id: nxcxd7

HELP FOR UKRAINE

HELP FOR UKRAINE

Nasi użytkownicy założyli 939 136 zrzutek i zebrali 931 501 465 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności1

 • ❣️❣️❣️UWAGA❣️❣️❣️ 05.03.2022 rozszerzamy zasięg naszej zbiórki finansowej HELP

  (zrzutka.pl/nxcxd7 ) o ”Transport humanitarny z Oławy dla Ukrainy ”.

  Zebrane fundusze będą przeznaczone również na pokrycie kosztów paliwa oraz opłat autostradowych (autostrada A4).

  Kochani dokonując wpłaty na naszą zrzutkę na transport wpiszcie w tytule przelewu słowo ❣️”TRANSPORT” ❣️.

  Dziękujemy 🌷🌷🌷

  ❣️PARE SŁÓW OD ORGANIZATORÓW TRANSORTU

  Hasło: "Transport z Oławy dla Ukrainy"

  Kto: ❣️Wiktor Gorodczuk (Sklep Papierniczy na oławskim rynku)

  ❣️Halina Gardzilewicz (Nauczycielka - Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie)

  Czego dotyczy zbiórka:

  Podjęliśmy się organizacji przewozu niezbędych rzeczy z Oławy do Ukrainy (m.in. na przejście graniczne w Kroscinku).

  W pierwszym tygodniu marca wysłaliśmy już dwa pełne auta z pomocą humanitarną, która trafi do konkretnych potrzebujących ludzi.

  Obecnie szykujemy się do przewiezienia co najmniej 4 busów materiałów medycznych.

  Ludzie o wielkich sercach zgodzili się przewozić swoimi pojazdami ładunki, które przygotujemy.

  Zależy nam jedynie na pokryciu kosztów paliwa oraz opłat drogowych.

  Transporty organizowane sa przez nas oraz ludzi z Oławy i okolic.

  ❣️Wiktor Gorodczuk ze sklepu papierniczego na oławskim rynku razem ze swoją siostrą ❣️Haliną Gardzilewicz są odpoweidzialni za tę inicjatywę.

  Sami mają ukraińskie korzenie i w tych trudnych chwilach postanowili pomóc potrzebującym sąsiadom.

  Na co konkretnie:

  - koszt paliwa

  - opłata autostradowa (autostrada A4)

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

HELP FOR UKRAINE.

Heroiczna Ekipa Lokalnej Pomocy HELP w Oławie oraz LUDZIE dobrego serca dla Ukrainy.

Kochani, nasze działania przynoszą niespotykane efekty - łzy ciekną po policzkach ze szczęscia , ile dobrego się dzieje w tym smutnym czasie. A to wszystko dzięki WAM !!!!.

Wychodząc naprzeciw dalszym oczekiwaniom i chcąc z całego serca pomagać dalej naszym Sąsiadom z Ukrainy , którzy licznie osiedlają się na terenie naszego miasta i powiatu organizujemy tę zbiorkę finansową.

Chcemy dzięki tym pieniądzom kupować bony do sklepów spożywczych , odzieżowych , bony na środki czystości , artykuły medyczne . Musimy zadbać o dzieci i matki (są kobiety w ciąży ).

Jesteśmy w kontakcie z koordynatorami ukraińskimi mieszkającymi na naszej lokalnej ziemi -

super dziewczyny Mia i Ula ( będziemy słuchać Ich potrzeb i razem dysponować uzbieraną kwotą) !

Wiecie , że MY - HELP Oława jesteśmy zawsze tam , gdzie dzieje się zło i krzywda.

Bądźmy razem w tym trudnym i smutnym czasie !

Wielu z tych ludzi straciło wszystko , uciekło do nas -do Polski , aby żyć.

Przekazujcie, prosimy link do tej zbiórki całemu światu - im więcej zbierzemy środków finansowych , tym więcej bedziemy mogli pomagać (bo przyjadą też ludzie chorzy, kobiety z dziećmi -których mężowie i ojcowie zostali na wojnie).

Zakreśliliśmy kwotę zbiórki na 100 tyś PLN - ale MY wiemy , że dzięki WAM zbierzemy o wiele wiele więcej

i o wiele wiele więcej będziemy mogli pomóc.


Dziękujemy WAM

Heroiczna Ekipa Lokalnej Pomocy - HELP Oława

Artur, Alina, Magdalena, Agnieszka, Katarzyna, Joanna , Marta, Agnieszka, Małgorzata, Emilia,Ewa, Renata
HELP FOR UKRAINE.


 Heroic Local Aid Team HELP in Oława and people of good heart for Ukraine.


Beloved, our actions bring unprecedented results - tears are running down our cheeks with happiness, how much good is happening in this sad time. And it's all thanks to YOU ​​!!!!.


 Yesterday's Sunday collection at the Oława market square has exceeded our wildest dreams. In order to meet further expectations and wholeheartedly help our neighbors from Ukraine, who settle in large numbers in our city and poviat, we are organizing this financial fundraiser.


We want to use this money to buy vouchers for grocery and clothing stores, vouchers for cleaning products and medical supplies. We have to take care of children and mothers (there are pregnant women).


We are in contact with Ukrainian coordinators living in our local land -


great girls Mia and Ula (we will listen to their needs and together have the collected amount)!


You know that WE - HELP Oława are always there where evil and harm are happening.


Let's be together in this difficult and sad time!


Many of these people lost everything, fled to us, to Poland, to live.


Please send the link to this collection to the whole world - the more funds we collect, the more we will be able to help (because sick people, women with children - whose husbands and fathers stayed in the war) will also come.


We have set the collection amount at PLN 100,000 - but WE know that thanks to YOU ​​we will collect much more

and much more we can help.

Thank you

Heroic Local Aid Team - HELP Oława

Artur, Alina, Magdalena, Agnieszka, Katarzyna, Joanna, Marta, Agnieszka, Małgorzata, Emilia, Ewa, Renata
ДОПОМОГА УКРАЇНІ.


 Heroic Local Aid Team HELP в Олаві та люди доброго серця за Україну.


Кохані, наші вчинки приносять небувалий результат - сльози течуть по щоках від щастя, скільки доброго відбувається в цей сумний час. І це все завдяки ВАМ!!!!.


 Вчорашня недільна колекція на ринковій площі Олава перевершила наші найсміливіші мрії. Щоб виправдати подальші сподівання та щиро допомогти нашим сусідам з України, які у великій кількості проживають у нашому місті та повіті, ми організовуємо цей фінансовий збір коштів.


На ці гроші ми хочемо придбати ваучери для продуктових та одягових магазинів, ваучери на миючі засоби та медичні товари. Ми повинні піклуватися про дітей і матерів (є вагітні жінки).


Ми зв'язуємось з українськими координаторами, які живуть на нашій місцевості -


чудові дівчата Мія та Ула (ми прислухаємося до їхніх потреб і разом отримаємо зібрану суму)!


Ви знаєте, що МИ - ДОПОМОЖАЄМО Oława завжди там, де відбувається зло і зла.


Будьмо разом у цей важкий і сумний час!


Багато з цих людей втратили все, втекли до нас, до Польщі, жити.


Розішліть, будь ласка, посилання на цю збірку на весь світ – чим більше ми зберемо коштів, тим більше зможемо допомогти (бо прийдуть і хворі, жінки з дітьми – чиї чоловіки та батьки залишилися на війні).


Ми встановили суму збору на рівні 100 000 злотих - але МИ знаємо, що завдяки ВАМ ми зберемо набагато більше

і багато іншого ми можемо допомогти.


Дякую

Героїчна команда місцевої допомоги - HELP Oława

Артур, Аліна, Магдалена, Агнешка, Катажина, Йоанна, Марта, Агнешка, Малгожата, Емілія, Єва, Рената.

Ула, МіаPierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 144

EJ
Korzeniowscy z UK - pomoc dla Armii Ukraińskiej
2 200 zł
 
Dane ukryte
5 zł
JZ
Jakub Zychowicz
550 zł
PU
Prezent urodzinowy - od Wojtusia dla Nikosia
100 zł
AS
Sara S
40 zł
O;
Jarmark Wielkanocny-Pomoc dla Armii Ukraińskiej- Olga
1 500 zł
O;
Jarmark Wielkanocny- Pomoc dla Armii Ukraińskiej- Inna
1 500 zł
AB
Alina Bezliuda
100 zł
HA
Halyna
30 zł
KD
Kamila
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze 8

 
2500 znaków