offices, foundations, sports, clothing, supplementary companies and many other organizations related to sport. However, this is only the beginning of our ideas. This time we will do more than just start in the running competition. We want this event to go down in history. Thank you for all the support and for making this dream come true. Greetings Marek and Wiesław."This is our wheelchair that we are collecting money for.

Run Together with GRANDPAGANG ! 

Run Together !  This year we also decided to create the  Granpa Gang group, which will run with us.

For participants who will start with us, we have prepared with the CEO os Silesia Marathon special T-shirts with the GrandpaGang logo.

If you want to join us, we invite you to subscribe.  

Details here:

1. Go to https://silesiamarathon.pl

2. Choose Silesia Marathon 2019 

3. In the club name, enter capital letters "GRANDPAGANG" as shown in the picture. 

4. See you on the 6th of October on the starting line.
środa, 10 lipca 2019 o 13:14

Witajcie Kochani Jak widzicie udało nam się z Waszą pomocą nazbierać na wózek i jest już w produkcji. Jesteśmy Wam dozgonnie wdzięczni i słowami tego nie wyrazimy. Pytacie często czy nadal można wpłacać pieniądze na zrzutkę i na co będą przeznaczane. Zrzutka pozostaje aktywna i dziękujemy za każdy datek który przekazujecie. Jeśli chodzi o pozostałą kwotę, która się tutaj zbiera będziemy ją przeznaczać na dalszy rozwój GrandpaGang, bo mamy w zanadrzu jeszcze kilka szalonych pomysłów oraz będziemy chcieli komuś również pomóc w przyszłości. Dlatego jeśli macie ochotę przyłączyć się i wesprzeć GrandpaGang to serdecznie dziękujemy za wszystko co dla nas robicie. Mamy nadzieję że poznamy Was osobiście wszystkich już 6go października podczas Silesia Marathonu. Do zobaczenia !

Aby dodać komentarz lub

AJ
50 zł

Aleks Jablonska

Zycze duzo zdrowia i powodzenia w maratonie :) Francja trzyma kciuki!

AP
500 zł

Adam Przemyk

Jestem z Wami!!

BS
30 zł

Beata Szubrycht

Bardzo się wzruszyłam czytając o Was artykuł w RW. Bardzo Wam kibicuję i trzymam kciuki :-) Obydwaj jesteście wspaniali !!!

JG
150 zł

Joanna Goral

Od czasu do czasu będę Was jeszcze zaskakiwać

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia, a najlepiej w pierwszej 10!

Marek Wendreński

Dziękujemy serdecznie !

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Podziwiam i życzę powodzenia!!!

Marek Wendreński

Wspaniale dziękujemy :D

AP
1 000 zł

Adam Przemyk

Jesteście wielcy! Trzymam kciuki !;)

Marek Wendreński

Z takim partnerem jesteśmy WIELCY !!

MK
25 zł

M. K.

Super ekstra!!! Jesteście wspaniali!!!

Marek Wendreński

Dziękujemy Ci wspaniale

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

Marek Wendreński

Bardzo dziękujemy

PM

Paulina Michna

Powodzenia !!!!!

Marek Wendreński

Dziękujemy !!!

W
20 zł

WANDA

POWODZENIA PANOWIE, JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNA I TRZYMAM KCIUKI ZA WAS,

Marek Wendreński

Niepełnosprawność to nie koniec świata a raczej jego początek ;)

AC
10 zł

Anna Czarnecka

Powodzenia ;)

JG
1 200 zł

Joanna Goral

Największą radością będzie Was poznać na żywo.

Marek Wendreński

Asia jesteś niesamowita
Nie spodziewaliśmy się tego zupełnie
Wspaniale jest doświadczyć takiego wsparcia.
Dziękujemy i do zobaczenia

JW
25 zł

Joanna Wróbel

brawo:) i powodzenia

Marek Wendreński

Serdeczne dzięki !

Użytkownik anonimowy
15 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia chłopaki!

Marek Wendreński

Dziękujemy !

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

powodzenia chłopaki!

Marek Wendreński

Bardzo dziękujemy !!!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia wspaniały pomysł.

Marek Wendreński

Bardzo bardzo dziękujemy !

JW
1 000 zł

Jagoda Winnicka

FABRYKA PIĘKNA

Marek Wendreński

Pięknie dziękujemy !

JG
500 zł

Justyna Grondke-Trąbska

A co mi tam... 500 + ;)

Marek Wendreński

Justynka Ty potrafisz zaskoczyć. Wspaniale że jesteś naszym partnerem nie od dziś !

MP
100 zł

Małgorzata Podgórska

Trzymam kciuki ✊✊dajcie czadu ????

Marek Wendreński

Dziękujemy serdecznie. Tak właśnie będzie !

JL
100 zł

Joanna Ludniewska

Trzymam kciuki i dajcie czadu ❤????????

Marek Wendreński

Bardzo dziękujemy i damy czadu !

KP
50 zł

Katarzyna Prado Alvarado

Podziwiam i trzymam kciuki

Marek Wendreński

Bardzo bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam ciepło

BA
25 zł

Barbara Andrzejczyk

Trzymam kciuki za obu Panów. Życzę dużo sił i wytrwałości.

Marek Wendreński

To nam się przyda w 100%. Dziękujemy za wsparcie ✌????

Powodzenia !

Marek Wendreński

Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam ????????

Weronika Brzęczkowska

Piekna inicjatywa, powodzenia!

Marek Wendreński

Dziękuję Ci pięknie ????

MS

Mariola Sasin

Jesteście niesamowici! Kibicuje Wam mocno! :)

Marek Wendreński

Pięknie dziękuję ????

MK
18 zł

Maria Kwasiborska

Piękna inicjatywa! Trzymam kciuki

Marek Wendreński

Bardzo dziękuję ????

MA
25 zł

Marcin Ablewicz

Powodzenia! Wspaniała inicjatywa! Pozdrowienia dla dziadka. :)

Marek Wendreński

Serdecznie dziękuję ????

PP
20 zł

Patrycja Podgórska

Cegiełka i ode mnie, powodzenia! ❤️

Marek Wendreński

Dziękujemy za wsparcie ????

Użytkownik anonimowy
15 zł

Użytkownik anonimowy

Coś pięknego! Trzymam kciuki ❤️❤️❤️

Marek Wendreński

Dziękujemy wspólnie ????

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia ????

Marek Wendreński

Przyda się ????

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Jestem pod ogromnym wrażeniem!!!!

Marek Wendreński

Dziękujemy ????????

M
25 zł

Magda

Powodzenia chłopaki :)

AB

Agata Buraczyńska

Powodzenia, trzymam kciuki!

AS
50 zł

Agata Sienicka

Powodzenia :)

Marek Wendreński

Dziękujemy pięknie ????

RR

Renata R

Trzymam kciuki, jesteście niesamowici niemożliwe nie istnieje, wszystko jest w naszych głowach

Marek Wendreński

Niemożliwe tylko w naszych głowach ????

Marek Wendreński

Książki

Marek Wendreński
MR
50 zł

Magda Roman

Powodzenia!!! Niemożliwe nie istnieje!!!

Marek Wendreński

Dziękujemy pięknie ????

Użytkownik anonimowy
7 zł

Użytkownik anonimowy

3mam kciuki! Wszystkiego dobrego! ????

Marek Wendreński

Przyda się ✌????????

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Oboje panowie jestescie wielka inspiracja i z calego serca zycze Wam powodzenia!

Marek Wendreński

Serdecznie dziękujemy z całego serca ????????

Marek Wendreński

Pięknie dziękujemy i działamy dalej ????

ES
50 zł

Ewa Serwecińska

Powodzenia! Świetna inicjatywa! Inspirujecie!

Marek Wendreński

Bardzo dziękuję ????

DG
50 zł

Dominika Gradowska

Trzymam kciuki!
????

Marek Wendreński

Dzięki wielkie ????

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

powodzenia grandpagang

Marek Wendreński

Serdecznie dziękujemy ????

JG
1 000 zł

Justyna Grondke-Trąbska

Trzymam kciuki! Powodzenia!

Marek Wendreński

Bardzo dziękujemy i do szybkiego zobaczenia

A

Agnieszka

Strasznie Wam kibicuje - tyska biegaczka @truchtacz

Marek Wendreński

Dziękujemy serdecznie za wsparcie Agnieszko i zapraszamy do wspólnego startu

AM

Agnieszka Majewska

Trzymam kciuki ;)

Marek Wendreński

Dzięki Agnieszko
Do szybkiego zobaczenia

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

yes yes yes

Marek Wendreński

Yassss :D

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

podziwiam i wspieram

Marek Wendreński

Dziękujemy bardzo

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

DAJCIE CZADU!

Marek Wendreński

Taki mamy zamiar :D

MZ
20 zł

Marcin Zygma

DWIE DYCHY demonie, Pozdrawiam :)

Marek Wendreński

Hah dziękujemy bardzo :D

RV

Roza von mach

3 mam za was kciuki chłopaki

Marek Wendreński

Dziękujemy bardzo Róża

EC
100 zł

Ewa Cabaj

Piękna inicjatywa Marku, kibicuję Wam z całego serca... dziadek musi być dumny, że ma takiego wspaniałego wnuka... Brawo..

Marek Wendreński

Dziękujemy bardzo Ewa. Dzidek jest dumny że ma takiego wnuka, a wnuk jest dumny że ma takiego dziadka :)

EC
25 zł

EWA Chorzów

Mam nadzieję, że dacie radę. Super pomysł. Trzymam kciuki!!

Marek Wendreński

My też mamy taką nadzieję, a rzeczywistością stanie się to już 6-go października !

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

DAJCIE CZADU

Marek Wendreński

Taki mamy zamiar. Dziękujemy :D

OT
60 zł

Octagon Tychy

Biegnę dla #grandpagang

Marek Wendreński

Ooo tak
Takie wsparcie nam się bardzo przyda

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia ! :-)

Marek Wendreński

Dziękujemy bardzo serdecznie

CB

Celina Burczyk

Trzymam za Was kciuki ❤️

Marek Wendreński

Dziękujemy bardzo Celina i zapraszamy do kibicowania na Stadionie Śląskim 6-go października

Trzymam kciuki! Twój czytelnik - Jacek Z.

Marek Wendreński

Dziękujemy Jacku. Cieszę się że przez moją książkę trafiłeś tutaj.

MG
50 zł

Marta Gorywoda

Dream team powodzenia

Marek Wendreński

Dziękujemy bardzo Marta. To prawdziwy DREAM SQUAD

MM
100 zł

Michał Mazur

Zajebista inicjatywa, powodzenia!

Marek Wendreński

Dziękujemy Michał i zapraszamy do wspólnego biegu.

MP
100 zł

Mariusz Przygoński

Jesteście mistrzami !! Kacham Was !!

Marek Wendreński

Dziękujemy Ci bardzo. Przesyłamy dużo radości i dziękujemy że zechciałeś nas wesprzeć.

IF
10 zł

Iga Frąckowiak

Powodzenia

Marek Wendreński

Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję że do zobaczenia.

RK
25 zł

RENATA KUSA

Powodzenia chłopaki

Marek Wendreński

Dziękujemy Renato. Może w takim razie pobiegniesz z nami ? ????

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Świetna inicjatywa! 3mam kciuki i kibicuję! :)

Marek Wendreński

Dziękujemy. Szkoda że nie poznaliśmy Twojego imienia, ale wiedz że jesteśmy Ci bardzo wdzięczni.

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Szacunek dla wnuczka za tak piękna inicjatywę. Powodzenia

Marek Wendreński

W imieniu wnuczka i dziadka serdecznie dziękujemy.

JO
30 zł

Jakub Ochmann

Powodzenia!

Marek Wendreński

Dziękujemy Jakubie

T
32 zł

Tomek

Do równego :) na lepszy start

Marek Wendreński

Dzięki Tomku bardzo serdecznie.

JP
10 zł

Jan Pawłowski

Trzymam za was kciuki. Powodzenia w przygotowaniach.

Marek Wendreński

Dziękujemy Janie. Powodzenia się przydadzą bo czekają nas ciężkie miesiące pod względem treningów.

JG
1 200 zł
Joanna Goral
MT
1 050 zł
Marta Tymoszuk
JG
1 000 zł
Justyna Grondke-Trąbska
GG
1 000 zł
Grazyna Greiner -Maciuga
AP
1 000 zł
Adam Przemyk
MP
1 000 zł
Małgorzata Podgórska
JW
1 000 zł
Jagoda Winnicka
BG
1 000 zł
Barbara Grajewski
J
500 zł
Justyna Grondke
AP
500 zł
Adam Przemyk
Marek Wendreński
500 zł
Marek Wendreński
AS
500 zł
Alina Sekunda
500 zł
Natalia Łozicka
MS
300 zł
Małgorzata Skowron- Mazur
Dominik
250 zł
Dominik
DD
165 zł
Damian Dycha
JG
150 zł
Joanna Goral
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AP
100 zł
Aneta Przybysz
EC
100 zł
Ewelina Cywińska
SK
100 zł
Stanisław KRUCZKOWSKI
G
100 zł
Grazyna
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
EC
100 zł
Ewa Cabaj
JL
100 zł
Joanna Ludniewska
MP
100 zł
Mariusz Przygoński
KJ
100 zł
Katarzyna Jankowska-Pencarska
MP
100 zł
Małgorzata Podgórska
A
100 zł
aga
PG
100 zł
Paulina Gieniec
MM
100 zł
Michał Mazur
LK
100 zł
Lucyna Kędzierska
Aneta Opała
100 zł
Aneta Opała
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
OT
60 zł
Octagon Tychy
RI
50 zł
Regina Iskra
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JW
50 zł
Jolanta Wołowiec
ES
50 zł
Ewa Serwecińska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
J
50 zł
Justyna
GRANDPAGANG
50 zł
GRANDPAGANG
J
50 zł
Justyna
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MS
50 zł
Mariola Sekunda
SP
50 zł
Sabina Pluta
MJ
50 zł
Magdalena Jakubowska
AJ
50 zł
Aleks Jablonska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
50 zł
Michał Dychto
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JF
50 zł
Jadwiga Furmanska
M
50 zł
Mikuska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PS
50 zł
Paulina Szczepaniak
AZ
50 zł
Adam Ziolkowski
M
50 zł
Michał
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
D
50 zł
Daniel
A
50 zł
Ania
GR
50 zł
Grazyna Rysak
KL
50 zł
Kasia Lebuda
AS
50 zł
Agata Sienicka
ES
50 zł
Emilia Smoter
AR
50 zł
Aneta Rozanska
KP
50 zł
Katarzyna Prado Alvarado
MA
50 zł
Magdalena ajakubowska
IE
50 zł
Iwona E Zborzil
J
50 zł
Justyna
AL
50 zł
Alicja LUTOBORSKA
AR
50 zł
Aneta Rozanska
50 zł
Jacek Zybaczyński
M
50 zł
Magda
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
IW
50 zł
Ilona Walczak
A
50 zł
Ania
DG
50 zł
Dominika Gradowska
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
A
35 zł
Andrzej trela
T
32 zł
Tomek
BS
30 zł
Beata Szubrycht
JO
30 zł
Jakub Ochmann
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
JJ
25 zł
Joanna Jarząbek
BA
25 zł
Barbara Andrzejczyk
AK
25 zł
Anna Klaus
MA
25 zł
Marcin Ablewicz
JW
25 zł
Joanna Wróbel
M
25 zł
Magda
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
K
25 zł
Karolina Mlynska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
EC
25 zł
EWA Chorzów
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
G
25 zł
Grzegorz
TK
25 zł
Tomasz Kucharczyk
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MK
25 zł
Maciej Kościelniak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
R
25 zł
Renata kusa
T
25 zł
Tekla Sobieniewska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Magda Kolat
GB
25 zł
Grażyna Barancewicz
TR
25 zł
Tomasz Rusinowicz
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
21 zł
Asia Sobczak
MZ
20 zł
Marcin Zygma
DD
20 zł
Dominika Długokęcka
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
PD
20 zł
Patrycja de Ramer-Novakova
PR
20 zł
Pamela Rzepka
VS
20 zł
Viola Sawicka
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
W
20 zł
Weronika
A
20 zł
Andrzej Treka
W
20 zł
WANDA
MM
20 zł
Małgorzata Michalska
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
GK
20 zł
Gosia Kalicka
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
P
20 zł
Patrycja
MK
18 zł
Maria Kwasiborska
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
AA
15 zł
Aleksandra Andrejkowicz
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
W
15 zł
Waldemar Kłódkiewicz
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
AA
14 zł
Andrzej Andrzejewski
K
12 zł
Kamila
Dane ukryte
12 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
12 zł
Dane ukryte
P
12 zł
Patrycja
L
10,79 zł
Lotek
E
10 zł
Elwira
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
aneta opała
10 zł
aneta opała
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
PD
10 zł
Paweł Duda
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
10 zł
Anna
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MW
10 zł
Mateusz Wizner
J
10 zł
juz.biegne
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
K
10 zł
Katarzyna Jedut
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
AK
10 zł
Anna Klimowicz
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
KN
10 zł
Katarzyna Niemiec
P
10 zł
Paulina
I
10 zł
Iwa
T
10 zł
TeamPychotka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
W
10 zł
Weronika
IF
10 zł
Iga Frąckowiak
G
10 zł
Grzegorz Pawłowski
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
M
10 zł
Monika
NS
10 zł
Natalia Sobolewska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
A
9 zł
Andrzej Trela
IS
7 zł
Izabela Sobańska
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
PW
7 zł
Patryk W
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
AM
7 zł
Aleksandra Myszk
MP
7 zł
Michał Pluskota
J
7 zł
Jan
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
Weronika
7 zł
Weronika
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
KS
7 zł
Kinga Szlufarska
DP
7 zł
Danusia PIWOWARCZYK
Dane ukryte
7 zł
Dane ukryte
PP
7 zł
Patrycja Puda
Użytkownik niezarejestrowany
1 zł
Użytkownik niezarejestrowany
Marek Wendreński
1 zł
Marek Wendreński
Marek Wendreński
1 zł
Marek Wendreński
AM
ukryta
Agnieszka Majewska
AB
ukryta
Agata Buraczyńska
RV
ukryta
Roza von mach
C
ukryta
Celina
AD
ukryta
Anna Dzięcioł
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Agnieszka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AB
ukryta
Andrzej Botor
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
M.Sasin
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AM
ukryta
Aleksandra Mudyn
KG
ukryta
Kinga Groch
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
RR
ukryta
Renata R
KP
ukryta
Katarzyna Poznanska
P
ukryta
Paulina M
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
DB
ukryta
Daga Bojek

Pierwsza wpłata

Najwyższa wpłata

JG
1 200 zł
Joanna Goral
Nasi użytkownicy założyli

349 121 zrzutek

Pomóż zebrać środki dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

2 690
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.