Profil organizatora


Ten profil jest zweryfikowany przelewem


Dołączono

01.09.2017


Inna nazwa (firma, fundacja..)

Polski Czerwony Krzyż


WWW

pck.pl


O użytkowniku

Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest największą organizacją w Polsce, która wkrótce będzie obchodzić 100-lecie swojej działalności. Misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W ostatnim roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych, ponad 165 tysiącom potrzebującym. Poza opieką i pomocą socjalną PCK zajmuje się: niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego, promocją honorowego krwiodawstwa, promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, działalnością edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, a także prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy. Więcej o działaniach PCK na stronie www.pck.pl.

Zorganizowane zrzutki publiczne:

Nam bezdomny karetki nie da

Grupa Ratownictwa PCK Bydgoszcz jest jednostką wspierającą Systemem Państwowe ..

0%

3 730 zł / 450 000 zł

10 dni

Polski Czerwony Krzyż