id: ncmenm

Na pomoc uchodźcom po białoruskiej stronie/ Help for refugees in Belarusian side

Na pomoc uchodźcom po białoruskiej stronie/ Help for refugees in Belarusian side

Nasi użytkownicy założyli 1 147 483 zrzutki i zebrali 1 195 251 196 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Uchodźcy są zamknięci w potrzasku na granicy polsko białoruskiej. Sytuacja wielu z nich jest tragiczna. Szczególnie po stronie białoruskiej jest bardzo trudno zorganizować dla nich pomoc. Są głodni, zmarznięci i ranni – wielu z nich ma obrażenia ciała po pobiciu i pogryzieniu przez psy. Wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, ulokowania w ciepłym miejscu oraz zapewnienia im żywności.l26842bd5d4fe8d3.jpeg

Właśnie w tym celu tworzymy tę zbiórkę. Koszty pomocy po stronie białoruskiej są ogromne – nocleg to najczęściej 100 $ za dobę, żywność oraz lekarstwa i ewentualna opieka lekarza.

Nasza pomoc polega na podstawowym zaopatrzeniu rodzin wyciągniętych z lasów oraz na pomocy w przetrwaniu tam do czasu rozpatrzenia wniosków azylowych w ambasadach różnych krajów mających swoje siedziby w Mińsku.

Wspieramy coraz więcej osób na Białorusi. Otrzymujemy również zgłoszenia o grupach potrzebujących pomocy po stronie białoruskiej od aktywistów polskich oraz litewskich. Dlatego prosimy wszystkich o wsparcie oraz o darowizny.

Działamy jako Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World oraz międzynarodowa grupa wolontariuszy Help For Refugees in PL/BL Border.

Za wszelkie darowizny bardzo dziękujemy! ♥

„Kto uratuje jedno życie, czyni tak, jakby uratował cały świat”


Jeśli nie możesz wpłacić poprzez zrzutkę, możesz to zrobić poprzez paypal: [email protected]. Za wszelkie wpłaty dziękujemy ♥
me594974f237e6e3.jpeg  

English:


Refugees are trapped on the Polish-Belarusian border. The situation of many of them is tragic. Especially on the Belarusian side it is very difficult to organize help for them. They are hungry, cold and injured - many of them have injuries after being beaten and bitten by dogs. They need immediate medical attention, to be housed in a warm place and to be given food.

y64e0b4a6fc749cc.jpegIt is for this purpose that we create this collection. The cost of assistance on the Belarusian side is enormous - accommodation is usually $100 per day, food, medicine and possible medical care.

Our help consists of basic supplies for families pulled out of the forests and to help them survive there until their asylum applications are processed in embassies of various countries based in Minsk.

We are supporting more and more people in Belarus. We are also receiving reports from Polish and Lithuanian activists about groups in need of help on the Belarusian side. That is why we ask everyone for support and donations.

We operate as A & A Rainbow Hearts Around The World Foundation and the international volunteer group Help For Refugees in PL/BL Border.

Thank you very much for any donations! ♥

"Whoever saves one life, does as if he saved the whole world"


If you cannot donate via the drop box, you can do so via paypal: [email protected]. Thank you for any donations ♥.


Rozliczenie dotychczas zebranych środków na zrzutce:

m18fa72508cf181d.jpegjfa023ed8e2fedb3.jpegcff706f245e0ff6f.jpeg

g60a98218fb9cbad.jpeg

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 479

preloader

Komentarze 13

 
2500 znaków