id: mwwgge

Wsparcie dla osób bezdomnych we Wrocławiu #człowiekniemenel

Wsparcie dla osób bezdomnych we Wrocławiu #człowiekniemenel

Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 1 067 352 zrzutki i zebrali 1 163 303 500 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Współczesność zobowiązuje nas do przezwyciężenia przestarzałych uprzedzeń oraz postawienia czoła wyzwaniom związanym z niesprawiedliwością społeczną. Żyjąc w XXI wieku, nasze społeczeństwo staje przed szansą wykazania empatii wobec tych, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach. Nadszedł moment, by ostatecznie zaniechać stosowania pejoratywnych określeń takich jak "żul" czy "menel". W celu zrozumienia głęboko zakorzenionej stygmatyzacji, warto skoncentrować się na wyrażeniach zastępczych dla słowa "bezdomny". Poniżej przedstawiam kilka z nich:

bradiaga,chachar,dziad,łachmaniarz,łajza,łazęga,łazik,nędzarz,obieżyświat,powsinoga,przybłęda,szlaja,tramp,tułacz,wagabunda,włóczęga,włóczykij,wycieruch,wycierus,wyciruch,cygan,kloszard,laufer,wywłoka,przywłoka,wygnaniec,biedak,biedny,gołodupiec,ubogi,żebrak,bezpański,niczyj, porzucony,chlor.


Żadne z tych słów nie zawiera w sobie słowa ''człowiek''. W Polsce osoba bezdomna jest nikim, a społeczeństwo ''pomaga'' im utwierdzić się w tym przekonaniu.


Problem bezdomności w Polsce stanowi złożone wyzwanie społeczne, które dotyka zarówno miast większych, jak i mniejszych, a także obszary wiejskie. Bezdomność w Polsce jest spowodowana szeregiem czynników ekonomicznych, społecznych i strukturalnych. Oto kilka kluczowych aspektów problemu bezdomności w Polsce:


1. **Ubóstwo i brak mieszkań:** Wysokie ceny nieruchomości oraz rosnące koszty utrzymania powodują, że wiele osób nie stać na wynajmowanie mieszkań lub opłacanie czynszu. Szczególnie w dużych miastach, gdzie koszty życia są wyższe, ubogie rodziny oraz osoby samotne mogą mieć trudności w zapewnieniu sobie stałego dachu nad głową.


2. **Bezrobocie i niestabilne zatrudnienie:** Osoby, które utraciły pracę lub pracują w niestabilnych warunkach, mogą mieć problem z opłacaniem czynszu czy hipoteki. Brak stałego dochodu utrudnia utrzymanie mieszkania.


3. **Problemy zdrowotne:** Osoby z problemami zdrowotnymi, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi, często napotykają trudności w utrzymaniu pracy i stabilnego życia. Brak dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz wsparcia psychologicznego może prowadzić do utraty mieszkania.


4. **Brak dostępu do pomocy społecznej:** Mimo istnienia programów pomocy społecznej, nie wszystkie osoby potrzebujące wsparcia mogą z niego skorzystać. Biurokracja, brak wiedzy na temat dostępnych świadczeń czy ograniczone środki finansowe mogą utrudniać dostęp do pomocy dla osób bezdomnych.


5. **Przemoc i wykluczenie społeczne:** Osoby bezdomne często są narażone na przemoc, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Ponadto, wykluczenie społeczne może prowadzić do dalszej marginalizacji i trudności w powrocie do normalnego życia.


6. **Brak odpowiedniej infrastruktury:** W Polsce brakuje odpowiednich schronisk dla osób bezdomnych oraz programów reintegracyjnych, które pomagałyby im wrócić do społeczeństwa. Istniejące schroniska często borykają się z przeludnieniem i brakiem środków finansowych.


7. **Problem uzależnień:** Problem narkomanii i alkoholizmu może prowadzić do bezdomności, a jednocześnie osoby bezdomne często zmagają się z uzależnieniami, co utrudnia ich sytuację.


Rząd polski podejmuje próby rozwiązania problemu bezdomności poprzez programy pomocy społecznej, budowę schronisk czy wsparcie finansowe. Niemniej jednak skomplikowana natura problemu wymaga długoterminowych strategii obejmujących zarówno krótkoterminowe wsparcie, jak i długofalowe inwestycje w edukację, zatrudnienie, opiekę zdrowotną oraz dostępne mieszkania.


Przemoc wobec osób bezdomnych stanowi poważny problem społeczny w Polsce, jak i w wielu innych krajach. Osoby bezdomne często są narażone na agresję fizyczną, werbalną oraz psychiczną ze strony innych jednostek lub grup społecznych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów przypadków przemocy wobec bezdomnych w Polsce:


1. **Ataki fizyczne:** Osoby bezdomne często padają ofiarą agresji fizycznej, która może obejmować pobicie, kopnięcie, rzucanie przedmiotami lub inne formy przemocy fizycznej. Tego typu ataki często pozostają niezgłoszone wobec władz, co może wynikać z obawy przed represjami czy brakiem zaufania do systemu sprawiedliwości.


2. **Podpalenia:** Przypadki podpaleń bezdomnych lub ich prowizorycznych schronisk, zwłaszcza w okresie zimowym, stanowią poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Podpalenia często są wynikiem nienawiści lub braku empatii wobec osób bezdomnych.


3. **Werbalna agresja:** Osoby bezdomne są również narażone na obraźliwe komentarze, szykany werbalne i publiczne upokarzanie ze strony przechodniów lub innych ludzi. To może prowadzić do osamotnienia i obniżonej samooceny.


4. **Wyrzucanie z miejsc publicznych:** W niektórych przypadkach, osoby bezdomne są wyrzucane lub nielegalnie usuwane z miejsc publicznych, takich jak przystanki, place czy parki. To stanowi naruszenie ich praw i godności.


5. **Kradzieże i napady:** Ze względu na swoją bezbronność i trudne warunki życia, osoby bezdomne mogą stać się łatwym celem dla kradzieży i napadów, zarówno ze strony innych bezdomnych, jak i osób spoza tej grupy.


6. **Brak dostępu do pomocy medycznej:** Niektóre osoby bezdomne doświadczają przemocy poprzez odmowę dostępu do opieki medycznej lub nieprzyjemne zachowanie ze strony personelu medycznego.


7. **Wykluczenie społeczne:** Przemoc wobec osób bezdomnych może się również objawiać poprzez ich wykluczenie społeczne, marginalizację oraz traktowanie ich jako "niebezpiecznych" czy "marginalnych" jednostek.


Rząd, organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo jako całość muszą wspólnie działać w celu przeciwdziałania przemocy wobec osób bezdomnych, edukowania społeczeństwa na temat ich sytuacji oraz propagowania szacunku i empatii wobec każdej jednostki, niezależnie od jej statusu społecznego.

Celem tej zbiórki jest zwrócenie szczególnej uwagi na społeczną stygmatyzację oraz przemoc wobec osób bezdomnych. Naszym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na powagę problemu oraz nauka wrażliwości dla osób w potrzebie.

100% środków z tej zrzutki zostanie przekazane na zakup odzieży oraz środków higienicznych, które zostaną przekazane osobom zamieszkującym wrocławskie ulice.


#czlowiekniemenelTa zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty

nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Nikt jeszcze nie wpłacił, możesz być pierwszy!

Wpłać

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!