Wyjazd Misyjny do Sudanu Południowego // Mission in South Sudan ID: kbwzd7

Wyjazd Misyjny do Sudanu Południowego // Mission in South Sudan ID: kbwzd7

3 470 zł z 21 550 zł

16%

3 470 zł

3 470 zł

z 21 550 zł

zakończona

zakończona

01.08.2020r

37

37

wspierających
16%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

English below

-------------------------

Cześć,

Mam na imię Iza i jestem wolontariuszką Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu. W tym roku wraz z Helą, przygotowujemy się do naszego pierwszego wyjazdu misyjnego, do Sudanu Południowego.

xaf33d570d1d47b6.jpeg

to my :)


Sudan Południowy to najmłodsze państwo na świecie, które powstało w 2011 roku, po długotrwałej wojnie z Sudanem. W Sudanie Południowym 80% społeczeństwa to osoby młode, do 30 roku życia. Brakuje wody zdatnej do picia, opieki medycznej, panuje głód. Państwo to wciąż jest zagrożone wojną i terrorem. Młodzi nie mają możliwości rozwoju.

Aby wesprzeć tamtejsze społeczeństwo prowadzimy projekt pomocowy mający na celu dożywianie dzieci. Większość z nich nie chodzi do szkoły, kobiety nie potrafią pisać.

Jak wiadomo prawo do edukacji ma każde dziecko na świecie, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, religii, płci czy statusu społecznego. Edukacja daje perspektywę na przyszłość, nadzieje na lepsze.

Dlatego też celem naszego wyjazdu do Sudanu Południowego jest pomoc dzieciom w rozwoju i edukacji.

Przez cały rok będziemy pracować w szkole Sióstr Salezjanek w Wau, gdzie będziemy mogły nie tylko uczyć, ale da nam to także możliwość poznania głębszych potrzeb i zrozumienia ludzi tam żyjących. W tym momencie są tam Alicja i Marysia, wolontariuszki, które wyleciały do Sudanu Płd. w ubiegłym roku. Będziemy kontynuować ich ciężką pracę.

Wolontariusze z własnej kieszeni pokrywają koszty wszelkich artykułów edukacyjnych potrzebnych do pomocy, chcemy zawieść dzieciom też piłki do gry w koszykówkę , badmintony i instrumenty (m.in ukulele, dzwonki), do tego dochodzą koszty podróży, ubezpieczenia, szczepień, wizy.

Dlatego właśnie z całego serca prosimy o wsparcie. Każda najdrobniejsza suma zbliża do uratowania czyjegoś życia, lepszej nadziei na przyszłość czy po prostu dziecięcego uśmiechu. Za wszelką pomoc bardzo mocno dziękujemy.


https://wroclaw-swm.pl/


-------------------------

English version

-------------------------

Hi,


My name is Iza and I am a volunteer of the Salesian Missionary Voluntary Service. This year, together with Hela, we are preparing for our first mission to South Sudan.


South Sudan is the youngest country in the world, which was founded in 2011 after a long war with Sudan. In South Sudan, 80% of the population is young people up to 30 years old. There is a shortage of potable water, medical care, hunger. This country is still under threat of war and terror. Young people do not have development opportunities.


To support the local society, we run an aid project aimed at feeding children. Most of them don't go to school, women can't write.


As you know, every child in the world has the right to education, regardless of origin, color, religion, gender or social status. Education gives perspective for the future, hopes for better.


Therefore, the purpose of our mission in South Sudan is to help children develop and educate.


Throughout the year we will work at the school of the Salesian Sisters in Wau, where we will not only be able to teach but also give us the opportunity to meet deeper needs and understand the people living there. At this point, there are Alicja and Marysia, volunteers who flew to South Sudan last year. We will continue their hard work.


Volunteers cover the costs of all educational items needed to help. We want to give the children balls, badminton and instruments like a ukulele, bells. We have to pay for travel, insurance, vaccination, visas.


That is why we are asking for support with all our heart. Every smallest sum brings you closer to saving someone's life, better hope for the future or simply a child's smile. Thank you very much for any help.


Wpłacający37

JO
Jędrzej Organ
100 zł
ML
Marcjanna Liedtke
25 zł
A
AAS
400 zł
 
Dane ukryte
25 zł
 
Dane ukryte
100 zł
PM
Paweł Maćków
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
M
Martyna Cybulska
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
10 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

560 606 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?