id: nytfuh

KSIĄŻKI DLA UCHODŹCÓW I MIGRANTEK

KSIĄŻKI DLA UCHODŹCÓW I MIGRANTEK

Nasi użytkownicy założyli 1 177 156 zrzutek i zebrali 1 229 314 826 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[english below]


KSIĄŻKI DLA UCHODŹCÓW I MIGRANTEK


Zbieramy pieniądze na zakup książek, czytników eBook, gier oraz materiałów plastycznych dla osób przebywających w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. 

 

W wielu ośrodkach sytuacja jest dramatyczna. Osoby, które chcą ubiegać się w Polsce o azyl, miesiącami czekają w zamknięciu na decyzję, jak dalej potoczy się ich los. Osadzeni nie mogą posiadać komputerów ani smartfonów (ponieważ smartfony mają możliwość rejestracji dźwięku i obrazu), a dostęp do internetu jest utrudniony. W ośrodkach rodzinnych dzieciom brakuje gier, książek edukacyjnych i materiałów plastycznych.


bea47c5b4d84e3de.jpeg


W męskim ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie niemal nie ma przestrzeni socjalnych. Kilkaset osób mieszka w przepełnionych celach, gdzie łóżko to czasami jedyna przestrzeń osobista. Bywa, że w łóżku osoby jedzą, śpią i spędzają całe dnie. Zdarzają się próby samobójcze. Nuda i poczucie beznadziei mają bardzo negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. 

 

Więcej na temat sytuacji w ośrodkach: 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wedrzyn-cudzoziemcy-osrodek-standardy

 

Dane przytaczane w powyższym tekście pochodzą ze świadectw, raportów Rzecznika Praw obywatelskich oraz ustaleń medialnych.

 

Pomóżmy im wspólnie przejść przez ten czas. Stwórzmy razem Biblioteki bez granic!

 

Książki w językach arabskim, kurdyjskim (sorani i kurmandżi), tureckim, dari, paszto, urdu i farsi oraz inne materiały zakupione z pieniędzy ze zbiórki trafią do ośrodków w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Czerwonym Borze, Krośnie Odrzańskim, Kętrzynie, Lesznowoli, Przemyślu i Wędrzynie. 

 

Zbiórka jest częścią akcji Biblioteki bez granic mającej na celu utworzenie nowych i wsparcie już istniejących bibliotek w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Akcja prowadzona jest przez niezależne osoby aktywistyczne powiązane z Grupą Granica.

 

Dla osób spoza Polski dostępny jest również numer konta Fundacji Kultura Kresu na który można bezpośrednio przelewać darowizny w euro.

 

IBAN: PL67 1600 1462 1825 7627 0000 0005

SWIFT: PPABPLPXXX

Nazwa: Fundacja Kultura Kresu

Adres: Nowa 40/44 m58, 90-030 Łódź

Tytuł przelewu: Darowizna "Książki dla uchodźców"


Dziękujemy za pomoc!


c5c1ce084a4bf6e6.jpeg


BOOKS FOR REFUGEES AND MIGRANTS


We are raising money for books, eBook readers, games and art supplies for people held in detention centres for foreigners in Poland.


The situation of refugees in most centres is dramatic. People who seek asylum are forced to wait for months for life-changing bureaucratic decisions. Inmates cannot have computers or smartphones (because smartphones have audio and video recording capabilities), and internet access is very restricted. At family centres, children lack games, educational books and art supplies.

 

There are no social spaces at all in the male centre for foreigners in Wędrzyn (a village located 60 kilometres east of Frankfurt on the Oder). Hundreds of people are cramped in person cells, where the bed is sometimes the only personal space. In bed, people eat, sleep, and spend their days. Suicide attempts occur. Boredom and hopelessness have severe effects on the mental health of the people held in the detention centres.

 

More on the situation at the detention centres: 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wedrzyn-cudzoziemcy-osrodek-standardy

 

The data cited in the text above are from direct testimonies’, Ombudsman’s reports, and media arrangements.

  

Let's help them get through this time. Please contribute to Libraries Without Borders!

 

The books in Arabic, Kurdish (Sorani and Kurmanji), Turkish, Dari, Pashto and Farsi bought with your donations will go to centres in Biała Podlaska, Białystok, Czerwony Bór, Krosno Odrzańskie, Kętrzyn, Lesznowola, Przemyśl and Wędrzyn.

 

This fundraising is a part of Libraries Without Borders (Biblioteki bez granic), a campaign aimed at creating new and supporting existing libraries at detention centres for foreigners in Poland. The action is conducted by activists associated with Grupa Granica.

 

In order to make donations from outside of Poland, please donate in euros to the Kultura Kresu Foundation using the following account:

 

IBAN: PL67 1600 1462 1825 7627 0000 0005

SWIFT: PPABPLPXXX

Name: Fundacja Kultura Kresu

Address: Nowa 40/44 m58, 90-030 Łódź

Title: Darowizna "Books for refugees"Thank you very much for your help!


r9c7d71ded0c37e6.jpeg


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 436

preloader

Komentarze 7

 
2500 znaków