id: guru36

Społeczność i państwo wolnych, wspierających się ludzi.

Społeczność i państwo wolnych, wspierających się ludzi.

0 zł 
z 20 000 zł
0%
319 dni do końca
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Zrzutka ma na celu stworzenie nowego Państwa opartego na innym niż obecnie powszechnie panującym modelu relacji międzyludzkich. Potrzeba taka wynika z szybkiego rozwoju świadomości i pragnień ludzi przy jednoczesnym braku możliwości zaspokojenia rodzących się potrzeb człowieka w ramach skostniałego systemu. Dzięki technologii istnieje obecnie możliwość stworzenia przejrzystego społeczeństwa opartego na pozytywnych emocjach, kreatynym tworzeniu, wzajemnym zaufaniu, otwartości i wspieraniu się w duchu za jakim większość ludzi tęskni. W tej chwili owszem relacje takie istnieją i rozwój kultur ludzkich idzie w tym kierunku, jednak wciąż dominujące są - odwieczna rywalizacja, strach, kłamstwa, wzajemne okradanie się na wielu płaszczyznach, chciwość, brak zaufania. Silne struktury systemu oraz duża liczba osób które korzystają z obecnego modelu społeczeństwa nie pozwalają na wprowadzenie skutecznych szybkich zmian stąd pomysł aby zacząć wszystko od podstaw a po sprawdzeniu się nowych zasad w praktyce, zachęcanie do wprowadzania podobnych schematów w innych istniejących już Państwach.

Projekt ten powstał w skutek wnikliwej obserwacji rozwoju społeczeństw, wzajemnych oddziaływań społeczności ludzkich i ewolucji zarówno na płaszczyznach państwowych jak i jednostkowych. Jest to także wynik wielu lat studiowania zachowań socjologicznych z uwzględnieniem zmieniających się warunków historycznych. Także studia nad rozwojem psychofizycznym człowieka skłoniły mnie do tego aby uczynić wysiłek na drodze do stworzenia warunków do kształtowania się nowych pokoleń ludzi wychowanych w duchu empatii i jak najmniej ograniczonego wzrostu jednak z zachowaniem poszanowania granic jednostek. Marzeniem jest aby dziecko nie przechodziło traumy w zderzeniu z dorosłym życiem a także aby z przestrzeni publicznej zniknęło kłamstwo jako narzędzie niepotrzebne, transparentność działań wspólnoty ma utrudnić pokusy.

Aktualnie człowiek zmuszony jest dopasowywać się do zastanych warunków zewnętrznych, ma małe szanse na swobodną kreację, podążanie za własnym duchem potrzeb radosnej twórczości we wspierającym się kolektywie. Człowiek chce jak najlepiej dla siebie oraz swojego otoczenia , jednak w dzisiejszych czasach płynąca dezinformacja mająca na celu określoną manipulację powoduje uaktywnianie się reakcji obronnych destruktywnych dla siebie i otoczenia . Ludzie podejmują dobre, mądre decyzje lecz potrzebują prawdziwych informacji i braku presji. Obecnie społeczeństwa i twory państwowe to pole walki pomiędzy wąskimi grupami wpływowych osób traktujących ludzi jak liczby w statystykach którymi trzeba manipulować dla osiągnięcia swoich celów. Drogą do formowania mądrego społeczeństwa jest prawidłowa edukacja, uświadamianie człowiekowi jego piękna i uniwersalnej mądrości kryjącej się w niej a nie zagłuszanie i deptanie tego.

Moja idea jest taka aby tworzyć struktury gdzie ludzie nie mają odgórnie narzuconej władzy ani narzucanych ścieżek życiowych i sztywnych norm. Normy muszą powstać od nowa a tworzyć będą je tylko członkowie wspólnoty na podstawie dyskusji, artykułowania swoich potrzeb oraz wspólnie ustalonego konsensusu.

Pierwszy etap zakłada stworzenie ram portalu www oraz zebranie potrzebnych środków na międzynarodowe uruchomienie projektu. Na portalu www na będą mogły rejestrować się osoby zainteresowane tworzeniem wspólnoty i dyskutowaniem o projekcie. Jeśli nie uda się stworzyć najpierw wspólnoty wirtualnej to nie uda się w rzeczywistości. Sądzę, że na portalu każdy będzie mógł się zarejestrować jednak darczyńcy finansowi mogliby mieć większy wpływ na tworzenie ram i kształtów wspólnoty.

Drugi etap to propagowanie idei na całym świecie oraz zbieranie środków na fizyczne terytorium nowego państwa.

Trzeci etap fizyczne utworzenie państwa, propagowanie jego idei oraz uznania na arenie międzynarodowej.

Jeśli idea ta wydaje Ci się bliska sercu, proszę o wsparcie także w postaci udostępniania zrzutki, pomocy w tłumaczeniu, dzieleniu się własnymi ideami dotyczącymi tematu.Wierzę, że ludzie potrafią sobie dać to o czym marzą , trzeba tylko stworzyć odpowiednie struktury.

Kontakt: [email protected]

Dziękuję !

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłacający

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Wpłać

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

750 804 zrzutki

i zebrali

540 001 642 zł

A ty na co dziś zbierasz?