id: gwxy2p

Wspólnie odkryjmy tajemnice podziemi pod Kamienną Górą w Lubaniu / Let’s discover the mysteries of underground passages running below Kamienna Gora in Luban

Wspólnie odkryjmy tajemnice podziemi pod Kamienną Górą w Lubaniu / Let’s discover the mysteries of underground passages running below Kamienna Gora in Luban

Nasi użytkownicy założyli 1 177 910 zrzutek i zebrali 1 231 054 117 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności6

 • Przed nami ostatni już etap: przejście przez 10-metrowy odcinek z ułożonymi kamieniami, nazywany przez nas potocznie „buforem”.

  Zgodnie z kosztorysem, który przedstawiła nam firma AMC, zabudowa i stabilizacja tego odcinka oraz wywóz podsadzki bazaltowej, ułożonej pod stropnice, kosztować będzie 104.000 zł.


  k6e18a33f863bffe.png

  Z tego powodu jesteśmy zmuszeni zwiększyć kwotę zrzutki o brakujące 80 tys. zł.

  Wierzymy, że wspólnie uda się osiągnąć cel i wejść do tajemniczego kompleksu podziemi pod wzgórzem Kamienna Góra w Lubaniu.


  Bieżące informacje nt. realizacji naszych badań znajdziecie na stronie podziemnyluban.pl oraz na naszym Facebooku.

  Zachęcamy również do zerknięcia na nasze aukcje :)

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Takiej zrzutki jeszcze nie było!

Jej celem jest pozyskanie środków finansowych na wykonanie przekopu udostępniającego, badań archeologicznych, a finalnie na udostępnienie do zwiedzania unikatowych na skalę światową sztolni wykutych w bazalcie podczas II wojny światowej.


Podziemia znajdują się pod Kamienną Górą w Lubaniu (woj. dolnośląskie).

Dolny Śląsk to region pełen tajemnic, a my chcemy odkryć jedną z nich i wejść do miejsca, gdzie stopa ludzka ostatni raz stanęła ponad 75 lat temu.


Na początku była... kalka techniczna


W 2011 r. lubański regionalista, podczas kwerendy w Archiwum Państwowym w Lubaniu, natrafił na kalkę techniczną z projektem podziemnego kompleksu militarnego.

u8b0df5010ca5c00.jpeg

Przy ścisłej współpracy z kolegami z magazynu "Odkrywca", w kolejnych latach zostały przeprowadzone prace wiertnicze, które potwierdziły istnienie podziemnych korytarzy.

ubf4d9c62c0e7bdd.jpeg


W 2019 r. temat powrócił


Pod koniec 2019 r. prace, dążące do odkrycia tajemnic lubańskich podziemi pod Kamienną Górą, zostały wznowione.

Grupa pasjonatów ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc za cel postawiła sobie wejście i zbadanie zagadek obiektu militarnego z okresu II wojny światowej.


Możesz stać się częścią tego niesamowitego projektu!


Sami zrobiliśmy bardzo dużo. Dzięki innowacyjnym metodom badawczym wiemy, czego możemy się w podziemiach spodziewać. Wiemy, w jakim są stanie i... chcemy pokazać to innym!

a55a8a83c5fa0e5a.jpege85aa6bfa582e81b.jpegAby zrealizować kolejny etap przedsięwzięcia, potrzebujemy Twojego wsparcia


Środki finansowe w wysokości 450 tys. zł są niezbędne do wykonania wykopu udostępniającego wraz z małogabarytową sztolnią badawczą przez strefę zawału. Prace zostaną podzielone na dwa etapy, szczegóły w animacji poniżej.Całość musi być wykonana w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo osobom badającym wnętrze kompleksu.


OFERTA DLA FIRM


Firmom, które wspomogą nas darowizną w kwocie minimum 5 000 zł, oferujemy promocję na naszej stronie internetowej oraz fanpage'u na Facebooku, a także możliwość umieszczenia swojej reklamy na ogrodzeniu podczas prac prowadzonych w trakcie wejścia do podziemi.

Im wyższa będzie kwota wpłaty, tym większą powierzchnię reklamową Państwu udostępnimy.


Super BONUSWsparcie naszej zrzutki da Ci ogromną satysfakcję, ale nie tylko! Dla osoby, która wpłaci najwyższą kwotę mamy rarytas: olejny obraz, przedstawiający przedwojenny lubański ratusz, autorstwa Janusza Kulczyckiego.

Obraz ma wymiary 35 x 54 cm. Na życzenie możemy oprawić go w drewnianą ramę, choć nawet bez niej na ścianie prezentuje się fantastycznie :)

q3f1fc7eeaeb8725.jpeg

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku oraz na stronę podziemnyluban.pl

English below:

Never before have you seen such a fund raising project!

Its aim is to gather funds to unearth an entry to the tunnels, conduct archeological study of the tunnels and finally to make them available for visitors. Those unique drifts created during the WWII run through basalt deposits.

The underground passages are situated below Kamienna Gora in Luban (Lower Silesia region).

Lower Silesia is a region full of mysteries, one of which we are planning to uncover and enter a place where no human ventured for over 75 years.


At the beginning there was… tracing paper


In 2011 a Luban citizen – a regional history expert, while conducting a preliminary survey inside National Archives in Luban found a tracing paper presenting a mining project with a series of drifts.

y04a8d1ee5de0fc6.jpegIn the following years, we have conducted several drilling operations in close cooperation with our colleagues from "Odkrywca" magazine, that confirmed the existence of underground passages.

d610d14f32dc9eff.jpeg


The topic returned in 2019


Near the end of 2019 the work to uncover underground passages below Kamienna Gora has been initiated once again.

A group of highly motivated members of Upper Lusatian Fans Society took it upon themselves to enter and explore the mysteries of a military installation from the WWII.


Now you can become a part of this amazing project!


We have done a lot on our own. Owing to innovative research methods we have some clues as to what we can expect in the underground tunnels. We know what state they are in… and we want to show it to others!

f54028c00509da31.jpeg

l8c801ae394ee673.jpeg


In order to move on to the next step of the endeavor we require your support


Financial resources (in the amount of 450.000 PLN) are necessary for conducting an excavation which will include a small-size investigative drift that will allow entry through the collapsed part of the tunnel.

The work shall be divided into two stages, the details of which you can see in the animation below.The whole work needs to be created in such a way as to provide complete safety and security to the people exploring the complex.


OFFER FOR COMPANIES


We offer promotion on our webpage and Facebook Fanpage for companies that support us with donations of 5000 PLN minimum. Furthermore we offer the possibility to place your company’s banner on the fence surrounding the workplace during the process of uncovering the entrance to the underground tunnels.

Higher amount of support means more banner space provided for your company.


Super BONUS


A support for our project will present you with great satisfaction… but not only that! For the person that provides the highest donation, we have a unique present: an oil painting made by Janusz Kulczycki that presents Luban town hall (constructed before the WWII).

The size of the painting is 35 x 54 cm. If you would like, we can put it into a wooden frame although even without it the painting looks marvelous on the wall :)

p3847310c62f653c.jpeg

More information on Facebook and podziemnyluban.pl

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 2633

preloader

Komentarze 244

preloader