id: mukc9g

Pracownia ludzi-nie-ludzi / Humans-non-Humans Studio

Pracownia ludzi-nie-ludzi / Humans-non-Humans Studio

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 067 410 zrzutek i zebrali 1 163 404 792 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • Drogie Darczyńczynie, Drodzy Darczyńcy,


  miejsce do pracy na ul. Francuskiej niestety nie jest nam pisane. Po kilkutygodniowej korespondencji ZGN zgodził się nas wpuścić do przyszłej pracowni żeby razem z fachowcem od remontu dokładnie zaplanować zakres prac. Oprócz ogólnie katastrofalnego stanu mieszkania, którego byłyśmy świadome po pierwszej wizycie, okazało się, że w lokalu jest najprawdopodobniej pęknięta ściana nośna, co grozi katastrofą budowlaną. To oraz pozostałe konieczne prace, w tym remont okien objętych ochroną konserwatorską, złożyło się w całość znacznie przekraczającą budżet, który zaplanowałyśmy w ramach zrzutki. Dodatkowo okazało się, że remont będzie trwał 3-4 miesiące, podczas których płacimy pełen czynsz. Musiałyśmy podjąć trudną decyzję o niepodpisywaniu umowy z miastem na najem pracowni. Niezależnie od finansów i perspektywy kilkumiesięcznego remontu, uważamy, że w ramach działalności Pracowni ludzi-nie-ludzi realizacja wielkich i bardzo kosztownych (także ekologicznie) inwestycji nie jest dobrą drogą. Produkowanie, kupowanie, budowanie na taką skalę nie jest kompatybilne z naszą filozofią. Będziemy dalej szukać miejsca na wspólną pracę, być może nie będzie miało pięknych zielonych drzwi, ale nie będzie wymagało tak wielkich nakładów środków i pracy. Tymczasem bardzo Wam dziękujemy za wiarę w projekt, entuzjazm i wsparcie. Dzięki temu dowiedziałyśmy się, jak wiele dobrej energii gromadzi się wokół Pracowni ludzi-nie-ludzi. Działamy dalej, ale na razie nie z remontami, a z ideami.


  Agata, Agata i Małgorzata
  Dear Donors, 


  the space to work on Francuska street is not meant for us. After several weeks of correspondence, the Warsaw’s council estate office agreed to let us into the future studio in order to carefully plan the scope of work together with a renovation specialist. In addition to the generally disastrous condition of the apartment, which we were aware of after the first visit, it turned out that the load-bearing wall in the apartment is most probably cracked, which may result in a construction disaster. This and other necessary works, including the renovation of windows under conservator's protection, combined into a scope of work that significantly exceeded the budget that we planned for this collection. In addition, it turned out that the renovation will take 3-4 months, during which we are obliged to pay the full rent. We had to make the difficult decision not to sign a contract with the city for the rental of a studio. Regardless of the finances and the prospect of a several-month renovation, we believe that the implementation of large and very costly (also ecologically) investments is not a good way as part of the activities of Humans-non-humans studio. Producing, buying, building on such a scale is not compatible with our philosophy. We will continue to look for a place to work together, perhaps it will not have beautiful green doors, but it will not require such a large investment and work. Meanwhile, thank you very much for your faith in the project, enthusiasm and support. Thanks to this, we learned how much good energy is accumulating around Studio. We are still operating, but for now not with repairs, but with ideas.


  Agata, Agata and Małgorzata


  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

vba2fe588895d331.jpeg


Tworzymy interdyscyplinarną pracownię, która będzie skupiać artystki i artystów, naukowców i naukowczynie tworzących z myślą o perspektywie przyrody i innych gatunków. Pracownia ludzi-nie-ludzi będzie żywym miejscem, do współtworzenia którego zaprosimy twórczynie i twórców działających w różnych obszarach. Będzie miejscem, w którym osoby zajmujące się relacjami ludzko-nie-ludzkimi będą mogły rozwijać swoje indywidualne projekty, a także nawiązywać współpracę i dialog. Marzy nam się przestrzeń, w której będziemy organizować warsztaty, dyskusje, wystawy i inne wydarzenia wokół przyrody i innych gatunków. Chcemy wspólnie z innymi twórczyniami i twórcami pracować nad nowym modelem wspólnoty, w której człowiek nie jest już w centrum. Zapraszamy Was do stworzenia z nami tego miejsca i bycia częścią zmian, które są niezbędne by zbudować świat bardziej sprawiedliwy dla wszystkich istot.


NA CO ZBIERAMY?


W tym momencie Pracownia ludzi-nie-ludzi to opuszczone i zaniedbane trzypokojowe mieszkanie na Saskiej Kępie. Ma ono olbrzymi potencjał, lecz jest w opłakanym stanie. Zanim tam się wprowadzimy, musimy zrobić spory remont, na który zbieramy pieniądze.
CO ROBIMY I DLACZEGO?


Jesteśmy badaczkami i twórczyniami zajmującymi się relacjami ludzko-nie-ludzkimi w obszarach sztuki, technologii i dizajnu. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby znaleźć takie sposoby projektowania i życia, które będą brały pod uwagę przyrodę jako jednego z uczestników każdego procesu życiowego, w który jesteśmy zaangażowani. Woda, powietrze, zwierzęta, rośliny, owady, grzyby, bakterie - to są pośredni i bezpośredni towarzysze naszych działań.


f93122d8a7c6b7fc.jpeg

W sytuacji katastrofy klimatycznej ratowanie przyrody to za mało. Musimy diametralnie zmienić naszą relację z otaczającym nas środowiskiem z takiej, która traktuje go jak zasób, na tę, w której razem, na równych zasadach, współtworzymy codzienne życie. I tym się właśnie będziemy zajmować w naszej Pracowni ludzi-nie-ludzi.


CZYM BĘDZIE PRACOWNIA LUDZI-NIE-LUDZI?


Bliska jest nam idea pracowni skupiającej freelancerów, których łączą wspólne zainteresowania i wrażliwość, organizowanej oddolnie, na zasadzie konstelacji. Pracownia ludzi-nie-ludzi nie jest projektem komercyjnym, lecz miejscem spotkania, wspólnej pracy i wymiany myśli. Osoby, które będą dołączać do Pracowni będą pracowały nad indywidualnymi projektami, a także będą wchodziły ze sobą we współpracę i twórczy dialog. Będziemy miały około 10 miejsc pracy dla tych, którzy chcą dołączyć do tego projektu. Zapraszamy architektki i architektów, projektantki i projektantów, pisarki i pisarzy, programistki i programistów, inżynierki i inżynierów, socjolożki i socjologów, trenerki i trenerów... Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi będziemy mogły spojrzeć na badane przez nas zagadnienie z wielu perspektyw.


Pracownia ludzi-nie-ludzi będzie służyła budowaniu społeczności osób, które szukają nowych sposobów na projektowanie zorientowane na przyrodę. Naszym celem jest wspólne uczenie się, jak to robić najlepiej wykorzystując nasze kompetencje projektowe, twórcze i kreatywne.


h5a3ecbc3769de98.jpeg

O PRZESTRZENI


Nasza przestrzeń znajduje się w przedwojennej kamienicy na ul. Francuskiej 25a. To tam, gdzie są zielone drzwi. Mamy do dyspozycji trzy pokoje z zabytkowymi piecami kaflowymi, starym parkietem i oryginalnymi oknami. Od strony ulicy Francuskiej znajduje się wielki balkon. Od drugiej strony okna pracowni wychodzą na ogród na tyłach kamienic. Oprócz pokojów przestrzeń zawiera przestronną kuchnię oraz łazienkę z zabytkową, żeliwną wanną. Zanim lokal został przekształcony na pracownię artystyczną, stał przez sześć lat niezamieszkały.


m6a3eabd811c5e83.jpeg

f51835ac9f6f0df0.jpeg REMONCIE


Lokal jest w słabym stanie, wymaga koniecznych inwestycji, bez których nie uda nam się tam wprowadzić. 


Potrzebujemy 30 tys. złotych żeby:

 • Zrobić nową instalację elektryczną
 • Oczyścić parkiet i drewniane okna
 • Pomalować ściany
 • Zainstalować piec gazowy, żeby mieć ciepłą wodę 
 • Skromnie wyposażyć lokal


Potrzebujemy 50 tys. złotych żeby:

 • Zainstalować ogrzewanie 
 • Zapewnić sobie stabilność finansową przez pierwsze dwa miesiące, kiedy będziemy przeprowadzać remont i zbierać zespół do pracy na miejscu


j828f5b4efcc5065.jpeg

O NAGRODACH


W zamian za wsparcie naszego remontu oferujemy nasze własne umiejętności i talenty, jak i efekty pracy zaprzyjaźnionych twórczyń, którym bliskie są idee wspólnoty ludzko-nie-ludzkiej.


h57004ea6c441e68.jpegO nas


Agata Jałosińska jest badaczką Interakcji Człowiek-Komputer w OpenLab, Newcastle University. W swoich badaniach wykorzystuje etnografię do zrozumienia i opisania praktyk wokół zbierania danych na temat przyrody, oraz tego, jak potem ludzie wykorzystują dane do opowiadania o przyrodzie. Jest antropolożką, projektantką i tłumaczką między doświadczeniem człowieka i technologią. Uczy jogi.

/

Agata Szydłowska jest autorką książek, badaczką, kuratorką. Absolwentka historii sztuki, doktorka etnologii. Pracuje na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, gdzie zajmuje się obszarem teorii. Interesuje się społecznymi i politycznymi kontekstami dizajnu. Poprzez działania kuratorskie i refleksję humanistyczną bada projektowanie poza antropocentryzmem. Jest współtwórczynią takich projektów, jak poświęcony relacji drzewa, grzybów i człowieka  “MYCOsystem” na XXII Triennale di Milano, czy “ZOEpolis” o wspólnocie ludzko-nie-ludzkiej. Współtwórczyni audycji “Materie” w Radiu Kapitał: https://radiokapital.pl/shows/materie.

/

Małgorzata Gurowska jest artystką wizualną, autorką książek, wykładowczynią i kuratorką. W swoich pracach skupia się na kwestiach politycznych i społecznych krytycznie opisując relacje ludzi i nie-ludzi. Tworzy z myślą o uwzględnianiu perspektywy innych gatunków, zwłaszcza tych eksploatowanych i dyskryminowanych przez człowieka. Sztuka jest dla niej narzędziem interwencji i sprzeciwu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie jest profesorką na Wydziale Rzeźby. Jest współtwórczynią takich projektów, jak poświęcony relacji drzewa, grzybów i człowieka  “MYCOsystem” na XXII Triennale di Milano, czy “ZOEpolis” o wspólnocie ludzko-nie-ludzkiej. Współtwórczyni audycji “Materie” w Radiu Kapitał: https://radiokapital.pl/shows/materie.

English below:

We are researchers and creators who focus on studying and understanding complex relations between humans and non-humans. What does it mean? It means that we work to find a way to relate to nature as an inherent partner in every activity that we undertake. Water, air, animals, plants, insects, fungi - are indirect and direct companions of our lives. Current human practices have been oriented towards exploitation of natural resources, based on the conviction that the planet would regulate and repair itself. Now we all know that this is not true and we need to invent, test and research the new ways of being. That’s what our Studio for humans and non-humans will work on.


HUMANS-NON-HUMANS STUDIO 


It will be an open studio, with practical and theoretical side to it,  in which we will host a space for everyone, humans and non-humans, to join us in our workshops, seminars and projects relating to widely understood interspecies relations, technology and design. 

had625c9690bdc81.jpegWe have a beautiful, 3-room space in Saska Kępa, at Francuska 25 street. Before we can invite you there, we need to organise some renovation work. Fund this project with us!


What will happen in the Studio?


Studio will comprise of two parts: coworking space and a meeting space. 


Co-work will serve as an office space for all of us researching, creating and developing knowledge on the posthumanist and interspecies practices. It will also be a space for all of those who will need a safe and calm space for their creative work: writers, designers, curators. 


Meeting space will be a home for projects and social events: workshops, seminars, exhibitions. It will be open to all initiatives that share our ideas of bottom-up, self-organization and social justice.

idf21171086d910a.jpegHumans-non-Humans Studio will serve to build a community of people who are looking for new ways to practice nature-oriented design and art practice. Our goal is learning through shared practice using our creative and design skills.


About the space


Our space is located in a pre-war tenement house in Warsaw’s Saska Kępa neighborhood. The entrance is marked by a green door. We’re going to inhabit three beautiful rooms with old tiled stoves, wooden floors and windows. There is a huge balcony facing Francuska street. Apart from the rooms the space includes a big kitchen and a bathroom with an old cast iron bathtub. Before being transformed into an art studio, the apartment had been empty for six years. 

jbb0186d4d62b21d.jpeg

jdadcacfbbc6018d.jpegAbout the renovation


The space is in a pretty good condition but it requires some essential renovation works. Without them it’d be impossible to move in and invite you to our studio. The most urgent things to do and buy are:

 • Renovation of the electrical installation
 • Installation of a gas stove and heating
 • Painting of walls, renovation of floors and windows
 • Basic bathroom and kitchen equipment
 • Basic furniture and office equipment 


We’re two individuals, academics and creatives, so we don’t have our own resources to cover all these costs. This is why we need your support to create the space which would serve as many people as possible.

y0c73c46dcc55163.jpeg

About the rewards


For those who support our renovation we offer our own talents and skills, as well as works created by our friends who share the idea of the human-non-human community with us.

z85c66c4ddf8074e.jpeg


About us


Agata Jałosińska is a Human-Computer Interaction researcher at OpenLab, Newcastle University. In her work she studies data practises around nature. She uses ethnography to understand how people collect data about nature, and how they use it to talk about nature. She’s also a yoga teacher.


Agata Szydłowska is an author, researcher and curator. She works at the Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw where she teaches theory. She holds an MA in art history and a PhD in anthropology. Her research interests include social and political contexts of design. Using curatorial means and theory she researches design beyond anthropocentrism. She’s a co-author of such projects as “MYCOsystem” at XXII Triennale di Milano which tells stories about a relationship between trees, mushrooms and humans or “ZOEpolis” about a human-non-human community.


Małgorzata Gurowska is a visual artist, author of books, academic teacher and curator. In her works she focuses on political and social questions critically commenting on relationships between humans and non-humans. Her works involve perspectives of other species, especially those who are exploited and discriminated against by humans. She perceives art as a means of intervention and resistance. A graduate of Academy of Fine Arts in Warsaw where she currently works as a professor at the Faculty of Sculpture. She’s a co-author of such projects as “MYCOsystem” at XXII Triennale di Milano which tells stories about a relationship between trees, mushrooms and humans or “ZOEpolis” about a human-non-human community.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 29

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
Zielona chwała. Green glory
Dzięki! Twoje wsparcie wspiera tworzenie projektów na rzecz przyrody i zielonego świata! English below:Thanks! Your donation supports the creation of ...
10 zł

Kupione 2 z 50

Zakończona
Inne
Podziękowania. Official THANK YOU!
Dzięki! Podziękujemy Ci oficjalnie na wieczorze otwarcia naszej Pracowni! English below:Beside receiving the green glory, you'll also be officialy men...
20 zł

Kupione 7 z 100

Zakończona
Inne
Sklep Wielobranżowy Bęc Zmiana / 15% rabatu
15% rabatu na zakupy w Sklepie Wielobranżowym Fundacji Bęc Zmiana na ul. Mokotowskiej w Warszawie
25 zł

Kupione 1 z 50

Zakończona
Inne
Cegiełka-grafika na sicie. Silkscreened donation certificate
Zaprojektowana przez Małgorzatę Gurowską, wydrukowana techniką sitodruku przez Artura Turowskiego z Sitostudio i podpisana przez nas wszystkie. Dostęp...
50 zł

Kupione 13 z 100

Zakończona
Inne
pijałka z Żyjni w galerii Dizajn BWA Wrocław
Charakterystyczny dla uzdrowisk kubek do picia wód leczniczych, z motywem geranium. Element projektu Żyjnia, czyli miejskiego sanatorium w galerii Diz...
60 zł

Kupione 3 z 5

Zakończona
Inne
książka "ZOEpolis. Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzką"
ZOEpolis. Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzkąWątki zaplotły: Małgorzata Gurowska, Monika Rosińska, Agata SzydłowskaWydawca: Bęc Zmiana / Warszawa 2020...
100 zł

Kupione 3 z 3

Zakończona
Inne
Plantacja Alicji Patanowskiej. Alicja Patanowska's Plantation
Naczynie do uprawy hydroponicznej: ze szczepków, z nasiona, z ziemniaka i cebuli. Projekt nagradzany na festiwalach dizajnu i pokazywany w muzeach na ...
100 zł

Kupione 6 z 6

Zakończona
Inne
Plakaty Jogi u Jałosińskiej. Jałosińska's Yoga posters
Sygnowane plakaty Marianny Wybieralskiej, wydrukowane techniką sitodruku przez SitostudioEnglish below:Posters designed and signed by Marianna Wybiera...
100 zł

Kupione 3 z 20

Zakończona
Inne
Karty do praktyki jogi. Yoga practice cards
Wyjątkowe karty do indywidualnej praktyki jogi (Uwaga! dostawa w lipcu 2021)English below:Extraordinary cards created for an individual yoga practice ...
150 zł

Kupione 3 z 10

Zakończona

Wpłaty 66

 
Dane ukryte
20 zł
Zwrócona
HJ
Helena
50 zł
Zwrócona
MB
Magdalena
150 zł
Zwrócona
EM
Emilia
1 000 zł
Zwrócona
 
20 zł
Zwrócona
KM
Katarzyna
100 zł
Zwrócona
RB
Remco Benthem de Grave
100 zł
Zwrócona
NB
Natalia
50 zł
Zwrócona
CH
Christina Hawkes-Blackburn
100 zł
Zwrócona
PG
Peter Glick
50 zł
Zwrócona
Zobacz więcej

Komentarze 3

 
2500 znaków