id: hr5cnz

Pomoc dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Klub Poznańska 38”

Pomoc dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Klub Poznańska 38”

Zrzutka została wyłączona przez organizatora
13 540 zł 
z 45 907
29%
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Drodzy Sympatycy Klubu i Stowarzyszenia Integracji Społecznej.


Dziękujemy za wszystkie wpłaty na rzecz Stowarzyszenia, dzięki Wam udało się spłacić zadłużenie i uratować klub Poznańska 38 przed zamknięciem. Zapraszamy do odwiedzin i korystania z grup samopomocowych odbywających się na ul. Poznanskiej 38.

Teraz potrzebujemy Waszej obecności w życiu klubu na codzień, wsparcia osobistego. Do Zobaczenia

 


Więcej informacji o naszych inicjatywach społecznych:


Celem Stowarzyszenia i Klubu jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom

uzależnionym; pomoc w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej

postawy w najbliższym środowisku, rodzinie oraz zakładzie pracy, prowadzenie

programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobach związanych

z nadużywaniem środków zmieniających świadomość i niebezpieczeństwach z nimi

związanych oraz propagowanie idei zdrowego i wolnego od uzależnień życia,

szczególnie wśród młodzieży, niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania

innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu,

udzielanie wsparcia i pomocy w wyrównywaniu szans rodzinom osób uzależnionych,

będących w trudnych sytuacjach życiowych mających związek z uzależnieniem lub

przemocą, organizowanie wolnego czasu poprzez rozwijanie wśród osób

uczestniczących w działalności Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących

zainteresowań, udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu

społecznemu, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury

fizycznej i sportu.


Lokalizacja Stowarzyszenia "Klub poznańska 38"

ul. Poznańska 38

00-689 Warszawa

Strona internetowa:

www.poznanska38.pl

tel. 508124 735

e-mail: [email protected]
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Poznańska 38-42, 00-689

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Wpłaty 172

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Lokalizacja

Poznańska 38-42, 00-689

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nasi użytkownicy założyli

893 025 zrzutek

i zebrali

835 310 102 zł

A ty na co dziś zbierasz?