id: p64nmk

Zahamujmy nieuczciwych handlarzy! Tydzień Samochodu Używanego

Zahamujmy nieuczciwych handlarzy! Tydzień Samochodu Używanego

331 zł 
z 12 000 zł
2%
zakończona 27.07.2016r
20 
wspierających
Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Opis zrzutki

Zahamujmy razem nieuczciwych handlarzy!

Bezwypadkowy, nic nie puka, nie stuka, używany przez kobietę lub emeryta i to wyłącznie do niedzielnych dojazdów do kościoła. Brzmi znajomo? Niestety, ogłoszenia wystawiane przez handlarzy samochodów często mają tyle samo wspólnego z prawdą co to zdanie. Cofanie liczników, fałszowanie książek serwisowych, zatajanie wypadkowej przeszłości czy zaniżanie wartości transakcji, to tylko niektóre z popularnych oszustw. Chcemy to zmienić!

Nasz Cel

Dzięki waszemu wsparciu, chcemy po raz drugi zorga­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zować ogól­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­polski Tydzień Samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu Używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego - w czasie którego będziemy edukować kierowców i prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ci­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w­działać oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwom przy sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­daży samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodów. Chcemy konty­­­­­­­­­­nu­­­­­­­­­­ować tradycję rozpo­­­­­­­­­­czętą w ubie­­­­­­­­­­głym roku i stwo­­­­­­­­­­rzyć praw­dziwie ogól­no­­­­­­­­­­po­­­­­­­­­l­skie wyda­­­­­­­­­­rzenie - dostępne dla wszy­­­­­­­­­st­kich, nieza­­­­­­­­­­leżnie od miejsca zamie­­­­­­­­­sz­kania.

Tydzień Samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu Używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego zorga­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy od 25 do 31 lipca. Wyda­­­­­­­­­­­­­rzenia odbędą się miedzy innymi w Warszawie, Wrocławiu, Legnicy i Rudzie Śląskiej. Każdy będzie mógł w nim ucze­­­­­­­­­­­­­­­­­­st­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­czyć również przez Internet.

Czytaj dalej, by dowie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzieć się wszy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­st­kiego o naszych planach!

Co zorganizujemy w trakcie Tygodnia Samochodu używanego?

Poradniki dla

kupujących

Do oszustw dochodzi przy nawet 80-90% sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­daży samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodów używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nych! Dzieje się tak, ponieważ w więk­szości przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­padków to nieuczciwi sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dawcy znają się lepiej na samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dach i prawie. Właśnie dlatego planu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy opubli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kować dwa ogól­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­do­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stępne pora­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki, przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wane przez praw­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kó­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w-e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­k­spertów branży moto­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjnej. Zawrzemy w nich komple­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­k­sowe info­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­r­macje o tym, jak chronić się przed nieuczci­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wymi sprze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­da­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w­cami, rozpo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­znawać sztuczki i haczyki, oraz jak docho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzić swoich praw w przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­padku oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwa. Znajdą się w nich także wzory bezpie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cz­nych umów. Pora­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki udostę­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­p­nimy bezpłatnie online, oraz wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ku­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy w nakła­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzie 2500 sztuk, by rozdać na najwię­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­k­szych gieł­dach moto­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­j­nych w Polsce - tam, gdzie klienci potrze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­bują ich najba­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­r­dziej!

Bezpłatne porady prawne

dla pokrzywdzonych

Co miesiąc setki osób w Polsce dowia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­duje się, że padły ofiarą oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwa. Koszty porad praw­nych i docho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzenia swoich praw często prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­kra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­czają cenę kupio­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu, dlatego oszuści pozo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stają bezkarni. Chcemy by przez cały tydzień, doświa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­d­czeni praw­nicy udzie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lali darmo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wych porad pokrzy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­w­dzonym stacjo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­narnie i na Skype, by pomóc im dojść spra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wości.

Warsztaty prawne dla kierowców

Każdy pote­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­n­cjalny kupu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jący powi­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nien wiedzieć jak dzia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­łają oszuści i jak znaleźć uczci­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wego handlarza. Prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­pro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzimy więc darmowe warsz­taty prawne dla kierowców w wybranym mieście, oraz przez Internet, dla wszy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­st­kich zain­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­te­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­re­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­so­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­nych.

Petycja

Cofanie licz­ników nie jest w Polsce prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stę­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­p­stwem. Chcemy to zmienić, by łatwiej było docho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dzić spra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wości w przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­padku oszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stwa i by nieuczciwi handlarze odpo­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wia­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dali przed prawem chro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­niącym kupu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ją­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cych. Zorga­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­zu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy petycję doty­­­­­­­­­­­­­­­­­­­czącą tej zmiany i z tysią­­­­­­­­­­­­­­­­­­­cami podpisów złożymy ją na ręce Mini­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­stra Spra­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dli­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­wości.

Kim jesteśmy?

Fundacja Autotesto

Nasza fundacja powstała w 2015r. Celem jej działań jest zapobieganie oszustwom przy sprzedaży samochodów używanych i pomoc ich ofiarom. Pomogliśmy już ponad 100 osobom oszukanym przy zakupie samochodu. Każdego miesiąca, ponad 15 tysięcy osób korzysta z przygotowanych przez nas bezpiecznych umów kupna-sprzedaży.

Tydzień Samochodu Używanego wspierają

W naszą akcję zaan­ga­­­­­­­­­­­­­­­żo­­­­­­­­­­­­­­­wali się już:

Emil Rau - Łowca Foto­­­­­­­­­­­­­­­ra­­­­­­­­­­­­­­­darów, znany z walki z bezpra­­­­­­­­­­­­­­w­nymi kontr­­­­­­­­­­­­­­o­­­­­­­­­­­­­­­lami foto­­­­­­­­­­­­­­­ra­­­­­­­­­­­­­­­da­­­­­­­­­­­­­­­ro­­­­­­­­­­­­­­­wymi

Kickster - Youtuber moto­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­cyjny, autor kanału Kick­sterTV

TSU patro­­­­­­­­­­­­­­­natem medialnym objęli:

portal brd24.pl, Forum Samochodowe, TuningBaza, Tygodnik Miasto i Ludzie, Moto Soul, What About Cars, Moto-Biznes

W akcję włączyli się także:

Urząd Miasta Legnicy, Stowarzyszenie KIEROWCA.PL, Miejski Rzecznik Konsu­­­­­­­­­­­­­­­mentów w Rudzie Śląskiej, Tor Wyści­­­­­­­­­­­­­­­gowy w Rzeszowie, Kozackie Samochody, Auto-Holik Akademia Auto Świat Lublin, Akademia Auto Salwator

Zahamuj nieuczciwych handlarzy i odbierz nagrody!

Za 5zł +

Mail z podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­niem w formie okoli­­­­­­­­­­­­­­­­­cz­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ściowej kartki i udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium - warsz­tacie doty­­­­­­­­­­­­­­­­czącym prawa moto­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­cy­­­­­­­­­­­­­­­j­nego

Za 10zł +

Mail z podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­niem w formie okoli­­­­­­­­­­­­­­­­­cz­no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ściowej kartki oraz imiennym dyplomem. Udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­narum

Za 25zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną oraz pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wane przez fundację, prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane elek­tro­­­­­­­­­­­­­­­­­­nicznie dzień przed premierą, udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Przy dowolnej wpłacie powyżej 25zł

Otrzymasz papierowy model samochodu Volkswagen Transporter (1963r.) w barwach fundacji oraz plakat Tygodnia Samochodu Używanego.

Za 30zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z dyplomem i naklejką fundacji oraz pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­niki przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wane przez fundację, prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane elek­tro­­­­­­­­­­­­­­­­­­nicznie dzień przed premierą, udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Za 50zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­kami przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi przez fundację , udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Za 75zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z dyplomem, naklejką i wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­ni­­­­­­­­­­­­­­­­­­kami przy­­­­­­­­­­­­­­­­­­go­­­­­­­­­­­­­­­­­­to­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nymi przez fundację, udział w webi­­­­­­­­­­­­­­­­na­­­­­­­­­­­­­­­­rium

Za 100zł +

Nagroda 75zł + doda­­­­­­­­­­­­­­­­­t­kowo indy­­­­­­­­­­­­­­­­­­wi­­­­­­­­­­­­­­­­­­du­­­­­­­­­­­­­­­­­­alna porada tele­­­­­­­­­­­­­­­­­­fo­­­­­­­­­­­­­­­­­­niczna z zakresu prawa moto­­­­­­­­­­­­­­­­­­ry­­­­­­­­­­­­­­­­­­za­­­­­­­­­­­­­­­­­­cy­­­­­­­­­­­­­­­­­j­nego, bon raba­­­­­­­­­towy 10% na usługę naszego part­nera auto­­­­­­­­­prawo.pl

Za 150zł +

Nagroda 75zł + doda­­­­­­­­­­­­­­­­­t­kowo orga­­­­­­­­­nizer samo­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­dowy, wype­­­­­­­­ł­niony mate­­­­­­­­­ria­­­­­­­­­łami info­­­­­­­­r­ma­­­­­­­­­cy­­­­­­­­j­nymi fundacji i wzorami umów - wszystkim, czego potrzeba Ci do bezpie­­­­­­­­cz­nego zakupu samo­­­­­­­­­chodu.

Za 200zł +

Nagroda 75zł + doda­­­­­­­­­­­­­­­­­t­kowo bon raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towy 20% na usługę naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­­­prawo.pl i funda­­­­­­­­­cyjn ą łado­­­­­­­­­warkę samo­­­­­­­­­cho­­­­­­­­­dową z dwoma portami USB - dzięki której nigdy nie zabraknie Ci prądu w kluczowym momencie.

Za 300zł +

Podzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wanie prze­­­­­­­­­­­­­­­­­­słane pocztą trady­­­­­­­­­­­­­­­­­­cyjną z dyplomem, naklejką i pakietem 30 wydru­­­­­­­­­­­­­­­­­­ko­­­­­­­­­­­­­­­­­­wa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nych pora­­­­­­­­­­­­­­­­­d­ników z podpisem Twoim lub Twojej firmy oraz bon raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towy 15% na raport mini naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­­­testo.pl. Doda­­­­­­­­t­kowo także funda­­­­­­­­­cyjny Powe­­­­­­­­­rBank 2200 mAh.

Za 500zł +

Nagroda 300zł z bonem raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towym 15% na raport stan­dard naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­­­testo.pl

Doda­­­­­­­­t­kowo także funda­­­­­­­­­cyjny Powe­­­­­­­­­rBank 5000 mAh.

Za 700zł +

Nagroda 300zł z bonem raba­­­­­­­­­­­­­­­­­­towym 15% na raport prestige naszego part­nera auto­­­­­­­­­­­­­­­­testo.pl

Doda­­­­­­­­t­kowo także funda­­­­­­­­­cyjny Powe­­­­­­­­­rBank 10000 mAh.

Prowadzisz firmę?

Zostań Part­nerem Tygodnia Samo­­­­­­­­­­­­­­­­­­chodu Używa­­­­­­­­­­­­­­­­­­nego!

Skontaktuj się z nami >

Dzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ku­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy za Twoje wsparcie!Jesteś wielki! Dzię­­­­­­­­­­­­­­­­­­ku­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy, że jesteś z nami!

zajrzyj na nasz profil na Facebooku!

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłacający 20

M
MaliszeJ
55 zł
 
Dane ukryte
52 zł
 
32 zł
 
Dane ukryte
29 zł
MI
michalik0007
25 zł
 
21 zł
LU
lukasz_dmowski
20 zł
 
Dane ukryte
11 zł
MA
madxalice
11 zł
 
Dane ukryte
11 zł
Zobacz więcej

Komentarze 1

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

853 709 zrzutek

i zebrali

740 553 246 zł

A ty na co dziś zbierasz?