id: rab8e2

Ratujmy uchodźców na granicy przed śmiercią!

Ratujmy uchodźców na granicy przed śmiercią!

Organizator przesłał dokumenty potwierdzające wiarygodność opisu zrzutki
183 959 zł
z 25 000
735%
32 dni
do końca
1423
wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Nasi użytkownicy założyli 978 708 zrzutek i zebrali 998 531 150 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Aktualności9

 • ⬛️ Po raz kolejny dotarła do nas informacja o kolejnej osobie zmarłej na pograniczu polsko-białoruskim. Ciało młodego mężczyzny zostało odnalezione przez aktywistów i aktywistki w okolicach Białowieży.


  ‼️To kolejna z wielu ofiar antyuchodźczej polityki państwa i Unii Europejskiej.

   

  Zapora na granicy polsko - białoruskiej jest naszpikowana elektroniką, zwieńczona w pełni drutem żyletkowym i uzbrojona w około 2500 kamer.

  Wszystko to kosztowało rząd około 1,6 mld złotych, plus elektronika ma murze za około 332 mln złotych. Do tego należy doliczyć zakup przez Straż Graniczną dronów czy termowizji - wszystko to aby - jak pisze SG w swoich mediach społecznościowych "było bezpiecznie".


  ❔️Jednak czy jest bezpiecznie?


  ❔️W państwie z kartonu, które wydając grube miliardy złotych stara się nas przekonać, że robi to "dla nas"?


  Jedyne czego jesteśmy pewni i pewne to fakt, że osoby wciąż pokonują tę zaporę, a największym jej skutkiem są groźne połamania albo głębokie rany i kolejne traumy.


  Natomiast ci najbardziej słabi i bezbronni - jak osoby starsze, chore czy dzieci - koczują w lesie po drugiej stronie, przy przęsłach muru, głodni, wyziębieni i odwodnieni.


  "Nie jest niczym przyjemnym, jak dowiadujesz się, że po drugiej stronie płotu są osoby, które proszą o pomoc i buty w rozmiarze 26" - powiedziała jedna z aktywistek. 


  I nie jest niczym przyjemnym gdy wiesz, że nie jesteś w stanie wystarczająco pomóc i wesprzeć ludzi, których system i europejska forteca skazali na stracenie...


  Myśl, że po drugiej stronie płotu są ludzie, w tym kobiety z dziećmi, którzy spędzają wiele dni w zimnym lesie, próbując znaleźć lepsze jutro - jest dla nas przytłaczajaca.


  Cały czas wierzymy jednak, że nasze działania mają znaczenie - nie tylko jako pomoc humanitarna, ale przede wszystkim w wymiarze zmian politycznych - o które walczymy każdego dnia ✊️


  Będąc na Podlasiu, zauważamy rownież eskalację przemocy ze strony Straży Granicznej w stosunku do osób angażujących się w działania pomocowe - zastraszanie, grożenie przemocą, wielogodzinne zatrzymania. 


  ✔️ Dlatego zachęcamy Was do przyłączenia się do naszego wezwania #solidarnie_z_ludźmi_w_drodze


  Możecie zorganizować akcję, baner, pikietę, albo po prostu wrzucić w sieć treść czy zdjęcie opatrzone tym hasztagiem👆


  Dzięki temu wspólnie sprzeciwimy się kryminalizowaniu, przez państwo i system, wolności przemieszczania się oraz wszelkich przejawów pomocy, którą aktywiści i aktywistki niosą osobom w drodze.

  ________________________________________


  ⬛️ Once again we received information about another person who died on the Polish-Belarusian border. The body of a young man was found by activists near Białowieża.


   ‼️This is another of the many victims of the anti-refugee policy of the state and the European Union.

   

   The dam on the Polish-Belarusian border is packed with electronics, fully topped with razor wire and armed with about 2,500 cameras.

   All this cost the government about PLN 1.6 billion, plus electronics for about PLN 332 million. To this should be added the purchase of drones or thermovision by the Border Guard - all this so that - as the Border Guard writes in its social media "it was safe".


   ❔️ However, is it safe?


   ❔️ In a cardboard country that spends billions of zlotys trying to convince us that it is doing it "for us"?


   The only thing we are sure of is that people still overcome this barrier, and its greatest effect is dangerous fractures or deep wounds and subsequent traumas.


   On the other hand, the most weak and defenseless - such as the elderly, the sick or children - camp out in the forest on the other side, by the spans of the wall, hungry, chilled and dehydrated.


   "It's not pleasant to find out that there are people on the other side of the fence asking for help and size 26 shoes," said one activist.


   And it's not pleasant when you know that you are not able to help and support enough people whom the system and the European fortress condemned to execution...


   The thought that on the other side of the fence there are people, including women with children, who spend many days in the cold forest trying to find a better tomorrow - is overwhelming for us.


   However, we still believe that our actions matter - not only as humanitarian aid, but above all in the dimension of political changes - for which we fight every day ✊️


   While in Podlasie, we also notice an escalation of violence by the Border Guard against people involved in aid activities - intimidation, threats of violence, long hours of detention.


   ✔️ That's why we encourage you to join our call #solidarity_with_people_on_the_move


   You can organize an action, a banner, a picket, or just post content or a photo with this hashtag online👆


   Thanks to this, we will together oppose the criminalization by the state and the system of freedom of movement and all forms of help that activists bring to people on the move!

  iWtTc2QeoX5ieoop.jpg

  pDrQKiDUPoUZ1WRq.jpg

  0Komentarzy
   
  2500 znaków

  Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

  Czytaj więcej
Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Ta zrzutka nie ma jeszcze aktualności.

Opis zrzutki

English below

💥 Jesteśmy nieformalną, oddolną grupą osób, która pojechała na granicę w jednym celu - aby ratować ludzkie życie 💥

To co tam zobaczyliśmy zostanie z nami na zawsze.

Dlatego zdecydowaliśmy się pomagać jak najwięcej i kiedy tylko się da.

Organizujemy stacjonarną zbiórkę na Śląsku i w Rzeszowie, jednak dla tych, którzy nie mogą przynieść konkretnych rzeczy uruchamiamy tę zrzutkę.

Za zgromadzone środki kupimy rzeczy z listy poniżej.

Jesteśmy tam, wiemy co jest najpotrzebniejsze i gwarantujemy Wam, że rzeczy od Was trafią bezpośrednio w ręce osób, które ich bardzo potrzebują!

Jest coraz zimniej, osoby są przemarznięte i wycieńczone. Zapasy, jakie dotychczas udało się zgromadzić aktywistom i aktywistkom, rozchodzą się w mgnieniu oka.

Dla was jest to drobny gest, dla kogoś jest to butelka wody ratująca życie po pięciodniowym koszmarze bez wody i pożywienia!!!

Co będziemy kupować za zgromadzone pieniądze:

⚡Powerbanki

⚡Działające telefony

⚡Karty SIM

⚡Śpiwory (syntetyczne)

⚡Namioty

⚡Grube kurtki

⚡Grube skarpetki

⚡Buty zimowe damskie/męskie/dziecięce

⚡Ciepłe spodnie

⚡Czapki/rękawiczki/szaliki

⚡ Dziecięce ubrania zimowe

⚡ Turystyczne kuchenki gazowe + butle

⚡Koce termiczne

⚡Latarki czołowe

⚡Namioty termiczne

⚡Zestawy pierwszej pomocy

⚡ Woda w małych butelkach

⚡Orzechy, suszone owoce

⚡Batony energetyczne, czekolady

⚡Musy owocowe, nutridrinki

⚡ Bezmięsne konserwy, kabanosy itp

⚡Koszty paliwa na rozwożenie i przekazywanie rzeczy uchodźcom

⚡Racje żywnościowe

⚡Menaszki, naczynia turystyczne

⚡Środki higieniczne

⚡Karimaty, materace

Twoja pomoc jest niezwykle potrzebna. Uwierz nam, że sytuacja każdego dnia jest coraz gorsza, a osoby, którym chcemy pomóc stoją na granicy życia i śmierci.

Dlatego musimy się zmobilizować i musimy zapewnić pomoc, której odmawia im aparat władzy.

-----------------------------------


💥 We are an informal, grassroots group of people who went to the border with one goal - to save human lives 💥

 What we saw there will stay with us forever.

That is why we decided to help as much as possible and whenever possible.

We organize a stationary collection in Silesia, but for those who cannot bring specific things, this collection is launched.

We will buy items from the list below for the collected funds.

We are there, we know what is most needed and we guarantee that your things will go directly into the hands of people who need them very much!

 It is getting colder, people are exposure and exhausted. The stocks that activists have managed to stash so far are running out in the blink of an eye. 

For you it is a small gesture, for someone it is a bottle of water that saves lives after a five-day nightmare without food and water !!!

 What will we buy with the collected money:

 ⚡Powerbanks

 ⚡ Working phones

 ⚡ SIM cards

 ⚡Sleeping bags (synthetic)

 ⚡ Tents

 ⚡ Thick jackets

 ⚡ Thick socks

 ⚡ Women's / men's / children's winter boots

 ⚡ Warm pants

 ⚡ Hats / gloves / scarves

 ⚡ Children's winter clothes

 ⚡ Tourist gas cookers + cylinders

 ⚡ Thermal blankets

 ⚡ Headlamps

 ⚡ Thermal tents

 ⚡First-aid kits

 ⚡ Water in small bottles

 ⚡ Nuts, dried fruit

 ⚡ Energy bars, chocolates

 ⚡Fruit mousses, nutridrinks

 ⚡ Meatless canned food, kabanos sausages, etc.

 Your help is badly needed. Believe us that the situation is getting worse every day, and the people we want to help are on the verge of life and death.

 Therefore, we must mobilize and we must provide the help that the apparatus of authority is denying them.

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 1423

MA
Marta Andrzejak ksiazka zuboff
40 zł
AW
Ada
50 zł
 
Damian Poprawa
ukryta
MJ
Mira (Ostatnia Wieczerza)
50 zł
JL
Jakub Lewicki
110 zł
AZ
25 zł
MP
Martyna Piesiewicz
40 zł
TP
TP Print Moniki Malewskiej
210 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
2 380,56 zł
KF
Kamila Fiałkowska / słoneczne lustro
135 zł
Zobacz więcej

Komentarze 68

 
2500 znaków