id: jdh4ew

Na treningi polskiej Astronautki / For the training of the Polish Female Astronaut

Na treningi polskiej Astronautki / For the training of the Polish Female Astronaut

Nasi użytkownicy założyli 1 177 149 zrzutek i zebrali 1 229 306 974 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności6

 • DOTYCHCZASOWO ZEBRANA KWOTA PONAD 7600 ZŁ ZOSTAŁA W CAŁOŚCI PRZEZNACZONA NA PIERWSZĄ POLSKO-BRAZYLIJSKĄ MISJĘ BADAWCZĄ W HABITACIE MARTE W BRAZYLII!

  Misja odbywa się w dniach od 1 do 9 czerwca 2022 roku. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie:

  https://www.facebook.com/OtherworldResearchTeam


  Niestety oznacza to, że aktualnie nie posiadam żadnych środków na kolejne wyjazdy oraz misje. Dlatego bardzo chciałabym prosić o dalsze wsparcie mojej zrzutki, abym mogła dalej rozwijać swoje umiejętności oraz doświadczenie.


  Planowane aktywności w tym roku:

  Lipiec 2022 - Wyjazd do USA na treningi astronautyczne firmy AdvancingX (ok. 4 tysięcy złotych na bilety lotnicze)

  Sierpień 2022 - Wyjazd na Islandię jako współorganizator misji CHILL-ICE wewnątrz tunelu lawowego (ok. 5 tysięcy złotych na bilety lotnicze oraz zakwaterowanie i jedzenie)

  Wrzesień 2022 - Wyjazd na największą konferencję kosmiczną IAC w Paryżu, gdzie jestem współautorem kilku publikacji naukowych (ok. 3 tysiące złotych na bilety lotnicze i zakwaterowanie)

  Listopad 2022 - Wyjazd do najsłynniejszego Habitatu na świecie na pustyni w Utah, USA, gdzie wezmę udział w misji badawczej jako Analogowy Astronauta (koszt ok. 10 tysięcy złotych na bilety lotnicze i udział w misji)


  Z góry dziękuję za dotychczasowe wsparcie! :)

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Nazywam się Agnieszka Elwertowska i jestem kandydatką na Astronautkę firmy AdvancingX. Zostałam wybrana, aby w ciągu najbliższych 3 lat wziąć udział w treningach kosmicznych oraz zadaniach przygotowanych przez firmę z USA. Celem tych treningów jest przygotowanie do lotu suborbitalnego.

Dzięki tej zbiórce będę miała możliwość nabycia nowych umiejętności oraz wiedzy, które pomogą mi stać się jeszcze lepszą kandydatką na Astronautkę.


PRAGNĘ PODKREŚLIĆ, ŻE NIE ZBIERAM PIENIĘDZY NA UDZIAŁ W PROGRAMIE ADVANCINGX, GDYŻ JAKO UCZESTNIK MAM OPŁACONE WSZYSTKO, POZA BILETAMI LOTNICZYMI DO USA.

PIENIĄDZE ZBIERAM NA M.IN. DOSZKOLENIE SIĘ, ABY W POSTAWIONYCH PRZEDE MNĄ ZADANIACH WYPAŚĆ JAK NAJLEPIEJ, ABY ZOSTAĆ WYBRANA DO UDZIAŁU W LOCIE SUBORBITALNYM.


Od 2018 roku biorę udział w symulowanych misjach kosmicznych, które mają odzwierciedlać przyszłe misje na Marsie i Księżycu.

W sierpniu 2018 roku brałam udział w dwutygodniowej Misji ARES III w Habitacie LUNARES w Pile, gdzie zajmowałam stanowisko Oficera Medycznego. 

Po zdobyciu swojego pierwszego doświadczenia, w lipcu 2019 roku zostałam Komandorem, czyli szefem Analogowych Astronautów, Misji ARTEMIS organizowanej przez Analog Astronaut Training Center. 

W 2021 roku wzięłam udział w dwóch misjach księżycowych. Jedna z nich odbyła się wewnątrz tunelu lawowego na Islandii, a druga w Habitacie LUNARES. W trakcie drugiej misji byłam nie tylko Zastępcą Komandora oraz Inżynieriem, ale również współorganizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia.

W 2022 roku założyłam z przyjaciółmi własną grupę badawczą Otherworld, której celem są badanie naukowe (głównie astrogeologiczne oraz astrobiologiczne) w trakcie misji badawczych. Pierwsza polsko-brazylijska Misja OTHERWORLD I, którą wspólnie zorganizowaliśmy razem z Habitatem Marte w Brazylii, odbyła się czerwcu 2022 roku.


W ramach treningów fizycznych, które również są ważne dla astronautów, zrobiłam kurs Open Water Diver 20 oraz trenowałam w tunelu aerodynamicznym. Przetestowałam również swoją wytrzymałość w warunkach generujących przeciążenie 3g.


Do tego dbam o rozwój swojej kariery zawodowej oraz naukowej. W 2021 roku zdobyłam tytuł Inżyniera Informatyki oraz zdobyłam pracę w jednej z najlepszych firm kosmicznych w Polsce. Jestem również współautorem kilku publikacji naukowych.


Ponadto od 2019 roku jestem Inżynierem w ramach projektu PW-Sat3. Jestem w nim odpowiedzialna za komunikację między satelitą, a stacją naziemną. Prowadząc Studenckie Koło Naukowe SpaceShip przy WSB w Gdańsku, wybudujemy radiową stację nadawczo-odbiorczą na terenie Trójmiasta we współpracy z Morskim Klubem Łączności Szkuner.


NA CO ZBIERAM PIENIĄDZE?


Cały czas chcę się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz się uczyć, aby jak najlepiej przygotować się do prawdziwej misji kosmicznej. Pomoże mi w tym:

- udział w zagranicznych misjach badawczych symulujących misje kosmiczne

(ok. 50 tysięcy złotych)

- udział w treningach astronautycznych obejmujących m.in. testy wytrzymałościowe

(ok. 60 tysięcy złotych)

- udział w kursach m.in. lotniczych

(ok. 40 tysięcy złotych)

- studia za granicą

(ok. 20 tysięcy złotych)

- prowadzenie własnych badań oraz pisanie publikacji naukowych

(ok. 10 tysięcy złotych)

- budowa własnych urządzeń i ich patentowanie

(ok. 10 tysięcy złotych)


Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce AKTUALNOŚCI :)


DLACZEGO ZAŁOŻYŁAM ZBIÓRKĘ?


Astronauci, naukowcy oraz inżynierowie kosmiczni nie raz wykonywali eksperymenty oraz tworzyli urządzenia, które do dzisiaj ułatwiają, a nawet ratują nam życie (np. wykrywacz dymu).

Niestety w Polsce nie mamy programu astronautycznego ani konkretnych ścieżek wsparcia tak ambitnych osób. Liczę, że dzięki Waszej pomocy oraz mojej ciężkiej pracy uda mi się polecieć w kosmos, zainspirować kolejne pokolenia do zainteresowania nauką oraz inżynierią, a może nawet zmienić świat :)


NAGRODY!


Wy wspieracie mnie, a ja wspieram Was! Każda wpłata ma szansę na wygranie jednej z trzech nagród!

Do tego każdy datek powyżej 200 złotych zostanie nagrodzony upominkiem!W opisie zbiórki umieściłam tylko część moich osiągnięć. Po więcej informacji zapraszam do odwiedzenia poniższych stron.


SOCIAL MEDIA:

- Profil LinkedIn - Agnieszka Elwertowska

- Konto na Instagramie - Space.Dark.Horse

- Strona na Facebooku - Dark Horse Project - Agnieszka Elwertowska


WYWIADY:

1. Dzień Dobry TVN - "Agnieszka jest analogową astronautką. Była na Marsie i Księżycu, choć nie opuściła Ziemi - jak to możliwe?"

2. The First News - "Stars in her eyes: the woman who wants to blast off into space"

3. Urania - "Polka dowodzi 39. misją w Habitat Marte"

4. Radio Gdańsk Wiadomości - "Młoda gdynianka chce podbić kosmos. Życie ma się jedno i warto robić to, co się lubi"

5. Radio Gdańsk Audycja - "Dziewczyna nie z tej Ziemi. Kim jest analogowa astronautka?"

6. Girls Gone Tech - "Bierze udział w analogowych misjach kosmicznych. Konstruuje sprzęt badawczy. Może być pierwszą polką w kosmosie"

7. WSB - "Czarny koń na gwiaździstym niebie - Agnieszka planuje lot w kosmos"

8. Focus on Poland TVP Polonia

English below:

My name is Agnieszka Elwertowska and I am an Astronaut Cadidate in AdvancingX Program. I was chosen to take part in space training and tasks prepared by a US company during the next three years. The purpose of these training sessions is preparation for suborbital flight.

Thanks to this fund raise, I will have the opportunity to acquire new skills and knowledge that will help me become a comprehensive Candidate for an Astronaut.


Since 2018, I have been participating in simulated space missions which reflect future missions on Mars and the Moon.

In August 2018, I took part in the two-week ARES III Mission at LUNARES Research Station, where I was a Crew Medical Officer.

After gaining my first experience, in July 2019 I became the Commander, i.e. the head of Analog Astronauts, the ARTEMIS Mission organized by the Analog Astronaut Training Center.

In 2020, still holding the rank of Commander, I participated in the BRIGHT-1 Mission.

During the same year, I was invited to participate in two remote missions at Habitat Marte in Brazil, where I was recognized for my leadership skills.


As a part of physical training, which is also important for astronauts, I have finished the Open Water Diver 20 Course and I trained in a aerodynamic tunnel.


I am also reinforcing my engineering skills working in the PW-Sat3 CubeSat Project. I am responsible for radio communication between the satellite and the ground station. While running the SpaceShip Student Science Club at WSB University in Gdańsk, we will build a radio transmitting and receiving station in the area of Gdańsk in cooperation with the Marine Communication Club Szkuner.


WHY AM I RAISING FUNDS?


All the time I would like to continuously develop, gain new skills and learn to be sufficiently trained to participate in an actual space mission. To achieve my ultimate goal will help me:

- participation in foreign research missions simulating space missions

(about 11 000 EUR)

- participation in space training including endurance tests

(about 13 000 EUR)

- participation in courses including aviation

(about 9 000 EUR)

- abroad studies

(about 4 500 EUR)

- conducting own research and writing scientific publications

(about 2 000 EUR)

- building own devices and patenting them

(about 2 000 EUR)


More details you can find in the UPDATES tab :)


WHY WAS I SETTING UP THE COLLECTION?


Astronauts, scientists and space engineers have repeatedly performed experiments and created devices that still facilitate and even save our lives (e.g. a smoke detector).

Unfortunately, in Poland we do not have an astronautical program or specific support paths for such ambitious people. I hope that thanks to your help and my hard work, I will be able to fly into space, inspire next generations to become interested in science and engineering, and maybe even change the world :)


AWARDS!


You support me and I support you! Each contribution has a chance to win one of three prizes!

Additionally, every donation over 200 PLN (45 EUR) will be rewarded with a gift!I included only some of my achievements in the description. For more information, please visit the following pages.


SOCIAL MEDIA:

- LinkedIn Profile - Agnieszka Elwertowska

- Instagram Account - Space.Dark.Horse

- Facebook Page - Dark Horse Project - Agnieszka Elwertowska


INTERVIEWS:

1. The First News - "Stars in her eyes: the woman who wants to blast off into space"

2. Dzień Dobry TVN - "Marzysz o byciu astronautą? Zobacz, jakie warunki musisz spełniać"

3. Urania - "Polka dowodzi 39. misją w Habitat Marte"

4. Radio Gdańsk Wiadomości - "Młoda gdynianka chce podbić kosmos. Życie ma się jedno i warto robić to, co się lubi"

5. Radio Gdańsk Audycja - "Dziewczyna nie z tej Ziemi. Kim jest analogowa astronautka?"

6. Girls Gone Tech - "Bierze udział w analogowych misjach kosmicznych. Konstruuje sprzęt badawczy. Może być pierwszą polką w kosmosie"

7. WSB - "Czarny koń na gwiaździstym niebie - Agnieszka planuje lot w kosmos"

8. Focus on Poland TVP Polonia

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 3

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Aktywne organizatora:
Inne
Tablet iPad Pro
Jedna z wylosowanych osób, która mnie wesprze, otrzyma najnowszy Tablet iPad Pro!https://www.apple.com/shop/buy-ipad/ipad-pro/11-inch-display-128gb-sp...
5 zł

Kupione 46

Inne
ACER Predator Helios 300 Gaming Laptop - PH315-53-71QX
Jedna z wylosowanych osób, która mnie wesprze, otrzyma najnowszy Laptop ACER Predator Helios 300!https://store.acer.com/en-us/predator-helios-300-gami...
5 zł

Kupione 51

Inne
Telefon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Jedna z wylosowanych osób, która mnie wesprze, otrzyma najnowszy Telefon Samsung Galaxy S21 Ultra!https://www.samsung.com/pl/smartphones/galaxy-s21-5g...
5 zł

Kupione 24

Wpłaty 171

preloader

Komentarze 13

 
2500 znaków