id: hpuua8

Wesprzyj rozbudowę pierwszego warszawskiego ogrodu sensorycznego i weź udział w art-projekci / Help us to develop the first sensory garden in Warsaw!

Wesprzyj rozbudowę pierwszego warszawskiego ogrodu sensorycznego i weź udział w art-projekci / Help us to develop the first sensory garden in Warsaw!

Nasi użytkownicy założyli 978 889 zrzutek i zebrali 998 939 290 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

pomóż rozwijać Pierwszy ogród sensoryczny w warszawie

Co już zrobiliśmy?

What have we done already?

Niedawno otworzyliśmy pierwszy w Warszawie ogród sensoryczny. Projekt "Ceramiczny Ogród Botaniczny" finansowany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy polegał na stworzeniu instalacji ceramicznych oddziałujących na zmysły: wzroku, słuchu i dotyku. Elementy do instalacji wykonane zostały podczas arteterapeutycznych warsztatów z ceramiki z udziałem dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 w Warszawie, a instalacja została zaprojektowana i zmontowana przez tegorocznych absolwentów Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych: Paulinę Gobiecką i Artema Dmytrenko.

Instalacje tworzą niewielki ogród sensoryczny i mogą być wykorzystywane w terapii osób z zaburzonym zmysłowym postrzeganiem świata, czyli przede wszystkim osób z: autyzmem, zespołem Aspergera i zespołem Downa. Dzięki ich istnieniu możemy uwrażliwiać osoby pełnosprawne na problemy z jakimi na co dzień borykają się niektóre osoby niepełnosprawne.

Więcej o projekcie można przeczytać:

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18860244,pierwszy-taki-ogrod-do-wachania-dotykania-sluchania.html

Oraz obejrzeć i przeczytać na naszej stronie:

http://ogrodceramiki.blogspot.com/search/label/Ceramiczny%20Ogr%C3%B3d%20Botaniczny

We have recently opened the first sensory garden in Warsaw. The project ‘Ceramic Botanical Garden’ was financed by the Culture Department of the capital city, Warsaw. We have made ceramic installations affecting the senses: sight, hearing and touch. All the elements needed for the installations were made during the art therapy ceramic workshops with the children from the Special School No. 91 in Warsaw. The installation was designed and assembled by: Paulina Gobiecka and Artem Dmytrenko - this year's graduates of the Faculty of Sculpture, Warsaw Academy of Fine Art.

The installations form a small sensory garden which can be used for theraputic purposes in people with impaired sensory perception of the world mainly with autism, Asperger's syndrome and Down's syndrome. They can also make people without disabilities sensitive to the problems people with disabilities face every day.

You can read more about the project here:

http://ogrodceramiki.blogspot.com/search/label/Ceramiczny%20Ogr%C3%B3d%20Botaniczny

Tak wyglądają fragmenty naszej instalacji w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

This is how the parts of theinstalation in the Botanical Garden in Powsin look like

A tak wyglądało uroczyste otwarcie instalacji

And this is how the opening ceremony look like

Cel zrzutki / Why we need your donation

Projekt"Ceramiczny Ogród Botaniczny" spotkał się z bardzo pozytywnym odzewemdyrekcji i pracowników Ogrodu Botanicznego w Powsinie, mieszkańców Warszawy i okolic oraz zainteresowaniem medialnym. Dlatego też na wiosnę chcemy wzbogacićOgród Botaniczny w Powsinie o kolejne dwa obiekty sensoryczne. Będą one działaćna wzrok, słuch i dotyk. Aby móc rozpocząć prace już teraz potrzebujemy Twojejpomocy!

The "Ceramic Botanical Garden" has received a very positive response from the management and staff of the Botanical Garden in Powsin, residents of Warsaw and the surrounding area, as well as media interest. That’s why in the spring we would like to add two further sensory objects to the Botanical Garden in Powsin. They will affect the senses: sight, hearing and touch. To start work right now we need your help!

Fundusze / Funds

Potrzebujemy zebrać ok. 500,00 zł. Jeśli uda nam się zebrać więcej stworzymy więcej instalacji!

Ok. 80% kwoty planujemy przeznaczyć na:

- przeprowadzenie warsztatów z ceramiki podczas, których powstaną elementy do stworzenia kolejnych instalacji

- materiały na warsztaty, materiały do wykonania instalacji

- pokrycie kosztów wypałów i transportu

- wykonanie form gipsowych

Ok. 20% kosztów planujemy przeznaczyć na koszty administracyjne (m.in. obsługę księgową, przesłanie drobnych upominków, dla osób, które wesprą nasz projekt)

We need to to collect approx. 500 PLN. If we collect more, we will create more installations!

We plan to spend about 80% of the amount on:

- running ceramic workshops for the children with different disabilities, during which we will make elements for the new installations

- materials for workshops, materials for the installation

- costs of firing and transportation

- making plaster moulds

About 20% of the amount we plan to spend will be for the administrative costs (eg accounting, sending small gifts to people who will support our project).

Jak możesz pomóc? / How can you help?

Wpłać 20,00, 30,00 zł lub więcej i pomóż rozwijać pierwszy ogród sensoryczny w Warszawie!

Donate 20 to 30 PLN or more and help develop the first sensory garden in Warsaw!

weź udział w międzynarodowym projekcie flower pins!

Nagrody / Awards

Osoby, które wesprą nasz projekt, będą mogły wziąć udział w międzynarodowym projekcie artystycznym Flower pins (http://flowerpins.blogspot.com)

Osoby, które wpłacą 20,00zł dostaną od nas 2 flower pinsy.

Za wpłaty w wysokości 30,00 zł - 3 flower pinsy

Za wpłaty o każde kolejne 10,00 zł większe - wielokrotność dziesiątek kwoty :)

People who support our project will be able to participate in the international art project ‘Flower pins’ (http://flowerpins.blogspot.com)

People who donate 20 PLN, will receive 2 flower pins.

People who donate 30 PLN, will receive 3 flower pins.

For each additional payment of 10 PLN you will receive another flower pin :)

Co to są flower pinsy?

What are the flower pins?

Flower pins, to małe ceramiczne kwiatki w kształcie lotosów. Mogą być umieszczane w dziurach w murze, przerwach między płytami chodnikowymi, na plaży. Grunt, żeby dało się je sfotografować na 3 zdjęciach: makro, zdjęcie pośrednie oraz zdjęcie ukazujące flower pinsa i okolicę. Jeśli prześlesz te trzy zdjęcia flower pinsa/ów na adres: [email protected] z nazwą miejsca, w którym zostały one sfotografowane, umieścimy je na blogu: http://flowerpins.blogspot.com

Flower pinsy dotarły już do Andaluzji, Toskanii, Genewy, Londynu i wielu pięknych miejsc w Polsce. Dokąd dotrą dzięki Tobie?

Flower pins are small, ceramic flowers in the shape of lotuses. They can be placed in holes in walls, gaps between paving, on the beach etc. The only thing you have to do is to take 3 photographs: macro, intermediate image and a picture showing flowerpins and the surrounding area. If you send these three photos of the flowerpins to the adress: [email protected] with the name of the place, where they were taken, we will put them on the blog: http://flowerpins.blogspot.com

Flower pins have already gone to Andalusia, Tuscany, Geneva, London and many beautiful places in Poland. Where will they go thanks to you?

Flower pins w Maladze

Flower pins in Malaga

Flower pins we Florencji

Flower pins in Florence

Flower pins w Sewilli

Flower pins in Seville

Zrzutka stworzona przez Fundację Ogród Ceramiki

The donation was set up by the Ceramics Garden Foundation

FundacjaOgród Ceramiki powstała w 2012 roku z naszej pasji do ceramiki. Celami naszejFundacji są przede wszystkich: arteterapia z wykorzystaniem ceramiki orazpromowanie ceramiki jako dziedziny sztuki. Często w ramach projektów, którerealizujemy osiągamy efekt synergii z pracy artystów i osób niepełnosprawnych.Wiele naszych działań związanych jest z tworzeniem sztuki w przestrzenipublicznej.

Więcej o naszych działaniach na:

http://ogrodceramiki.pl

https://www.youtube.com/channel/UCyl7FNVd8uXLHWRbocRtu_Q

The Ceramics Garden Foundation was established in 2012 due to our passion for ceramics. The aims of our Foundation are primarily: the use of ceramics for art therapy and the promotion of ceramics as the form of arts. Often in our projects we achieve synergy with the work of artists and people with disabilities. Many of our activities are related to the creation of art in public space.

You will find more information about our projects here:

http://ogrodceramiki.pl

https://www.youtube.com/channel/UCyl7FNVd8uXLHWRbocRtu_Q

English below:

What have we done already?

We have recently opened the first sensory garden in Warsaw. The project ‘Ceramic Bota­nical Garden’ was financed by the Culture Depart­ment of the capital city, Warsaw. We have made ceramic instal­la­tions affec­ting the senses: sight, hearing and touch. All the elements needed for the instal­la­tions were made during the art therapy ceramic work­shops with the chil­dren from the Special School No. 91 in Warsaw. The instal­la­tion was desi­gned and assem­bled by: Paulina Gobiecka and Artem Dmytrenko - this year's gradu­ates of the Faculty of Sculp­ture, Warsaw Academy of Fine Art.

The instal­la­tions form a small sensory garden which can be used for thera­putic purposes in people with impa­ired sensory percep­tion of the world mainly with autism, Asperger's syndrome and Down's syndrome. They can also make people without disa­bi­li­ties sensi­tive to the problems people with disa­bi­li­ties face every day.

You can read more about the project here:

http://ogrod­ce­ra­miki.blog­spot.com/se­ar­ch/la­be­l/Ce­ra­micz­ny­%20Ogr%C3%B3d%20Bo­ta­niczny

Why we need your dona­tion

The "Ceramic Bota­nical Garden" has rece­ived a very posi­tive response from the mana­ge­ment and staff of the Bota­nical\nGarden in Powsin, resi­dents of Warsaw and the surro­un­ding area, as well as media inte­rest. That’s why in the spring we would like to add two further sensory objects to the Bota­nical Garden in Powsin. They will affect the senses:\nsight, hearing and touch. To start work right now we need your help!

Funds

We need to to collect approx. 500 PLN. If we collect more, we will create more instal­la­tions!

We plan to spend about 80% of the amount on:

- running ceramic work­shops for the chil­dren with diffe­rent disa­bi­li­ties, during which we will make elements for the new instal­la­tions

- mate­rials for work­shops, mate­rials for the instal­la­tion

- costs of firing and trans­por­ta­tion

- making plaster moulds

About 20% of the amount we plan to spend will be for the admi­ni­stra­tive costs (eg acco­un­ting, sending small gifts to people who will support our project).

How can you help?

Donate 20 to 30 PLN or more and help develop the first sensory garden in Warsaw!

Awards

People who support our project will be able to parti­ci­pate in the inter­na­tional art project ‘Flower pins’ (http://flo­wer­pins.blog­spot.com)

People who donate 20 PLN, will receive 2 flower pins.

People who donate 30 PLN, will receive 3 flower pins.

For each addi­tional payment of 10 PLN you will receive another flower pin :)

What are the flower pins?

Flower pins are small, ceramic flowers in the shape of lotuses. They can be placed in holes in walls, gaps between paving, on the beach etc. The only thing you have to do is to take 3 photo­graphs: macro, inter­me­diate image and a picture showing flower­pins and the surro­un­ding area. If you send these three photos of the flower­pins to the adress: ogrod­ce­ra­mi­ki­@g­mail.com with the name of the place, where they were taken, we will put them on the blog: http://flo­wer­pins.blog­spot.com

Flower pins have already gone to Andalusia, Tuscany, Geneva, London and many beautiful places in Poland. Where will they go thanks to you?

The dona­tion was set up by the Cera­mics Garden Foun­da­tion

The Cera­mics Garden Foun­da­tion was esta­bli­shed in 2012 due to our passion for cera­mics. The aims of our Foun­da­tion are prima­rily: the use of cera­mics for art therapy and the promo­tion of cera­mics as the form of arts. Often in our projects we achieve synergy with the work of artists and people with disa­bi­li­ties. Many of our acti­vi­ties are related to the creation of art in public space.

You will find more infor­ma­tion about our projects here:

http://ogrod­ce­ra­miki.pl

https://www.youtube.com/channel/UCyl7FNVd8uXLHWRbocRtu_Q

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 18

AS
Anna Skoczylas
52 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
50 zł
JA
jakubadamski
50 zł
JK
Joanna Koryciarz-Kitamikado
50 zł
 
Dane ukryte
42 zł
 
Dane ukryte
42 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
40 zł
MJ
Mikołaj Jastrzębski
32 zł
KL
Katarzyna Lewiecka-Kusio
32 zł
KZ
Konrad Zawodzinski
25 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!