id: nzwp94

Zbieramy na leczenie Adrianka po chemioterapii

Zbieramy na leczenie Adrianka po chemioterapii

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
107 559 zł z 140 000 zł
76%
65 dni do końca
914 wspierających
Wpłać na zrzutkę

Aktualności 1

 • Bardzo dziękujemy za otrzymane od wszystkich Was wsparcie na leczenie naszego syna Adriana!


  Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymaną pomoc, bez której wiele rzeczy w leczeniu Adriana nie byłoby możliwych.


  Chcieliśmy Was poinformować, że Adrian już za 2 tygodnie będzie miał operację, a po niej decyzja o dalszym leczeniu, które mamy nadzieje będzie już ostatnim krokiem do zamknięcia tego strasznego tematu z jakim przyszło nam się zmierzyć. Obecnie Adrian jest po kolejnej chemioterapii, w wyniku której guz już się zmniejszył, markery nowotworowe spadają i wszystko jest na dobrej drodze.


  Jeszcze raz ogromnie dziękujemy każdemu z osobna za wsparcie finansowe.


  Wszystkich którzy chcą i mogą prosimy o modlitwę za pomyślne przejście operacji Adriana, która odbędzie się 8.12.2020.


  Mama i Tata Adriana.
  Thank You very much for all the support you have given to our son Adrian!


  We’re very grateful for the help that we’ve already received, without it many things in Adrian’s treatment wouldn’t be possible.


  We want You to know that Adrian will have surgery in two weeks. We do hope it will be the last step to close this terrible subject .


  Currently Adrian is after another chemotherapy, as a result of which the tumor has already shrunk and also the tumor's markers are falling down.


  Once again we would like to thank everyone individually for your financial support!


  If you want to and if you can please pray for the successful completion of Adrian’s surgery which will be on 8th of December 2020.


  Adrian’s Mom & Dad.

  Czytaj więcej

Opis zrzutki

n99b7b69a6c8968e.jpegAdrian to bardzo żywy, wesoły i bardzo samodzielny 2 latek. Uwielbia muzykę, samochody oraz swoje dwie starsze siostry. Niestety z dnia na dzień musiał się z nimi rozstać, ponieważ w ciągu jednego dnia choroba wywróciła jego oraz nasze życie do góry nogami…


Podczas pobytu na wakacjach Adriana rozbolał brzuch, poza tym nic nie wskazywało na to, że ta historia może mieć taki rozwój zdarzeń. Po nieprzespanej nocy pojechaliśmy do szpitala, gdzie niczego nie stwierdzono i przepisano zwykły lek przeciwbólowy. Odbijając się od kolejnych drzwi szpitala pojechaliśmy prywatnie zrobić badanie usg, gdzie okazało się, że na wątrobie naszego synka występują liczne zmiany policykliczne.


Następnego dnia znaleźliśmy się już w szpitalu specjalistycznym w celu dalszej diagnostyki, gdzie dowiedzieliśmy się, że Adrian ma guza na wątrobie. W międzyczasie nasz syn był poddany nierefundowanym badaniom w Niemczech, które niestety potwierdziły tę diagnozę. Na hepatoblastomę w Polsce rocznie choruje 15 dzieci.


W tym momencie nasz cały świat się zawalił. Jednak my się nie poddajemy i podejmujemy wraz z nim tę walkę.

sc932e6558f0b5d0.jpeg

oed7b702832aeb6e.jpegObecnie Adrian jest poddawany chemioterapii, po której będzie musiał przejść operację. Jego organizm już teraz wymaga odbudowy układu odpornościowego, zakupu ciężko dostępnych leków co związane jest z ogromnymi kosztami, których nie jesteśmy mu już w stanie samodzielnie zapewnić. Ponadto terapia jaką przyjmuje Adrian może niekorzystnie wpłynąć na jego słuch, chcemy jak najszybciej zminimalizować to ryzyko.Adrian od miesiąca jest rozdzielony od swoich sióstr, a sytuacja z koronawirusem nie pomaga, ponieważ Adrian nie widzi czasami przez 2 tygodnie jednego z rodziców, a dla dwulatka takie 2 tygodnie to cała wieczność.


Naszym największym marzeniem jest być już razem z całą rodziną bez obaw, że nawet lekkie przeziębienie może być dla Adriana niebezpieczne…


Nasze oszczędności kończą się, a każdego dnia wydatki na leczenie naszego synka rosną. Dlatego bardzo prosimy Was o wsparcie, nawet najmniejszej cegiełki, która przyczyni się do tego abyśmy mogli zapewnić Adriankowi jak najszybszy powrót do pełnego zdrowia.

p2b9e82a78f6a44d.jpeg

Dziękujemy


Mama i Tata Adriana.

p74f3ebdfaff32bc.png


ENGLISH VERSION:

Adrian is a very cheerful and very independent 2-year-old boy. He loves music, cars and his two older sisters. Unfortunately, he had to part with them overnight, because in one day the disease turned our lives and his life upside down….


Adrian had a stomachache during summer holidays, and there was no indication that this story might have had such a development. After a sleepless night, we drove to the hospital, where nothing was found, and the usual painkiller was prescribed.

Bouncing off the next doors of the hospital, we went privately to an ultrasound examination, where it turned out that our son's liver had huge polycylics changes.


The next day we went to a specialist hospital for further diagnosis, where we found out that Adrian had Hepatoblastoma. In the meantime, our son was subjected to non-refunded tests in Germany, which unfortunately confirmed this diagnosis.


At this point, our whole world collapsed. However, we do not give up and take this fight with him.


Currently Adrian is undergoing chemotherapy, after that, he will have to undergo surgery. His body already requires the restoration of the immune system, the purchase of hard-to-find drugs, which is associated with huge costs that we are not able to provide for him on our own. In addition, the therapy that Adrian takes may adversely affect his hearing, we want to minimize this risk as soon as possible.


Adrian has been separated from his sisters and both parents for a month, the situation with the coronavirus does not help, because Adrian does not see one of his parents for 2 weeks, and for a 2-year-old, 2 weeks is a whole eternity.


Our greatest dream is to be together again with the whole family without fear that even a slight cold may be dangerous for Adrian ...


Our savings are running out and every day our son's medical expenses are growing. That is why we are asking you for your support, even the smallest contribution that will contribute to this, so that we can ensure Adrian’s full recovery as soon as possible.


Thank you -


Adrian's Mom and Dad.


e0fd7d64e1dee92d.jpeg

Wpłacający 914

 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
100 zł
M
Marcin Mielcarek live
25 zł
A
Anna S
25 zł
A
aga
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
10 zł
 
Benita Waraksa
50 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 11

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

625 013 zrzutek

i zebrali

375 981 390 zł

A ty na co dziś zbierasz?