id: hdjz27

PIESZA PIELGRZYMKA TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

PIESZA PIELGRZYMKA TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Nasi użytkownicy założyli 1 035 679 zrzutek i zebrali 1 103 443 142 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Cel: 80 000zł

Nasza zbiórka jest na pokrycie wzrastających kosztów organizacyjnych i logistycznych pielgrzymki oraz wyposażenie techniczne, a w szczególności na organizację mobilnej zakrystii, zakup profesjonalnego systemu rejestracji dźwięku, zakup dodatkowego nagłośnienia, organizację i wyposażenie punktu medycznego, a także zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego oraz transportu, a w tym roku przede wszystkim druk nowego Modlitewnika pielgrzyma.

0npD40E00sneovyU.jpg

Chcemy też wesprzeć osoby, które z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej zastanawiają się, czy wystarczy im środków, by w pełni uczestniczyć w pielgrzymce.


Pamiętamy bowiem, że:


Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony”. (Prz 11, 24-25)


kDbyZuHqwG791ypZ.jpg

Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.

A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane: «Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki».

Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu”. (2 Kor 9, 6-11)


rnN3iP11SBNgiFyp.jpg

Modlitewnik pielgrzyma

Od roku 1995, kiedy wyruszyliśmy pierwszy raz, każdy pielgrzym otrzymał specjalnie przygotowany modlitewnik. Dotychczasowe nakłady już się wyczerpały, dlatego przygotowujemy kolejne wydanie Modlitewnika pielgrzyma, który ma być pomocą w realizowaniu duchowego programu pielgrzymki, służyć pogłębianiu naszego życia modlitwy i przyczyniać się do wzrastania w wierze i miłości do Boga i Kościoła.


Będzie to nie tylko nowe (także w wymiarze edytorskim), ale i wyjątkowe wydanie, ponieważ zawiera szereg tradycyjnych modlitw i śpiewów, które pragniemy przypomnieć, czyniąc je elementem naszej żywej tradycji pielgrzymkowej. Jednocześnie, uwzględniając zarówno artystyczny poziom wykonawstwa nie tylko kantorów, ale i pielgrzymów, jak i znajomość tradycyjnej liturgii, dodamy również gregoriańskie śpiewy części stałych Mszy Świętej, mające służyć kształtowaniu wrażliwości liturgicznej i coraz piękniejszemu sprawowaniu kultu Bożego, oddawaniu należnej Panu Bogu czci – Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam!


W trakcie pielgrzymki, otwierając Modlitewnik, otwieramy skarbiec wielowiekowej tradycji Kościoła, korzystając z Modlitewnika, korzystamy z tego skarbca i jego darów.


Wsparcie pielgrzymów

Ponadto w tym roku chcemy wesprzeć osoby, które z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej zastanawiają się, czy wystarczy im środków, by w pełni uczestniczyć w pielgrzymce. Koszty codziennego życia nieubłaganie rosną. Podobnie jest na pielgrzymce. Praktycznie wszystko podrożało. Prosimy zatem szczególnie tych, którzy mogą wesprzeć innych, niejako pokrywając koszty ich udziału w pielgrzymce, lub którzy sami nie mogą uczestniczyć, a mogą pomóc finansowo innym, aby w ten szczodrobliwy sposób zaangażowali się w pielgrzymkę. Wiemy, że hojnego, radosnego i ochotnego dawcę miłuje Bóg i wynagradza...


Zakrystia

Najważniejszym punktem każdego dnia pielgrzymkowego jest Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim. W pielgrzymce będzie uczestniczyło kilku kapłanów z tradycyjnych instytutów i zgromadzeń, którzy będą codziennie odprawiali dla nas Msze Święte. Godna celebracja wymaga odpowiednich paramentów oraz szat liturgicznych dla każdego z celebransów. Z tego względu musimy zapewnić właściwie wyposażony samochód, umożliwiający bezpieczny transport naszej mobilnej zakrystii.


tzKOGs1zgOSdmSgr.jpg

leufnjgyrDy9w7Sg.jpgXT4a1lRRF1mKd5Ig.jpg

Nagłośnienie pielgrzymki

Nowe głośniki są potrzebne, ponieważ pielgrzymka w czasie marszu wąskimi drogami bardzo się rozciąga i słyszalność jest utrudniona. Chcemy kupić dwa dodatkowe zestawy LDM (poniżej link, w którym można zobaczyć właśnie taki głośnik) z mikrofonami bezprzewodowymi ręcznymi, niezależnie od modernizacji trzech głośników, które służyły nam na dotychczasowych pielgrzymkach.


Nagrywanie konferencji

Chcemy również zakupić profesjonalny system rejestracji dźwięku, umożliwiający nagrywanie wygłaszanych konferencji, tak aby po pielgrzymce umieścić je na naszej stronie internetowej.


Kuchnia

Potrzebny jest specjalny samochód-chłodnia do przewożenia i przechowywania żywności.


Eze7in9PcLJ8xr8Z.jpg

Punkt medyczny

Chcemy także zorganizować i wyposażyć profesjonalny pielgrzymkowy punkt medyczny, w którym będzie można udzielać podstawowej pomocy medycznej, opatrywać zranione nogi pielgrzymów, nieść im ulgę w cierpieniu. Potrzebne są m.in.: odpowiedni namiot wraz z oświetleniem umożliwiającym pracę w godzinach wieczornych oraz medykamenty, profesjonalne pojemniki na odpady medyczne, a także mobilny ambulans i karetka.


vWIFGrnoxUeydlng.jpg

Zaplecze sanitarne

W trakcie pielgrzymki noclegi organizowane są w miejscach, w których musimy zapewnić pielgrzymom dostęp do odpowiedniej infrastruktury sanitarnej. Na organizatorach spoczywa zapewnienie bieżącej ciepłej i zimnej wody, możliwości skorzystania z mobilnego prysznica oraz toalet i umywalek. Prysznice (z ciepłą wodą), umywalki i toalety będą oczywiście dostępne przez całą dobę. Z tego względu pragniemy zapewnić także właściwe środki ochrony indywidualnej (mydło, jednorazowe ręczniki).


Yv8ngfFKOZsbaKau.jpg

Kim jesteśmy

W naszej pielgrzymce jest miejsce dla osób decydujących się na wyjątkową formę pielgrzymowania o charakterze pokutnym, w której jest realizowany program formacyjny oparty na tradycyjnej duchowości i pobożności katolickiej, wyrażający się w sposób szczególny w przywiązaniu do Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim – nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (tzw. mszy trydenckiej).


gDfsfUwYQVHmtTgJ.jpg

Jest też miejsce dla osób poszukujących ciszy, pragnących pogłębić swoją formację duchową i intelektualną. Na pątniczym szlaku można wysłuchać konferencji poświęconych zagadnieniom doktrynalnym, przybliżających integralne nauczanie Kościoła, poruszających aktualne problemy, zagrożenia Kościoła, rodziny i Ojczyzny. Pielgrzymka czerpie z duchowości Kościoła rzymsko-katolickiego, opierając się na jego wielowiekowej tradycji liturgicznej i ascetycznej. Odmawiamy brewiarz, pielęgnujemy tradycyjne nabożeństwa (również w języku łacińskim) oraz śpiewy pieśni liturgicznych, eucharystycznych i maryjnych.


Stawiamy sobie za cel kultywowanie tradycyjnych form pobożności, w szczególności zaś dostojnego chorału gregoriańskiego, który, jak podkreślają Ojcowie Soboru Watykańskiego II, ma pierwszeństwo przed innymi rodzajami śpiewu. Tak realizujemy zasadę: Lex orandi – lex credendi (jak się modlimy, tak też wierzymy). Można nas poznać po niesionych przez pielgrzymów proporcach, licznych flagach i sztandarach.


tesqSsxK5TZWX4ZL.jpg

8KVGuUn0SgFfJ0VC.jpg

Dlaczego pielgrzymka piesza

Nasze pielgrzymowanie jest głoszeniem chwały Bożej przez pokutę, umartwienie oraz modlitwę. Sięgamy do bogatego skarbca tradycji Kościoła, by wydobyć z niego skarby modlitwy refleksyjnej i medytacyjnej; skupiamy się na psalmach, śpiewamy tradycyjne pieśni, piękne nie tylko ze względu na swą melodię, ale także bogate w pouczające, głębokie i mądre treści. Idziemy do Pani Jasnogórskiej, modląc się na różańcu, chwaląc Jej Niepokalane Poczęcie w Godzinkach, ku Jej czci śpiewając litanię, razem z Nią towarzysząc Synowi w Drodze Krzyżowej, Jej ofiarowując się w Apelu Jasnogórskim.


sX8i0Ohupr8l1mVK.jpgzAwMIoq1lb6g0G4W.jpg

Pielgrzymka nie jest dla nas ani wycieczką krajoznawczą, ani obozem wędrownym, ani sposobem wypełnienia wolnego czasu. Jest to święty czas swoistych rekolekcji w drodze, podczas których, zmierzając na Jasną Górę do naszej Matki i Królowej, mamy możliwość głębszego spojrzenia na nasze życie religijne i przemieniania go tak, by było na miarę życzeń Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Pielgrzymka jest sposobem wyrażenia naszej miłości do Pana Boga; podejmowania trudu publicznego wyznawania naszej wiary. Korzystając z Tradycji Kościoła, z nauczania Doktorów i Ojców Kościoła, chcemy przybliżać dogmaty naszej wiary. Pragniemy również, mając przed oczyma tak wielu Świętych, przypominać formy pobożności przez nich wypracowane i zatwierdzone przez Kościół. Pragniemy, by nasza modlitwa, jej formy, w pełni wyrażały to, w co wierzymy; by nie było tam przypadkowości, naiwności czy wesołkowatości.


6wgvCkuQJrJkDpgo.jpg

Pragniemy, by to nasze pielgrzymowanie w sposób szczególny wzmocniło nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.


Można się zastanowić, czy nie jest to program zbyt ambitny. Nie zaprzeczymy, że wymagamy dużo: podporządkowania się obowiązującym w trakcie pielgrzymki zasadom, pewnej ascezy, odrobiny samozaparcia, wysiłku intelektualnego. Zapewne gdzie indziej panują mniej wygórowane wymagania i luźniejsza atmosfera. Ale czy o to właśnie chodzi?


Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://bialo-czarno-czerwona.pl/ oraz na stronie: http://pielgrzymkatradycjilacinskiej.pl/ lub pisząc na adres: [email protected] oraz [email protected]tGEzx2NZjSRDnPnn.jpg

z5UYNFXgzWGLQcxq.jpg

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 98

 
Dane ukryte
2 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
600 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
Zobacz więcej

Komentarze 8

 
2500 znaków
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Doplata

  ukryta
 •  
  Użytkownik anonimowy

  opłata za pierwszy dzień pielgrzymki za dwie osoby, jak liczę to pewnie 2x65 zł. Byliśmy tylko pierwszy dzień, uczta duchowa, jak i dobra kolacja. Nie mamy innej możliwości wpłaty.

  ukryta
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Pozdrawiam najlepszą w świecie grupę pątniczą.
  "...Nie puścim miecza z naszych palcy, aż boską będzie Polska znów!"

  ukryta
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Ave Maria! +

  ukryta
 •  
  Użytkownik anonimowy

  Wspieramy!

  ukryta