Nasza podróż po zdrowie Frania! koniec za 278 dni ID: r5jfbc

Nasza podróż po zdrowie Frania!

Zebrano 28 571 zł
z kwoty 40 000 zł

71 %

WPŁAĆ

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 333
udostępnień

Przyjaciele!
O tym, że nasz synek ma autyzm, wiemy od 1,5 roku. Od tamtej pory, po opłakaniu diagnozy, postanowiliśmy, że Franio dostanie tyle miłości i naszego czasu, ile się da! Wydeptaliśmy wiele ścieżek, pukaliśmy do wielu drzwi, ale metody oferowane nam przez specjalistów w Polsce, nie tylko nie były zgodne z naszym postrzeganiem szacunku i miłości do naszych dzieci, ale przede wszystkim... odbierały nam nadzieję... Powiedziano nam, że autyzmu się nie leczy, że jest na całe życie... że można pomóc Franiowi nauczyć go podstawowych umiejętności, ale nigdy nie będzie zdrowy!
Usiedliśmy z mężem i zaczęliśmy rozpatrywać, czego na prawdę chcemy dla Frania. Stanęliśmy przed wyborem - wyuczyć go jak zrobić zakupy w sklepie, nauczyć go pisać, czytać i wiązać buty kosztem odebrania mu możliwości decydowania o sobie i ślepego wykonywania poleceń, czy nigdy na to nie pozwolić. Zrozumieliśmy, że nasze dziecko nie będzie nigdy samodzielne, nawet jeśli nauczy się tego wszystkiego. Bo jeśli nie będzie rozumiał, czym jest miłość, nie będzie umiał jej okazać, nie będzie chciał z miłością traktować drugiego człowieka, nigdy nie stanie się samodzielny.

Wtedy trafiliśmy na Son-Rise Program®. Zaczęliśmy chłonąć jego podstawy i zrozumieliśmy, że to droga dla nas!
Dzięki Waszej hojności spełniliśmy marzenie i w październiku 2017 r. udało mi się pojechać na pierwszy kurs - Start-Up, a w kwietniu na jego drugą część - Maximum Impact. Metoda Opcji, której uczą w ATCA https://www.autismtreatmentcenter.org/ to najwspanialsze wsparcie, nie tylko dla naszego dziecka, ale dla całej naszej rodziny! Dzisiaj nie tylko żyjemy nadzieją, dzisiaj wypatrujemy kolejnych kroków milowych, które Franio każdego dnia pokonuje. Dzisiaj wierzymy, że będzie zdrowy!


Franio ma dziś 4,5 roku i od 10 miesięcy prowadzimy nasz Son-Rise Program® w naszym domu. Startowaliśmy z miejsca, w którym było tak przez większą część naszego dnia:


Po 10 miesiącach nasz dzień wygląda tak:

Miłość!

Śmiech!

Zabawa!

Cel jest określony jasno - wierzymy, że Franio w wieku 7 lat pójdzie do szkoły jako neurotypowe dziecko!

Kolejny raz prosimy więc Was o wsparcie. Od kiedy zdecydowaliśmy, że Franek będzie prowadzony tą wspaniałą metodą, ja zrezygnowałam prawie całkiem ze swojej pracy, którą tak bardzo kocham, i do której mam nadzieję powrócić, kiedy nasz Synek wyzdrowieje. Większość dnia spędzam z nim w naszym playroomie, w którym nie tylko się bawimy, to tam Franio wspina się znacznie wyżej, niż kiedykolwiek myślano, że będzie to możliwe. Utrzymanie rodziny spadło tylko na mojego męża, co nie jest proste, tym bardziej, że Franiowi oprócz autyzmu towarzyszą choroby jelit, które wymagają bardzo specyficznej diety, wspieranej enzymami trawiennymi i innymi suplementami.

Bardzo nie chcemy ustać w naszej podróży, chcemy wszystkiego co najlepsze dla naszego synka, chcemy, żeby był zdrowy! Wiemy już bardzo dobrze, że dzięki Waszemu wsparciu nasze marzenia o zdrowiu Frania są realne, są tak bardzo blisko!

W październiku Waldek leci do ATCA na swój Start-up, żeby mógł dołączyć do playroomu z energią i siłą, której tak bardzo potrzebuje!

W listopadzie ja zostałam zaproszona na najbardziej zaawansowany kurs New Frontiers, a w przyszłym roku na kolejne - Power Dialogues, Happiness GPS i Wide Awake.

Jeśli chcecie, jeśli możecie - zostańcie częścią naszej podróży po zdrowie Frania! Jeśli nie możecie wesprzeć nas finansowo, udostępnijcie ten link dalej, może inni będą mogli.

Jeżeli umiecie i chcecie się za nas pomodlić - będziemy wdzięczni po stokroć!

We know that our son has autism for 1.5 years. After the diagnosis, we decided that Franio would get as much love and our time as possible! We have trampled many paths, knocked on many doors, but the methods offered to us by specialists in Poland, not only were not consistent with our perception of respect and love for our children, but above all ... they took away our hope ... We were told that there is no cure for autism, that autism isfor life ... that we can help Frank by teaching him basic skills, but he will never be healthy!I sat down with my husband and began to consider what we really want for Frank. We faced a choice - to teach him how to shop in the store, teach him to write, read and tie shoes in exchange of taking away the possibility of deciding for himself and blindly executing orders, or never let that happen. We understood that our child would never be independent, even if he learned all this. Because if he does not understand what love is, he will not be able to show it, he will not treat other people with love, he will never become independent.Then we found the Son-Rise Program®. We began to absorb its foundations and understood that this was the way for us!Thanks to your generosity, we fulfilled the dream and in October 2017 I managed to go on the first course - Start-Up, and in April on its second part - Maximum Impact. The Option Method they teach at ATCA https://www.autismtreatmentcenter.org is the most wonderful support, not only for our child, but for our whole family! Today, not only do we live in hope, we are now looking out for the next milestones that Frank defeats every day. Today, we believe that he will be healthy!

Frank is now 4.5 years old and we have been running our Son-Rise Program® in our home for 10 months. We started from the place where it was like this for the better part of our day:

After 10 months our day looks like that:

Love!

Play and happiness!

The goal is clearly defined - we believe that Franio at the age of 7 will go to school as a neurotypical child!Once again, we ask you for support. Since we've decided that Frank will be guided by this wonderful method, I gave up my job which i love so much, almost entirely. I do hope that I will come back to my work when our little son recovers. I spend most of the day with him in our playroom, in which we not only play, it's where Frank climbs much higher in his strength than anybody would ever imagine. Keeping the family running financially only fell on my husband, which is not easy, the more so because in addition to autism, Frank is also suffering from intestinal diseases, which require a very specific diet, supported by digestive enzymes and other supplements.We do not want to stop our journey, we want everything that is best for our son, we want him to be healthy! We already know very well, that thanks to your support, our dreams of Frank's health are real, they are so close!In October, Waldek will go to ATCA for his Start-up so he can join the playroom with the energy and strength he needs so much!In November, I was invited to the most advanced New Frontiers course, and next year to the next - Power Dialogues, Happiness GPS and Wide Awake.If you want, if you can - stay part of our trip to Frank's health! If you can not help us financially, please share this link further, maybe others will be able to.If you know how to pray, pray for us, we will be forever grateful!

Organizator nie dodał jeszcze żadnych aktualności

Aby dodać komentarz lub

KI
200 zł

Klaudia i Kamil Jadam

Powodzenia, trzymamy kciuki Franiu

Wbijesz na moją zbiurke chcę sobie kupić rower ale nie mam środków pomożesz? https://pomagam.pl/moje-zbiorki/

Agnieszka Plewa

Proszę o wsparcie o zdrowe ząbki dla corki jfc55j

Wbjesz na moją zbiurke też dużo potrzebuje chciałabym bardzo bardzo uszczęśliwić moją rodzinę świątecznymi prezentami pomocy!!  Help!! ); ID : 9sn3sb

Katarzyna Węgłowska-Plezia

Buziaki dla Asi i Frania

Wbjesz na moją zbiurke też dużo potrzebuje chciałabym bardzo bardzo uszczęśliwić moją rodzinę świątecznymi prezentami pomocy!!  Help!! ); ID : 9sn3sb

Katarzyna Węgłowska-Plezia

Buziaki dla Agnieszki i Frania

Adrian Płuciennik

Powodzenia zycze !!! Proszę tez o pomoc w mojej zbiórce jest publiczna widoczna na moim profilu.

Wbjesz na moją zbiurke też dużo potrzebuje chciałabym bardzo bardzo uszczęśliwić moją rodzinę świątecznymi prezentami pomocy!!  Help!! ); ID : 9sn3sb

MH
500 zł

Magdalena Hutchins

Asiulku, trzymamy wszystkie kciuki jakie mamy i głęboko wierzymy, że osiągniecie swój cel! Powodzenia!

Wbjesz na moją zbiurke też dużo potrzebuje chciałabym bardzo bardzo uszczęśliwić moją rodzinę świątecznymi prezentami pomocy!!  Help!! ); ID : 9sn3sb

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

dużo zdrówka dla Frania, niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece

EK

Ewa Komor

Powodzenia!

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Zdrowia dla syna i dużo siły dla całej rodziny :)

Joanna Kowalska

Bardzo dziękujemy, wszyscy jesteście niezwykli!

Wbjesz na moją zbiurke też dużo potrzebuje chciałabym bardzo bardzo uszczęśliwić moją rodzinę świątecznymi prezentami pomocy!!  Help!! ); ID : 9sn3sb

AA
15 zł

Anna Adamczyk

Błogosławieństwa dla Was!

Joanna Kowalska

Bardzo dziękujemy, wszyscy jesteście niezwykli!

Wbjesz na moją zbiurke też dużo potrzebuje chciałabym bardzo bardzo uszczęśliwić moją rodzinę świątecznymi prezentami pomocy!!  Help!! ); ID : 9sn3sb

Joanna Kowalska Wbijesz na moją zbiurke chcę sobie kupić rower ale nie mam środków pomożesz? https://pomagam.pl/moje-zbiorki/

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

trzymajcie sie kochani !

Joanna Kowalska

Bardzo dziękujemy, wszyscy jesteście niezwykli!

A
10 zł

Agnieszka

Jesteśmy z Wami❤️

Joanna Kowalska

Bardzo dziękujemy, wszyscy jesteście niezwykli!

S
50 zł

Smuga_cienia

Trzymam kciuki za Was! Z fotograficznym pozdrowieniem, Ela

Joanna Kowalska

Bardzo dziękujemy, wszyscy jesteście niezwykli!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam mocno kciuki!

AB

ANDRZEJ BATKO

Życzę wszystkiego co najlepsze, trzymam kciuki i wiem że wszystko wskoczy na dobry tor!

GF

Górajka Foto Studio

Powodzenia! Trzeba się wspierać w naszej branży! Wierzę, że wszystko będzie dobrze i sie uda! Siła jest w nas!

A

Asia

Asiu wiem, że wszystko się uda, jesteś wspaniałą osobą i inaczej być nie może! W Mamach Akademii siła więc wierzę głęboko w to, że będzie dobrze :) Jesteście wspaniałą rodziną i życzę Wam wszystkiego co najlepsze a przede wszystkim zdrowia :)!

DC

Dominika Czyż-Kufel

Przesyłam „fotograferowe” wsparcie i uściski! ????❤️????????

KD
200 zł

KATARZYNA DZWIGALSKA

Powodzenia!

KP
50 zł

Kamila Piech

Trzymam mocno kciuki za Waszą podróż

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

❤️❤️❤️❤️

D
25 zł

dorota.jasielska

Powodzenia!!!

K
100 zł

Kat

Dla Frania

P
50 zł

Patrycja

Trzymam kciuki

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki, Asiu! Nie chcę Twojego aparatu :)

MA
200 zł

Magdalena Adamczak

Mocno trzymam za Was kciuki :*

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

W jedności siła. Powodzenia.....rzeczywiście mało jest takich Rodziców przez duże R jeśli chodzi o dzieci z autyzmem .....

Użytkownik anonimowy
10 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

AW

Agnieszka Wasilewska

Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki! Proszę być dobrej myśli i nie rezygnować z siebie i swoich marzeń

KK
25 zł

Kamila Klich

Wszystkiego dobrego Franiu!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Wiem co znaczy pasja...sama kocham fotografię...dzięki temu ładują się życiowe akumulatory. Proszę zadbaj o siebie i nie sprzedawaj „tego” co dba o Twoje dobre wibracje :)

CytującCiebie Asiu" Kto jak nie my!!!". Powodzenia❤????

AK
100 zł

Anna Kałużniak

Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!!!

KK
400 zł

karolina Kizior

Za sesję :) będzie dobrze

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

M

Maja

Powodzenia!!

A
15 zł

Anna

Powodzenia! Anka

A
50 zł

Ania

Życzę ogromu siły i wytrwałości.

MM
15 zł

Marcin Milczarski

Trzymany kciuki!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

ASIU JESTEŚ WIElKa, FRANIu Będzie ZDROWY ❤️

KK
100 zł

karolina Kizior

Kochana dacie radę

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia!

A
50 zł

Aneta

Na pewno sie uda!

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Asiu, dużo zdrówka dla synka!

I

Iza

Trzymam kciuki, aby podróż po zdrowie Franusia zakończyła się szczęśliwie ❤️

A
50 zł

Agnieszka

Powodzenia!

K
25 zł

Karolina

Powodzenia

Użytkownik anonimowy
100 zł

Użytkownik anonimowy

Konwalijko, Ty dawalas nam tyle serca to teraz pora na nas

AM
100 zł

Agnieszka Malec-Marczyńska

Wierzę w Was Asiu!

Użytkownik anonimowy

Użytkownik anonimowy

Asiu, zwyciężymy, darling!

Użytkownik anonimowy
20 zł

Użytkownik anonimowy

Trzymam kciuki

Użytkownik anonimowy
25 zł

Użytkownik anonimowy

Powodzenia! I dużo zdrówka!

AS
100 zł

aleksandra szczepanczyk

Życzę zdrowia dla syna, mamy i pozostałych członków rodziny ????

Joanna Kowalska

pięknie dziękujemy! <3

S

Sylwia

Wszystkiego najlepszego :*

Joanna Kowalska

pięknie dziękujemy! <3

M
50 zł

Magda

Powodzenia????

Joanna Kowalska

dziękujemy!

JF
100 zł

Just Form

No to zdrówko Asiu ???????????? Jesteś wspaniałym Człowiekiem ????????????

Joanna Kowalska

ach Ty moja! dziękuję!

RS
50 zł

Rafał Szelest

Trzymam kciuki za WAS !!!

Joanna Kowalska

Dziękuję! Za wiarę najbardziej!

Użytkownik anonimowy
50 zł

Użytkownik anonimowy

Serce dla Was...

Joanna Kowalska

Dziękujemy!

MG
50 zł

Marta Gibas

Powodzenia!

Joanna Kowalska

dziękujemy!

MT
1 000 zł
Magdalena Trznadel
E
1 000 zł
Edyta
MS
1 000 zł
Michalina Smorszczewska
Dane ukryte
1 000 zł
Dane ukryte
KS
500 zł
Katarzyna szum
MH
500 zł
Magdalena Hutchins
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
500 zł
Dane ukryte
A
450 zł
Alicja
P
425 zł
pilkarskienadziejesms
K
400 zł
Karolina Kizior
BD
300 zł
bratnia dusza :)
U
300 zł
Ucjan
KI
200 zł
Klaudia i Kamil Jadam
TP
200 zł
Tom Peterson
RP
200 zł
Renata Plaice
MW
200 zł
Marta Wróbel
PK
200 zł
Paula Krajewska
MJ
200 zł
Marzena jokiel
S
200 zł
sklep
MK
200 zł
Mateusz Kowalski
MI
200 zł
Monika i Pawel z dziewczynami
MA
200 zł
Magdalena Adamczak
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
K
200 zł
Katarzyna Dź.
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
PK
200 zł
Paweł Kałus
Dane ukryte
200 zł
Dane ukryte
D
200 zł
Dorota Klohsek
M
200 zł
Małgorzata
DK
200 zł
Dominika Konefal
PD
200 zł
Paweł Dziuban
Dane ukryte
190 zł
Dane ukryte
A
150 zł
Anna S.
MS
100 zł
Magdalena Sobczak
JF
100 zł
Just Form
A
100 zł
Anja
A
100 zł
Aleksandra Szczepanczyk
EL
100 zł
Ewelina Lewandowska
AM
100 zł
Aleksandra mundrzynska
AM
100 zł
ANETA MIECZYK TYCJANA KORNEL LAURA
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
K
100 zł
Kat
AK
100 zł
Anna Kałużniak
B
100 zł
Bartlomiej Prokop
K
100 zł
Kasia
EW
100 zł
Ela Wojtaszek
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
JG
100 zł
Joanna Gracjasz
M
100 zł
Monika
MK
100 zł
Magdalena klasa
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
J
100 zł
Jaskółka
B
100 zł
B.W.
AM
100 zł
Agnieszka Malec-Marczyńska
PL
100 zł
Paulina Latek-Przybylska
100 zł
Jowita Musiał
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
AP
100 zł
Ania P
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Z
100 zł
zakupy500
K
100 zł
Karolina Kizior
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
P
100 zł
Piotr
AK
100 zł
Anna Krasowska
KK
100 zł
Kamila Krępulec
MM
100 zł
Maciej Mazur
JF
100 zł
Just Form
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
TD
100 zł
Twoja Dorcia
N
100 zł
Natka
ML
100 zł
Marcin Lewandowski
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
EW
100 zł
Emilia Wilgosz-Peter
DM
100 zł
Dominik Marcinek
KR
100 zł
Katarzyna Rachwalska
AS
100 zł
Agnieszka Sobańska
S
100 zł
sowape
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
A
100 zł
Ania
BF
100 zł
Beata Falkiewicz
KH
100 zł
Katarzyna Hajdyła
IB
100 zł
Iwona Banik
BK
100 zł
Beata Kapera
Dane ukryte
100 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
80 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Katarzyna Gacek-Jarosławska
A
50 zł
Anna
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Kasia
A
50 zł
Anna
KG
50 zł
Kamila Gruszecka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Ania
A
50 zł
Ania
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
IS
50 zł
Izabela Sobkowicz
KK
50 zł
K K WROBEL
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
S
50 zł
Szmeru
G
50 zł
Gosia
A
50 zł
Aneta
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
IO
50 zł
Iza Ochman
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EP
50 zł
Eliza Pszenna
AS
50 zł
Aleksandra Szweda
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Monika
KB
50 zł
Katarzyna Bąk
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
K
50 zł
Katarzyna Pawlowska
L
50 zł
lukasz.belch
ZP
50 zł
Zofia Pucia
JC
50 zł
Jolanta Czop
KC
50 zł
Katarzyna Czarkowska
KP
50 zł
Kamila Piech
EC
50 zł
Edyta Cichulska
ZB
50 zł
Zosienka Bar
M
50 zł
Monika
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
JR
50 zł
Joanna Rojkowska
P
50 zł
Pawel Lesniak
S
50 zł
Smuga_cienia
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
K
50 zł
kasiazura
MG
50 zł
Marta Gibas
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
PH
50 zł
Paulina Hereda-Czenczek
JP
50 zł
Joanna Pawłowska
M
50 zł
marcelina.ziarno
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MM
50 zł
Magda Mitura
A
50 zł
Agnieszka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Magda
B
50 zł
BasiaHB
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
EG
50 zł
Elżbieta groth
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
OH
50 zł
Ola Hudyma
I
50 zł
Iza
M
50 zł
Marta
KG
50 zł
Kamila Gruszecka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
M
50 zł
Maua
A
50 zł
Agnieszka
AP
50 zł
Anna Poznańska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
P
50 zł
Patrycja
S
50 zł
Sztuczka
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
A
50 zł
Aga
ER
50 zł
Ewa Roman Jankowscy
MH
50 zł
Monika Hess
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
MS
50 zł
Magda Sowińska
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
50 zł
Dane ukryte
J
50 zł
Julia Patorska
Dane ukryte
40 zł
Dane ukryte
40 zł
Kasia Żurek
A
30 zł
Agnieszka P
Dane ukryte
30 zł
Dane ukryte
KK
25 zł
Kamila Klich
TK
25 zł
Tomek K
JS
25 zł
Julia Socha
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
KM
25 zł
Katarzyna Madej
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
SA
25 zł
Szymon Aleksandrowicz
AW
25 zł
Agnieszka Wieleba
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
A
25 zł
Ania
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JO
25 zł
Jacek Olszewski
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
EZ
25 zł
Ewelina Zimny
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
M
25 zł
Magda
J
25 zł
Jagoda
EC
25 zł
Ewa Cieplińska-Libner
D
25 zł
dorota.jasielska
KK
25 zł
Kasia K
K
25 zł
Karolina
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
JP
25 zł
Joanna Półtoraczyk
MR
25 zł
Monika Rogalska
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
EK
25 zł
Ewa Konopka-Walczak
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
AJ
25 zł
Agnieszka Jasińska-Lichtenberg
M
25 zł
MSW
M
25 zł
Mika
MB
25 zł
Magdalena Bieleń
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
P
25 zł
Przemek
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MF
25 zł
Monika fil
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
25 zł
Dane ukryte
MF
25 zł
Magdalena Frączyk
R
25 zł
Rafał
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
EK
20 zł
Elżbieta Kruk
Dane ukryte
20 zł
Dane ukryte
JN
20 zł
Jakub Nowotyński
K
20 zł
Karolina
B
20 zł
beata
DS
20 zł
Dariusz Szubiński
A
15 zł
Aneta
MM
15 zł
Marcin Milczarski
A
15 zł
Anna
AA
15 zł
Anna Adamczyk
Dane ukryte
15 zł
Dane ukryte
MK
15 zł
Magdalena Kilanowska
K
11 zł
Kasia
Dane ukryte
11 zł
Dane ukryte
SL
10 zł
Sylwia Liszka
JR
10 zł
Joanna Robakowska
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
MB
10 zł
Milena Barancewicz
ZR
10 zł
Zofia Rzepecka
AP
10 zł
Agata P.
J
10 zł
Joanna
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
N
10 zł
Natalia
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
E
10 zł
ewa-i44
MS
10 zł
Małgorzata Szyszko
A
10 zł
Agnieszka
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
10 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Dane ukryte
5 zł
Dane ukryte
Joanna Kowalska
1 zł
Joanna Kowalska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
MW
ukryta
Michał Węgrzyn
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Magda
AW
ukryta
Agnieszka Wasilewska
Anna Renata Skowron-Zalewska
ukryta
Anna Renata Skowron-Zalewska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
Asia
M
ukryta
Maja
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
GF
ukryta
Górajka Foto Studio
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
AK
ukryta
Agnieszka Kotlarz
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
I
ukryta
Iza
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
P
ukryta
Pati
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
DC
ukryta
Dominika Czyż-Kufel
EK
ukryta
Ewa Komor
MC
ukryta
Marta Cieslik
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
M
ukryta
Marysia
AS
ukryta
Anna Sokołowska
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
S
ukryta
Sylwia
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
A
ukryta
AB Fotografia
P
ukryta
Paulina
A
ukryta
Aga
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
ukryta
Ewelina Żołądź
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte
Dane ukryte
ukryta
Dane ukryte

Najwięcej środków dzięki udostępnieniom

Joanna Kowalska
4740 zł
Joanna Kowalska

Pierwsza wpłata

MG
50 zł
Marta Gibas

Najwyższa wpłata

MT
1 000 zł
Magdalena Trznadel
Nasi użytkownicy założyli

217 198 zrzutek

Pomóż zebrać 40 000 zł dokonując wpłaty przez płatności on-line lub przelewem tradycyjnym.

Pomóż udostępniając zrzutkę!

1 333
udostępnień

Zorganizuj własną zrzutkę na dowolny cel:

Google Play
App Store

Zrzutka.pl używa plików cookies niezbędnych do działania strony, a także takich służących do analizy ruchu oraz pozwalających nam na optymalizację działania serwisu. Używamy także cookies niezbędnych do skutecznego marketingu usług własnych. Czytaj więcej: polityka prywatności.

Uwaga - zmianie uległa nasza polityka prywatności.