id: h2m258

Zbiórka na remont hospicjum - Fundacja Hospicjum Onkologiczne.

Zbiórka na remont hospicjum - Fundacja Hospicjum Onkologiczne.

Nasi użytkownicy założyli 915 939 zrzutek i zebrali 882 166 896 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Nasze hospicjum pomaga pacjentom już od ponad 30 lat. Realizując misję pomocy osobom dotkniętych chorobą nowotworową, sami także potrzebujemy wsparcia przyjaciół.

To już kolejna nasza zbiórka środków związana z codziennością funkcjonowania placówki. Nie dysponujemy środkami finansowymi, które umożliwiłby nam realizację remontu koniecznego zarówno w hospicjum stacjonarnym jak i domowym. Dlatego zwracamy się do Was - Drodzy Darczyńcy - z prośbą.

Stoimy przed koniecznością wyremontowania kilku pomieszczeń hospicjum stacjonarnego oraz biura hospicjum domowego.


Potrzeba 1 - Remont na oddziale hospicjum

Przestrzeń, w której funkcjonuje zespół hospicjum stacjonarnego nie ma możliwości rozbudowy. Nie możemy dobudować nowych pomieszczeń lub zaadaptować na nowe cele tych obecnie wykorzystywanych. Musimy zatem tak rozplanować i wykorzystać pomieszczenia administracyjne, w tym dyżurkę pielęgniarek, aby w bezpiecznych i komfortowych warunkach mogły być realizowane cele związane z 24-godzinną pracą oddziału. Stoimy przed koniecznością modernizacji, scalenia, a także rozdzielnia trzech pomieszczeń, w których obecnie swoje zadania realizuje zespół pielęgniarski, opiekunów medycznych, a także ordynator oddziału. Są to kosztowne prace, dlatego zwracamy się do Was o pomoc.


Potrzeba 2 - Remont w biurze hospicjum domowego

Nasze biuro hospicjum domowego to dosyć duża przestrzeń, w której realizowany jest szereg zadań. Najważniejszym jest prowadzenie rozmów z rodzinami pacjentów, zgłaszającymi się do nas po pomoc. Takie rozmowy wymagają warunków umożliwiających przeprowadzenie otwartego, szczerego i niełatwego dialogu z rodziną, a także intymnej atmosfery.

Drugą ważną rolą jest tu prowadzenie bieżącej pracy z dokumentacją medyczną, wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu hospicjum, prowadzenie rozmów telefonicznych z potrzebującymi opieki, rozmowy telefoniczne związane z pilnymi interwencjami. W jednej przestrzeni naszego biura hospicjum domowego dzieje się zatem naprawdę dużo, i to każdego dnia. Dlatego też stanęliśmy przed koniecznością modernizacji tej przestrzeni i wydzielenia wewnątrz dedykowanego rozmowom z rodzinami pomieszczenia. Potrzebujemy wsparcia finansowego w zakupie materiałów do remontu, prace zostaną zrealizowane dzięki wsparciu naszego pracownika oraz wieloletniego wolontariusza hospicjum.


Całkowity, szacowany koszt remontu to:

Około 28 000 zł na prace w hospicjum stacjonarnym (obejmuje m.in.: koszty pracy ekipy budowlanej; wyburzenie ściany, wybudowanie ścianki działowej, prace rozbiórkowe, wstawienie drzwi, zamówienie i wywóz kontenera na gruz, materiały budowlane itp.).

Remont w biurze hospicjum domowego to koszt około 3 000 zł (koszt obejmuje m.in.: zakup materiałów na postawienie dwóch ścianek działowych, wyciszenie jednej ze ścian, wstawienie futryny i drzwi, położenie gładzi, malowanie itp.)


Kim jesteśmy?

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO) pomaga nieodpłatnie pacjentom u kresu choroby onkologicznej od ponad 30 lat. Otaczamy opieką dorosłych w ramach hospicjum stacjonarnego i domowego. Naszym podopiecznymi każdego dnia opiekuje się zespół lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, psychologów i ks. kapelana. Prowadzimy także Poradnię Medycyny Paliatywnej skierowaną do pacjentów onkologicznych.


Kto przebywa pod naszą opieką?

Pod opieką FHO przebywają dorośli pacjenci onkologiczni, znajdujący się u kresu choroby. Wspieramy również bliskich pacjentów w okresie żałoby.


Gdzie mieści się FHO?

Nasze hospicjum mieści się na warszawskim Ursynowie przy ul. Pileckiego 105 (02-781).


Dlaczego robimy zrzutkę?

Liczymy każdą złotówkę, ponieważ koszty utrzymania hospicjum są bardzo wysokie. Posiadamy kontrakt z NFZ, jednak nie pokrywa on wszystkich kosztów funkcjonowania placówki. W skali miesiące musimy pozyskać ponad 100 000 zł, kierując prośby o wsparcie do darczyńców indywidualnych i firm. To ono pozwala nam realizować szczególnie ważny cel: tworzyć dom pełen ciepła, otuchy i troski. To dzięki darczyńcom możemy realizować dodatkowe cele i snuć śmielsze plany na przyszłość. Dlatego też ośmielamy się prosić tam, gdzie możemy liczyć na dobre i otwarte serca.


PROSIMY WAS DRODZY DARCZYŃCY O WSPARCIE I ZASILNIE NASZEJ ZRZUTKI.  

W razie pytań dodatkowych zapraszamy do kontaktu: [email protected] , tel. 507-177-915


Fundacja Hospicjum Onkologiczne

ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa

KRS: 0000128039

facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne

Lokalizacja

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 46

preloader

Komentarze 9

 
2500 znaków