id: mveed8

#RazemDlaGłuchychUkrainy -----Pomoc Głuchym uchodźcom z Ukrainy (cel statutowy Związku)----

#RazemDlaGłuchychUkrainy -----Pomoc Głuchym uchodźcom z Ukrainy (cel statutowy Związku)----

Nasi użytkownicy założyli 957 409 zrzutek i zebrali 964 007 961 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • "They don't hear the bombs they were running from. They can't hear the sirens, the planes, the missiles and yet they managed to make the dangerous journey to Poland. Let's Help Deaf Refugees"

  Since the war in Ukraine began, we have been helping Deaf Refugees from Ukraine. Thanks to the efforts of the Board of Directors of the Polish Association of the Deaf, we received financial support from the Canada-Ukraine Foundation to accommodate and pay for overnight stays until May 8 for 46 people. Married couples with children, single women with children, and men who are unable to serve in the military due to disabilities and whose cities have been bombed are staying overnight. The refugees were shuttled from different places, some of the time they spent the night in the hall, then with private individuals, then again in the hall after a while. We decided to act to keep them calm and safe as much as possible in this situation. There are not many who want to take them under their roof, because they are afraid of communication difficulties (apartments are practically always offered by people who do not know sign language), which makes it very difficult for them from the very beginning.


  Currently there are about 250-300 deaf and hard of hearing people from Ukraine in Warsaw, which requires more financial resources than we had at our disposal so far.


  At PZG they receive not only support in the form of accommodation, but also fresh food (food with a long shelf life is provided from the collection, lunches are provided by the Institute of the Deaf and Dumb). Additionally, PJM (Polish Sign Language) classes are organized. There are no funds left for anything else and we still need additional psychological help and classes to facilitate assimilation in Poland.


  You can read more about their experiences in an interview from March, when we still had free premises: https://wiadomosci.wp.pl/kiedy-bomba-wybucha-po-cichu-6745893039311424a



  Together with several deaf people from Poland and interpreters we work as volunteers. We help all deaf people, in dealing with formalities and also in looking for work. In the current situation only a few of them managed to find a job (despite the fact that everyone is looking and asking mainly for a job) in order to save money for rent and food, get back on their feet and become independent.

  Any help from you is hope for deaf refugees. We are grateful for every donation.

  Let's show that we stand together with all those affected in the face of this tragedy. Support them with good thoughts, prayers and donations.


  Remember that every gesture of help towards Ukraine distances us from Russia. Let's help these people and show what we can do. Do not be indifferent, in the future, we may need help ourselves.



  The fundraiser was set up by the Polish Deaf Association, Warsaw Mazowiecki Division, which has been active since 1948.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

„Nie słyszą bomb, przed którymi uciekali. Nie słyszą syren, samolotów, pocisków a mimo to udało im się przebyć niebezpieczną drogę do Polski. Pomóżmy Głuchym uchodźcom”



Od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, pomagamy niesłyszącym Uchodźcom z Ukrainy. Od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, pomagamy niesłyszącym Uchodźcom z Ukrainy. Dzięki staraniom Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych dostaliśmy wsparcie finansowe z Kanady z Fundacji Kanadyjsko-Ukraińskiej, aby zakwaterować i opłacić noclegi do 8 maja dla 46 osób. Nocują małżeństwa z dziećmi, samotne kobiety z dziećmi oraz mężczyźni, którzy z powodu niepełnosprawności nie są zdolni do służby wojskowej, a ich miasta zostały zbombardowane. Uchodźcy byli przerzucani z różnych miejsc, część czasu nocowali na hali, później u osób prywatnych, za chwilę znów na hali. Postanowiliśmy działać, żeby zapewnić im spokój i bezpieczeństwo na tyle, na ile to możliwe w tej sytuacji. Niewielu jest, którzy chcą ich przyjąć pod dach, gdyż obawia się utrudnień komunikacyjnych (mieszkania są oferowane praktycznie zawsze przez osoby nie znające języka migowego), przez co od początku mają znaczne utrudnienie.

Obecnie głuchych i niedosłyszących z Ukrainy jest  w Warszawie około 250-300, co wymaga większych nakładów finansowych, niż te, którymi do tej pory dysponowaliśmy. 

W PZG dostają nie tylko wsparcie w postaci  noclegu, lecz również świeżą żywność (żywność o długim terminie przydatności jest dostarczana ze zbiórki, obiady dostajemy od Instytutu Głuchoniemych). Dodatkowo są organizowane zajęcia PJM (Polskiego Języka Migowego). Na nic więcej nie ma już funduszy, a potrzeba jeszcze dodatkowej pomocy psychologicznej oraz zajęć ułatwiających asymilację w Polsce. 

x27fc7b73e6d21ed.jpeg

Więcej na temat ich przeżyć można przeczytać w wywiadzie z marca, gdy jeszcze dysponowaliśmy wolnymi lokalami: https://wiadomosci.wp.pl/kiedy-bomba-wybucha-po-cichu-6745893039311424a


Wraz z kilkanastoma osobami z  Polski, głuchymi oraz tłumaczami, pracujemy jako wolontariusze. Pomagamy wszystkim osobom głuchym, w załatwianiu formalności i również w poszukiwaniu pracy. W obecnej sytuacji dopiero kilku z nich udało się znaleźć zatrudnienie (pomimo tego, że każdy z nich szuka i prosi głównie o pracę), żeby uzbierać na wynajem i wyżywienie, stanąć na nogi i stać się niezależnym. 

q7c03d0c892cd45e.jpeg



Każda pomoc od Was, to nadzieja dla uchodźców głuchych. Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.


Pokażmy, że w obliczu tej tragedii jesteśmy razem z wszystkimi poszkodowanymi. Wspierajcie ich dobrymi myślami, modlitwami, wpłatami.

Pamiętajcie, że każdy gest pomocy wobec Ukrainy oddala nas od Rosji. Pomóżmy tym ludziom, pokażmy co jesteśmy w stanie zrobić. Nie bądźmy obojętni , w przyszłości może sami będziemy potrzebować pomocy. 


Zbiórka finansowa została utworzona przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie, który działa od 1948 roku.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 77

 
Dane ukryte
50 zł
 
Joanna Olejnik
ukryta
BM
Bartosz Marganiec
AZ
Ada
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
30 zł
WK
Weronika
20 zł
 
Dane ukryte
20 zł
WM
Wojciech Misiak
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków