id: kpvwyr

#RoadToHelp

#RoadToHelp

Nasi użytkownicy założyli 1 147 442 zrzutki i zebrali 1 195 244 084 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności6

 • Zaczynamy kupować rzeczy z listy potrzeb. Na pierwszy ogien idą płyny do mycia, mydła i proszki do prania. HgBLuZHOJcygVyJz.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

[***PL***] [for EN scroll down] [UA - внизу]


Road to help - ze Lwowa do Monte Carlo, by pomóc ukraińskim dzieciom


Wiemy jak trudno zdobywać środki na pomoc Ukrainie. Jednak musimy się zmobilizować, wspierać nawzajem i robić jak najwięcej. Szczególnie dla młodych pokoleń, dla dzieci, żeby trauma związana z wojną była choć trochę mniejsza. Dlatego Michał Kumiega, związany zawodowo z motoryzacją i sportami motorowymi, wraz z Fundacją Gentes i przyjaciółmi, organizują akcję #RoadToHelp. Polsko-ukraińska załoga pokona 2200 km, by zbierać środki na pomoc najbardziej pokrzywdzonym w wyniku wojny - dzieciom, które w efekcie rosyjskiej agresji straciły rodziców, swoje domy i przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Trwająca od blisko roku wojna to ciągła walka – na froncie, ale także o najmłodszych, by ich podstawowe potrzeby zostały zaspokojone po kompletnej destabilizacji życia.

C2jkPNZumuq2s7eD.png

To symboliczna podróż nawiązująca do historii sportów. W 1930 roku po raz ostatni kierowcy rajdowi ruszali ze Lwowa w drogę na start legendarnego Rajdu Monte Carlo. 93 lata później w tę trasę wybiorą się Michał Kumiega i Svetlana Kravs (z Automobilklubu Lwowskiego) Peugeotem 201 Coupe z 1932 roku, po drodze zachęcając do przyłączenia się do zbiórki i wpłat. Dzięki wsparciu finansowemu z tej akcji zakupione zostaną przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby, środki higieniczne czy tak potrzebne agregaty prądotwórcze.  


Do akcji włączają się przyjaciele i znajomi Michała ze świata sportów motorowych, ale również organizacje czy przedstawiciele władz - na starcie wyprawy we Lwowie obecni będą Konsul Generalna RP we Lwowie i mer miasta. Władze Automobilklubu Monako zaprosiły polsko-ukraińską załogę na start - ich 91-letni samochód wjedzie na rampę startową jako pierwszy przed stawką zawodników startujących do właściwego rajdu, 27 stycznia. Dziennie będą musieli pokonać średnio ponad 300 kilometrów samochodem, który rozpędza się do “zawrotnej” prędkości 90 km/h.


Akcja #RoadToHelp jest realizowana przy współpracy z Fundacją Gentes. Organizacja pomaga Ukrainie od trzech lat, a tworzące ją osoby - od ośmiu. Od początku wojny fundacja aktywnie wspiera uchodźców z Ukrainy przybyłych do Krakowa i organizuje transporty pomocy humanitarnej w różne miejsca Ukrainy, aż do okolic frontu. Na bieżąco reaguje też na potrzeby ludności cywilnej (na przykład związane z brakiem dostępnej wody pitnej), a także wspiera kilka ukraińskich domów dziecka.


Sprawdzony zespół niesie pomoc


- To nie jest moja pierwsza inicjatywa pomocy Ukraińcom poszkodowanym przez wojnę, ale pierwsza, o której mówię głośno. Dlatego proszę Was o przekazywanie dalej informacji o naszej wyprawie, a także wspieranie naszej zbiórki. My będziemy się z Wami dzielili wiadomościami i ciekawostkami z trasy, a po zakończeniu akcji także tym, co udało nam się zrobić dla najmłodszych Ukraińców – podsumowuje Michał Kumiega. - Co ważne i chcę to podkreślić, nie zbieramy środków na naszą podróż - to finansujemy z własnych funduszy. Całą zebraną w trakcie akcji kwotę przeznaczymy na zakup artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci i ich wsparcie.


- Pomoc chcemy skierować do pięciu placówek opiekuńczych. Placówki mają pod opieką łącznie ponad 500 dzieci przesiedlonych ze zniszczonych ukraińskich miast. Dzieci są w różnym wieku, część z nich ma potrzeby specjalne. Mieszkają w budynkach w różnym stanie. Liczę, że razem z Wami i dzięki Waszemu wsparciu uda się dzieciom zapewnić lepsze warunki życia, zabawy i nauki. Możemy sprawić, że mimo przesiedlenia, najbliższe miesiące będą i dla dzieci i dla ich opiekunów łatwiejsze - mówi Katarzyna Corominas, prezeska fundacji.

.

Załoga zaplanowała trasę przez Kraków, Bielsko-Białą, Ustroń, Bratysławę, Wiedeń, Salzburg, Innsbruck, Valsot, następnie wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Como. Ostatnimi przystankami przed Monako będą Alessandria i San Remo. Całą podróż będzie można śledzić w serwisie Facebook oraz Instagram /road.to.help.


. .


[***EN***] [UA - внизу]


The Road to Help

From Lviv to Monte Carlo to help Ukrainian children


We know how difficult it is to raise funds to help Ukraine. However, we must mobilize, support each other, and do as much as possible. Especially for the young generations, for children, so that the trauma associated with the war would be a little less. That is why Michał Kumiega, professionally involved in the automotive industry and motorsports, together with the Gentes Foundation and friends, organize the #RoadToHelp campaign. The Polish-Ukrainian crew will travel 2,200 km to collect funds to help those most affected by the war - children who lost their parents, their homes, and, above all, their sense of security as a result of Russian aggression. The war, which has been going on for almost a year, is a constant struggle - at the front, but also for the youngest so that their basic needs are met after the complete destabilization of life.


It is a symbolic journey referring to the history of sports. The last time that rally drivers set off from Lviv for the start of the legendary Monte Carlo Rally was in 1930. Now, ninety-three years later, Michal Kumiega and Svetlana Kravs will take this very same route. The Polish-Ukrainian crew will cover 2200 kilometers to raise funds to help the most vulnerable victims of the war – children in Ukrainian orphanages. They will travel from Lviv to Monaco in a 1932 Peugeot 201 Coupe!

The Monte Carlo Rally is the oldest and most prestigious rally in the world. Its first edition was held in 1911. This extremely demanding event is held on winding asphalt roads located in the French High Alps. Part of the history of this legendary event is the so-called “concentration legs” – in the past, competitors would take different routes from various cities in Europe to “rally” (meet) in Monte Carlo, covering several thousand kilometers each. Warsaw and Lviv were among the cities from which the racers last set off in 1930.


Michał's friends and acquaintances from the world of motorsports join the action, but also organizations or representatives of the authorities - at the start of the expedition in Lviv, the Consul General of the Republic of Poland in Lviv and the mayor of the city will be present. The authorities of the Automobile Club of Monaco invited the Polish-Ukrainian crew to start - their 91-year-old car will be the first to enter the starting ramp ahead of the competitors starting the rally on 27 January. They will have to cover an average of over 300 kilometers a day in a car that accelerates to a "dizzying" speed of 90 km/h.


This campaign, the #RoadToHelp, is being carried out in cooperation with the Gentes Foundation. The Foundation has been helping people in Ukraine for the last three years, whereas the people who make up the Foundation have been helping them since 2014. Since the beginning of the war, the Foundation has been actively supporting refugees from Ukraine in Krakow, as well as organizing transports of humanitarian aid into various areas of Ukraine, even close to the frontlines, reacting on an ongoing basis to the needs of the civilian population (for example, in relation to the lack of drinking water). It also supports several Ukrainian orphanages.


The crew planned a route through Kraków, Bielsko-Biała, Ustroń, Bratislava, Vienna, Salzburg, Innsbruck, Valsot, and then along the western shore of Lake Como. The final stops before Monaco will be Alessandria and San Remo. You will be able to follow the entire journey on Facebook and Instagram /road.to.help.


An Experienced Humanitarian Team


– This is not the first humanitarian project for Ukraine that I have been involved in, but it is the first that I am speaking about in public. I urge you to please pass on the news about our charity race, but also to support us on our way as well as in our fundraising. We would like to share our experiences and impressions from the trip with you, and more importantly, after the event, what we manage to do to help children in Ukraine. – Michal concludes – I would like to stress that we are not raising funds for the expedition itself – we will cover these costs ourselves, and all the money collected through this event will be put towards supporting children in Ukraine and meeting their most urgent needs.


– We would like to direct aid to five specific care facilities, which have a total of more than 500 children in their care, displaced from destroyed Ukrainian cities. The children are of different ages, some of them with special needs. They live in adapted buildings in varying conditions. I hope that together, with your support, we can provide better living conditions for the children in which they can play and learn with dignity. We can make the coming months easier for both the children and their carers, despite their displacement. – says Katarzyna Corominas, President of the Gentes Foundation.

.

The crew planned a route through Kraków, Bielsko-Biała, Ustroń, Bratislava, Vienna, Salzburg, Innsbruck, Valsot, and then along the western shore of Lake Como. The final stops before Monaco will be Alessandria and San Remo. You will be able to follow the entire journey on Facebook (link to the event) and Instagram /road.to.help.


. .


[***UA***]


Road to help – зі Львова до Монте Карло, 

задля допомоги українським дітям


в 1930 році в останній раз учасники райду вирушили зі Львова в подорож  на старт легендарного Райду Монте Карло. 93 роки пізніше в таку подорож збираються  Міхал Кумєга і Світлана Кравс. Польсько — український екіпаж подолає 2200 км, щоб зібрати кошти на допомогу найбільш скривдженим та потерпілим  в часі війни — дітей, які перебувають в українських дитячих будинках. До Монако поїдуть Peugeotem201 Coupe з 1932 року.


Змагання Road to help будуть реалізовані завдяки співпраці з Фундацією Gentes. Фундація допомогає Україні від трьох років, а її засновники від восьми років.

Від початку війни фундація активно підтримує біжанців з України, які прибули до Кракова і організовує транспорт гуманітарної допомоги в різні місця України, аж до околиць лінії фронту. На протязі всього часу реагує на потреби цивільних людей (наприклад брак питної води), а також допомогає декільком дитячим будинкам в Україні. 


- Знаю як тяжко... з кожним днем, що раз важче, здобути кошти на ціль допомагати Україні, але мусимо разом мобілізуватися, взаємно підтримуватися і робити як найбільше, зокрема для молодих поколінь, дітей, щоб травми зв'язані з війною були хочаб трохи менші — пояснює ціль своєї праці Міхал Кумєга.


В дорогу за допомогою


Надихаючись традицією “Зіркового шляху”, Міхал заініціював змагання Road to help, завдяки яким має на цілі зібрати кошти на допомогу дітям з України, які в результаті російської агресії втратили близьких, батьків, свої домівки та передусім почуття безпеки.


 • Кожного дня частина українських дітей залишаються сиротами. Близько року триває війна і весь час боротьба на фронті, але також і боротьба за наймолодших, щоб їх основні потреби були задоволені та стабілізувати їх життя — пояснює Міхал Кумєга ініціатор змагань, а також власником станції райдів та перегонів Kumiega Racing. - Дізнавшися про наші старання і плани подорожі, власники Автомобіклубу Монако запросили нас на урочистий СТАРТ. Наш 91-літній автомобіль відкриватиме змагання і 27 січня першим проїде браму старту Райду Монте Карло Historique —додає. Штурманом поляка  в трасі буде Світлана Кравс з Львівського Автомобіклубу.


Вірна команда надає допомогу


 • То не є моя перша ініціатива допомагати українцям потерлілим від війни, але то перша допомога про яку я заявляю голосно. Для того прошу Вас про розповсюдження даної інформації про нашу подорож, а також підтримку нашої збірки. Ми будемо з вами ділитися подіями і цікавинками з нашої подорожі, а по закінченню пригоди також тим, що вдалося нам зробити для наймолодших українців - підсувував Міхал Кумєга.
 • Що важливе, хочу то підкреслети, не збираємо кошти на нашу подорож, то фінансуєми з власної фундації. Цілу зібрану суму коштів під час подорожі, призначаємо на закупівлю необхідних речей для дітей та їх потреб, щоб забезпечети підтримку для них.
 • Допомогу хочемо спрямувати до п'яти закладів опіки. 


Заклади мають більш ніж 500 дітей переселенців зі зруйнованих українських міст. Проживають в будинках які знаходяться в різних станах експлуатації.  Розраховує на то, що разом з вами і завдяки вашій підтримці вдасться осягнути ціль та забезпечети кращі умови проживання, розвитку та науки.  Можемо  зробити, щоб поза тим переселенням, найближчі місяці були і для дітей і для їх опікунів легшими — говорить Катерина Цоромінас директор фундації.


Ретро-автомобілем через гори


Райд Монте Карло то найстарший Райд на світі. Його перший заїзд  відбувся в 1911 році. Незвичайно вимогливі перегони розігруються на серпантинових дорогах спеціально злокалізованих в францізьких Альпах Високих. Частиною історії легендарної забави є такзваний “Зірковий шлях”. Колись учасники самостійно доїжджали до місця старту до Монте Карло з різних міст Європи, здолавши по декілька тисяч кілометрів. Серед тих міст була Варшава чи Львів, з якого останній раз учасники вирушили в 1930 році.

Зі Львава до Монте Карло польсько-український дует поїде Peugeotem 201 Coupe з 1932 року. Кумєге і Кравс до поконання мають 2200 кілометрів, що для 91-річного автомобіля буде величезним випробуванням, але Міхал є певний, що поконає виклик.  Екіпаж запланував трасу через Краків, Бєльско-Бялу, Устронь, Братиславе, Відень, Зальцбург, Інсбрук, Вальсот та вздовж західного берегу Озера Комо. Останньою зупинкою перед Монако буде Алессандрія і Сан-Ремо. Цілу подорож буде можна відслідковувати на Facebook


Road to help вирашає 21 січня 2023 року зі Львова. Сигнал для старту польсько-українського екіпажу озвучую Еліза Дзвонкевіч, Генеральний Консул Республіки Польщі в Львові та мер міста Андрій Садовий. До Монте Карло Кумєга і Кравс повинні доїхати 27 січння.Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 179

preloader

Komentarze 4

 
2500 znaków