Skarbonka utworzona na rzecz zrzutki 🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine

1day4Ukraine / 1day4Ukraine

1day4Ukraine / 1day4Ukraine

Załóż swoją skarbonkę i też zbieraj dla

🇺🇦 #RazemDlaUkrainy / 🇺🇦 Join The International Aid Operation #HelpForUkraine
Załóż skarbonkę

Opis skarbonki

Dom naszych sąsiadów płonie! Musimy pomóc. Potrzebujemy twojego wsparcia, aby móc pomóc!

 

Chcemy zachęcić Cię jako osobę prywatną lub firmę do przekazania 1 dnia swoich przychodów na pomoc Ukrainie w tych trudnych czasach. Liczymy to jako nasz roczny przychód podzielony przez 250 dni. 1day4Ukraine

Jeśli wpłacisz pół lub ćwierć dnia pracy lub po prostu przekazujesz tyle na ile cię stać, nadal mega pomagasz.

 

100% pieniądze trafią do fundacji w Polsce, które pomagają Ukrainie w:

· Pomoc medyczna

· Zapewnienie jedzenia

· Zapewnienie sprzętu obronnego (takiego jak hełmy czy kamizelki)

· Zapewnienie schronienia lub miejsca na dłuższy pobyt

· Każda inna humanitarna forma wsparcia

Wszystkie fundacje zostały przez nas sprawdzone. Wierzymy, że są to godne zaufania miejsca, które dobrze spożytkują zebrane środki.

 

Dlaczego w Polsce?

Polska ma drugą najdłuższą granicę z Ukrainą po Mołdawii (biorąc pod uwagę kraje zaprzyjaźnione - nie obejmuje to Rosji i Białorusi!)..

Polska służy również jako hub logistyczny dla transferu pomocy materialnej na Ukrainę.

Do Polski przyjechało już 300 000 obywateli Ukrainy, a spodziewamy się kolejnych 700 000 do 4,3 miliona. Niektórzy pójdą dalej, ale musimy im pomóc w pierwszych dniach poza domem.

 

Nasze Babcie i Dziadkowie przeżyli swoje dzieciństwo podczas II wojny światowej w Warszawie i okolicach, nie chcemy, aby ukraińskie i europejskie dzieci ponownie przeżyły to doświadczenie!


Historia nie musi się powtarzać.


Slava Ukraini!

 

Grzegorz Podleśny / Irina Ovcinicov / Marek Kaszuba / Rafał Durasiewicz / Tomasz Gaj / Weronika Rochacka Gagliardi / i cały zespół

English below:

Our neighbours’ house is on fire! We need to help. And we need your support to be able to help!


[1$ = 4.4 zł; 1€ = 4.8 zł; 1GBP = 5.8 zł]


We want to encourage you as a private person or a company to donate 1 day’s worth of your revenue to help Ukraine in these hard times. We calculate it as our annual revenue divided by 250 days.

If you share half or quarter of a day with us, or just donate whatever you can afford you are still making a huge difference. 1day4Ukraine


100% the money will go to foundations in Poland that help Ukraine with:

·        medical support

·        providing food

·        providing defence equipment (like helmets or vests)

·        providing shelter or a long stay place

·        any other humanitarian form of support

All foundations were checked by us. We believe they are a trustworthy place to put your money and will ensure that your donations make a difference where it matters most.


Why in Poland?

Poland has the 2nd longest boarder with Ukraine after Moldavia (when you consider friendly countries – this does not include Russia and Belarus!). Frankly speaking Poland and Ukraine have a very long, and not always easy history, and we want to help them in their hour of need.

Poland also serves as a logistics hub for the transfer of material assistance to Ukraine.

Already 300 000 Ukrainian citizens arrived to Poland and we expect another 700 000 to 4.3 million to come. Some will go further, but we need to help them in their first days away from their homes.


Our Grandmothers and Grandfathers lived out their childhood days during the 2nd World War here in Warsaw and around, we do not want Ukrainian and European kids to relive this experience!

History does not need to repeat itself.


Slava Ukraini!


Grzegorz Podleśny / Irina Ovcinicov / Marek Kaszuba / Rafał Durasiewicz / Tomasz Gaj / Weronika Rochacka Gagliardi / and the team

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 74

 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
E
Elia ¦ Beazley
300 zł
EX
Execon
10 000 zł
DA
Darek
1 000 zł
BY
Ben Young
1 000 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
JH
Josh Hooks
500 zł
Zobacz więcej