id: h9rcv3

Zrób z nami bookfair! - na drugą edycję ABW

Zrób z nami bookfair! - na drugą edycję ABW

Nasi użytkownicy założyli 1 036 413 zrzutek i zebrali 1 105 171 928 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[English below]


Przygotowania do tegorocznego Autonomous Bookfair Wrocław trwają. Chcemy, by wziąć udział mogło w nim jak najwięcej osób (nie tylko z po*ski), by miało miejsce jak najwięcej ciekawych interakcji, wydarzeń towarzyszących i by była to impreza, która skusi wiele osób do autonomicznego życia.


W zeszłym roku niewielkim nakładem środków udało nam się stworzyć przestrzeń pełną osób artystycznych, aktywistycznych, wydających i tworzących. W ciągu 2 dni gościliśmy blisko 200 osób w Centrum Reanimacji Kultury we Wrocławiu. Wydarzenie współtworzyło 23 wystawców/czyń z łącznie 30 stoiskami z książkami, zinami i sztuką. Ponadto odbyły się warsztaty ze wspinaczki akcyjnej, tańca z ogniem, wykład na temat sieci aborcyjnych DIY, tatuaże walk-in od aż 3 osób artystycznych oraz kącik kolorowanek z politycznymi obrazkami. Zdjęcia z poprzedniej edycji znajdziecie pod tym linkiem: https://abwro.com/2022-2/


ABWro w 2022 roku były finansowane wyłącznie z naszych prywatnych pieniędzy i dochodów Wydawnictwa Nieczytelne ze sprzedaży zinów. Organizacja poprzedniej edycji kompletnie wyczerpała nasz budżet i bardzo utrudniła naszą dalszą pracę. Dlatego, potrzebujemy pomocy w sfinansowaniu wydarzenia w tym roku. Nasze główne problemowe obszary to:

  1. Koszt wynajmu miejsca: Naszym celem jest znalezienie miejsca dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami. Ostatnio korzystaliśmy z przestrzeni, która była prawie za darmo, ale nie była dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wadami wzroku.
  2. Zwrot kosztów podróży dla uczestników: Będziemy gościć osoby z innych krajów i obszarów pozamiejskich w Polsce, które nie byłyby w stanie wziąć udziału bez pomocy finansowej.
  3. Wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę wokół bookfairu: zajmujących się logistyką, mediami, finansami, promocją, tworzących tegoroczną oprawę graficzną i osób prowadzących na wydarzeniu warsztaty.


Naszym celem jest promowanie innego podejścia do aktywizmu i (anty)polityki, poprzez oddawanie miejsca stosunkowo nowym ideom i teoriom, które wcześniej były niedostępne dla wielu osób.


Chcemy łączyć ludzi z różnych części po*ski i świata, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów między sobą i swoimi aktywistycznymi przedsięwzięciami. Ponadto opowiadamy się za samoorganizacją, dlatego zapraszamy wszystkich do współorganizowania ABWro razem z nami - naszym celem jest bycie jedynie osobami inicjującymi i facylitującymi. 


Suma, którą ustawiliśmy, jest dla nas podstawą, na której będziemy mogły budować; wiedząc, że mamy zapewnione to potrzebne minimum, będziemy mogły spokojnie na przestrzeni kolejnych miesięcy rozwijać tę edycję bookfairu.


Zapraszamy wszystkich do współorganizacji, w jakimkolwiek zakresie chcecie i możecie!


Dla autonomii!

ekipa organizacyjna ABW

Xi4WQXjW3dRMho08.jpg

[English]


Preparations for this year's Autonomous Bookfair Wrocław are in full swing. We want as many people as possible to attend (not just from Poland) so that there will be as many interesting interactions, side events as possible, and that overall it will be an event that will encourage many people to live autonomously.


Last year, with a small amount of resources we managed to create a space full of artists, activists, publishers, creators and crafters. Over the course of 2 days, we hosted nearly 200 people at CRK in Wroclaw. The event was co-created by 23 exhibitors with a total of 30 stands with books, zines and art. In addition, there were workshops on action climbing, fire dancing, a lecture on DIY abortion networks, walk-in tattoos from 3 artists, and a coloring pages' corner with political images. Photos from the previous edition are at this link: https://abwro.com/2022-2/ 


ABWro in 2022 was financed solely by our private money and Nieczytelne's income from selling zines. Organizing ABWro 2022 has drained Nieczytelne's funds and made it really difficult to continue working further. Which is why we need help with financing the event this year. Our main areas of concern are:

  1. Venue rental costs: We aim to find an accessible venue for people with disabilities. Last time, we had a space that was nearly free, but it was not accessible for people with motor disabilities or visual impairments.
  2. Reimbursement of travel expenses for participants: We will be hosting guests from other countries and rural areas of Poland who wouldn't be able to attend without financial assistance.
  3. Compensation for people doing the work around bookfair: those involved in logistics, media, finance, promotion, creating this year's graphic design and conducting workshops at the event.


Our goal is to encourage a different approach to activism and (anti)politics, introducing relatively new ideas and theories that were previously inaccessible to many.


We aim to connect people from different parts of Poland and the world, establish connections between various struggles and thinkers. Moreover, we advocate for self-organization, which is why we invite everyone to co-organize ABWro with us - our aim is to be only initiators and facilitators.


The sum we have set is a base for us to build on; knowing that we have secured this necessary minimum, we will be able to confidently develop this edition of Bookfair even more over the next few months.


We invite everyone to co-organize, to whatever extent you want and can!


For autonomy!

ABW organizing crew


[All descriptions of thank-you gifts are also available in English. Click on it, to see more]

JeFiLLVKo4CRxppd.jpg

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody/oferty 9

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj.

Kupuj, Wspieraj, Sprzedawaj, Dodawaj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Książki • Inne
Zestaw wlepek i mały zin od Nieczytelnych
Dzięki! Za to wsparcie wyślemy ci wlepki i jedno z mniejszych wydań od Nieczytelnych. Przy wpłacaniu daj nam znać, czy masz coś konkretnego na oku.Tha...
30 zł
Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Zestaw wlepek i naszywka
Dziękujemy za wsparcie! Za 3 dyszki oferujemy handmade'ową naszywkę i zestaw wlepek.Thank you for your support! For 30 PLN we offer a handmade path an...
30 zł
Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Wlepki, naszywka i losowy print z linorytu
Hej! 40 złotych to dla nas naprawdę sporo. Dzięki! Mamy dla ciebie naszywkę, wlepki i jeden z printów robionych przez super utalentowaną osobę. Przygo...
40 zł

Kupione 1 z 20

Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Wlepki, losowy print z linorytu i mały zin
Hej! 40 złotych to dla nas naprawdę sporo. Dzięki! Mamy dla ciebie print, wlepki i jedno z małych wydań od Nieczytelnych - daj znać czy masz coś konkr...
40 zł
Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Wlepki, naszywka i kolaż
Za pięć dyszek dostaniesz unikatowy kolaż. Nie będzie nigdy drugiego takiego samego!For 50PLN you'll get a unique collage. There will never be another...
50 zł
Zakończona
Książki • Inne
Wlepki, duży zin Nieczytelnych i print
Za 60 złotych możesz wybrać jeden z dużych zinów: "Głosy spoza lewicy", "Anarchię w erze dinozaurów" albo "Od demokracji do wolności". Oprócz tego doł...
60 zł
Zakończona
Książki • Inne
Wlepki, duży i mały zin Nieczytelnych
Za 60 złotych możesz wybrać jeden z dużych zinów: "Głosy spoza lewicy", "Anarchię w erze dinozaurów" albo "Od demokracji do wolności". Oprócz tego doł...
60 zł
Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Wlepki, kolaż i print / Wlepki i dwa printy:"Be gay" i jeden mniejszy.
Za 60 złotych dostaniesz jeden z unikatowych kolaży lub duży, szczegółowy print "Be gay, do crime". Oprócz tego dołożymy mniejszy print i standardowy ...
60 zł
Zakończona
Sztuka i rękodzieło • Hand made
Wybierz sam!
Dzięki wielkie! Za taką kwotę wybierz sobie dowolnie skomponowany zestaw, z rzeczy, które oferujemy. Prosimy o wybór maksymalnie 4 elementów - jeśli p...
100 zł
Zakończona

Wpłaty 8

HU
Hulajpole
200 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
40 zł
 
Dane ukryte
100 zł
MT
Marta Tomiak
100 zł
 
Dane ukryte
13,12 zł

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!