id: r3c734

Pomoc rodzinom Indian Wayuu w Kolumbii

Pomoc rodzinom Indian Wayuu w Kolumbii

1 600 zł 
z 1 000
160%
zakończona 14.05.2020r
30 
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Aktualności4

 • W ramach zrzutki zebraliśmy 1600 zł, ale wpłynęły do nas także dodatkowe środki poza zrzutką, które dołożyliśmy do puli - w sumie 1800 złotych - dodatkowo poza wspomnianą kwotą pokryliśmy z własnej kieszeni prowizję związaną z przekazem pieniężnym. Relacja z tego, w jaki sposób zostały zagospodarowane środki - już wkrótce. :)

  A tymczasem zachęcam Was do przeczytania wywiadu przygotowanego przez Caribeya blog z Edianą Montiel Larreal, która na miejscu w Guajirze osobiście zajęła się organizacją dystrynucji. Wywiad znajdziecie tutaj: http://caribeya.pl/moc-wayuu/

  ifcbd71b3b9295e1.jpeg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • Serdecznie Wam dziękujemy za okazane serce!

  Zebraliśmy aż 160% - informację o akcji udostępniliście 116 razy.

  Niebawem przekażemy środki. Kolejna aktualizacja już wkrótce.


  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • Kochani, przekroczyliśmy już zakładaną kwotę o 51%. Już 104 razy podzieliliście się z innymi informacją o zrzutce. Jest radość!

  Pamiętajcie, że osoby, które pragną pozostać anonimowe, a chciałyby skorzystać ze zniżki i jeszcze nie otrzymały kodu są proszone o kontakt - dla przypomnienia regulamin akcji wraz z informacją, jak najszybciej można uzyskać bonus w sklepie https://www.luloplanet.com/ . Sporo zniżek już udało nam się rozdystrybuować :)

  de0c8e508047cc31.jpeg

  Dears! we have already exceeded the assumed amount by 51%. You have shared the information about our action 104 Times. We are so happy!

  Remember that those of you who wish to remain anonymous with their donation, but would like to make use of the discount and have not yet received the code are asked to contact us. As a friendly reminder please find enclosed the terms and conditions of the action with the detailed information on how to contact us to get your bonus in our shop: https://www.luloplanet.com/ . We have managed to distribute plenty of them until now :)

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
 • JESTEŚCIE NIESAMOWICI!

  Nasza akcja została jak dotychczas udostępniona 83 razy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu przekroczyliśmy już próg zakładanej kwoty o 34%, a do końca akcji zostało nam jeszcze 8 dni.

  Dziękujemy!

  u5c48d6c690a0a9d.jpeg

  YOU ARE AMAZING!

  Our action was shared 83 times.  Thanks to your involvement, we have exceeded the amount, we planned to collect by 34% and until the end of the action there are still 8 days.

  Thank you! Gracias!

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Pandemia Covid-19 ma bezpośrednie przełożenie na jakość naszego życia bez względu na szerokość geograficzną, a co w sytuacji, kiedy człowiek zostaje zupełnie pozbawiony środków do życia, nie może pracować, a wody i pożywienia brak?

 

Rozwijająca się epidemia wirusa doprowadziła do wprowadzenia restrykcji związanych z codziennym funkcjonowaniem – kompletnie pozbawiając Indian Wayuu możliwości utrzymania.

 

Organizujemy zrzutkę, aby pomóc Indiańskim rodzinom z półwyspu Guajira w Kolumbii.

 

Wierzymy w bezpośrednią, celową pomoc, osobiście angażujemy się w akcje charytatywne na miejscu. Tym razem jednak, ze względu na ograniczenia związane z lotami musimy polegać na zaprzyjaźnionej organizacji, działającej na wybrzeżu kraju.

 

Indianie Wayuu, których główne źródło utrzymania stanowi tworzenie i sprzedaż rękodzieła nie są w stanie przemieszczać się z półpustynnych terenów, aby oferować swoje produkty. Przestali zarabiać i widmo głodu, dla całych rodzin – stało się rzeczywistością.

 

Zebrane fundusze przekażemy organizacji Wayuuando. Liderka organizacji Ediana Montiel  i współpracujące z nią osoby osobiście rozwozi jedzenie i środki czystości do różnych, odległych społeczności Wayuu na pustynnych terenach Guajiry w północnej Kolumbii,  a także w miasteczku Uribia.


Dzieci, które zazwyczaj otrzymałyby pożywienie w szkołach – obecnie jedzą tylko raz dziennie (o ile w ogóle). Ich rodzice, często nie jedzą nic przez cały dzień. Dostęp do czystej, wody pitnej stanowi ogromny problem w całym regionie, który został spotęgowany przez obecną sytuację epidemiologiczną.

To nie jedyny problem, z którym borykają się Indianie Wayuu – jako nomadzi zamieszkują terytoria przygraniczne zarówno Kolumbii, jak i Wenezueli – kryzys humanitarny w Wenezueli i napływ ludności do Kolumbii powoduje deficyty praktycznie w każdym obszarze życia.


Co ważne – zespołowi Wayuuando, z którym jesteśmy w stałym kontakcie udało się jak dotychczas dostarczyć pożywienie aż 97 rodzinom w następujących lokalizacjach: Tutchon, La Gloria II, Cadenachon, Keyo, Kaitamana, Barrio Etnia Wayuu, Corizal, Media Luna.Jesteśmy w 100% przekonani, że pieniądze, które zbierzemy trafią w dobre ręce.  Przekażemy je organizacji Wayuuando, aby kupiła jedzenie, rozdysponowała je i rozwiozła wśród rodzin.

 

Postępy możecie śledzić tutaj: https://www.instagram.com/wayuuandofilms/

 

Dokonując wpłaty – pomagasz. Otrzymasz zniżkę w na zakupy w naszym sklepie internetowym https://www.luloplanet.com/ proporcjonalną do wysokości Twojej wpłaty i ważną do końca roku. Zniżki dotyczą także najnowszej kolekcji.


Regulamin akcji


ubcceeac813d29f5.pngEnglish Version


The Covid-19 pandemic has  direct impact on the quality of our lives regardless of latitude, but what if a someone is completely deprived of the livelihood, cannot work, and there is a lack of  food and water?

The spread of the epidemic has led to restrictions on standard daily functioning - completely depriving Wayuu communities from their sources of income.

We collect money here in order  to help Indigenous families from the Guajira Peninsula in Colombia.

We believe in direct, purposeful help, normally we personally engage in charity actions on the spot. This time, however, due to flight restrictions, we have to rely on a friendly organization operating on the coast of Colombia.

Wayuu communities, whose main source of income is the creation and sale of handicrafts, are not able to move from semi-arid areas to towns & cities to offer their products. They stopped earning any money and the specter of hunger, for entire families -  has become their sad  reality.

We will transfer the collected money to Wayuuando Fund. The leader of the organization Ediana Montiel and people cooperating with her personally distributes food and cleaning products to 5 different, remote Wayuu communities in the desert areas of La Guajira in the northern Colombia, as well as within the town of Uribia.


Children who would normally receive food at schools - now  eat only once a day (if at all). Their parents often don't eat anything all day long. Access to clean, potable water is a huge problem throughout the region, which has been increased by the current epidemiological situation.


This is not the only problem the Wayuu communities face – as nomads they tend to live in the border territories of both Colombia and Venezuela - the humanitarian crisis in Venezuela and the influx of people into Colombia causes deficits in virtually every area of ​​life.

Importantly - the Wayuuando team, with whom we are in constant contact, has managed to provide until now the food to as many as 97 families in the following locations: Tutchon, La Gloria II, Cadenachon, Keyo, Kaitamana, Barrio Etnia Wayuu, Corizal, Media Luna. We are 100% convinced that the money we collect will go into good hands. We will hand them over to Wayuuando to buy food, share & distribute it to families in need.

You can follow the Wayuuando actions here: https://www.instagram.com/wayuuandofilms/

By making a donation - you are bringing tangible help. You will receive a discount on purchases in our online store https://www.luloplanet.com/ for the amount proportional to your donation, valid until the end of 2020. The discounts also apply to the latest collection.


Terms & conditions of the action you can find HERE


All photos are the property of WayuuAndo

 

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Nagrody / oferty 10

Kupuj i wspieraj zrzutkę

Wpłaty 30

preloader

Komentarze 1

 
2500 znaków

Nasi użytkownicy założyli

892 362 zrzutki

i zebrali

833 872 229 zł

A ty na co dziś zbierasz?