id: gw9dd7

Wydanie płyty CD „AWAKENING THE EARTH. TOGETHER” Andy Grabowski / New album CD release „AWAKENING THE EARTH. TOGETHER” Andy Grabowski

Wydanie płyty CD „AWAKENING THE EARTH. TOGETHER” Andy Grabowski / New album CD release „AWAKENING THE EARTH. TOGETHER” Andy Grabowski

Nasi użytkownicy założyli 955 928 zrzutek i zebrali 961 543 738 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Moi Drodzy, mam marzenie..

Chcę wydać nową, drugą płytę CD "Awakening the Earth. Together" z moimi nowymi utworami, które częściowo powstały podczas koncertów na żywo dla Was na ulicy Grodzkiej w Krakowie. Często mnie pytacie kiedy będzie ta następna płyta.. Więc mam nadzieję, że jest to również Twoje marzenie.

 

Wierzę, że w tym dziwnym i trudnym dla nas wszystkich czasie zwyciężą miłość i dobre wibracje i właśnie to chcę przekazać na mojej najnowszej płycie. Podobnie jak to robiłem na Grodzkiej grając moje koncerty i przenosząc Cię w inny magiczny świat.

 

Ogłaszam więc akcję crowdfundingową, gdzie będziesz mógł zamówić moją nową płytę oraz wesprzeć mnie w inny wybrany przez Ciebie sposób. To szaleństwo zdążyć z wszystkim do świąt ale wspólnie tego dokonamy! Już raz to zrobiliśmy 3 lata temu z moją pierwszą płytą, tak jak wtedy obiecałem, za co zawsze będę wdzięczny Wam i Wszechświatowi, bo to właśnie dzięki tej współpracy stało się możliwe.

 

Teraz dzięki Twojemu wsparciu stworzymy płytę z utworami, które powstały przez ostatnie 2 lata, na których będzie więcej efektów i dodatkowych instrumentów, zachowując piękne emocje. Po ponad 100 nagranych koncertach, pracy studyjnej, pracy nad ustawieniem najlepszej jakości dźwięku, nagraniu kilkudziesięciu próbnych płyt cd-r oraz wielu nocach i dniach spędzonych na miksowaniu, dla dokończenia projektu potrzebne są już tylko środki na jego fizyczną realizację, brakujący sprzęt i dokończenie pracy w studio. Wszystko stworzyłem samodzielnie, cały swój czas i fundusze zainwestowałem w profesjonalny sprzęt, oprogramowanie i pluginy, przez co jestem kompozytorem, wykonawcą, inżynierem dźwięku oraz producentem. Jednak nawet Człowiek Orkiestra nie zrobi wszystkiego sam, dlatego to właśnie Twoje wsparcie umożliwi finalizację tego projektu.

 

Przy tworzonej pierwszej płycie obiecałem że gdy usiądziesz w zaciszu swojego domu i posłuchasz wspólnie przez nas stworzonej płyty to poczujesz tę samą energię i emocje jakbyś słuchał mnie na żywo, słowa dotrzymałem. Teraz mogę Ci obiecać że będzie podobnie.

 

Możesz wesprzeć mój projekt na wiele sposobów, pamiętaj, że udostępnianie informacji dla Twoich znajomych to również wspieranie. A jeśli założona kwota zostanie przekroczona to chciałbym wydać płytę winylową, nagrać profesjonalny teledysk oraz zainwestować pozyskane środki w wymianę trochę zużytego już sprzętu jak i dodatkowy potrzebny mi sprzęt, by zrealizować tworzące się już w mojej głowie kolejne magiczne kompozycje i móc się nimi z Wami podzielić.

 

Nawet człowiek orkiestra nie zrobi wszystkiego sam, bardzo Ci dziękuję -:)

Andy Grabowski, wiolonczelista, którego znacie z ulicy Grodzkiej w Krakowie oraz innych koncertów.


https://dziendobry.tvn.pl/a/wiolonczelista-ktorego-inspiruje-pewna-ulica-w-krakowie


English below:


Dear friends, I have a dream ...

I want to release the new, second CD "Awakening the earth.Together" with my new songs, which were partly created during live concerts for you on Grodzka Street in Krakow. You often ask me when the next album will be .. So I hope it's your dream too.

 

I believe that in this strange and difficult time for all of us, love and good vibrations will win and this is what I want to give on my next album. Just like I did at Grodzka Street, playing my concerts and taking you to another magical world.

 

So I announce a crowdfunding campaign, where you will be able to order my new album and support me in a different way of your choice. It's crazy to get everything done by Christmas, but we'll do it together! We did it once 3 years ago with my first album, as I promised then, for which I will always be grateful to you and the universe, because it was thanks to this cooperation that it became possible.

 

Now, thanks to your support, we will create an album with songs that have been created in the last 2 years, with more effects and additional instruments, while maintaining beautiful emotions. After over 100 recorded concerts, studio work, work on setting the best sound quality, recording dozens of test CD-Rs and many nights and days spent on mixing, to complete the project, all you need is funds for its physical implementation, the missing equipment and finishing the work in the studio. I created everything myself, I invested all my time and funds in professional equipment, software and plugins, which makes me a composer, performer, sound engineer and producer. However, even the Man Orchestra will not do everything on his own, so it is your support that will enable the finalization of this project.

 

When creating the first album, I promised that when you sit down in the comfort of your home and listen to the album we created together, you will feel the same energy and emotions as if you were listening to me live, I kept my word. Now I can promise you that it will be similar.

 

You can support my project in many ways, remember that sharing information with your friends is also support. And if the assumed amount is exceeded, I would like to release a vinyl record, record a professional music video and invest the funds raised in replacing some of the equipment that is already worn out as well as the additional equipment I need to realize the next magical compositions that are already forming in my head and be able to share them with you .

 

Even an orchestra man will not do everything himself, thank you very much - :)

Andy Grabowski, a cellist you know from Grodzka Street in Krakow and other concerts.


https://dziendobry.tvn.pl/a/wiolonczelista-ktorego-inspiruje-pewna-ulica-w-krakowie


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 13 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę / ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Nieaktywne

Wpłaty 74

KM
Keerthy Mysore
1 000 zł
TN
Trond Nyman Aarre
H&
Hugues & Tatiana
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
KM
Kinga Mytnik-Ślaa
250 zł
JF
Jogi from Westfalia
250 zł
 
Anna Kunstman
200 zł
ŚW
ŚNIEŻKA Worosz
200 zł
ZA
zbigniew antoniak
200 zł
BA
Brigitte and Ulrich Kiebel
120 zł
Zobacz więcej

Komentarze 13

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Andy, Dear Friend! Get well soon!
  Thank you for your great music and friendship !
  God Bless you and your Family!
  Robert and Ania

  70 zł
 • Piotr Boboń

  Dzień dobry, jak można zdobyć płyty bo widzę, że powyższa akcja zakończona?

 • JM
  Joanna Marcinkowska

  Mam pierwszą płytę, kupioną od Pana przy okazji koncertu na ulicy, też z autografem. Czekam na drugą. :)

  70 zł
 • TN
  Trond Nyman Aarre

  There are numerous Starseeds on this planet and they are here to illumine all of the dark corners of this earth. You, my friend, are illuminating the whole world. Thanks for always being there for us ❤️

  500 zł
 • TN
  Trond Nyman Aarre

  If we are serious about dreaming our awakening into being and creating a peaceful, loving earth in which the heart, spirit and soul are the only true leaders, we must continue to keep our focus on thoughts of unity and all that truly brings us together.

  90 zł