id: j7snbn

Pomoc osobom w kryzysie uchodźczym

Pomoc osobom w kryzysie uchodźczym

24 951 zł 
z 50 000 zł
49%
80 dni do końca
134 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

mc0d2f413a481a2c.jpegGrupa Zupa na Granicę powstała z odruchu serca, w związku z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej. Zaczęło się od gotowania zupy, a potem doszły dania oraz ciasta i chleby dla tych, którzy szukali schronienia w Polsce oraz dla osób im pomagających. Od tamtej pory z naszego wsparcia regularnie korzystają wolontariusze, aktywiści i osoby w kryzysie uchodźczym. 

 Aktualnie na grupie organizowana jest także pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Od pierwszego dnia wybuchu wojny, społeczność naszej grupy zdecydowała, że należy rozszerzyć zakres pomocy. Od 25 lutego przez ponad miesiąc dostarczaliśmy kanapki na przejścia graniczne w Medyce, Dorohusku, Zosinie, Hrebennem, a także w Warszawie – Dom Ukraiński, Dworce Centralny, Zachodni i Wschodni, Expo PTAK w Nadarzynie. W sumie przygotowaliśmy około 100 tysięcy kanapek!

W związku ze zmieniającą się sytuacją, rozszerzyliśmy naszą pomoc na pasteryzowane dania i zupy, oraz zbiórkę żywności trwałej. Pomagamy każdemu, kto potrzebuje i się do nas zgłosi. Cały czas działamy dla Ukrainy! Nasze posiłki docierają tam, gdzie są najbardziej potrzebne - do miejscowości w Ukrainie, które są bezpośrednio narażone na działania wojenne oraz do miejsc które przyjęły setki tysięcy uchodźców z innych części kraju. Nasze posiłki już zasiliły zarówno wojsko, jak i cywili w okolicach Mariupola, Kijowa, Połtawy, Żytomierza, Winnicy.

Nasza podstawowa zasada to POMAGAMY MĄDRZE! Zakres pomocy organizowanej w ramach inicjatywy „Zupa na Granicę” jest zawsze ustalany z osobami, które działają na miejscu.

Do tej pory przekazaliśmy potrzebującym ponad 6 tysięcy litrowych słoików zup i dań, dziesiątki tysięcy kanapek, kilkadziesiąt ciast i chlebów, olbrzymią ilość żywności trwałej. W działania nasze zaangażowało się setki wolontariuszy poświęcających swój czas i fundusze na pomoc.

Potrzeby codziennie rosną, a magazynowe zapasy szybko topnieją. 

Wasze wsparcie finansowe pozwoli nam na kontynuowanie naszej pomocy, zakup potrzebnych artykułów, w tym odpowiedniej lodówki do przechowywania słoików, zapewnienie odpowiedniej logistyki, powierzchni magazynowej oraz pokrycie kosztów transportu.

Możecie zobaczyć jak działamy na naszej grupie na facebooku Zupa na Granicę 

https://www.facebook.com/groups/302998124682396

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

qb47e6f27bd8ec1e.jpegENGLISH

The Zupa na Granica group was created out of a heartfelt response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border. We started by cooking soup, and then added dishes, cakes and breads for those who sought refuge in Poland and for those helping them. Since then, volunteers, activists and people in refugee crisis regularly receive our support.

Currently, the group is also organising aid for people escaping the war in Ukraine. From day one of the outbreak of the war, our group's community decided that the scope of aid needed to be expanded. From the 25th of February for over a month we delivered sandwiches to border crossings in Medyka, Dorohusk, Zosin, Hrebenne, as well as in Warsaw - Ukrainian House, Central, Western and Eastern Railway Station, Expo PTAK in Nadarzyn. In total, we prepared around 100 thousand sandwiches!

As the situation has changed, we have extended our support by adding pasteurised meals and soups, as well as collecting solid food. We help anyone in need who contacts us. We work for Ukraine all the time! Our meals go where they are needed most - to places in Ukraine that are directly exposed to military action and to places that have received hundreds of thousands of refugees from other parts of the country. Our meals have already reached both the army and civilians in the vicinity of Mariupol, Kiev, Poltava, Zhytomyr, Vinnytsia.

Our basic principle is WE HELP WISELY! The scope of the aid organised as part of the " Zupa na Granicę" initiative is always agreed with the people who work on the spot.

So far, we have provided the needy with over 6,000 litre jars of soups and stews, tens of thousands of sandwiches, dozens of cakes and breads, and a huge amount of solid food. Our activities have involved hundreds of volunteers devoting their time and funds to help.

The needs are growing daily and the stock is melting fast.

Your financial support will allow us to continue our help, purchase needed items, ensure proper logistics, storage space and cover transportation costs.

You can see how we operate on our Facebook group Zupa na Granicą https://www.facebook.com/groups/302998124682396

ZUPA NA GRANICĘ is a soup beyond borders, without borders, beyond divisions and beliefs. The aim is to help the other person. THANK YOU FOR BEING WITH US!
Edytuj opis


Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 134

preloader

Komentarze 9

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

878 792 zrzutki

i zebrali

807 982 952 zł

A ty na co dziś zbierasz?