id: phmk46

Na sprawiedliwość dla rodziny Jurka

Na sprawiedliwość dla rodziny Jurka

Nasi użytkownicy założyli 1 186 961 zrzutek i zebrali 1 247 850 388 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

[English below] [Español abajo]

14 marca 2024 zabrakło nam słów - nagle odszedł Jurek Wołk-Łaniewski, nasz drogi członek rodziny, przyjaciel i wyjątkowo utalentowany tłumacz literatury.


Tragiczna śmierć Jurka jest tym bardziej bolesna, że naszym zdaniem doszło do niej na skutek zaniedbania ze strony personelu szpitala. Widzieliśmy, jak jego stan zaczął się pogarszać po przeniesieniu z OIOM-u na oddział chirurgii, zgłaszaliśmy to lekarzom i pielęgniarkom - ale ich reakcja była niewystarczająca i zbyt późna.

Jurek, jako człowiek wyczulony na kwestię sprawiedliwości, na pewno by tego nie odpuścił. Dlatego rodzina działa nad wytoczeniem procesu karnego oraz cywilnego, by potwierdzić, że stało się coś złego, lecz przede wszystkim - by Raquel i Alicja otrzymały zadośćuczynienie za utratę jednego z fundamentów ich życia.


Skuteczne poprowadzenie spraw sądowych będzie wymagać jednak wieloletniego wsparcia prawnika, a koszty sądowe oraz obsługi prawnej musimy liczyć w dziesiątkach tysięcy złotych. Już samo poprowadzenie procesu cywilnego w I instancji zostało wycenione nawet na 30 tysięcy złotych, zaś wsparcie w postępowaniu przygotowawczym w sprawie karnej - 15 tysięcy złotych. Przy takich kwotach z wdzięcznością przyjmiemy pomoc osób życzliwych Jurkowi, Raquel i Alicji.


Wsparcie finansowe z niniejszej Zrzutki zostanie przekazane na opłacenie kosztów sądowych i prowadzenia postępowań karnego oraz cywilnego. Ewentualne środki przekraczające koszty zostaną przekazane w całości Raquel i Alicji.

Po rozmowie rodzinnie ustaliliśmy, żeby formalnie Zrzutką zarządzał Wojtek, brat Jurka.


O kolejnych krokach ws. spraw sądowych będziemy informowali na bieżąco.


Cała rodzina dziękuje za wsparcie!


[English]

On March 14, 2024, we were lost for words - Jurek Wołk-Łaniewski, our dear family member, friend and exceptionally talented literature translator, suddenly passed away.


Jurek's tragic death is especially painful because, in our opinion, it ocurred as a result of negligence on the part of the hospital staff. We saw his condition begin to deteriorate after he was transferred from the ICU to the surgical ward - we reported it to the doctors and nurses - but their response was with insufficient attention and too late.

Jurek, as a man sensitive to the issue of justice, would certainly not let this go. Therefore, the family is working on filing a criminal and civil lawsuit to confirm that something bad happened, but above all – to ensure that Raquel and Alicja are compensated for the loss of one of the foundations of their lives.


However, the effective handling of court cases will require many years of legal support and the costs of court and legal services may amount to tens of thousands of zlotys. Just conducting a civil trial in the first instance was valued at up to PLN 30,000, and support in preparatory proceedings in a criminal case - PLN 15,000. With such amounts, we will gratefully accept the help of people sympathetic towards Jurek, Raquel and Alicja.


Financial support from this fundraiser will be used to cover legal fees and conduct criminal and civil proceedings. Any funds in excess of costs will be transferred in full to Raquel and Alicja.

After a family conversation, we agreed that the fundraiser would be formally managed by Wojtek, Jurek's brother.


We will keep you informed about the next steps regarding court cases.

The whole family thanks you for your support!


[Español]

El 14 de marzo de 2024 nos quedamos sin palabras: Jurek Wolk-Laniewski, nuestro querido miembro de la familia, amigo y traductor de literatura de excepcional talento, falleció repentinamente.


La trágica muerte de Jurek es tanto más dolorosa cuanto que, en nuestra opinión, ocurrió como consecuencia de una negligencia por parte del personal del hospital. Vimos que su estado empezaba a deteriorarse después de que lo trasladaran de la UCI a la sección de cirugía, se lo comunicamos a los médicos y a las enfermeras, pero su respuesta fue inadecuada y demasiado tardía.

Jurek, como hombre sensible a la cuestión de la justicia, sin duda no dejaría pasar esto. Por ello, su familia está trabajando en la interposición de demandas penales y civiles para confirmar que algo malo ocurrió, pero sobre todo, para garantizar que Raquel y Alicia sean indemnizadas por la pérdida de uno de los cimientos de sus vidas.


Sin embargo, el éxito de un litigio requerirá años de apoyo jurídico, y tenemos que contar las costas judiciales y los servicios jurídicos en decenas de miles. El mero desarrollo de un juicio civil en primera instancia se ha valorado hasta en 30.000 zlotys, mientras que el apoyo en los procedimientos previos al juicio en una causa penal - 15.000 zlotys. Con tales cantidades, aceptaremos con gratitud la ayuda de los solidarios con Jurek, Raquel y Alicja.


La ayuda económica de esta colecta se destinará al pago de las costas judiciales y al desarrollo de los procesos penal y civil. Los fondos que excedan de los costes se donarán íntegramente a Raquel y Alicia.

Tras una discusión familiar, acordamos que Wojtek, hermano de Jurek, gestionara formalmente la colecta


Os mantendremos informados sobre los próximos pasos en relación con los procesos judiciales.

Toda la familia os agradece vuestro apoyo.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Jeszcze nikt nie założył skarbonki na tej zrzutce. Twoja może być pierwsza!

Wpłaty 354

preloader

Komentarze 15

 
2500 znaków
 • Marcin i Kacper

  Wyrazy współczucia i życzenia wytrwałości dla całej Rodziny.

  600 zł
 • KK
  Robert Król

  Szkoda, że nie można cofnąć czasu, zbudować maszyny która może przenieść w czasie i żeby zareagować, wezwać pomoc żeby ta zrzutka co najwyżej mogła być na jakąś rehabilitację dla Ciebie Jurku. Ku...a dziwnie pisać wiedząc, że nikt nie odpowie ...

  A teraz - Na sprawiedliwość! Dla Was Jurkowi bliscy!

  300 zł
  • Wojciech Wołk-Łaniewski

   To prawda. Najsmutniejsze jest to, że w ten tragiczny czwartek, gdy doszło do zatrzymania akcji serca Jurka, kilka godzin wcześniej przed tym zdarzeniem poinformowaliśmy lekarza oddziałowego o naszych obawach dot. pogaraszającego się stanu Jurka - i dostaliśmy zapewnienie, że zrobią wszystko, co jest możliwe. Niestety te zapewnienia pozostały pustosłowne.

 • Zuzanna Naczyńska

  A może jakiś prawnik zająłby się sprawą pro bono? Szukaliście? Wtedy więcej pieniędzy dostałybyby Raquel i Alicja.

  • Wojciech Wołk-Łaniewski

   Zależy nam na tym, by sprawą zajął się prawnik specjalizujący się w błędach medycznych - dostaliśmy namiary na sprawdzonego prawnika, który wzbudził nasze zainteresowanie, więc poczuliśmy, że warto z nim wejść współpracę. To też kwestia tego, że w naszej opinii Raquel i Alicja powinny otrzymać odszkodowanie/zadośćuczynienie ze strony szpitala.

 •  
  Użytkownik anonimowy

  Wsparcie w imieniu pani Bogusi

  100 zł
 • AS
  Aneta Filipiak

  Moje najszczersze kondolencje. Wierzę, że uda Wam się wygrać. Osobiście też mam bardzo złe i bolesne doświadczenia z polską służbą zdrowia, dlatego bardzo mnie poruszyła Wasza historia. Wysyłam dużo wsparcia. Walczcie.

  100 zł
  • Wojciech Wołk-Łaniewski

   Aneta, dziękuję! Gdy Jurek był na OIOMie, wydawało się nam, że wszystko idzie w dobrą stronę, tak też mówili lekarze. A na chirurgii po niecałych dwóch dniach doszło do tragedii. Tym silniejszą czujemy potrzebę, by zbadać, jak mogło do czegoś takiego dojść. Dziękuję za wsparcie nas w drodze po sprawiedliwość!