Zakończona 14.04.2019r ID: m35dn9

Edukacja i przyszłość dla dzieci w Kenii - Szkoła w Ayweyo - PRAWDZIWY POST 2019

Zebrano 5 368 zł
z kwoty 12 000 zł

44 %

WPŁAĆ

Pomóż udostępniając zrzutkę!

123
udostępnień

Krótki opis zrzutki (tylko tekst)


Dzieci do 14 roku życia stanowią 42,5 % całej kenijskiej populacji, a łącznie z młodzieżą do 24 roku życia stanowią one ponad 60 % społeczeństwa. W kraju, w którym ponad połowa obywateli żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, wielopokoleniowa bieda jest głównym czynnikiem niedoli dzieci, ograniczając ich prawa do dostępu do czystej wody, właściwej higieny, zdrowej żywności, podstawowej opieki medycznej, czy wreszcie do edukacji oraz innych praw gwarantowanych dzieciom.
New-Life Mission Aid prowadzi w Kenii sierocińce i szkoły, które zmieniają bieg życia dzieci skazanych na nędzę, zapomnienie, a nieraz i śmierć. Dają nie tylko dach nad głową i jedzenie, ale też nadzieję na przyszłość, miłość oraz wiarę, że ich życie ma znaczenie i wartość w oczach Boga i ludzi.
Jednym z takich miejsc jest szkoła w Ayweyo - szkoła, która narodziła się z modlitw samych dzieci. W tym ubogim rejonie, nękanym przez suszę i powodzie, stał się cud - powstało miejsce, gdzie dzieci są bezpieczne, nakarmione i mogą się kształcić. Udało się zbudować piękne murowane budynki, ale wciąż brakuje w nich najbardziej podstawowego wyposażenia - ławek, tablic, podręczników oraz łóżek dla maluchów, które obecnie spędzają drzemkę na betonowej podłodze.
Nie chcemy tylko mówić o potrzebach; nie chcemy poprzestać na chwilowym wzruszeniu sytuacją dzieci w Kenii. W okresie tegorocznego Postu chcemy okazać swoją miłość przez konkretne działanie.
Chcemy zmienić przyszłość tego młodego pokolenia - przez trudne okoliczności spisanego na straty, ale w naszych oczach, i w oczach Boga - bezcennego. Możemy tego dokonać, dzieląc się tym, co mamy, przez cały okres Postu. Jednocześnie módlmy się o Kenię i o osierocone dzieci Afryki. Módlmy się, by nasze zaangażowanie przyniosło im realną pomoc i nadzieję.


Dzieci do 14 roku życia stanowią 42,5 % całej kenijskiej populacji, a łącznie z młodzieżą do 24 roku życia stanowią one ponad 60 % społeczeństwa. W kraju, w którym ponad połowa obywateli żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, wielopokoleniowa bieda jest głównym czynnikiem niedoli dzieci, ograniczając ich prawa do dostępu do czystej wody, właściwej higieny, zdrowej żywności, podstawowej opieki medycznej, czy wreszcie do edukacji oraz innych praw gwarantowanych dzieciom.
New-Life Mission Aid prowadzi w Kenii sierocińce i szkoły, które zmieniają bieg życia dzieci skazanych na śmierć, nędzę, zapomnienie. Dają nie tylko dach nad głową i jedzenie, ale też nadzieję na przyszłość, miłość oraz wiarę, że ich życie ma znaczenie i wartość w oczach Boga i ludzi
Jednym z takich miejsc jest szkoła w Ayweyo - szkoła, która narodziła się z modlitw samych dzieci. W tym ubogim rejonie, nękanym przez suszę i powodzie, stał się cud - powstało miejsce, gdzie dzieci są bezpieczne, nakarmione i mogą się kształcić. Udało się zbudować piękne murowane budynki, ale wciąż brakuje w nich najbardziej podstawowego wyposażenia - ławek, tablic, podręczników oraz łóżek dla maluchów, które obecnie spędzają drzemkę na betonowej podłodze.
Nie chcemy tylko mówić o potrzebach; nie chcemy poprzestać na chwilowym wzruszeniu sytuacją dzieci w Kenii. W okresie tegorocznego Postu chcemy okazać swoją miłość przez konkretne działanie.
Chcemy zmienić przyszłość tego młodego pokolenia - po ludzku spisanego na straty, ale bezcennego w oczach Boga i ludzi, którzy się troszczą, również tych, którzy żyją na innym kontynencie. Możemy tego dokonać, dzieląc się tym, co mamy, przez cały okres Postu. Jednocześnie módlmy się o Kenię i o osierocone dzieci Afryki. Módlmy się, by nasze zaangażowanie przyniosło im realną pomoc i nadzieję.

Opis zrzutki (tutaj oprócz tekstu dodasz też zdjęcia - użyj edytora po lewej stronie)

Chcemy zmienić przyszłość tego młodego pokolenia - przez okoliczności spisanego na straty, ale w naszych oczach, i w oczach Boga, bezcennego.


Szacuje się, że ponad 30% kenijskich dzieci pozbawionych jest możliwości nauki w szkole.

Dzieci te zmuszone są do ciężkiej fizycznej pracy, nierzadko również do zawierania małzeństw jako formy zdobycia żywności czy pieniędzy dla rodziny.

szkoła w ayweyo

dar nowego życia

Ayweyo to bardzo uboga miejscowość  położona około 30 minut jazdy od portowego miasta Kisumu w Kenii. Większość zamieszkujących tu rodzin utrzymuje się z uprawy ryżu, a dzieci włączane są zwykle do codziennej pracy w polu. Zarówno HIV jak i AIDS rozprzestrzeniły się wśród miejscowej ludności, a duża część żyjących tu dzieci to sieroty lub półsieroty. Głód i niedożywienie to powszechny w tym rejonie problem, stanowi również główną przyczynę  tego, że dzieci nie są w stanie chodzić do szkoły. W rezultacie, dorastająca tu młodzież to analfabeci, a życie w skrajnym ubóstwie kontynuowane jest od pokoleń. Ciągłe powodzie niszczą prymitywne lepianki, budowane z gliny i krowich odchodów i negatywnie wpływają na plony, co następnie skutkuje dalszym pogorszeniem sytuacji żywieniowej.

W 2006 roku Winnie Owiti, dyrektorka Ebenezer New Life Centre, usłyszała o trudnych warunkach życia w Ayweyo. Postanowiła zaangażować się w pomoc i zaczęła prowadzić zajęcia dla małej grupy dzieci. Tak rozpoczęła swą działalność Ebenezer New Life School Ayweyo. Od tego czasu szkoła zaczęła bardzo dynamicznie się rozwijać i rozrastać. Liczba uczniów wzrosła od 21 do prawie 300. Wszystkie dzieci w szkole otrzymują dwa posiłki dziennie i dla wielu z nich są to jedyne posiłki w ciągu dnia.

Od czasu otwarcia szkoły już ponad 100 uczniów ukończyło naukę, a niektórzy z nich mogą kontynuować ją na poziomie uczelni wyższej lub uniwersytetu. Zjadane w czasie zajęć szkolnych dwa posiłki nie tylko wspomagają dziecięca koncentrację i zdolność przyswajania wiedzy, dla większości tych dzieci stanowią one podstawowy warunek ich dalszego życia i funkcjonowania. Oprócz zapewnienia dzieciom posiłków, dokonaliśmy odwiertu studni i udało się nam znaleźć duże źródło świeżej i czystej wody pitnej. Studnia zabezpiecza potrzeby nie tylko szkoły, ale całej lokalnej społeczności.Dzięki organizacjom pozarządowym oraz darczyńcom, z których jednym z największych był nasz Zbór na Siennej, udało się rozebrać pierwsze, prymitywne budynki i postawić nowoczesny, murowany kompleks szkolny.

 

nowy budynek szkoły

 

lekcje w Ayweyo


Nie chcemy poprzestać na wzruszeniu losem dzieci. Miłość to działanie!nie zapomnimy o ayweyo.

Jak możesz pomóc?

Szkoła z prawdziwego zdarzenia.

Żeby dokończyć to wspaniałe dzieło i umożliwić dzieciom godne warunki do nauki, potrzebujemy wyposażyć szkołę w ławki i krzesła, tablice, regały na książki i pomoce naukowe, podręczniki i wreszcie łóżka z materacami dla najmłodszych dzieci, które zaczynając naukę o 6.00 rano, w czasie przerwy obiadowej są tak zmęczone, że potrzebują drzemki. Dzisiaj śpią na podłodze. Marzymy też o postawieniu dzieciom placu zabaw oraz o zakupie sprzętu sportowego.

 • 300 zł – zestaw zintegrowany: ławka + krzesła (potrzeba 250 zestawów)
 • 500 zł - tablica biała i czarna (12 szt.)

 • 500 zł - zestaw podręczników dla jednej klasy (potrzeba 12 zestawów)

 • 400 zł - łóżka metalowe z materacami dla maluchów, które śpią na podłodze (20 szt.)

 • 400 zł - szafki metalowe do klas (12 szt.)

 • 10 000 zł - plac zabaw dla uczniów

 • 40-60 zł - piłka (potrzeba 20-30 szt.)

 • 30 zł - skakanka (potrzeba 30 szt.)

 • 50 zł - rakietki do badmintona (10 zestawów)

nasza ambicja: 12 000 zł

tablice do wszystkich sal
podręczniki dla wszystkich klas
zebrane w ramach tej zrzutki


Jak możesz pościć?

Wybierz własny sposób na post. Możesz zrezygnować z kolacji, słodyczy, kawy, z jedzenia poza domem, kupowania ubrań lub innych przyjemności. Możesz obniżyć koszt posiłków w swoim domu do niezbędnego minimum. Możesz też zorganizować kiermasz, szafing lub inną akcję, która pozwoli ci zebrać dodatkowe środki.

Każde wyrzeczenie możesz przeliczyć na konkretną kwotę, która zasili Twoją postną skarbonkę.

cały świat dziecięcych cierpień

kenia to dzieci

Dzieci do 14 roku życia stanowią 42,5 % całej kenijskiej populacji, a łącznie z młodzieżą do 24 roku życia, stanowią one ponad 60 % społeczeństwa. W kraju, w którym ponad połowa obywateli żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa, wielopokoleniowa bieda jest głównym czynnikiem niedoli dzieci, ograniczając ich prawa do dostępu do czystej wody, właściwej higieny, zdrowej żywności, podstawowej opieki medycznej, czy wreszcie do edukacji oraz innych praw gwarantowanych dzieciom.  Szacuje się, że ponad 30 % kenijskich dzieci pozbawionych jest możliwości nauki w szkole. Dzieci te zmuszone są do ciężkiej fizycznej pracy, nierzadko również do zawierania małżeństw jako formy zdobycia żywności czy pieniędzy dla rodziny.

 • 60% mieszkańców Kenii to dzieci i młodzież
 • połowa populacji żyje w ubóstwie

 • z powodu biedy, braku wiedzy i dostępu do opieki medycznej, 8% dzieci nie dożywa 5. urodzin

 • 26% dzieci w wieku 5-14 lat musiało zrezygnować z nauki, by podjąć pracę. Wiele dzieci nigdy nawet nie zaczęło edukacji.

 • chroniczne niedożywienie dotyka przeszło 2 milionów dzieci w Kenii

 • 40% dzieci nie posiada dokumentów - nie mają formalnie obywatelstwa i związanych z nim praw

Źródło danych: organizacja pozarządowa HUMANIUM, walcząca o prawa dzieci na całym świecie. Sytuację dzieci w Kenii ocenia jako trudną, ze wskaźnikiem 6,15 /10 punktów.


Kto zaniesie do Kenii naszą pomoc?


New Life Mission-Aid

New Life Mission - Aid (NL) to założona w 1978 roku chrześcijańska misja, która działa nieprzerwanie od ponad 40 lat. Dzięki jej działalności, dziesiątki tysięcy ludzi otrzymało nowe życie i nadzieję. Praca organizacji zapoczątkowana została w Kenii budową domu opieki dla dzieci, które przebywały w więzieniu wraz ze swoimi skazanymi matkami. Dało to początek działalności dobroczynnej, poprzez którą NLM- Aid zdołała dotrzeć z pomocą nie tylko do Afryki, ale także do Europy Wschodniej oraz Ameryki Południowej. Na przestrzeni lat, NLM dostarczyła tysiące ton pomocy materialnej dla ubogich rodzin oraz szpitali w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii.  Budowała i odnawiała domy dziecka, zakładała przedszkola, szkoły podstawowe oraz średnie w Kenii. Organizacja prowadzi również centrum dla bezdomnych chłopców, projekt dla młodych dziewcząt w slumsach oraz projekt wsparcia dla wdów, realizując tym samym potężny program pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Kenii.Więcej o New Life Mission - Aid na stronie www.newlife.no/pl


Prawdziwy Post dosłownie zmienia świat.

Akcja Prawdziwy Post odbywa się w naszym kościele już po raz jedenasty. W poprzednich latach wspieraliśmy inicjatywy na całym świecie, a Wasza wielka hojność przyniosła realne zmiany w życiu konkretnych ludzi i całych społeczności. Angażując się w tę akcję, możesz mieć mieć pewność, że środki trafią w miejsce strategicznej potrzeby, do ludzi którzy naprawdę potrzebują wsparcia, za pośrednictwem zaufanej, doświadczonej organizacji niosącej pomoc.

 • 2009 - Dalitowie - Indie - wsparcie dla szkół dających bezkastowym dzieciom szansę na edukację i przyszłość
 • 2010 - Sudan - wsparcie dla schroniska dla dzieci ulicy oraz budowa studni z wodą pitną

 • 2011 - Lesoto - budowa królikarni na rzecz dożywiania chorych na AIDS i wyposażenie chrześcijańskiej szkoły

 • 2012 - Indie - budowa sierocińca, przy którym powstał również kościół

 • 2013 - Boliwia - finansowanie operacji dla dzieci z rozszczepem podniebienia

 • 2014 - Ghana - wsparcie dla przedszkola - bezpiecznego miejsca dla dzieci pracownic plantacji oleju palmowego

 • 2015 - Kenia - wsparcie budowy szkoły i sierocińca dla najuboższych i porzuconych dzieci

 • 2016 - Niemcy - wsparcie schroniska dla kobiet, będących ofiarami handlu ludźmi i przymusowej prostytucji

 • 2017 - Brazylia - budowa domu misyjnego wśród zubożałych potomków polskich imigrantów w Cruz Machado

 • 2018 - Bangladesz - ratująca życie pomoc sanitarna dla setek tysięcy Rohindżów uciekających z Birmy

Izajasz 58,6-8

Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy,
że się zrywa powrozy jarzma,
wypuszcza na wolność uciśnionych
i łamie wszelkie jarzmo,
że podzielisz twój chleb z głodnym
i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego,
przyodziejesz go,
a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
Wtedy twoje światło wzejdzie
jak zorza poranna...

Dziękujemy. Miłość to działanie.


Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Dane ukryte
1 100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
800 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
300 zł
Dane ukryte
EL
200 zł
Ewa Luzińska
ŁD
200 zł
Łukasz Domeradzki
Eligiusz Jakimowicz
200 zł
Eligiusz Jakimowicz
Dane ukryte
150 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
125 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
JB
100 zł
Joanna Bartnicka
MH
100 zł
Małgorzata Homanowska
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AP
50 zł
Andrii Petsiuk
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
RC
25 zł
Rafał Cubała
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Czajkowie
15 zł
Czajkowie
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
7,50 zł
Dane ukryte
AH
ukryta
Agata Horaczy
DB
ukryta
Dorota Bartosik
Piotr Maślanka
ukryta
Piotr Maślanka
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Czajkowie
ukryta
Czajkowie
Czajkowie
ukryta
Czajkowie
Czajkowie
ukryta
Czajkowie
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Pierwsza wpłata

RC
25 zł
Rafał Cubała

Najwyższa wpłata

EL
200 zł
Ewa Luzińska
Nasi użytkownicy założyli

308 334 zrzutki

Pomóż zebrać 12 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

123
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.