id: n8yy8r

Witryna Domu Wschodniego | The Show-Window of the Eastern House

Witryna Domu Wschodniego | The Show-Window of the Eastern House

Nasi użytkownicy założyli 956 653 zrzutki i zebrali 962 772 192 zł

A ty na co dziś zbierasz?
Zrzutka pod patronatem:

Aktualności1

 • Do dzisiaj udało nam się zebrać ponad 36 000 zł. Tym wszystkim z Was, którzy już przyczynili się do osiągnięcia tego wyniku gorąco dziękujemy!! To nasz wspólny sukces!

  Środki ze zrzutki, które udało się dotychczas zebrać zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów czynszu najmu, kosztów związanych z adaptacją lokalu (przyłącze z wodą, zakup i instalacja rolet potrzebnych do zaciemniania lokalu w trakcie projekcji filmowych), zakupów wyposażenia (wieszak umożliwiający prowadzenie szatni podczas większych wydarzeń) oraz częściowego pokrycia wynagrodzenia osoby obsługującej placówkę. 


  Aby jednak móc zagwarantować dalsze przetrwanie Witryny, nadal potrzebujemy Waszego wsparcia! Dlatego kontynuujemy zrzutkę, aby móc sfinansować koszt: 

  • stałych i ruchomych regałów do archiwum i biblioteki,
  • klimatyzacji (która jest niezbędna do prowadzenia archiwum oraz umożliwia pracę ze zbiorami fizycznymi na miejscu),
  • dedykowanego szyldu i oznakowania lokalu,
  • sprzętu do tłumaczenia symultanicznego,
  • projektora do filmów,
  • wyposażenia czytelni, w tym komputerów, skanera, ksero, drukarki,
  • niezbędnych mebli i sprzętu biurowego,
  • doposażenia toalet i pokoju socjalnego,
  • sprzętu wystawienniczego,
  • wydatków administracyjnych związanych z utrzymaniem lokalu (czynsz najmu, energia, prąd, woda),
  • zatrudnienia Zespołu, który uczyni tę placówkę dostępną przez 7 dni tygodnia, przez cały dzień...


  Potrzeb jak widać jest wiele, ale każda pojedyncza wpłata przybliża nas do osiągnięcia wspólnego celu!


  Od otwarcia w dniu 23 czerwca w Witrynie Domu Wschodniego zorganizowanych zostało przeszło 40 wydarzeń i spotkań, które są prowadzone przez różne środowiska narodowe. Program aktualnych wydarzeń na bieżąco zamieszczany jest na profilu Facebook Witryny: facebook.com/witrynadomuwschodniego.

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

r095cd0e75ae8df0.png Apel 

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma wiele innych wymiarów niż tylko militarny. Wymagają one stworzenia miejsca, gdzie ludzie należący do narodów zagrożonych rosyjskim imperializmem będą mogli o nim nie tylko dyskutować, ale także prowadzić badania nad dramatyczną przeszłością oraz teraźniejszością całej wschodniej Europy.


Za sprawą Ośrodka KARTA – zasłużonego dla upowszechniania historii najnowszej tego regionu – takie miejsce rodzi się właśnie w Warszawie. To Witryna Domu Wschodniego (https://witrynadw.pl), która powstaje w stolicy przy placu Konstytucji 6. Mamy nadzieję, że już wkrótce będą się tam mogli spotykać i pracować ludzie wierzący, że cała Europa Wschodnia stanie się obszarem, na którym będą szanowane wartości demokratyczne oraz prawa człowieka. Jednak, aby taki ośrodek mógł być autentycznie niezależny, wymaga niezależnego finansowania.


Dlatego apelujemy o wsparcie na rzecz powstającej Witryny Domu Wschodniego. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na jej wyposażenie i pierwszy rok działalności. Liczy się każda złotówka. 

Antoni Dudek


Sygnatariusze apelu:

Bogusław Chrabota

Andrzej Friszke

Agnieszka Holland

Cezary Kaźmierczak

Cezary Łazarewicz

Andrzej Nowak

Agnieszka Romaszewska-Guzy

Andrzej Seweryn

Sławomir Sierakowski

Tomasz Terlikowski

Maciej Zakościelnyia6737549b281841.png Звернення

Російська агресія проти України має різноманітні виміри і не носить виключно військового характеру. Відповідно – це вимагає створення місця де представники різних народів, яким загрожує російський імперіалізм, будуть мати можливість дискутувати, досліджувати драматичне минуле та сьогодення всієї східної Європи.


Спільно з центром КАРТА, який займається популяризацією найновішої історії нашого регіону, у самому центрі Варшави на площа Конституції 6 формується подібне місце - Вітрина Східноєвропейського Дому (https://witrynadw.pl). Ми сподіваємось, що там зможуть зустрічатися і працювати люди, які шанують демократичні цінності та права людини. Проте, реальна незалежність центру потребує незалежного фінансування.


Закликаємо Вас надати допомогу новоствореній Вітрині Східноєвропейського Дому, зібрані кошти будуть призначені на обладнання та на перший рік роботи. Важливим є кожний злотий!

Антоній ДудекПідписанти звернення:

Bogusław Chrabota

Andrzej Friszke

Agnieszka Holland

Cezary Kaźmierczak

Cezary Łazarewicz

Andrzej Nowak

Agnieszka Romaszewska-Guzy

Andrzej Seweryn

Sławomir Sierakowski

Tomasz Terlikowski

Maciej Zakościelnyj71b88b35882a068.png варот

Расейская агрэсія супраць Украіны мае шмат вымярэнняў, апрача ваеннага. Яны патрабуюць стварэння месца, дзе людзі, якія належаць да нацый, якім пагражае расейскі імперыялізм, змогуць не толькі дыскутаваць, але і праводзіць даследаванні драматычнага мінулага і сучаснасці ўсёй Усходняй Еўропы.


Такое месца нараджаецца ў Варшаве дзякуючы Цэнтру КАРТА, які займаецца распаўсюджваннем сучаснай гісторыі дадзенага рэгіёну. Гэта Вітрына Усходняга дому (https://witrynadw.pl), якая паўстае ў сталіцы на плошчы Канстытуцыі, 6. Мы спадзяёмся, што людзі, якія вераць, што ўся Усходняя Еўропа хутка стане тэрыторыяй, дзе паважаюць дэмакратычныя каштоўнасці і правы чалавека, змогуць там сустракацца і працаваць. Але для таго, каб такі цэнтр быў сапраўды незалежным, неабходнае незалежнае фінансаванне.


Вось чаму мы заклікаем падтрымаць новую Вітрыну Усходняга дома. Сабраныя сродкі пойдуць на яе ўладкаванне і першы год працы. Кожны злоты мае значэнне.

Антоні ДудэкПадпісанты звароту:

Bogusław Chrabota

Andrzej Friszke

Agnieszka Holland

Cezary Kaźmierczak

Cezary Łazarewicz

Andrzej Nowak

Agnieszka Romaszewska-Guzy

Andrzej Seweryn

Sławomir Sierakowski

Tomasz Terlikowski

Maciej Zakościelnyn7807efbbb658566.png Appeal

Russian aggression against Ukraine has many other dimensions than just the military one. They require the creation of a place where people belonging to the nations threatened by Russian imperialism would be able not only to discuss, but also to research the dramatic past and present of the entire Eastern Europe.


Thanks to the KARTA Centre, which has rendered great service to the dissemination of the region’s contemporary history, such a place is just being born in Warsaw. It is the Show-Window of the Eastern House [Witryna Domu Wschodniego] (https://witrynadw.pl), which is being created in Warsaw at 6 Constitution Square [Plac Konstytucji 6]. We hope that soon it will become a meeting and working space for people believing that the whole of Eastern Europe will one day become an area where democratic values and human rights are respected. However, for such a centre to be genuinely independent, it requires independent funding.


We therefore appeal to you for support to the nascent Eastern House’s Show Window. The funds raised will be used for its equipment and financing the first year of operation. Every penny counts. 

Antoni Dudek


Signatories of the appeal:

Bogusław Chrabota

Andrzej Friszke

Agnieszka Holland

Cezary Kaźmierczak

Cezary Łazarewicz

Andrzej Nowak

Agnieszka Romaszewska-Guzy

Andrzej Seweryn

Sławomir Sierakowski

Tomasz Terlikowski

Maciej Zakościelnyv4ed866026503f0e.png бращение

Российская агрессия против Украины носит не только военный характер, поскольку происходит сразу на нескольких уровнях. Вот почему необходимо создать площадку, где представители разных народов, которым угрожает российский империализм, могли бы обсуждать связанные с ним проблемы и заниматься исследованиями трагического прошлого и настоящего Восточной Европы.


Усилиями Центра КАРТА, который очень много сделал для сохранения и популяризации новейшей истории этого региона, такая площадка создается сейчас в Варшаве. Это Витрина Восточноевропейского дома (https://witrynadw.pl), появившаяся в столице на площади Конституции, 6. Мы надеемся, что скоро там смогут общаться и работать люди, верящие в будущее Восточной Европы как пространства, где уважают демократические ценности и права человека. Однако для того, чтобы такой центр был по-настоящему независимым, требуется независимое финансирование.


Поэтому мы призываем поддержать создающуюся Витрину Восточноевропейского дома. Собранные средства пойдут на оборудование и благоустройство центра, на обеспечение первого года его работы. Важен каждый злотый!

Антони Дудек
Подписанты обращения:

Bogusław Chrabota

Andrzej Friszke

Agnieszka Holland

Cezary Kaźmierczak

Cezary Łazarewicz

Andrzej Nowak

Agnieszka Romaszewska-Guzy

Andrzej Seweryn

Sławomir Sierakowski

Tomasz Terlikowski

Maciej Zakościelny


Lokalizacja

Warszawa, Poland

Zobacz na mapie
map pin
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. twoja może być pierwsza!

Wpłaty 281

 
Dane ukryte
20 zł
 
Dane ukryte
1 000 zł
MT
Mariusz Tyczyński
20 zł
JD
Jarosław Daniel
300 zł
JJ
Julia
100 zł
KM
Katarzyna McNaughton
50 zł
 
Dane ukryte
200 zł
ST
Stanislaw Trzcinski
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
E&
Ewczi
70 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!