id: j52ujg

Fundacja Na Fyrtlu – cele statutowe

Fundacja Na Fyrtlu – cele statutowe

Nasi użytkownicy założyli 912 347 zrzutek i zebrali 874 316 698 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Fundacja Na Fyrtlu powstała w celu niesienia pomocy, wspierania i aktywizowania mieszkańców osiedla Podolany w Poznaniu. Skupiamy się głównie na działalności lokalnej i inicjatywach oddolnych. Chcemy wspierać mieszkańców w sprawach społecznie ważnych.


Zachęcamy do dokonywania wpłat na realizację celów statutowych organizacji. Dziękujemy za Twoją pomoc.


Naszym głównym celem jest m.in.:

  • działalność charytatywna, edukacyjna, kulturalna i sportowa,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w tym działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców,
  • podejmowanie działań prowadzących do zmniejszania nierówności społecznych,
  • wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej, promocja działań i rozwiązań proekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 11

preloader

Komentarze 3

 
2500 znaków