id: kbgxkp

KASIA NOVA - stwórzmy razem moją płytę jazzową

KASIA NOVA - stwórzmy razem moją płytę jazzową

5 987 zł 
z 45 000 zł
13%
59 dni do końca
47 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Witaj w moim świecie!

jf3d1ce90653e370.jpeg 

Śpiew to nie tylko mój zawód, to pasja, miłość i nieustanne dostarczanie pięknych emocji drugiemu człowiekowi.

 

Jestem polską piosenkarką i występuję pod pseudonimem Kasia Nova od 2007 roku. Występowałam w eliminacjach do Eurowizji, na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i Sopot Festiwal. Tworze utwory z kategorii muzyki popularnej, jak i jazzowej. Kariera zaowocowała duetami z: Thomasem Andersem z Modern Talking , Martinem Cintronem z No Mercy, a ostatnio z Krzysztofem Jary Jaryczewskim z Oddziału Zamkniętego.

 Festiwale muzyki pop, festiwale jazzowe, udział jako gość specjalny w programach rozrywkowych w telewizji publicznej, prywatnej, występy w Wielki Test TVP, Jaka to melodia TVP, PNŚ, DDTVN i wiele innych to tylko fragment mojej obecności w mediach.


Co najważniejsze chciałabym tworzyć dalej dla szerszej publiczności, fanów i wszystkich, którym muzyka w duszy gra, a szczególnie Jazz. Ta płyta jest moim ogromnym marzeniem, ale niestety od ponad dwóch lat z powodu pandemii moje życie zawodowe ostro przyhamowało. Praktycznie nie koncertuje, a kiedy artysta nie koncertuje nie zarabia. Nie mam więc możliwości zrealizowania mojego marzenia. Wierzę jednak w ludzi ,wszechświat i jego dobro.

Będę wdzięczna za każde Wasze wsparcie.

 

To właśnie Jazz okazał się tym gatunkiem, który pokochałam, poczułam i moja dusza z nim współgra. (Zobacz mój występ sprzed pandemii podczas Grand Prix Melomani 2019)

To Wam proponuje podróż w głąb waszych emocji, tego wewnętrznego Ja, które gdzieś nie odnalazło właściwych brzmień, kontekstu do rzeczywistości w muzyce popularnej w Polsce. Chcę stworzyć płytę, która będzie odzwierciedlać to co obecnie myślę wszyscy przeżywamy: nostalgię, lekki bunt i chęć zmiany w sobie.

 

Chcecie sprawdzić na co mnie stać?

Chcecie posłuchać pięknych jazzowych dźwięków?

Mamy szanse wspólnie stworzyć ten niezwykły projekt.

Macie kilka wariantów, aby wesprzeć moją twórczość i stworzyć Jazzowy album roku! Wiem, że to górnolotne marzenia, ale kto nie pozwoli mi marzyć?

Wierzę w Was!

 

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie wyjątkowego albumu muzycznego opartego na autorskich i znanych utworach muzycznych.

 

Wpłaty ze zbiórki przeznaczę na nagrania (opłacenie studia, muzyków), produkcję muzyczną, miks, mastering oraz wytłoczenie płyt. Do wybranego singla promującego płytę chcę również nagrać klip, w którym właśnie Ty możesz zaistnieć!

 

Na płycie znajdzie się dziesięć utworów napisanych przez wybitnych, czołowych polskich autorów muzyki i tekstu, a wśród nich nienagrane tango "Otwarte karty" ze słowami Zbigniewa Maciejowskiego i z muzyką Artura Golda. Płyta będzie podzielona na dwie części: część z utworami autorskimi i część z evergreenami które ukażę w nieco innej nowej odsłonie. Na płycie znajdzie się również duet z jednym z Waszych ulubionych artystów płci męskiej. Póki co to niespodzianka :)

Próbki dwóch z utworów- „Czar Warszawy” (muz. Bogdan Hołownia, sł. Marek Gaszyński) i „Nie pytaj mnie o nic” (muz. Tadeusz Górzyński, sł. Jerzy Jurandot) możesz już posłuchać.

Muzycznie płyta będzie zróżnicowana, aby mogła zaistnieć szeroko w mediach. Muzycy wybrani do projektu mają bogate doświadczenie w wykonywaniu muzyki jazzowej.


Dziękuję Wam z góry za Wasze wsparcie.

-------------------------------------------------------------------


KASIA NOVA - support the release of my jazz album


Welcome to my world!

Singing is not only my profession, it is a passion, love and constantly delivering beautiful emotions to other people.

 

I am a Polish singer and I have been performing under the pseudonym Kasia Nova since 2007. I performed in the Eurovision contest, at the National Festival of Polish Song in Opole and the Sopot Festival. I create songs from the categories of popular and jazz music. The career resulted in duets with: Thomas Anders from Modern Talking, Martin Cintron from No Mercy, and recently with Krzysztof Jary Jaryczewski from Oddział Zamknięty.

 

Festivals of pop music, jazz festivals, participation as a special guest in entertainment programs on public and private television, the appearances in Wielki Test TVP, Jaka to Melodia , morning shows as PNŚ, DDTVN and many others are just a fragment of my presence in the media.

 

Most importantly, I would like to continue creating for a wider audience, fans and everyone who plays music in their soul, especially jazz. This album is my biggest dream, but unfortunately for over two years my professional life has slowed down sharply due to the pandemic. I practically do not play gigs, and when the artist does not have gigs, does not earn money. So I have no way of making my dream come true. However, I believe in people, the universe and the overall good.

I will be grateful for all your support.

 

It was Jazz that turned out to be the genre that I fell in love with, felt and my soul harmonizes with.

I propose you a journey deep into your emotions, that inner self that somewhere has not found the right sounds, context to reality in popular music in Poland.

I want to create an album that will reflect what I think we are all going through: nostalgia, a slight rebellion, and the will to change in ourselves.


Do you want to check my best?

Do you want to listen to the beautiful jazz ?

We have a chance to create this album together.

You have several variants to support my work and create the jazz album of the year!

I know it's high-flying dreams, but who won't let me dream?

I believe in you!

 

Project description:

The aim of the project is to create a unique music album based on original and well known music works.

I will allocate the funds from the collection for recordings (payment for the studio, musicians), music production, mixing, mastering, and pressing of discs. For the selected single promoting the album, I also want to record a clip in which you can appear! The album will include ten songs written by prominent, leading Polish authors of music and lyrics, including the unrecorded tango "Open Cards" with the words of Zbigniew Maciejowski and the music of Artur Gold. The album will be divided into two parts: the part with original works and the part with evergreens, which I will release in a slightly different new version. The album will also include a duo with one of your favorite male artists. It's been a surprise so far.

You can listen to samples of two of the songs –

"Czar Warszawy" (music by Bogdan Hołownia, lyrics by Marek Gaszyński) and

 "Don't ask me about anything" (music by Tadeusz Górzynski, lyrics by Jerzy Jurandot).

Musically, the album will be diversified so that it could appear in various media. The musicians selected for the project have extensive experience in performing jazz music.


Thank you in advance for your support.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 47

O&
Ovais & Aga
1 000 zł
G
GG.
411,19 zł
JK
Jacek Kostrzewa
350 zł
VK
Violetta Kruszelnicki
300 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
300 zł
BP
Blanka P.
300 zł
KN
Katarzyna Najder
250 zł
 
Dane ukryte
250 zł
JU
Jacek Ukwenya
250 zł
KH
Katarzyna Hubinska
200 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków

Nagrody

Wpłać 50 zł i więcej
50 zł- Płyta z autografem/ CD with an autograph

Jeśli wpłacisz 50 zł lub więcej - powędruje do Ciebie płyta z autografem i dedykacją, którą wyślę od razu po wyprodukowaniu płyty. /

If you donate PLN 50 or more - you will receive a CD with an autograph and a dedication, which I will send immediately after the production of the CD.


rozwiń

wybrano 23 razy

Wybieram
Wpłać 250 zł i więcej
250 zł- 3 lekcje śpiewu online / 3 online singing lessons

Jeśli wpłacisz 250 zł lub więcej otrzymasz 3 lekcje śpiewu online ze mną. Jeśli lubisz śpiewać i chcesz rozwinąć swoje umiejętności muzyczne po moim okiem to ta opcja będzie dla Ciebie idealna. Pamiętaj, że profesjonalna opieka wokalna to podstawa. Mam wykształcenie pedagogiczne i uwielbiam uczyć. Pomogłam wielu osobom przygotować się do konkursu, castingu, koncertu lub egzaminu muzycznego. /


 If you donate PLN 250 or more, you will receive 3 online singing lessons with me. If you like singing and you want to develop your musical skills, this option will be perfect for you. Remember that professional vocal care is essential. I have a pedagogical education and I love teaching. I have helped many people prepare for a competition, casting, concert or music exam.


rozwiń

wybrano 4 razy

Wybieram
Wpłać 1000 zł i więcej
1000zł-Dedykowana piosenka na płycie+ pula płyt / Dedicated song on the album+ number of albums

Jeśli wpłacisz 1000 zł lub więcej – jedna z piosenek na płycie zostanie dedykowana Tobie( opis na płycie) a przy okazji każdego wykonywania tej piosenki na koncercie będę wspominać o Tobie. /

If you donate 1000 zł or more -one of the songs on the album will be dedicated to you. (Description on the disc) and every time I perform this song at a concert, I will talk about you.


rozwiń
Wpłać 2000 zł i więcej
2000zł- lunch lub kolacja z artystą +cd z autografem /lunch,dinner with me +CD with an autograph

Jeśli wpłacisz 2000 zł lub więcej - spotkamy się na dedykowane spotkanie na lunch/kolacje. W czasie spotkania otrzymasz ode mnie płytę z osobistą dedykacją i autografem, a także będziemy mogli poznać się bliżej, porozmawiać o muzyce i zrobić pamiątkowe zdjęcie. /

If you donate PLN 2000 or more - we will meet for a dedicated meeting for a lunch or dinner. During the meeting, I will give you a CD with a personal dedication and an autograph, and we will also be able to get to know each other better, talk about music and take a photo.

 


rozwiń
Wpłać 3000 zł i więcej
3000zł i węcej - Dedykowana oferta sponsorska / Dedicated sponsorship offer

Przy wpłacie 3000 zł lub więcej- stworze dla Ciebie i Twojej firmy dedykowaną sponsorską ofertę.

Szczegóły do uzgodnienia na priv! /

If you donate PLN 3,000 or more - a dedicated sponsorship offer will be created for you and your company. Details to be agreed on priv!


rozwiń
Wpłać 3500 zł i więcej
3500zł-Udział w klipie + koncert promo /Participation in music video +invitation to a promo concert

Jeśli wpłacisz 3500 zł lub więcej - będziesz mieć szanse pojawić się w moim klipie. Reżyser przygotuje dedykowaną rolę dla Ciebie, którą będziesz mógł się pochwalić przed znajomymi. Zostaniesz również zaproszony na koncert promocyjny płyty./


If you donate 3500 PLN or more - you will have a chance to appear in my video. The video director will prepare a special role for you, which you can show off to your friends. You will also be invited to a promotional concert of the album.


rozwiń
Wpłać 5000 zł i więcej
5000zł- Prywatny koncert live + pula płyt z autografem / Private live concert + CD with an autograph

Jeśli wpłacisz 5000 zł lub więcej - zagram prywatny koncert w Twoim domu lub innym, wybranym przez Ciebie miejscu. Podaruję Ci także pulę płyt z osobistą dedykacją i autografem. /

If you donate PLN 5,000 or more - I will play a private concert in your home or other place of your choice. I will also give you a CD with a personal dedication and an autograph.


rozwiń
Wpłać 10000 zł i więcej
10000 zł- Tytuł Sponsora + obecność w mediach /Sponsor title and media presence

Jeśli wpłacisz 10000 zł lub więcej - staniesz się Sponsorem projektu. Logo Twojej firmy będzie na okładce płyty, w mediach społecznościowych, na moich stronach internetowych, na plakacie i podczas koncertu promocyjnego a Ty otrzymasz tytuł Sponsora. Podaruję Ci dużą pulę płyt (ilość do uzgodnienia) z dedykacją i autografem./


If you donate PLN 10,000 or more - you will become the sponsor of the project. Your company logo will be on the album cover, in all social media, on my website, on the poster and during the promotional concert and you will receive the title of Sponsor. I will give you a large pool of CDs (number to be agreed) with a dedication and an autograph.


rozwiń

Nasi użytkownicy założyli

774 626 zrzutek

i zebrali

574 385 300 zł

A ty na co dziś zbierasz?