Profil organizatora

Spunk. Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Dołączono

12.02.2018


Inna nazwa (firma, fundacja..)

Spunk. Fundacja Nowoczesnej EdukacjiKwota zebrana

1479 zł


O użytkowniku

Wydajemy Łódzką Gazetę Społeczną „Miasto Ł” od pięciu lat. Co miesiąc piszemy o sprawach ważnych dla Łodzi (i nie tylko) – o edukacji, kulturze, środowisku, o smogu i masowych wycinkach drzew, o komunikacji miejskiej, o mieszkaniach i eksmisjach, o inicjatywach lokalnych, festiwalach i dziesiątkach ludzi, którzy codziennie działają na rzecz swojego miasta.

„Miasto Ł” to obecnie bodaj jedyny tego typu miesięcznik w Polsce, działający nieprzerwanie i oparty wyłącznie na dziennikarstwie obywatelskim i dużym zaangażowaniu wolontariackim. Gazetę tworzą nie tylko kolegium redakcyjne i osoby z nami współpracujące, ale każdy łodzianin czy łodzianka, każda osoba, która ma coś do powiedzenia i robi to na naszych łamach.

Misja

Naszym głównym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Łodzi oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie publiczne, w szczególności grup defaworyzowanych i wykluczonych z medialnych dyskusji. Zależy nam na tym, aby osoby zaangażowane w dziennikarstwo obywatelskie zaczęły mówić w swojej sprawie swoim głosem i ze swojego punktu widzenia. Zależy nam również na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się mowy nienawiści i dyskryminacji związanej z położeniem społecznym i ekonomicznym, z orientacją psychoseksualną, wyznaniem religijnym, przynależnością narodową czy etniczną, a nawet preferowanym środkiem transportu drogowego. Dla twórców i twórczyń gazety istotne jest ponadto promowanie lokalnych inicjatyw przyczyniających się do wzmacniania społecznych więzi, do “rewitalizowania” łódzkiej tożsamości oraz odzyskiwania i opowiadania zapomnianych lokalnych historii. Równie ważnym aspektem naszych działań jest monitorowanie i nagłaśnianie spraw mających bezpośredni związek z aktualną i przyszłą jakością życia w mieście Łodzi.

Regulamin działania

Praca w Łódzkiej Gazecie Społecznej “Miasto Ł” ma charakter dobrowolny i wolontaryjny, wynagradzany w przypadkach, kiedy pozwalają na to środki projektowe.

Decyzje dotyczące działania Gazety podejmowane są na spotkaniach redakcyjnych oraz podczas konsultacji mailowych. W sprawach szczególnie pilnych decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne, a w sprawach całkowicie nie cierpiących zwłoki – Redaktorka Naczelna. W sprawach finansowych decyzje podejmuje wydawca i operator dotacji projektowej przy konsultacji z członkami i członkiniami Kolegium i redakcji.

Nakład:
10 000 egzemplarzy

Gazeta jest kolportowana na terenie Łodzi w następujących miejscach: miejskie biblioteki publiczne, ośrodki i domy kultury, muzea, kawiarnie i kluby w centrum Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski. Spis konkretnych miejsc znajduje się w zakładce: Gdzie znaleźć Miasto Ł?

Nasi użytkownicy założyli

383 398 zrzutek

Zorganizowane zrzutki promowane (dawniej publiczne):

Użytkownik nie zorganizował jeszcze żadnej zrzutki promowanej (dawniej publicznej). Jego zrzutki prywatne są dostępne tylko dla osób, którym udostępnił ich bezpośredni adres.

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.