id: j55wyp

Misje GHANA 2021. Aby Ewangelia mogła biec!

Misje GHANA 2021. Aby Ewangelia mogła biec!

18 721 zł 
z 50 000 zł
37%
28 dni do końca
82 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis zrzutki

Kto? Gdzie? Kiedy?

Jesteśmy 4-osobową grupą świeckich. Od wielu lat należymy do katolickiej wspólnoty Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM), która posyła nas na wyjazd misyjny do Adanse Akrofuom, w diecezji Obuasi (region Ashanti) w Ghanie.

We Wspólnocie pogłębiamy wiarę, formujemy się oraz uczymy się ewangelizować zgodnie z wielkim nakazem misyjnym Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). 

W Ghanie przez rok będziemy pomagać w duszpasterstwie, uczyć nowych metod ewangelizacji, wspierać na różne sposoby mieszkańców, zwłaszcza we wioskach odległych od centrum misji. Nasze przygotowania do wyjazdu trwają od roku, a planowany termin wylotu to lipiec 2021.

se692e5c59ead138.jpeg


CEL wyjazdu misyjnego: 


➤ Dzielenie się naszym doświadczeniem wiary, zbawienia w Jezusie Chrystusie i wspólnoty.

➤ Prowadzenie kursu New Life (Nowe Życie), który jest formą rekolekcji ewangelizacyjnych.


New Life to projekt prowadzony w ponad 80 krajach. Jego uczestnicy mogą nawiązać lub odnowić osobistą więź z Jezusem oraz zasmakować radości i mocy Ewangelii. Nasze doświadczenie przeżywania i prowadzenia kursu Nowe Życie w Polsce motywuje nas do podzielenia się nim z mieszkańcami Ghany. 


➤ Formacja animatorów (mieszkańców Ghany), by w przyszłości mogli kontynuować ten rodzaj rekolekcji, głosząc Ewangelię i zawiązując lokalne wspólnoty.

➤ Służba naszymi doświadczeniami zawodowymi z pola medycyny oraz edukacji poprzez podejmowanie pracy w lokalnym szpitalu, przychodni, szkole oraz wszędzie, gdzie zajdzie potrzeba i możliwość.


Towarzyszy nam pragnienie, by pierwszy wyjazd misyjny do Ghany okazał się jednym z wielu, by dzieło Wspólnoty oraz Szkół Ewangelizacji mogło być kontynuowane przez kolejne osoby, które zdecydują się oddać życie Jezusowi.


c14a91e656f9b748.png


Czym jest Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody?


Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody wpisuje się w nurt programu Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. Jesteśmy wspólnotą wzrostu wiary, życia, formacji i ewangelizacji. Formujemy ewangelizatorów spośród naszych członków, tworzymy wspólnoty, a także pomagamy już istniejącym osiągnąć zapał i skuteczność. Wszystko po to, by Ewangelia dotarła do każdego człowieka. Działamy tam, gdzie posyła nas Kościół. Więcej o Wspólnocie tutaj.


xadb07cf26c4017a.png


Jak możesz włączyć się w realizację tych planów? 


Parafia, która zaprosiła naszą Wspólnotę obejmuje 10 placówek rozsianych na dużym obszarze. Organizacja wyjazdu (bilety, szczepienia, ubezpieczenia i inne), zapewnienie naszego utrzymania, przemieszczania się i prowadzenia zamierzonych projektów wymagają znacznych środków finansowych. W związku z tym, ośmielamy się prosić Cię o udział w naszej akcji na zrzutka.pl

p7fda6d820c205b5.pngJeżeli wolisz, możesz nas wesprzeć wpłatą bezpośrednio na konto Misji SECiM.

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody

ul. św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała 

PKO Bank Polski 12 1020 1390 0000 6002 0659 9924 

z dopiskiem: Misje SECIM – Ghana


Znajdź nas w mediach:


Misje SECIM:

https://www.facebook.com/misje.secim

Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM)

https://secim.pl/

https://www.facebook.com/secim.eu/

id0df402a8811dc3.jpeg

zabf0e77b0aee4c8.png

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 82

 
Dane ukryte
5 000 zł
 
Dane ukryte
1 600 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
AO
Andrzej
700 zł
 
Dane ukryte
680 zł
 
Dane ukryte
500 zł
MJ
500 zł
 
Dane ukryte
386 zł
 
Dane ukryte
300 zł
Zobacz więcej

Komentarze 3

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

774 630 zrzutek

i zebrali

574 392 935 zł

A ty na co dziś zbierasz?