id: r4988s

Pomóż nam otworzyć okno w... przeszłość! / Help us to open the window... to the past

Pomóż nam otworzyć okno w... przeszłość! / Help us to open the window... to the past

Wpłaty nieaktywne - wymagane działanie Organizatora zrzutki. Jeśli jesteś Organizatorem - zaloguj się i podejmij wymagane działania.

Nasi użytkownicy założyli 1 188 932 zrzutki i zebrali 1 252 390 609 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności10

 • Kochani! Zakończyliśmy naszą zrzutkę. Każda wpłacona przez Was złotówka ma dla nas ogromne znaczenie - wszyscy jesteście twórcami naszych tegorocznych wydarzeń! Dziękujemy!!!! Zajrzyjcie na naszą stronę: www.terradesolata.pl, żeby zobaczyć, jak było! Teraz sukcesywnie rozsyłamy Wasze zasłużone nagrody :) Prosimy Was o kontakt w sprawie ich odbioru, szczególnie osoby, które nie podały adresu e-mail :)
  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

Halo, świecie! :) Chcemy Wam coś opowiedzieć. To będzie historia z głębi mazurskiego lasu, którą próbujemy wyczytać z ziemi. Historia ludzi, którzy zniknęli oraz tych, którzy przyszli potem.

Jesteśmy archeologami – grupą przyjaciół, pasjonatów, którzy wzięli łopaty we własne ręce i założyli fundację Terra Desolata, aby odkopywać przeszłość i dokładać kolejne elementy tej układanki, jaką jest historia Mazur.

Plan jest taki: zbieramy pieniądze na organizację ekspedycji archeologicznej, na środki do pierwszej pomocy dla zabytków, które przeleżały stulecia w ziemi oraz na wystawy i warsztaty, aby mieszkańcom Mazur opowiedzieć ich historię. Od dwóch lat działamy badając i zabezpieczając artefakty i stanowiska przed nielegalnymi poszukiwaniami, organizując zajęcia edukacyjne dla dzieciaków z mazurskich wsi i małych miejscowości.

Stanowiska, na których pracujemy, przed wojnami badali archeolodzy niemieccy. Dziś my tropimy ślady dawnych ludów w archiwach, lasach i na polach, odkrywając je na nowo i przekazując zapomnianą historię dalej.

W tym roku chcemy dotrzeć do większej liczby osób – organizujemy Dzień Nauki w Spychowie! Pracujemy też nad wystawą – aby mieszkańcy Krutyni, Piecek, Kiełbonek i innych miejscowości mogli zobaczyć skarby ze swojej okolicy… u siebie.

Wierzymy, że każdy człowiek to historia. Dlatego docieramy do mieszkańców, spisujemy ich wspomnienia i utrwalamy w katalogach i wystawach.

Na co nam ta kasa?

Na katalogi wspomnień. Na konserwację zabytków, aby nie rozleciały się w pył. Na benzynę do fiata pandy, do którego zapakujemy się z łopatami, jak te słonie do trabanta. Na wydruki plakatów, żeby były ładne. Na wystawy i warsztaty, aby pokazać mieszkańcom – i Wam – jak wspaniałe skarby mamy w Polsce. I na kawałek podłogi pod karimatę zmęczonego archeologa na czas ekspedycji.

Zróbmy razem coś fajnego i dobrego! :)

Kim jesteśmy?

Grupą przyjaciół i pasjonatów historii i archeologii, skupionych wokół Fundacji Terra Desolata

Co robimy?

Badamy przeszłość Mazur, zajmujemy się archeologią i etnologią i organizujemy zajęcia edukacyjne tam, gdzie ich brak stawiając na lokalną historię.

Na co zbieramy?

Na sezon badań archeologicznych i wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców ziemi, która skarby rodzi!

English below:

Hello World! :) We would like to tell you a story. It’s going to be a story straight from the depths of masurian forest. A story we’re trying to read out from the ground. A story of people – those who are long gone and those, who came afterwards.

We are archaeologists – a group of good friends, enthusiasts, who took shovels in their own hands and brought to life Terra Desolata Foundation, to dig up the past and add some new elements to the puzzle of Masuria region history. Our plan is: we raise money for an archaeological expedition, “first aid” to the artefacts, that has been in the ground for centuries, and for workshops and exhibitions to tell the people of Masuria more about their history. For two years, we have been operating to research and secure artefacts and archaeological sites against illegal searches, organising educational activities for kids from Masurian villages and small towns.

The sites we are working on were previously researched by German archaeologists. Today, we track down traces of ancient people in archives, forests and fields. We discover their forgotten history and we pass it on to the next generations.

This year, we want to reach the broader audience – we organise The Science Day in Spychowo! We also work on and exhibition – for people from Krutynia, Piecki, Kiełbonki and others, to see the treasures of their own land ... at home. We believe that every man is a story. That is why we reach out to the local communities, we write down their memories and preserve them in catalogues and exhibitions.Why do we need money?

For the memory catalogues. For conservation of artefacts, so they won’t turn into dust. For petrol to our Fiat Panda, which then will be packed to the roof with shovels. For print of posters, so they look nicely. For exhibitions and workshops, to show local people – and You – how beautiful treasures we have in Poland. And for a piece of floor for exhausted archaeologist to lay down after a tiring day during the expedition.

Let’s do together something funny and good!

Who are we?

A group of friends and enthusiasts of history and archaeology centered around The Terra Desolata Foundation.”

What are we doing?

We rediscover the past of Masuria region, joining forces with archaeologists, historians, ethnologists and other scientists. We organise the educational workshops, especially in places in need, strongly focusing on local history.

For what do we raise money?

For the next season of excavations and some educational events for the people, whose region grants us with all these outstanding discoveries.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Oferty/licytacje 11

Kupuj, Wspieraj.

Kupuj, Wspieraj. Czytaj więcej

Nieaktywne
Inne
WIECZNA CHWAŁA
Twoje nazwisko – jeśli zechcesz – pojawi się w folderze wydanym po sezonie badań oraz na specjalnej grafice na naszych stronach internetowych – wieczn...
5 zł

Kupione 4

Zakończona
Inne
ARCHEOPOCZTÓWKA
Mail z podziękowaniami – czyli archeo-pocztówka z najciekawszymi zabytkami!
10 zł

Kupione 5

Zakończona
Inne
WIRTUALNY WYKOP
Po zakończeniu całej akcji wyślemy Ci filmik – relację z badań i warsztatów. Zabierzemy Cię na wirtualne wykopaliska!
20 zł

Kupione 11

Zakończona
Inne
ARCHEOMAGNES
Oprócz filmu z ''wirtualnym wykopem'' dostaniesz zrobiony przez nas archeo-megnes na lodówkę w kształcie zapinki pięciopalczastej - zabytku z naszych ...
30 zł

Kupione 15 z 30

Zakończona
Inne
PEŁNA RELACJA TEKSTEM I OBRAZEM
Otrzymasz nie tylko film z ''wirtualnym wykopem'', ale też naszą cyfrową publikację z najnowszymi wynikami badań, zdjęciami najnowszych zabytków i kró...
50 zł

Kupione 2

Zakończona
Inne
Zawieszka w kształcie zapinki
Unikalna, jedyna, zrobiona na specjalne zamówienie - zawieszka w kształcie archeologicznego zabytku! Wykonana z drewna i barwionej żywicy w Pracowni W...
60 zł

Kupione 1 z 1

Zakończona
Inne
ARCHEOBAJKA
Otrzymasz nie tylko film z ''wirtualnym wykopem'', cyfrową publikację z wynikami badań, ale też pdf z archeologiczną książeczką dla dzieci naszego aut...
80 zł

Kupione 1

Zakończona
Inne
DZIEŃ Z ŻYCIA ARCHEOLOGA NA ŻYWO I W KOLORZE
Odwiedź nas na wykopie podczas naszego dnia pracy! Oprowadzimy Cię, wprowadzimy w tajniki pracy archeologa, pokażemy zabytki, a ponadto będziesz miał ...
100 zł

Kupione 2

Zakończona
Inne
DZIEŃ Z ŻYCIA ARCHEOLOGA NA ŻYWO I W KOLORZE CAŁODOBOWO
Odwiedź nas! Dostaniesz zaproszenie na wykopaliska i spędzisz z nami jeden dzień na wykopie razem z noclegiem i archeologicznym wiktem! Wprowadzimy Ci...
200 zł

Kupione 2

Zakończona
Inne
WARSZTATY W WARSZAWIE
Otrzymasz film z wykopu, relację z badań, archeobajkę, a ponadto - przyjedziemy w dowolne miejsce w Warszawie z naszym archeologicznym kramem i zorgan...
300 zł
Zakończona

Wpłaty 61

AG
Agata Grzędzielska
70 zł
BK
Bartek Kakiet
GK
Grzegorz Kwiatusinski
50 zł
KC
Krzysiek
ukryta
AD
Anna Drzazga
30 zł
AN
105 zł
 
Dane ukryte
50 zł
NB
Natalia Bartczak
30 zł
 
Dane ukryte
20 zł
KP
Kasia
20 zł
Zobacz więcej

Komentarze 6

 
2500 znaków