id: hr5cnz

Pomoc dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Klub Poznańska 38”

Pomoc dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Klub Poznańska 38”

12 215 zł 
z 45 907 zł
26%
14 dni do końca
155 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Drodzy Sympatycy Klubu i Stowarzyszenia Integracji Społecznej.

 

Sytuacja jest krytyczna

 

Od 14 lat działalność ”Klubu Poznańska 38, była samowystarczalna i samofinansowała się z darowizn. Nigdy nie prowadziliśmy działalności zarobkowej - działamy całkowicie na zasadzie non – profit, ze wsparciem pracy ludzi dobrej woli. Do tej pory udawało nam się utrzymać niezależność i nigdy nie prosiliśmy o pomoc władz miasta czy gminy. Niestety przez covidowy lockdown, odgórnym nakazem, zamknięto klub na dwanaście miesięcy i tym sposobem odcięto Stowarzyszenie od podstawowego źródła pozyskiwania darowizn.

Nie mogliśmy organizować żadnych spotkań, warsztatów, mitingów, a kawiarnia nie była schronieniem i przyjazną przestrzenią dla wszystkich szukających równowagi i bezpiecznego miejsca. Jednak nie ustawaliśmy w pomaganiu potrzebującym. Prowadziliśmy interwencje kryzysowe oraz telefoniczne wsparcie psychologiczne. Niestety w konsekwencji zaistniałej sytuacji, powstało zadłużenie w wysokości 45 907 zł z tytułu nieopłacanego czynszu (pismo wzywające do zapłaty w załączniku nr 2)

 

W tym tygodniu otrzymaliśmy wezwanie do opuszczenia lokalu w ciągu 7 dni, bez uzasadnienia decyzji, oraz informację, że jeżeli go nie opuścimy, to od stycznia, systematycznie będzie podnoszony nam czynsz. Skierowaliśmy pisma do Gminy Dzielnicy, Skarbnika m.st. Warszawy, a nawet Prezydenta m.st. Warszawy, w których poprosiliśmy o umorzenie zaległości.

Prezydent nie odniósł się do naszej argumentacji, przekierował nas do Skarbnika, który dwukrotnie odmówił.

Walka z systemem jest nierówna :(  gdyż nie ma uregulowań prawnych co do działalności non - profit, więc traktowani jesteśmy, jak przedsiębiorcy. Bezduszne podejście na każdym szczeblu władzy - tak wygląda wsparcie wolontariatu i działalności propagujących ideę zdrowego i wolnego od uzależnień życia.

 

Pomagamy różnym osobom wychodzącym z kryzysów życiowych, uzależnień, depresji, bezdomności, dotkniętym dysfunkcją w rodzinie. Prowadzimy interwencję kryzysową,  telefoniczną, często jesteśmy pierwszym kontaktem wspierającym i  dającym siłę do przełamania bariery wstydu i zwrócenia się o profesjonalną pomoc. W klubie stworzyliśmy bezpieczną i przyjazną przestrzeń wolną od używek.

 

Kochani pomóżcie!

 

Piłka jest jeszcze w grze. Jeżeli chcecie, aby klub pozostał nadal na mapie Warszawy, będzie potrzebna nam Wasza pomoc i wsparcie. Ważna jest każda złotówka.   Prosimy też o nagłośnienie sytuacji i udostępnianiu informacji o naszej „Zrzutce”.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za dotychczasowe wpłaty.


Więcej informacji o naszych inicjatywach społecznych:


Celem Stowarzyszenia i Klubu jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom

uzależnionym; pomoc w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej

postawy w najbliższym środowisku, rodzinie oraz zakładzie pracy, prowadzenie

programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobach związanych

z nadużywaniem środków zmieniających świadomość i niebezpieczeństwach z nimi

związanych oraz propagowanie idei zdrowego i wolnego od uzależnień życia,

szczególnie wśród młodzieży, niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania

innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu,

udzielanie wsparcia i pomocy w wyrównywaniu szans rodzinom osób uzależnionych,

będących w trudnych sytuacjach życiowych mających związek z uzależnieniem lub

przemocą, organizowanie wolnego czasu poprzez rozwijanie wśród osób

uczestniczących w działalności Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących

zainteresowań, udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu

społecznemu, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury

fizycznej i sportu.


Lokalizacja Stowarzyszenia "Klub poznańska 38"

ul. Poznańska 38

00-689 Warszawa

Strona internetowa:

www.poznanska38.pl

tel. 508124 735

e-mail: [email protected]
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 155

 
Dane ukryte
70 zł
PH
Agnieszka Hrycaj
20 zł
 
Dane ukryte
300 zł
PG
Paulina
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
MB
Michał
100 zł
WB
Wojciech Bilicki
100 zł
AJ
Askaniusz
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
D
dariusz
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Lokalizacja

Poznańska 38-42, 00-689

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nasi użytkownicy założyli

798 466 zrzutek

i zebrali

617 568 325 zł

A ty na co dziś zbierasz?