id: njabh4

Ofiaruj jeden dzień

Ofiaruj jeden dzień

Nasi użytkownicy założyli 1 016 927 zrzutek i zebrali 1 065 899 386 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności3

 • 20 czerwca minęło 15 miesięcy funkcjonowania naszych ośrodków dla uchodźców z Ukrainy.

  W tym czasie schronienie u nas znalazło ponad 1600 osób. W sumie udzieliliśmy tym osobom ponad 80 tys. noclegów. Przygotowaliśmy dla nich około 250 tys. posiłków. Obecnie opiekujemy się blisko 170 osobami. Są to głównie matki z dziećmi oraz osoby starsze i niepełnosprawne. Nasza misja jest uzależniona również od Waszej pomocy.

  Oprócz podstawowych potrzeb takich jak mieszkanie i żywność, staramy się zapewniać im stałą opiekę medyczną, psychologiczną oraz różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i rozrywkę, która ma na celu pomóc im oderwać myśli od trudnej sytuacji na Ukrainie.

  Pierwszego czerwca zorganizowaliśmy małą uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Natomiast w minioną sobotę kontynuowaliśmy atrakcje dla najmłodszych i starszych z okazji rozpoczynającego się lata. Nie brakło waty cukrowej, kiełbasek pieczonych na ognisku oraz dmuchanych zjeżdżalni. Szczególnie dziękujemy Panu Januszowi oraz Fundacji Orange, którzy zorganizowali nam tak piękne chwile.

  GAFIhJdX6TGm1EnT.jpgMBs2ERlg34x3rYd0.jpgQhH0btviUHB1N4df.jpgsfTrxhKqoDfvfGyP.jpgDkZukhfwdCCp9Jou.jpgYcBH2IBc2EE1PpQO.jpgX96u3TwmaoCZIj7O.jpgRxm7W5gUvr3lkpPY.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie....

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine...

Since the start of the Russian invasion of Ukraine...

staram się pomagać naszym bliźnim, którzy niewinnie cierpią z powodu wojny. Początkowo moja pomoc była bardzo indywidualna. Później zaangażowałem strukturę Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji, którego jestem dyrektorem. Przemyśl jest na "pierwszej linii" zaangażowania w pomoc tym, którzy próbują znaleźć schronienie dla siebie i swoich dzieci w Unii Europejskiej. Polska jest krajem, który według mnie najwięcej robi dla uchodźców ukraińskich. Widząc ogrom potrzeb doprowadziłem do powstania Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę, która przejmuje działania naszego duszpasterstwa w służbie rodzinom zza naszej wschodniej granicy.


Dzienny koszt naszej kompleksowej opieki nad jedną osobą wynosi około 75 zł.


Obejmuje on zakwaterowanie w dobrych warunkach, wyżywienie, opiekę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną. Pomagamy w transporcie i wypełnianiu wszelkich potrzebnych dokumentów. Część naszych podopiecznych nie spełnia kryteriów rządowej refundacji. Jeśli chcesz, możesz wspomóc nas, abyśmy mogli pomagać.


OFIARUJ JEDEN DZIEŃ NADZIEI

OFIARIUJ JEDEN DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

OFIARUJ JEDEN DZIEŃ ŻYCIA

OFIARUJ JEDEN DZIEŃ MIŁOŚCI


Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, j'aide les personnes qui souffrent à cause de la guerre. Au départ, mon engagement était personnel. Quelques semaines plus tard, j'ai créé une structure auprès du Département de la Pastorale des Familles de l'Archidiocèse de Przemysl, dont je suis le directeur. La ville de Przemyśl est en "première ligne" pour accueillir ceux qui essaient de trouver un abri pour eux-mêmes et leurs enfants dans l'Union européenne. Je suis conscient que les efforts de la Pologne pour les réfugiés ukrainiens seraient les plus importants parmi tous les pays membres de l’organisation. Notre démarche a réuni des bénévoles et des donateurs du monde entier et nous en sommes très reconnaissants !

Voyant l'énormité des besoins, j'ai mené à la création de la Fondation Pastorale Des Familles, qui reprend les activités au service des familles venues de l'autre côté de notre frontière orientale.

Le coût journalier de nos soins complets pour une personne est d'environ 20 Euros.

Il comprend l'hébergement dans de très bonnes conditions, les repas, la prise en charge médicale, psychologique et pédagogique. Nous apportons une assistance aux démarches administratives et couvrons leurs besoins de tous les jours. Certains de nos frais ne répondent pas aux critères de remboursement du gouvernement polonais. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir afin que nous puissions continuer notre programme humanitaire.

 

OFFREZ UN JOUR D'ESPOIR

OFFREZ UN JOUR DE SÉCURITÉ

OFFREZ UN JOUR DE VIE

OFFREZ UN JOUR D'AMOURSince the start of the Russian invasion of Ukraine, I have been helping people who are suffering because of the war. At the beginning, my contribution was personal. A few weeks later, I created a structure inside the Department of Family Pastoral of the Archdiocese of Przemyśl, of which I am the director. The city of Przemyśl is on the "front line" to welcome those trying to find shelter for themselves and their children in the European Union. I am aware that Poland's efforts for Ukrainian refugees would be the largest among all member countries. Our approach brought together volunteers and donors from all over the world, and we are very grateful for that!

Seeing the enormity of the needs, I led to the creation of the Pastoral Family Care Foundation, which takes over the activities to help families who have come from the other side of our eastern border.

The daily cost of our comprehensive treatments for one person is around 20 Dollars.

It includes accommodation in very good conditions, meals, medical, psychological, and educational assistance. We aid them with administrative procedures and cover their day-to-day needs. Some of our fees do not meet the Polish government's reimbursement criteria. If you wish, you can support us so that we can continue our humanitarian program.

OFFER A DAY OF HOPE

OFFER A DAY OF SAFETY

OFFER A DAY OF LIFE

OFFER A DAY OF LOVE

 Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 102

MS
Marcin Schilling
MS
MARCIN SCHILLING
107 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
70 zł
AM
Al MacCuish
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
50 zł
SP
Sorin Popa
300 zł
NK
Yaroslava Buhiera
300 zł
NK
Hanna Buhiera
Zobacz więcej

Komentarze 6

 
2500 znaków