id: hw99nu

Dołóż cegiełkę na rewitalizację zabytkowego cmentarza żydowskiego w Małogoszczu.

Dołóż cegiełkę na rewitalizację zabytkowego cmentarza żydowskiego w Małogoszczu.

Nasi użytkownicy założyli 915 535 zrzutek i zebrali 881 074 390 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Celem zbiórki jest pozyskanie środków na finansowy wkład własny dla przeprowadzenia remontu kamiennego muru okalającego teren cmentarza oraz oczyszczenia nagrobków, na których inskrypcje są jeszcze widoczne. 

h56aae203a0b0e4a.jpgMałogoszcz przed II wojną światową, podobnie jak i okoliczne wsie, zamieszkiwany był przez ludność żydowską osiadłą tu od kilku pokoleń. Żydzi małogoscy stanowili średnio nie więcej niż 20% ogółu mieszkańców miasta. W końcu XIX w. w Małogoszczu funkcjonował cheder czyli żydowska szkoła, do miasta przyjeżdżał rabin - więc działał także dom modlitwy. Prawdopodobnie około 1860 r. założono cmentarz. Ponadto w okresie międzywojennym żydowska społeczność Małogoszcza posiadała małą synagogę i zlokalizowaną tuż obok niej mykwę.

II wojna światowa na stałe zmieniła naturalny bieg dziejów. W sierpniu 1942 r. w ramach akcji "Reinhardt" Niemcy wywieźli z Małogoszcza wszystkich obywateli narodowości żydowskiej. Większość z nich zginęła w obozie zagłady w Treblince. Po 1945 r. społeczność żydowska w Małogoszczu nie odrodziła się. Zrujnowaną bóżnicę i łaźnię rozebrano. Cmentarz jest jednym z nielicznych śladów ich obecności.

u9ebb1283c92f4c6.jpg

Dziś działka cmentarna należy do Skarbu Państwa. Cmentarz od 1991 r. znajduje się pod opieką Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków jako obiekt wpisany do rejestru zabytków. W 2020 r. Stowarzyszenie "Lokalni Patrioci" z siedzibą w Kozłowie podjęło się opieki nad terenem cmentarza. Zaczęto prowadzić karczunek terenu. W latach 2020-2021 odsłonięto zachowane kamienne macewy, których jest ponad sto. Dzięki temu, że teren został wykoszony, Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Polsce mogła przeprowadzić inwentaryzację nagrobków, a lista imion zmarłych wraz ze zdjęciami macew dostępna jest w Internecie na stronie https://cemetery.jewish.org.pl/ .

W końcu 2021 r. w działania zapoczątkowane przez Stowarzyszenie włączyła się Fundacja EUROS pozyskując środki na wykarczowanie całego terenu cmentarza i postawienie tablicy pamiątkowej. W prace porządkowe w latach 2021-2022 licznie zaangażowali się wolontariusze.

m9c98209065baa5d.jpgNasze wspólne plany na lata 2023-2024 to remont - pod okiem konserwatora zabytków - kamiennego muru okalającego cmentarz oraz kilku/kilkunastu macew, na których można jeszcze odczytać imiona zmarłych i ujrzeć symboliczne przedstawienia.

Chcemy zrewitalizować teren cmentarza w geście szacunku dla spoczywających tam osób; jako upamiętnienie ofiar Holokaustu i dla tych, którzy przeżyli; dla przyszłych pokoleń. Chcemy, aby ocalał jako zabytek kultury i jako świadek historii. Ponieważ nie ma naturalnych opiekunów tego miejsca, to na nas spoczywa obowiązek pamięci. Wrzucając na zrzutkę dokładasz cegiełkę do tego dzieła.

Każda wpłata jest jak kamień, jeden większy, inny mniejszy, lecz zebrane wszystkie razem mogą utworzyć cały mur. Za każdy dar dziękujemy!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 15

preloader

Komentarze 1

 
2500 znaków