id: hr5cnz

Pomoc dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Klub Poznańska 38”

Pomoc dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Klub Poznańska 38”

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
13 540 zł 
z 45 907
29%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 916 243 zrzutki i zebrali 882 824 725 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Drodzy Sympatycy Klubu i Stowarzyszenia Integracji Społecznej.


Dziękujemy za wszystkie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia, dzięki Wam udało się spłacić zadłużenie i uratować klub Poznańska 38 przed zamknięciem. Zapraszamy do odwiedzin i korystania z grup samopomocowych odbywających się na ul. Poznanskiej 38.

Teraz potrzebujemy Waszej obecności w życiu klubu na codzień, wsparcia osobistego. Do Zobaczenia

 


Więcej informacji o naszych inicjatywach społecznych:


Celem Stowarzyszenia i Klubu jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom

uzależnionym; pomoc w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej

postawy w najbliższym środowisku, rodzinie oraz zakładzie pracy, prowadzenie

programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobach związanych

z nadużywaniem środków zmieniających świadomość i niebezpieczeństwach z nimi

związanych oraz propagowanie idei zdrowego i wolnego od uzależnień życia,

szczególnie wśród młodzieży, niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania

innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu,

udzielanie wsparcia i pomocy w wyrównywaniu szans rodzinom osób uzależnionych,

będących w trudnych sytuacjach życiowych mających związek z uzależnieniem lub

przemocą, organizowanie wolnego czasu poprzez rozwijanie wśród osób

uczestniczących w działalności Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących

zainteresowań, udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu

społecznemu, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury

fizycznej i sportu.


Lokalizacja Stowarzyszenia "Klub poznańska 38"

ul. Poznańska 38

00-689 Warszawa

Strona internetowa:

www.poznanska38.pl

tel. 508124 735

e-mail: [email protected]
Lokalizacja

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 172

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!