id: mtsfc8

Na deskorolce przeciwko depresji.

Na deskorolce przeciwko depresji.

Nasi użytkownicy założyli 1 180 941 zrzutek i zebrali 1 234 979 253 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Z Zakopanego na Hel na deskorolce,

przeciwko depresji.

***

English and Greek translaton below.

Αγγλική και ελληνική μετάφραση παρακάτω

From Zakopane to Hel on a skateboard, Against depression.

Από το Zakopane στο Hel με skateboard, Skateboarding Ενάντια στην κατάθλιψη.

***

Kim jestem i dlaczego chcę przejechać przez całą Polskę na deskorolce?Nazywam się Jacek Jaco Harasimiuk, jestem z Lublina i jeżdżę na deskorolce od 1987 roku. Od 2010 mogę nazwać się lubelskim animatorem kultury deskorolkowej i od tego roku rozpoczęła się moja przygoda w pracy z młodzieżą w formie zajęć, szkoleń czy warsztatów.


Dzięki tej zrzutce chcę wesprzeć działania skierowane do dzieci i młodzieży, które będą je wspierać w walce z depresją. Wraz z Fundacją Sempre a Frente, która od lat działa w obszarze edukacji i promocji zdrowia psychicznego młodych ludzi chcemy przeszkolić animatorów deskorolkowych jak zauważać i reagować na objawy depresji u dzieci i młodzieży. Planujemy także szereg warsztatów i aktywności z młodymi ludźmi, podczas których wskażemy im jak istotna jest troska o własne zdrowie psychiczne i jak o nie zadbać.


1 czerwca (Dzień Dziecka) z Zakopanego ruszę na deskorolce, aby 21 czerwca (Światowy Dzień Deskorolki) dojechać na Hel - tak był plan. Niestety trzeciego dnia mojej podróży miałem wypadek i złamałem obojczyk. To jednak nie koniec, a jedynie nieplanowany wcześniej przystanek. Jak tylko się zrośnie (od 6 do 8 tygodni) - wracam na trasę! To tak, jak w depresji - są momenty gorsze, ten wypadek był jednym z nich, ale dzięki wspierającym mnie ludziom nie poddam się i będę jechał dalej. Jadę, aby w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na problem depresji wśród dzieci i młodzieży. Sam mam zdiagnozowaną depresję i ta podróż to dla mnie również forma terapii. Ponadto w ciągu ostatnich 5 lat w moim otoczeniu deskorolkowym zmarło 9 deskorolkarzy, w tym 3 chorujących na depresję. Czuję, że to bardzo ważny temat. Zachęcam was do wsparcia, aby to była nasza wspólna podróż, która coś zmieni, coś zbuduje - choćby dla tych kilkunastu, kilkudziesięciu dzieciaków, którym pomożemy.


Jadąc z gór na nad morze zamierzam zabrać ze sobą wasz stres, niepokoje, depresyjne myśli, tak aby moja podróż choć w małym stopniu przyczyniła się do polepszenia waszego samopoczucia. Gdy dojadę na Hel wejdę do morza z tym całym bagażem, by wszystkie moje i wasze trudne doświadczenia zmyły piekielne helskie fale. Chcę, aby to pozwoliło Wam poczuć, że jestem z Wami i chcę Wam pomóc.


Moją podróż nazwałem Downhill to Hel, gdyż depresja to taki zjazd do piekła, do głębin smutku. Tą zbiórką i tą podróżą chcę pokazać, że pomimo przeżywanych trudności warto dostrzegać dobre momenty. Za pomocą video bloga, który będę wrzucał codziennie na Youtuba oraz instastories i facebookstories będę Wam relacjonował jak mi idzie i jak cieszę się, że jedziemy razem i wspieramy osoby zmagające się z depresją.Na co zbieram?

Pierwsze 4000,00 zł które wpłacicie przeznaczę na pokrycie kosztów mojej podróży (zakup sprzętu, ubezpieczenie, żywność itp.)


Środki od 4000,00 - do 50 000,00 - przeznaczę na działania wspierające zdrowie psychiczne młodych osób tj.: przeszkolenie lubelskich deskorolkarzy (prowadzących nauki jazdy na deskorolce) z rozpoznania niepokojących symptomów u młodych ludzi i pierwszej pomocy psychologicznej, a także moje warsztaty deskorolki oraz inne spotkania które będą w ramach tego projektu prowadził przy wsparciu psychologa.


Wszystko powyżej tej kwoty zostanie przeznaczone na stworzenie/wynajem/zakup miejsca dla dzieci i młodzieży w którym będa mogli pojeździć na deskorolce, rolkach czy hulajnodze w bezpiecznych warunkach.


Więcej o mnie:

Chcąc Wam trochę o sobie opowiedzieć, dać wam trochę informacji jak dotarłem do tego miejsca w swoim życiu i do mojej deskorolki, nakreślę Wam krótko swoją drogę, krócej niż te czerwcowe 800 km. W 2010 wraz z kolegami zbudowałem DIY skatepark 1stFloor w opuszczonym pustostanie, w 2011 dostałem Żurawia-Lubelskie Wyróżnienie Kulturalne w kategorii Animator Kultury, prowadziłem warsztaty deskorolki z dziećmi od przedszkola po licealistów, warsztaty z emerytami z klubów seniora, prowadziłem zajęcia w Schronisku dla nieletnich w Dominowie oraz w Fundacji Teatroterapia z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Pracowałem jako opiekun na koloniach deskorolkowych. Dostałem stypendium prezydenta Miasta Lublin na stworzenie deskorolkowego teatrzyka dla dzieci Skejciołek. W głowie mam coraz więcej i więcej pomysłów związanych z deskorolką. :)Potrzebujesz pomocy? Martwi Cię Twój stan psychiczny lub kogoś, kto jest Ci bliski?

Szukaj pomocy!


  • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji śr.- czw. w godz. 17.00-19.00, 22 594 91 00
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 24/7, 116 111
  • ITAKA - Antydepresyjny telefon zaufania, pon.- śr. w godz. 15.00-20.00, 22 484 88 01
  • ITAKA - Telefon Zaufania Młodych pon.- pt. w godz. 13.00-20.00, 22 484 88 04
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 24/7, 800 12 12 12


***

english


From Zakopane to Hel on a skateboard,


Against depressionMy name is Jacek Jaco Harasimiuk, I am from Lublin and I have been skateboarding since 1987. Since 2010, I can call myself a Lublin skateboard culture animator, and since that year my adventure in working with young people in the form of classes, trainings or workshops began.


With this trip, I want to support activities aimed at children and young people that will support them in their fight against depression. Together with the Sempre a Frente Foundation, which has been working for years in the field of education and mental health promotion for young people, we want to train skateboard animators in how to notice and react to symptoms of depression in children and young people. We are also planning a series of workshops and activities with young people to show them how important it is to take care of their own mental health and how to take care of it.On 1st of June (Children's Day) I will set off from Zakopane on my skateboard to reach Hel on 21st of June (World Skateboard Day). I this way I hope to draw more public attention to the problem of depression among children and young people. I myself have been diagnosed with depression and this trip is also a form of therapy for me. In addition, in the last five years, nine skateboarders I knew have died, among them three suffered from depression.

I believe this is a very important topic. I encourage you to support us to make this a journey together, a journey that might make a difference, build something – even if only for the dozen or so kids we will help.


Going from the mountains to the seaside, I intend to take with me my and your stress, anxiety, depressive thoughts, so that my journey will contribute at least a little to your well-being. When I reach Hel, I will enter the sea with all this luggage, so that all my and your difficult experiences will be washed away by the hellish Hel waves. I want this to allow you to feel that I am with you and want to help you.


I have named my journey Downhill to Hel, because depression is for me such a descent into hell, into the depths of sadness. With fundraising and this journey, I want to show that despite the difficulties we are experiencing, it is worth noticing the good moments.

With the help of a video blog, which I will upload daily to Youtube, as well as instastories and facebookstories, I will report to you how I am doing and how encouraged I feel that we are doing this together and supporting people struggling with depression.What am I collecting for?


The first 4,000.00 PLN (900 euro) will contribute to cover the costs of my trip (purchase of equipment, insurance, food, etc.).

The funds from 4000,00 - up to 50 000,00 (900 – 12.000 euro) I will spend on activities supporting the mental health of young people, i.e.: training of Lublin skateboarders (who teach skateboarding) in the recognition of distressing symptoms in young people and psychological first aid, as well as my skateboarding workshops and other activities which will be conducted as part of this project with the support of a psychologist.


Anything above this amount will go towards creating/renting/purchasing a place for children and young people where they can skateboard, rollerblade or scooter in a safe environment.
More about me:


To tell you a little bit about myself, to give you some insight into how I got to this point in my life and my skateboarding, I'll briefly outline my journey, shorter than those June 800 km.

In 2010, together with friends I built a DIY skatepark 1stFloor in an abandoned vacant building, in 2011 I received the Crane-Lublin Cultural Award in the Animator of Culture category, I ran skateboarding workshops with children from kindergarten to high school students, workshops with pensioners from senior citizens' clubs, I ran classes at the Shelter for Minors in Dominów and at the Theaterterapy Foundation with people with intellectual disabilities. I worked as a tutor at skateboard camps. I got a grant from the Mayor of Lublin to create a skateboard theatre for children called Skejciołek. I have more and more skateboarding-related ideas in my head. :)Do you need help? Are you worried about your mental state or about someone close to you?


Reach out for help!***

Ελληνικά

Skateboarding Ενάντια στην κατάθλιψη


Από το Zakopane στο Hel με skateboard


Ενάντια στην κατάθλιψη

Fundraising

Ονομάζομαι Jacek Jaco Harasimiuk, είμαι από το Lublin και κάνω skateboard από το 1987. Από το 2010, μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου εμψυχωτή της κουλτούρας του skateboard στο Lublin και από εκείνη τη χρονιά ξεκίνησε η περιπέτειά- κάνω μαθήματα και εργαστήρια skateboard σε νέους ανθρώπους.


Με αυτή τη δραστηριότητα θέλω να υποστηρίξω τις δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και νέους και θα τους στηρίξουν στον αγώνα τους κατά της κατάθλιψης.

Μαζί με το Ίδρυμα Sempre a Frente, το οποίο εργάζεται εδώ και χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας των νέων, θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους εμψυχωτές του skateboard στο πώς να παρατηρούν και να αντιδρούν στα συμπτώματα της κατάθλιψης σε παιδιά και νέους. Σχεδιάζουμε επίσης μια σειρά από εργαστήρια και δραστηριότητες με νέους ανθρώπους, κατά τη διάρκεια των οποίων θα τους δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν την ψυχική τους υγεία και πώς να το κάνουν.

Την 1η Ιουνίου (Ημέρα του Παιδιού) θα ξεκινήσω από το Zakopane με το skateboard μου για να φτάσω στο Hel στις 21 Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Skateboard).

Με αυτόν τον τρόπο θέλω να στρέψω την προσοχή του κοινού στο πρόβλημα της κατάθλιψης μεταξύ των παιδιών και των νέων. Έχω και εγώ διαγνωστεί με κατάθλιψη και αυτό το ταξίδι είναι επίσης μια μορφή θεραπείας για μένα. Επιπλέον, τα τελευταία πέντε χρόνια, εννιά skateboarders έχουν πεθάνει στο περιβάλλον μου και τρείς από αυτούς έπασχαν από κατάθλιψη. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.

Σας προσκαλώ να μας υποστηρίξετε σε αυτό το ταξίδι που ελπίζω να κάνει μια διαφορά, να χτίσει κάτι - έστω και για τα δώδεκα περίπου παιδιά που θα βοηθήσουμε.


Σο ταξίδι μου από τα βουνά μέχρι την παραλία, σκοπεύω να πάρω μαζί μου το άγχος μου, τις ανησυχίες , τις καταθλιπτικές σκέψεις, έτσι ώστε να συμβάλω έστω και λίγο στην διάθεσή σας. Όταν φτάσω στο Hel, θα μπω στη θάλασσα με όλες αυτές τις αποσκευές, έτσι ώστε όλες οι δικές μου και οι δικές σας δύσκολες εμπειρίες να παρασυρθούν από τα κολασμένα κύματα του Hel. Θέλω αυτό να σας επιτρέψει να νιώσετε ότι είμαι μαζί σας και θέλω να σας βοηθήσω.Έχω ονομάσει το ταξίδι μου "Κατάβαση προς το Hel" επειδή η κατάθλιψη είναι για εμένα μια κατάβαση στην κόλαση, στα βάθη της θλίψης. Με αυτή τη συλλογή και αυτό το ταξίδι, θέλω να δείξω ότι παρά τις δυσκολίες που βιώνω/βιώνετε, αξίζει να προσέξετε τις καλές στιγμές. Με τη βοήθεια ενός βίντεο-μπλογκ, το οποίο θα ανεβάζω καθημερινά στο Youtube, καθώς και με instastories και facebookstories, θα σας αναφέρω πώς θα πηγαίνω και πόση δύναμη μπορεί να έχει το να ταξιδεύουμε οδηγούμε μαζί και να στηρίζουμε τους ανθρώπους που παλεύουν με την κατάθλιψη.Για ποιο λόγο συγκεντρώνω χρήματα;


Τα πρώτα 4000,00 PLN (περίπου 900 ευρώ) που θα συνεισφέρετε θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού μου (αγορά εξοπλισμού, ασφάλιση, διατροφή κ.λπ.).


Κεφάλαια από 4000,00 - έως 50 000,00 (900 έως (12.000 ευρώ) θα δαπανήσω για δραστηριότητες υποστήριξης της ψυχικής υγείας των νέων, δηλαδή: εκπαίδευση των skateboarders του Lublin (που διδάσκουν skateboarding) στην αναγνώριση των ανησυχητικών συμπτωμάτων στους νέους και στις ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, καθώς και για τα εργαστήρια skateboarding μου και άλλες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος με την υποστήριξη ενός ψυχολόγου.
Οτιδήποτε πάνω από αυτό το ποσό θα διατεθεί για τη δημιουργία/ενοικίαση/αγορά ενός χώρου που παιδιά και νέοι θα μπορούν να κάνουν skateboard, rollerblade ή scooter σε ένα ασφαλές περιβάλλον.


Περισσότερα για μένα:


Θέλω, να σας πω για το πώς έφτασα σε αυτό το σημείο της ζωής μου με το skateboard μου. Το προσωπικό μου ταξίδι, μικρότερο από εκείνα του Ιουνίου των 800 χιλιομέτρων .

Το 2010, μαζί με τους φίλους μου, έφτιαξα ένα DIY skatepark 1stFloor σε ένα εγκαταλελειμμένο κενό κτίριο στο Lublin, το 2011 μου απονεμήθηκε ένα πολιτιστικό βραβείο Crane-Lublin στην κατηγορία Cultural Animator, έκανα εργαστήρια skateboarding με παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι μαθητές λυκείου, εργαστήρια με συνταξιούχους από λέσχες ηλικιωμένων, έκανα μαθήματα στο καταφύγιο ανηλίκων στο Dominów και στο ίδρυμα Teatroterapia με άτομα με νοητική αναπηρία. Εργάστηκα ως καθηγητής σε κατασκηνώσεις skateboard. Πήρα επιχορήγηση από τον δήμαρχο του Lublin για να δημιουργήσω ένα θέατρο skateboard για παιδιά με το όνομα Skejciołek. Έχω όλο και περισσότερες ιδέες στο μυαλό μου που σχετίζονται με το skateboard :)


Χρειάζεσαι βοήθεια; Ανησυχείς για την ψυχική σoυ κατάσταση ή για κάποιον κοντινό σου άνθρωπο;


Ζήτησε βοήθεια!


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 265

preloader

Komentarze 8

 
2500 znaków