id: k8n5fy

Zbiórka na pilne potrzeby studentów z Ukrainy i ich rodzin / The community of the University of Silesia provides financial support for its Ukrainian students and their families!

Zbiórka na pilne potrzeby studentów z Ukrainy i ich rodzin / The community of the University of Silesia provides financial support for its Ukrainian students and their families!

Nasi użytkownicy założyli 1 178 606 zrzutek i zebrali 1 232 313 975 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • W ciagu tygodnia zebraliśmy 1/3 kwoty - całe 100 000 zł!!! Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych działań!

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Społeczność Uniwersytetu Śląskiego wspiera finansowo swoich studentów z Ukrainy oraz ich rodziny!


Dla wielu młodych ludzi z Ukrainy, a także ich rodzin, nasza uczelnia stała się teraz być może jedynym bezpiecznym domem. Wszystkim członkom naszej społeczności oraz ich rodzinom, którzy są teraz w potrzebie zapewnimy ciepłe miejsce i warunki do życia, pomożemy w znalezieniu pracy i unormowaniu swojego życia po to, by mogli się dalej kształcić i żyć w wolnym kraju. Teraz jednak Ci ludzie potrzebują podstawowej pomocy – wyżywienia, możliwości utrzymania się, poczucia bezpieczeństwa, a nawet najprostszych środków higienicznych. Równie ważna jest rozmowa i poczucie, że nie są sami w tym dramatycznym czasie.

Nasze możliwości pomocy jako wspólnoty, powiększonej o naszych partnerów, są ogromne. Nadszedł czas, aby z nich skorzystać. Wojna wtrąca w poczucie bezradności, ale dzięki pomocy jej ofiarom, możemy działać dla dobra. Jest nas blisko 300 tyś (absolwenci, pracownicy, studenci, słuchacze), a licząc partnerów Uniwersytetu, którzy zawsze są z nami w dobrych i złych momentach, możemy odmienić dramatyczny los ofiar toczącej się wojny.


Oprócz zbiórki finansowej, którą przeznaczymy na pomoc studentom oraz uchodźcom z Ukrainy, nasi pracownicy organizują też zbiórki rzeczowe. Bądźcie pewni, że każda rzecz i każda złotówka umożliwi rozpoczęcie bezpiecznego życia w Polsce.


Prosimy, wesprzyjcie naszych studentów oraz ich rodziny. To Wasi koledzy z grup zajęciowych, Wasi studenci i słuchacze. To młodzi ludzie, którzy  kiedyś wybrali Uniwersytet Śląski jako miejsce wymarzonych studiów i przepustkę do lepszego życia.


Oprócz obywateli Ukrainy Uniwersytet Śląski pomaga również studentom międzynarodowym, którzy studiowali w Ukrainie i musieli z niej pilnie uciekać. Obecnie przyjmujemy ich w akademikach i organizujemy dalszą bezpieczną podróż do swoich domów na całym świecie.


Oni potrzebują naszej pomocy.


Do kontaktu pozostaje pełnomocniczka rektora ds. pomocy Ukrainie (Sylwia Ledwoch, e-mail: [email protected]), do której można zgłaszać zarówno potrzebę pomocy, jak i inicjatywy wsparcia, w tym chęć indywidualnego zaangażowania się w pomoc (m.in. zbiórki żywności, wsparcie w znalezieniu pracy czy mieszkania, pomoc medyczna).

English below:

The community of the University of Silesia provides financial support for its Ukrainian students and their families!Our University may now be the only safe home for many young people from Ukraine and their families. We will provide all members of our community and their families in need with a warm place and living conditions, help them find a job and get back to normal life, so that they can continue to study and live in a free country. However, what they need at the moment is basic help - food, possibility to make a living, feel secure, and even the simplest hygiene products. It is also important to talk with them and make them feel that they are not alone in this dramatic period.

Our capacity to help as a community, expanded by our partners, is huge. The time has come to take advantage of it. War gives us a sense of helplessness, but we may act for common good by helping its victims. There are almost 300,000 of us (graduates, employees, students, postgraduate students), and together with the University’s partners, who are always with us for better or worse, we can change the dramatic fate of victims of the ongoing war.

 

Apart from the fundraiser, which will be used for helping Ukrainian students and refugees, our employees are also organising collection of items. You can be confident that every item and every 1 PLN will enable people to begin safe life in Poland.

 

Please support our students and their families. They are your classmates, students and postgraduate students. They are young people who once chose the University of Silesia as the place for their dream studies and a ticket to better life.

 

Apart from Ukrainian citizens, the University of Silesia also helps international students who studied in Ukraine and had to escape from there urgently. We are currently receiving them in student residence halls and organising further safe trip to their houses around the world.

They need our help.

 

Our contact person is Sylwia Ledwoch, Plenipotentiary of the Rector for Aid for Ukraine (e-mail: [email protected]). You can contact her both if you need help and if you want to get involved in helping others (e.g. collection of food, support in finding jobs and accommodation, medical aid).

 

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1244

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków