id: jzfcjp

POMOC CZĘSTOCHOWSKIM STUDENTOM Z UKRAINYHELP FOR STUDENTS FROM UKRAINE IN CZĘSTOCHOWA, POLAND

POMOC CZĘSTOCHOWSKIM STUDENTOM Z UKRAINYHELP FOR STUDENTS FROM UKRAINE IN CZĘSTOCHOWA, POLAND

25 285 zł 
z 100 000
25%
zakończona 26.06.2022r
83 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Fundacja Akademicka „Na Progu”, działająca przy Duszpasterstwie Akademickim „Emaus” organizuje akcję pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Studentów, którzy zostali bez środków do życia jest naprawdę wiele. W samej tylko Politechnice Częstochowskiej studiuje prawie 250 studentów z Ukrainy. Nie otrzymują pieniędzy z domu, rodzice często znajdują się na terenach okupowanych, lub w strefie walk. Co więcej, jest u nas grupa studentów małoletnich, których również chcielibyśmy objąć szczególną pomocą. Mamy również studentów, którzy objęli opieką małoletnie rodzeństwo, które samodzielnie przekroczyło granicę. Rodzice zostali w Ukrainie.  

Brakuje pieniędzy na wszystko. Dlatego też pozyskane środki przeznaczone zostaną między innymi na: zakup leków, środków spożywczych, niezbędnych artykułów kosmetycznych i higienicznych i innych artykułów pierwszej potrzeby. Dopuszcza się również udzielenie pomocy w opłaceniu innych zakupów lub kosztów niezbędnych z punktu widzenia potrzeb życiowych studenta na jego wniosek. 

Academic Charity Foundation "Na progu", associated with the Academic Chaplaincy "Emaus", organizes campaigns to help those  in need.  There are many students in Czestochowa who do not have enough money to live. In Czestochowa University of Technology alone there are almost 250 students from Ukraine. They do not receive money from home, their parents are often in occupied territories, or in a war zone. What is more, there is a group of under-age students at our universities whom we would also like to help in a special way. There are also students who have taken care of younger siblings who have crossed the border on their own. The parents stayed in Ukraine.  There is not enough money for everything. Therefore, the funds raised will be used, among other things, for: purchase of medicines, foodstuffs, necessary cosmetic and hygienic items and other necessities. The Foundation also accepts assistance in paying for other purchases or costs necessary for the student's living needs upon request.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Jana Kilińskiego 132, 42-218

Częstochowa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Wpłaty 83

preloader

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Lokalizacja

Jana Kilińskiego 132, 42-218

Częstochowa, Poland

Zobacz na mapie
map pin

Nasi użytkownicy założyli

891 694 zrzutki

i zebrali

832 347 506 zł

A ty na co dziś zbierasz?