id: katsvn

Mózg Festival - Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych

Mózg Festival - Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych

Opis zrzutki

(english below)

Zrzutka ma na celu wspieranie, odbywającego się co roku, Mózg Festival - Festiwalu Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych.

W tym roku odbywać się będzie 19 edycja festiwalu w Bydgoszczy, 5 z tych edycji odbywało się także w Warszawie.

Festiwal otrzymuje dofinansowanie z samorzadowych środków publicznych. Festiwal finansowany jest sporadycznie przez organizacje zagraniczne, których celem jest wspieranie arystów pochodzących z różnych krajów.

Obecnie festiwal znajduje się w 4 letnim trybie finansowania z Miasta Bydgoszcz oraz jednorocznym z Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego, ale niestety finansowanie to jest na bardzo niskim poziomie, w związku z tym, dbając o wysoką jakość festiwalu i myśląc już o budowaniu kolejnych edycji zapraszamy państwa do współfinansowania tego wydarzenia, a co za tym idzie także do współtworzenia. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz przez fakt, iż twórcy festiwalu są również czynnymi artystami, posiadamy dostęp do ogromnej ilości artystów na całym świecie, ale jesteśmy również otwarci na państwa sugestie dotyczące wykonawców.

Prosimy zapoznać się dokładnie z ideą festiwalu, zawartą w opisie dostępnym na stronie: www.festiwal.mozg.pl

Również tam znajdą państwo linki do poprzednich edycji Festiwalu co da państwu szerszą wiedzę czym się zajmujemy podczas festiwalu.

Idea zrzutki wymyślona jest w celu budowy kolejnych edycji festiwalu z udziałem środków ludzi, którzy rozwój kultury, a co za tym idzie rozwój intelektualny i duchowy człowieka, uważają za sprawy ważne społecznie.

Przewidziane są nagrody dla wpierających Festiwal, którymi są wydawnictwa płytowe naszej oficyny wydawniczej "Muzyka z Mózgu" lub inne nagrania niepublikowanych wcześniej koncertów mózgowych.

Nagrodami mogą być również inne artefakty związane z Mózgiem. Pomysłowość w nagradzaniu hojności wzrasta wprost proporcjonalnie do ilości zer przy wpłacie.


The fundrising aims to support the annual Mózg Festival - the Festival of Contemporary Music and Visual Arts. This year, the 19th edition of the festival will be held in Bydgoszcz, 5 of these editions also took place in Warsaw. The festival receives a local government public funding. The festival is funded sporadically by foreign organizations that aim to support artists from different countries. Currently, the festival is under 4-year funding from the City of Bydgoszcz and one-year funding from the Marshal's Office of the province. Kujawsko-Pomorskie, but unfortunately the funding is at a very low level, therefore, taking care of the high quality of the festival and thinking about building subsequent editions, we invite you to co-finance this event, and thus also to co-create. Thanks to many years of experience and the fact that the festival's creators are also active artists, we have access to a huge number of artists around the world, but we are also open to your suggestions regarding the performers. Please read carefully the idea of ​​the festival contained in the description available at: www.festiwal.mozg.pl Also there you will find links to previous editions of the Festival, which will give you a broader knowledge of what we do during the festival.

The idea of ​​the fundraising is invented in order to build this year and the next editions of the festival with the help of people who consider the development of culture, and thus the intellectual and spiritual development of man, to be socially important matters.

There are prizes for those supporting the Festival, which are cd's and vinyls releases of our publishing house "Muzyka z Mózgu" or other recordings from Mozg never published before.

Other Mozg-related artifacts can also be rewards. Ingenuity in rewarding generosity increases in direct proportion to the number of zeros in the deposit.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Dlaczego wsparcie cykliczne jest tak ważne?

Osoby wspierające festiwal mogą skorzystać na bardzo preferencyjnych warunkach z pozycji naszej oficyny wydawniczej "Muzyka z Mózgu": https://muzykazmozgu.bandcamp.com
Korzyści płynące ze wsparcia cyklicznego:
Organizator otrzymuje 100% Twoich środków - nie pobieramy prowizji
Zachowujesz pełną kontrolę - w każdej chwili możesz bez zobowiązań przerwać wsparcie
Organizator może w pełni skupić się na swojej twórczości/działalności
Otrzymujesz stały dostęp do postów oraz specjalne wyróżnienie
Nie musisz pamiętać o kolejnych wpłatach
To prostsze niż Ci się wydaje :)

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 38

MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
MG
Marek Gajzler
ukryta
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków