id: p64nmk

Zahamujmy nieuczciwych handlarzy! Tydzień Samochodu Używanego

Zahamujmy nieuczciwych handlarzy! Tydzień Samochodu Używanego

331 zł 
z 12 000 zł
2%
zakończona 27.07.2016r
20 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Zahamujmy razem nieuczciwych handlarzy!

Bezwypadkowy, nic nie puka, nie stuka, używany przez kobietę lub emeryta i to wyłącznie do niedzielnych dojazdów do kościoła. Brzmi znajomo? Niestety, ogłoszenia wystawiane przez handlarzy samochodów często mają tyle samo wspólnego z prawdą co to zdanie. Cofanie liczników, fałszowanie książek serwisowych, zatajanie wypadkowej przeszłości czy zaniżanie wartości transakcji, to tylko niektóre z popularnych oszustw. Chcemy to zmienić!

Nasz Cel

Dzięki waszemu wsparciu, chcemy po raz drugi zorga­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zować ogól­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­polski Tydzień Samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu Używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego - w czasie którego będziemy edukować kierowców i prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ci­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w­działać oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwom przy sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­daży samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodów. Chcemy konty­­­­­­­­­­nu­­­­­­­­­­ować tradycję rozpo­­­­­­­­­­czętą w ubie­­­­­­­­­­głym roku i stwo­­­­­­­­­­rzyć praw­dziwie ogól­no­­­­­­­­­­po­­­­­­­­­l­skie wyda­­­­­­­­­­rzenie - dostępne dla wszy­­­­­­­­­st­kich, nieza­­­­­­­­­­leżnie od miejsca zamie­­­­­­­­­sz­kania.

Tydzień Samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu Używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego zorga­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy od 25 do 31 lipca. Wyda­­­­­­­­­­­­­rzenia odbędą się miedzy innymi w Warszawie, Wrocławiu, Legnicy i Rudzie Śląskiej. Każdy będzie mógł w nim ucze­­­­­­­­­­­­­­­­­­st­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­czyć również przez Internet.

Czytaj dalej, by dowie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzieć się wszy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­st­kiego o naszych planach!

Co zorganizujemy w trakcie Tygodnia Samochodu używanego?

Poradniki dla

kupujących

Do oszustw dochodzi przy nawet 80-90% sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­daży samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodów używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nych! Dzieje się tak, ponieważ w więk­szości przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­padków to nieuczciwi sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dawcy znają się lepiej na samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dach i prawie. Właśnie dlatego planu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy opubli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kować dwa ogól­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­do­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stępne pora­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki, przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wane przez praw­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kó­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w-e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­k­spertów branży moto­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjnej. Zawrzemy w nich komple­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­k­sowe info­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­r­macje o tym, jak chronić się przed nieuczci­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wymi sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­da­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w­cami, rozpo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­znawać sztuczki i haczyki, oraz jak docho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzić swoich praw w przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­padku oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwa. Znajdą się w nich także wzory bezpie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cz­nych umów. Pora­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki udostę­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­p­nimy bezpłatnie online, oraz wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ku­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy w nakła­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzie 2500 sztuk, by rozdać na najwię­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­k­szych gieł­dach moto­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­j­nych w Polsce - tam, gdzie klienci potrze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­bują ich najba­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­r­dziej!

Bezpłatne porady prawne

dla pokrzywdzonych

Co miesiąc setki osób w Polsce dowia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­duje się, że padły ofiarą oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwa. Koszty porad praw­nych i docho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzenia swoich praw często prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­czają cenę kupio­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu, dlatego oszuści pozo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stają bezkarni. Chcemy by przez cały tydzień, doświa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­d­czeni praw­nicy udzie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lali darmo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wych porad pokrzy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w­dzonym stacjo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­narnie i na Skype, by pomóc im dojść spra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wości.

Warsztaty prawne dla kierowców

Każdy pote­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­n­cjalny kupu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jący powi­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nien wiedzieć jak dzia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­łają oszuści i jak znaleźć uczci­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wego handlarza. Prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­pro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzimy więc darmowe warsz­taty prawne dla kierowców w wybranym mieście, oraz przez Internet, dla wszy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­st­kich zain­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­te­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­re­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­so­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nych.

Petycja

Cofanie licz­ników nie jest w Polsce prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stę­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­p­stwem. Chcemy to zmienić, by łatwiej było docho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzić spra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wości w przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­padku oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwa i by nieuczciwi handlarze odpo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dali przed prawem chro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­niącym kupu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ją­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cych. Zorga­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy petycję doty­­­­­­­­­­­­­­­­­­­czącą tej zmiany i z tysią­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cami podpisów złożymy ją na ręce Mini­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stra Spra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wości.

Kim jesteśmy?

Fundacja Autotesto

Nasza fundacja powstała w 2015r. Celem jej działań jest zapobieganie oszustwom przy sprzedaży samochodów używanych i pomoc ich ofiarom. Pomogliśmy już ponad 100 osobom oszukanym przy zakupie samochodu. Każdego miesiąca, ponad 15 tysięcy osób korzysta z przygotowanych przez nas bezpiecznych umów kupna-sprzedaży.

Tydzień Samochodu Używanego wspierają

W naszą akcję zaan­ga­­­­­­­­­­­­­­­żo­­­­­­­­­­­­­­­wali się już:

Emil Rau - Łowca Foto­­­­­­­­­­­­­­­ra­­­­­­­­­­­­­­­darów, znany z walki z bezpra­­­­­­­­­­­­­­w­nymi kontr­­­­­­­­­­­­­­o­­­­­­­­­­­­­­­lami foto­­­­­­­­­­­­­­­ra­­­­­­­­­­­­­­­da­­­­­­­­­­­­­­­ro­­­­­­­­­­­­­­­wymi

Kickster - Youtuber moto­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­cyjny, autor kanału Kick­sterTV

TSU patro­­­­­­­­­­­­­­­natem medialnym objęli:

portal brd24.pl, Forum Samochodowe, TuningBaza, Tygodnik Miasto i Ludzie, Moto Soul, What About Cars, Moto-Biznes

W akcję włączyli się także:

Urząd Miasta Legnicy, Stowarzyszenie KIEROWCA.PL, Miejski Rzecznik Konsu­­­­­­­­­­­­­­­mentów w Rudzie Śląskiej, Tor Wyści­­­­­­­­­­­­­­­gowy w Rzeszowie, Kozackie Samochody, Auto-Holik Akademia Auto Świat Lublin, Akademia Auto Salwator

Zahamuj nieuczciwych handlarzy i odbierz nagrody!

Za 5zł +

Mail z podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­niem w formie okoli­­­­­­­­­­­­­­­­­cz­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ściowej kartki i udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium - warsz­tacie doty­­­­­­­­­­­­­­­­czącym prawa moto­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­cy­­­­­­­­­­­­­­­j­nego

Za 10zł +

Mail z podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­niem w formie okoli­­­­­­­­­­­­­­­­­cz­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ściowej kartki oraz imiennym dyplomem. Udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­narum

Za 25zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną oraz pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wane przez fundację, prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane elek­tro­­­­­­­­­­­­­­­­­­nicznie dzień przed premierą, udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Przy dowolnej wpłacie powyżej 25zł

Otrzymasz papierowy model samochodu Volkswagen Transporter (1963r.) w barwach fundacji oraz plakat Tygodnia Samochodu Używanego.

Za 30zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z dyplomem i naklejką fundacji oraz pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wane przez fundację, prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane elek­tro­­­­­­­­­­­­­­­­­­nicznie dzień przed premierą, udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Za 50zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­kami przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi przez fundację , udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Za 75zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z dyplomem, naklejką i wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­kami przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi przez fundację, udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Za 100zł +

Nagroda 75zł + doda­­­­­­­­­­­­­­­­­t­kowo indy­­­­­­­­­­­­­­­­­­wi­­­­­­­­­­­­­­­­­­du­­­­­­­­­­­­­­­­­­alna porada tele­­­­­­­­­­­­­­­­­­fo­­­­­­­­­­­­­­­­­­niczna z zakresu prawa moto­­­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­­­cy­­­­­­­­­­­­­­­­­j­nego, bon raba­­­­­­­­­towy 10% na usługę naszego part­nera auto­­­­­­­­­prawo.pl

Za 150zł +

Nagroda 75zł + doda­­­­­­­­­­­­­­­­­t­kowo orga­­­­­­­­­nizer samo­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­dowy, wype­­­­­­­­ł­niony mate­­­­­­­­­ria­­­­­­­­­łami info­­­­­­­­r­ma­­­­­­­­­cy­­­­­­­­j­nymi fundacji i wzorami umów - wszystkim, czego potrzeba Ci do bezpie­­­­­­­­cz­nego zakupu samo­­­­­­­­­chodu.

Za 200zł +

Nagroda 75zł + doda­­­­­­­­­­­­­­­­­t­kowo bon raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towy 20% na usługę naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­­­prawo.pl i funda­­­­­­­­­cyjn ą łado­­­­­­­­­warkę samo­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­dową z dwoma portami USB - dzięki której nigdy nie zabraknie Ci prądu w kluczowym momencie.

Za 300zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z dyplomem, naklejką i pakietem 30 wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nych pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­ników z podpisem Twoim lub Twojej firmy oraz bon raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towy 15% na raport mini naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­­­testo.pl. Doda­­­­­­­­t­kowo także funda­­­­­­­­­cyjny Powe­­­­­­­­­rBank 2200 mAh.

Za 500zł +

Nagroda 300zł z bonem raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towym 15% na raport stan­dard naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­­­testo.pl

Doda­­­­­­­­t­kowo także funda­­­­­­­­­cyjny Powe­­­­­­­­­rBank 5000 mAh.

Za 700zł +

Nagroda 300zł z bonem raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towym 15% na raport prestige naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­testo.pl

Doda­­­­­­­­t­kowo także funda­­­­­­­­­cyjny Powe­­­­­­­­­rBank 10000 mAh.

Prowadzisz firmę?

Zostań Part­nerem Tygodnia Samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu Używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego!

Skontaktuj się z nami >

Dzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ku­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy za Twoje wsparcie!Jesteś wielki! Dzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ku­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy, że jesteś z nami!

zajrzyj na nasz profil na Facebooku!

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 20

MA
MaliszeJ
55 zł
 
Dane ukryte
52 zł
 
32 zł
 
Dane ukryte
29 zł
LU
lukasz_dmowski
MI
michalik0007
25 zł
 
21 zł
 
Dane ukryte
11 zł
 
Dane ukryte
11 zł
MA
madxalice
11 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

863 093 zrzutki

i zebrali

759 047 721 zł

A ty na co dziś zbierasz?