id: m35v3s

Remont zabytkowego tramwaju 5N nr 4092 z 1961 r

Remont zabytkowego tramwaju 5N nr 4092 z 1961 r

Nasi użytkownicy założyli 1 147 442 zrzutki i zebrali 1 195 243 814 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności46

 • wqrW5IFwSiwvNOS7.jpgTrwa remont instalacji elektrycznej w wagonie 5N nr 4092. Oprócz wymiany przewodów odnawiamy także tablice elektryczne i ich wyposażenie. Na zdjęciu widzimy zregenerowane styczniki SNF oraz nowiutkie oprawki na żarówki bagnetowe.

  Będzie ślicznie 🙂

  Fot. Patryk Stasiński

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Celem zbiórki jest przywrócenie do ruchu muzealnego tramwaju typu 5N nr 4092 z 1961 r. Zbiórkę prowadzi Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, organizacja pożytku publicznego społecznie prowadząca muzeum komunikacji miejskiej w Zajezdni Muzealnej Brus.

ra42eb5a24b0cde1.png


5N nr 4092

Ten tramwaj pokonał miliony kilometrów i przewiózł setki tysięcy osób. Być może Wy, Wasi rodzice lub dziadkowie również odbyli nim podróż. Dzięki Waszemu wsparciu, pojazd może odzyskać dawny blask i jako eksponat muzealny znów cieszyć oczy i zmysły pasażerów.

Nasz wagon zbudowano w 1961 roku, w czasach, gdy Polską rządził Władysław Gomułka, a odbiorniki radiowe były niewiele mniejsze od telewizorów. Swoje pierwsze kilometry przemierzał w Bielsku-Białej, na sieci tramwajowej, którą obecnie możemy podziwiać jedynie na zdjęciach. Jest jedną z ostatnich pamiątek po bielskich tramwajach.


W 1970 roku los rzucił go do Łodzi. Tutaj trafił w młyny jednego z największych przewoźników tramwajowych w kraju. Został poddany modernizacji – przebudowano go na jednokierunkowy, założono mu automatyczne drzwi i dodatkowe hamulce. Przemierzał łódzkie ulice w czasach największej świetności komunikacji miejskiej.


Ostatnie lata eksploatacji spędził na Brusie, skąd wczesnym rankiem wyruszał do Konstantynowa Łódzkiego czy Lutomierska. Był niemym świadkiem zdarzeń małych i epokowych. Jego los dopełnił się w październiku 1991 roku, gdy został wycofany jako jedna z ostatnich „enek”. Później harował jako holownik w Zajezdni Telefoniczna. 


Mimo bogatej historii, w pojeździe zachowało się wiele oryginalnych elementów i było oczywistym, że tramwaj należy przeznaczyć na cele muzealne. W 2006 roku przywróciliśmy mu stare kremowo-czerwony barwy, w których wziął udział w paradzie z okazji 25-lecia KMST. Później członkowie Stowarzyszenia rozpoczęli remont kapitalny.

off06f17a4ab857a.pngRenowacja

Do tej pory wykonaliśmy bardzo szeroki zakres prac: odnowiliśmy stolarkę, wymieniliśmy część elementów konstrukcyjnych i skompletowaliśmy praktycznie niedostępne detale. Efekty renowacji szybko zaczęły być widoczne. Mimo dużego zaangażowania w projekt, często zmuszano nas do przerwania prac.


Obecnie znów pracujemy w pocie czoła nad przywróceniem tramwaju do ruchu. Chcemy, żeby uświetnił obchody 110-lecia Zajezdni Brus, które przypadają na 2020 rok. Niestety, wciąż czekają nas wysoko specjalistyczne prace, które częściowo musimy zlecić na zewnątrz. Koszt dokończenia remontu znacznie przekracza możliwości finansowe Klubu.


Z przekazanych przez Was darowizn planujemy m.in.:

- naprawę instalacji elektrycznej

- prace spawalnicze

- lakierowanie natryskowe nadwozia

- prace stolarskie

- uzupełnienie brakujących elementów nastawnika


Dlatego też apelujemy o wszelką możliwą pomoc i wsparcie przy odbudowie historycznego wagonu. Szacujemy, że dalsze prace renowacyjne pochłoną ok. 50 000 zł. Tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu tramwaj będzie mógł wrócić na ulice Łodzi i znów wozić pasażerów jako namacalny świadek historii komunikacji miejskiej.

b6fd6070ce027332.pngO Klubie

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi istnieje od 1981 r. Skupia około stu hobbystów aktywnie działających na rzecz ratowania komunikacyjnego dziedzictwa regionu. Stowarzyszenie organizuje różne wycieczki tematyczne i prelekcje poświęcone komunikacji miejskiej. Z inicjatywy członków Klubu od 2003 r. w wakacyjne niedziele uruchamiana jest Tramwajowa Linia Turystyczna, obsługiwana zabytkowym składem 5N+5ND z lat 1960-1961.


Od 2013 r. Klub społecznie opiekuje się kompleksem Zajezdni Muzealnej Brus. W historycznym otoczeniu członkowie KMST zgromadzili ponad 40 autobusów i tramwajów oraz liczne pamiątki, które regularnie udostępniane są zwiedzającym.


W 2019 r. Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi zyskał status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu na Stowarzyszenie można przekazać 1% podatku (KRS: 0000219490).


W przypadku chęci wsparcia przelewem bezpośrednim prosimy o wpłaty na konto:

KLUB MIŁOŚNIKÓW STARYCH TRAMWAJÓW W ŁODZI,

ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź

BANK PEKAO SA, XI oddział w Łodzi

41 1240 3073 1111 0010 2793 7137

 

Skontaktuj się z nami:

tel. 574-336-021 (sekretariat)

e-mail: [email protected]

www.kmst.pl

https://www.facebook.com/KMST.Lodz/


DEUTSCH


Der Zweck der Sammlung besteht darin, die Straßenbahn Typ 5N Nr. 4092 aus dem Jahr 1961 wieder in das Museum zu bringen. Die Sammlung wird vom Old Tram Enthusiasts Club in Łódź betrieben, einer gemeinnützigen Organisation, die im Depot des Brus-Museums ein Museum für öffentliche Verkehrsmittel betreibt.


5N Nr. 4092


Diese Straßenbahn legte Millionen Kilometer zurück und transportierte Hunderttausende Menschen. Vielleicht haben Sie, Ihre Eltern oder Großeltern auch einen Ausflug mit ihr gemacht. Dank Ihrer Unterstützung kann das Fahrzeug seine frühere Pracht wiedererlangen und als Museumsausstellung wieder die Augen und Sinne der Fahrgäste erfreuen.


Unser Wagen wurde 1961 gebaut, zu einer Zeit, als Polen von Władysław Gomułka regiert wurde und Radioempfänger nicht viel kleiner als Fernsehgeräte waren. Seine ersten Kilometer fuhr er in Bielsko-Biała im Straßenbahnnetz, das wir derzeit nur auf den Bildern bewundern können. Es ist eines des letzten Andenkens der Straßenbahn Bielsko-Biała.


1970 warf ihn das Schicksal nach Łódź. Hier traf er in die Mühlen eines der größten Straßenbahnunternehmen des Landes. Er wurde modernisiert - er wurde in ein

einbahniges Verkehrsmittel umgebaut, eine automatische Tür und zusätzliche Bremsen wurden installiert. Er überquerte die Straßen von Łódź in Zeiten der größten Pracht des öffentlichen Verkehrs.


Die letzten Betriebsjahre verbrachte er auf Brus, von wo aus er am frühen Morgen nach

Konstantynów Łódzki oder Lutomiersk aufbrach. Er war ein stiller Zeuge kleiner und epochaler Ereignisse. Sein Schicksal wurde im Oktober 1991 vollendet, als er als einer der letzten "Eneks" zurückgezogen wurde. Später arbeitete er als Schlepper im Telefoniczna-Depot.


Trotz der reichen Geschichte sind viele Originalelemente im Fahrzeug erhalten geblieben und es war offensichtlich, dass die Straßenbahn für Museumszwecke verwendet werden sollte. 2006 gaben wir ihm die alten cremigroten Farben zurück, in denen er an der Parade zum 25-jährigen Jubiläum von KMST teilnahm. Später begannen die Mitglieder des Vereins mit einer umfassenden Renovierung.


Renovierung

 

Bisher haben wir eine Vielzahl von Arbeiten durchgeführt: Wir haben alle Holzteile renoviert, einige Strukturelemente ersetzt und praktisch unzugängliche Details fertiggestellt. Die Auswirkungen der Renovierung wurden bald sichtbar. Trotz des großen Engagements für das Projekt waren wir oft gezwungen, die Arbeit einzustellen.

 

Wir arbeiten derzeit hart daran, die Straßenbahn wieder in Verkehr zu bringen. Wir möchten, dass sie bei der Feier des 110-jährigen Bestehens des Brus-Depots im Jahr 2020 teilnehmen wird. Leider warten noch hochspezialisierte Arbeiten auf uns, die wir teilweise beauftragen müssen. Die Kosten für den Abschluss der Renovierung übersteigen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Clubs erheblich.

 

Aus den von Ihnen bereitgestellten Spenden planen wir:

- Reparatur der elektrischen Installation

- Schweißarbeiten

- Karosseriesprühlackierung

- Holzarbeiten

- Ergänzung der fehlenden Elemente der Steuerung

 

Deshalb bitten wir um jede mögliche Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau des historischen Wagens. Wir schätzen, dass weitere Renovierungsarbeiten etwa 50.000 PLN kosten werden. Nur dank Ihres Engagements kann die Straßenbahn auf die Straßen von Lodz zurückkehren und wieder Passagiere als greifbares Zeugnis der Geschichte des öffentlichen Verkehrs befördern.

 

Über den Verein

 

Der Old Tram Lovers Club in Łódź besteht seit 1981. Er bringt etwa hundert Hobbyisten zusammen, die aktiv daran arbeiten, das Kommunikationserbe der Region zu retten. Der Verein organisiert verschiedene Themenreisen und Vorträge zum öffentlichen Verkehr. Auf Initiative der Clubmitglieder wurde seit 2003 immer sonntags in der Sommerferien die Tram Tourist Line eingeführt, die mit den historischen Straßenbahnen 5N + 5ND aus den Jahren 1960-1961 bedient wurde.

 

Seit 2013 kümmert sich der Club sozial um das Brus-//Museum Depot. In der historischen Umgebung versammelten KMST-Mitglieder über 40 Busse und Straßenbahnen sowie zahlreiche Andenken, die den Besuchern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden.

 

Im Jahr 2019 erhielt der Old Tram Enthusiasts Club in Łódź den Status einer gemeinnützigen Organisation, dank derer 1% Steuer (KRS: 0000219490) an den Verein überwiesen werden kann.

 

Unterstützen Sie unsere Aktivitäten bei der Erstellung von Sammlungen historischer Fahrzeuge.

Spenden Sie an folgende Bank: Bank PEKAO SA, 11. Filiale in Łódź.

Kontonummer: 41 1240 3073 1111 0010 2793 7137

Geben Sie im Titel der Überweisung "Spende für gesetzliche Zwecke" ein

 

Kontaktiere uns:

Tel. +48-574-336-021 (Sekretariat)

E-Mail: [email protected]

www.kmst.pl


ENGLISH


5N # 4092


This tram has travelled millions of kilometers and carried hundreds of thousands of people. It is possible that you, your parents or grandparents also might have had a ride. Thanks to your support this vehicle may regain its former glory and again, as an exhibit, bring joy to passengers.


Our tram was built in 1961 when Poland was ruled by 1st Secretary Władysław Gomółka and radio receivers were as big as a TV set. It travelled its first kilometers in Bielsko-Biała, on a network which survived only in old pictures. It is one of the last remains of tramways in that city.

In 1970 our vehicle was transferred to Łódź to one of the biggest tramway companies in Poland. Here it was modernised – it became one-directional and received automatic doors and extra brakes. It travelled the streets of Łódź in the peak era of our public transport.


It served its last years in service in Brus depot, leaving it every morning to travel to Konstantynów Łódzki or Lutomiersk. It was a quiet witness of ordinary and historic events. Its destiny became complete in October of 1991 when it was withdrawn as one of the last 5N type trams. Later it was used as a works car in the Telefoniczna depot.


Despite such a long history, many original details survived and it became obvious that this tram should be preserved as a heritage vehicle. In 2005 we repainted it in old crème and red colours in which it appeared on a parade celebrating the 25th anniversary of The Old Trams Enthusiasts Club (KMST). Later, our members began a complete renovation.


Refurbishment


Till today we have accomplished a wide variety of works: we renovated wooden elements, replaced part of the construction elements and gathered virtually unattainable details. Effects of our work quickly became visible. Despite a lot of commitment we were often forced to stop.


Now we again work hard to make the tram fully operational. We want it to honour the 40th anniversary of The Old Trams Enthusiasts Club in 2021. Unfortunately we need to accomplish highly specialist tasks and this must be done by external specialists. The cost is much higher than our budget.


Your donations will allow us to:

-       repair electrical wiring

-       provide necessary welding

-       spray paint the body

-       finish woodwork

-       renew the steering device


This is why we ask for support in restoring the heritage tram. We estimate that remaining works will cost circa 50 000 zł (11 400 euro). Only thanks to your commitment the tram will have the chance to come back to the streets and carry passengers as a real part of the history of public transport in Łódź.

 

About us


The Old Trams Enthusiasts Club was founded in 1981. It gathers ca 100 hobbyists who actively act to preserve the transport heritage of our region. The association organises theme tours and presentations devoted to public transport. Thanks to the Club’s initiative, since 2003 the city runs the Tourist Tram Line every Sunday during the summer holidays. It is operated by a heritage 5N+5ND type tram manufactured in 1960-1961.


Since 2013 the Club voluntarily looks after the Brus Museum Depot. In this historic place members of the Club gathered over 40 trams and buses together with other exhibits which on a regular basis are presented to the public.

If you wish to support us directly, please donate us on our bank account:

 

KLUB MIŁOŚNIKÓW STARYCH TRAMWAJÓW W ŁODZI,

ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź

BANK PEKAO SA, XI oddział w Łodzi

SWIFT/BIC code: PKOPPLPW

IBAN: PL 41 1240 3073 1111 0010 2793 7137

 

Contact us:

tel. +48 574-336-021 (secretariat)

e-mail: [email protected]

www.kmst.pl

https://www.facebook.com/KMST.Lodz/Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 6

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Aktywne organizatora:
Inne
Podziękowanie
Wyślemy Ci imienne podziękowanie w formacie PDF.Zainteresowanych prosimy o kontakt na [email protected]
30 zł

Kupione 196

Inne
Zestaw pocztówek z limitowanych serii
Przekażemy Ci imienne podziękowanie oraz zestaw pocztówek z limitowanych serii wydawanych przez KMST. Preferowany odbiór osobisty.
100 zł

Kupione 54

Inne
Przejazd Starem 266 do Lutomierska
Przejazd w fotelu pasażera (dla jednej osoby) zabytkowym technicznym Starem 266 na trasie Zajezdnia Muzealna Brus – Lutomiersk – Zajezdnia Muzealna Br...
700 zł
Nieaktywne
Inne
Pocztówki i godzina na symulatorze tramwaju
Przekażemy Ci imienne podziękowanie, zestaw pocztówek z limitowanych serii wydawanych przez KMST oraz na godzinę oddamy do dyspozycji symulator jazdy ...
300 zł

Kupione 4

Zakończona
Inne
Fotosesja w Zajezdni Muzealnej Brus
Umożliwimy Ci wykonanie sesji fotograficznej na terenie Zajezdni Muzealnej Brus oraz ustawimy wagony tramwajowe wedle Twoich życzeń. Ponadto przekażem...
500 zł

Kupione 4

Zakończona

Wpłaty 1687

preloader

Komentarze 119

preloader