id: j52ujg

Fundacja Na Fyrtlu – cele statutowe

Fundacja Na Fyrtlu – cele statutowe

Nasi użytkownicy założyli 955 943 zrzutki i zebrali 961 560 193 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Fundacja Na Fyrtlu powstała w celu niesienia pomocy, wspierania i aktywizowania mieszkańców osiedla Podolany w Poznaniu. Skupiamy się głównie na działalności lokalnej i inicjatywach oddolnych. Chcemy wspierać mieszkańców w sprawach społecznie ważnych.


Zachęcamy do dokonywania wpłat na realizację celów statutowych organizacji. Dziękujemy za Twoją pomoc.


Naszym głównym celem jest m.in.:

  • działalność charytatywna, edukacyjna, kulturalna i sportowa,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w tym działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców,
  • podejmowanie działań prowadzących do zmniejszania nierówności społecznych,
  • wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej, promocja działań i rozwiązań proekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 12

AM
Asia
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
ukryta
DJ
Dominik Jańczak
50 zł
JP
Edward
100 zł
 
Dane ukryte
20 zł
FK
Simone
100 zł
 
100 zł
JC
Jacek Czubala
100 zł
KS
Karolina
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 3

 
2500 znaków