id: ndh8cn

Album "Hommage" - Cracow Harp Quintet

Album "Hommage" - Cracow Harp Quintet

Nasi użytkownicy założyli 937 821 zrzutek i zebrali 929 640 852 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zostań naszym patronem! Become our patron!


----> ENGLISH BELOW <----


Krakowski Kwintet Harfowy to zespół założony w 2019 roku, na który składa się niecodzienny zestaw instrumentów: harfa, flet oraz trio smyczkowe. Jako jedyny w Polsce profesjonalny zespół kameralny w tym składzie, promuje muzykę, która została zapomniana bądź nieopublikowana. Za sprawą wspólnej inicjatywy członkowie zespołu współdzielą wieloletnie doświadczenia koncertów, festiwali i konkursów w Polsce i za granicą. Album „Hommage” jest hołdem dla twórczości kompozytorów związanych z Quintette Instrumental de Paris – formacji, której setny jubileusz powstania przypada na ten rok. Na płycie znajdą się kompozycje twórców ściśle z nimi związanych, takich jak Jean Absil, Jacques Pillois, Jean-Yves Daniel-Lesur oraz Aleksander Tansman. Repertuar wyróżnia się zróżnicowanym charakterem: francuski impresjonizm, motywy monodii średniowiecznej, fascynacje kulturą dalekiego wschodu, a także XX-wieczny język muzyki polskiej. Na albumie ukaże się pierwsze światowe nagranie suity 5 Haïkaï J. Pilloisa oraz pierwsze polskie nagranie Sonatiny da Camera A. Tansmana.


Wspierając naszą zbiórkę sprawiasz, że nasza muzyka może trafić do Ciebie. To właśnie dzięki waszemu wsparciu możemy stworzyć album, który jest naszym marzeniem i celem, do którego przygotowywaliśmy się od wielu lat - każda najmniejsza wpłata to kolejny krok do jego osiągnięcia.


Podczas zbiórki zorganizowana została również PRZEDSPRZEDAŻ płyty - wspierając naszą działalność, możesz zakupić naszą płytę przed tym, jak pojawią się na sklepowych półkach oraz w sklepach internetowych.


Zapraszamy do skorzystania z kilku opcji zakupu naszej płyty. Każda kwota jest dla nas cenna a poniżej prezentujemy propozycje wpłaty:

Płyta "HOMMAGE" (+ przesyłka) - 60 zł

Płyta "HOMMAGE" z podpisami kwintetu - 80 zł

Płyta "HOMMAGE" z podpisami kwintetu i biletem na koncert promocyjny - 100 zł

Płyta "HOMMAGE" z podpisami kwintetu, biletem na koncert promocyjnym oraz wpis do książeczki jako patron naszej płyty - 200 zł

Płyta "HOMMAGE" + Płyta "ŚWIĄTECZNIE" - + 30 zł do każdej opcji zakupu


Z całego serca chcemy już dziś podziękować za waszą pomoc i wsparcie. Dzięki wam wiemy, że to co robimy ma swoich odbiorców!


www.cracowharpquintet.com


ENGLISH


The Cracow Harp Quintet is an ensemble founded in 2019, which consists of an unusual set of instruments: harp, flute and string trio. As the only professional chamber ensemble in Poland in this line-up, it promotes music that has been forgotten or unpublished. Thanks to a joint initiative, the group members share many years of experience of concerts, festivals and competitions in Poland and abroad.


The album "Hommage" is a tribute to the work of composers associated with the Quintette Instrumental de Paris - a formation whose 100th anniversary falls this year. The album will include compositions by artists closely related to them, such as Jean Absil, Jacques Pillois, Jean-Yves Daniel-Lesur and Alexander Tansman. The repertoire is distinguished by a diverse character: French impressionism, medieval monody motifs, fascination with the culture of the Far East, as well as the twentieth-century language of Polish music. The album will include the first world recording of J. Pillois' Suite 5 Haïkaï and the first Polish recording of A. Tansman's Sonatina da Camera.


By supporting our crowdfunding, you make that our music can reach you. It is thanks to your support that we can create an album that is our dream and goal for which we have been preparing for many years - every smallest payment is the next step to achieve it.


During the collection, PRE-SALE of the CD will be also organized - to support our activity, you can buy our Album "Hommage" before it appears on store shelves and in online stores.


We invite you to take advantage of several options for purchasing our album. Each amount is valuable to us and below we present payment proposals:


International shipping:

"HOMMAGE" CD (+ shipping) - 80 PLN

The album "HOMMAGE" with quintet signatures - PLN 100

The album "HOMMAGE" with the quintet's signatures and a ticket to a promotional concert - PLN 120

The album "HOMMAGE" with quintet signatures, a ticket to a promotional concert and an entry in the book as a patron of our album - PLN 220

"HOMMAGE" CD + "CHRISTMAS" CD - + 30 PLN for each purchase option


We wholeheartedly thank you today for your help and support. Thanks to you, we know that what we do has its audience!


www.cracowharpquintet.com

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 61

AK
Anna K
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
WE
Weronika
ukryta
MS
Mark Smit
120 zł
 
Dane ukryte
100 zł
BP
Bohdan
200 zł
RR
Olha Radzyminska
340 zł
ON
Olga Nowak
150 zł
MS
Michał Szewczyk
200 zł
RK
Rafał Kawa
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków