id: hugrdr

Sianowska 5 - wpisowe

Sianowska 5 - wpisowe

Nasi użytkownicy założyli 957 436 zrzutek i zebrali 964 054 377 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Czas na NOWY SEZON 2023 !

Już 1 KWIETNIA 2023 rozpoczynamy drugi sezon SIANRUN TOUR 2023. Zapraszamy was na znaną w regionie trasę Sianowskiej 5. Ponownie pobiegniecie, zjecie rarytasy z grilla, otrzymacie medale. ZINTEGRUJECIE się, a co najważniejsze, wierzymy, że będziecie się dobrze bawić.

Program zawodów 1 kwietnia 2023

9:30 – 10:45 – Wydawanie pakietów startowych

11:00-11:30 – Starty biegów dziecięcych * RODZICE PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ OSTATNIE PAKIETY WYDAJEMY MAX. 10:45

12:00 – Start biegu głównego

12:45 – Nagradzanie najlepszych

Organizator

Gmina Sianów

Współorganizator

Fundacja Zastopuj

Wykonawca

Sportowiec.ino

Przyjaciele

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci , F7 Komputery, Aleks Fotografia


Trasa jest jak na warunki leśne niezwykle równa. Wielu zawodników na tej trasie poprawiało swoje życiowe wyniki.

Zawody skierowane są do każdego biegacza. Nie ważne, jak szybko biegasz.

Limit uczestników to łącznie 150 zawodników (Dorośli + dzieci). Ponadto będzie to doskonała okazja do integracji. Po zawodach planujemy zrobić wspólne ognisko, aby jeszcze bardziej zbliżyć do siebie biegaczy. Wierzymy, że ta formuła się spodoba biegaczom i jeszcze nie jeden raz będziemy wspólnie się bawić na Sianowskiej 5. – mówią organizatorzy.

Dla podium kobiet i panów przygotowane zostaną piękne puchary. Cały cykl czterech biegów Sianowskiej 5 zostanie podsumowany na VI Gali Biegaczy RUNking 2023. Po każdym biegu będziemy sumować wyniki ze wszystkich biegów.

Dla nieco szybszych biegaczy mamy informację, że zawody będą zaliczane do znanego w regionie rankingu biegaczy RUNking, który jest prowadzony przez Sportowiec.info

Wpisowe to wśród dorosłych 25 zł (40 zł w dniu biegu)

Wpisowe wśród dzieci to 15 zł (25 zł w dniu biegu)

Ponadto chcemy, aby był to dzień integracji. Po zawodach planujemy zrobić wspólne ognisko, aby jeszcze bardziej zbliżyć do siebie biegaczy. Wierzymy, że ta formuła się spodoba biegaczom i jeszcze nie jeden raz będziemy wspólnie się bawić na Sianowskiej 5. – mówią organizatorzy.
II. TERMIN

Start: 01.04.2023r. (sobota)


Program zawodów 1 kwietnia 2023

9:30 – 10:45 – Wydawanie pakietów startowych

11:00-11:30 – Starty biegów dziecięcych * RODZICE PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ OSTATNIE PAKIETY WYDAJEMY MAX. 10:45

12:00 – Start biegu głównego

12:45 – Nagradzanie najlepszych


III. MIEJSCE

Sianowska 5, Kłos


IV. ORGANIZATOR

Organizator

Gmina Sianów

Współorganizator

Fundacja Zastopuj

Wykonawca

Sportowiec.ino

Przyjaciele

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci , F7 Komputery, Aleks Fotografia
V. ZAPISY

Do dnia 30.03.2022r.

W dniu imprezy od godz. 09:30 w miejscu zbiórki

Dla uczestników przygotowaliśmy 150 metalowych medali.


VI. OPŁATA STARTOWA

25 zł (dorośli) – do 30.03.2023 - WPŁAĆ NA ZRZUTKĘ POD TYM

LINKIEM wspomnianą kwotę - https://zrzutka.pl/hugrdr

15 zł (dzieci) – do 30.03.2023 - WPŁAĆ NA ZRZUTKĘ POD TYM

LINKIEM wspomnianą kwotę - https://zrzutka.pl/hugrdr

40 zł w dniu zawodów (dorośli)

25 zł w dniu zawodów (biegi młodzieżowe)1.Uczestnicy startują w kategoriach:

KOBIETA - nagrodzi,y 3 najszybsze

MĘŻCZYZNA - nagrodzimy 3 najszybszych


Prowadzona jest klasyfikacja łączna wszystkich biegów - podsumowanie odbędzie się podczas VI Gali Biegaczy 2023.

Prowadzona jest klasyfikacja łączna wszystkich biegów dla mieszkańców G.Sianów - podsumowanie odbędzie się podczas VI Gali Biegaczy 2023.2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem),

miejsce zapisów, weryfikacji i wydania pakietów startowych będzie czynne w dniu biegu od godz. 09:30. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy.


3. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.


4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych na klatce piersiowej.


VIII. TRASA

1. START i META znajduje się przy parkingu Sianowskiej 5 w Kłosie.

2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.


2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu

obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w

każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub

brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być

wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery

startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.


3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje się, że zgłoszenie do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze

technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją

biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe,

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników

imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody

13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze.

Lokalizacja

Koszalin, Poland

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 6 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę / ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Aktywne organizatora:
Bilety, usługi, vouchery • Inne
100 metrów (dzieci do lat 6)
Udział w biegu dziecięcym na dystansie 100 metrów.Dzieci do lat 6.Zawodnik otrzyma numer startowy i na mecie okolicznościowy medal.
15 zł

Kupione 18 z 39

Koniec za 3 dni!
Sport, hobby, turystyka • Sport • Inne
200 metrów (dzieci do lat 8)
Udział w biegu dziecięcym na dystansie 200 metrów. Dzieci do lat 9. Zawodnik otrzyma numer startowy i na mecie okolicznościowy medal.
15 zł

Kupione 32 z 40

Koniec za 3 dni!
Nieaktywne
Sport, hobby, turystyka • Sport • Inne
500 metrów (dzieci do lat 12)
Udział w biegu dziecięcym na dystansie 500 metrów.Dzieci do lat 12.Zawodnik otrzyma numer startowy i na mecie okolicznościowy medal.
15 zł

Kupione 20 z 20

Zakończona
Sport, hobby, turystyka • Sport • Inne
1000 metrów (dzieci do lat 16)
Udział w biegu dziecięcym na dystansie 1000 metrów.Dzieci do lat 16.Zawodnik otrzyma numer startowy i na mecie okolicznościowy medal.
15 zł

Kupione 6 z 6

Zakończona
Sport, hobby, turystyka • Sport • Inne
5 km (dorośli i młodzież +14 lat)

Udział w biegu na dystansie 5 kmZmierzymy czas profesjonalnym pomiarem czasuZawodnik otrzyma numer startowyZawodnik otrzyma na mecie okolicznościowy medal.Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wynikach bieguZawodnik będzie sklasyfikowany w klasyfikacji łącznej SianRUN 2023

25 zł

Kupione 145 z 145

Zakończona
Sport, hobby, turystyka • Sport • Inne
Udział we wszystkich 4 wydarzeniach SianRUN 2023

5 km (dorośli i młodzież +16 lat) Daty zawodówZapisuje się na wszystkie 4 biegi (1.04.2023, 03.06.2023, 02.09.2023, 02.12.2023) - płacę 75 zł

75 zł

Kupione 74 z 74

Zakończona

Wpłaty 395

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Dane wpłacających zostały ukryte przez organizatora

Komentarze 3

 
2500 znaków