id: py7vd8

Groźby karalne inspirowane przez LPM - reprezentacja poszkodowanej

Groźby karalne inspirowane przez LPM - reprezentacja poszkodowanej

Nasi użytkownicy założyli 1 180 951 zrzutek i zebrali 1 234 986 982 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Fake news LPM przyczyną gróźb karalnych. Instytut Analiz Środowiskowych pomaga pokrzywdzonej.


Głośnym echem odbiła się sprawa myśliwej Kingi Sporek, której sprawę fałszywie opisał profil Ludzie Przeciw Myśliwym - Ujawniamy Przestępstwa Myśliwych. Informacje podane przez facebookowy fanpage nawołujący do dokonywania wpłat na Fundację LPM zostały zdementowane przez samą zainteresowaną, jej rzekomego pracodawcę i niezależnego weryfikatora informacji facebooka - agencję AFP. Niestety fałszywa informacja stała się przyczyną szeregu gróźb karalnych skierowanych wobec pani Kingi.

Instytut Analiz Środowiskowych zapewnił bezpłatną obsługę prawną pokrzywdzonej, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Policja zdecydowała się w niniejszej sprawie wszcząć dochodzenie i ustaliła podejrzanego, następnie wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Bryanowi S.


Fundusze z niniejszej zrzutki będą przeznaczone na reprezentację pokrzywdzonej, w tym dojazdy do sądu w Żywcu.


Nie pozwólmy aby groźby wobec myśliwych uszły bezkarnie!


l51e81151e52b7e5.jpeg

qfabf7ab6be79686.jpeg

x879f333cfd5d01a.jpegInstytut Analiz Środowiskowych v62d07ca9fd5f209.png

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 24/10

KRS 0000830208

Celami Fundacji są:

- Działalność ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt,

- upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności, ochrona zwierząt,

- prowadzenie i wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy prawnej i wspieranie inicjatyw legislacyjnych, poradnictwo prawne, wspieranie działań na rzecz walki z przestępczością,

- działalność edukacyjna,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

-działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,

-działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

-działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności,

-walka z mową nienawiści,

-promocja i organizacja wolontariatu,

-wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa,

-wspieranie ofiar przestępstw,

-ochrona praw człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

-Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,

-inicjowanie i udział w postępowaniach przed organami administracji, sądami i trybunałami,

-działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

-pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

-współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 23

SM
Sławomir Matejko
500 zł
PG
Pawel Gosik
100 zł
JZ
Jacek Zygmunt
100 zł
TR
TROPY
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
JK
Jan Kiełb
100 zł
RS
Roman Smoliński
70 zł
DB
Dariusz Bielak
50 zł
GK
Grz
50 zł
AA
XxxX
50 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!