Skarbonka utworzona na rzecz zrzutki 🇺🇦 #RazemDlaUkrainy

Ta skarbonka zasila saldo zrzutki:

🇺🇦 #RazemDlaUkrainy
4 140 025 zł 
z 6 000 000 zł
69%
710 PLN zebrano do skarbonki
11 wspierających
Wpłać na zrzutkę
Zrzutka.pl nie pobiera prowizji od wpłat

Opis skarbonki

W związku z nasilającym się kryzysem uchodźczym, podczas którego do Polski wjechało już 2 mln uchodźców, w tym tysiące osób z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi rodzinami, Stowarzyszenie podjęło szereg nowych wyzwań.


Od 28 lutego udostępniamy swoją bazę lokalową w placówkach, utworzoną kosztem ograniczenia przestrzeni dla naszych polskich uczestników, na krótkoterminowe pobyty niepełnosprawnych Ukraińców po przekroczeniu granicy.

Zapewniamy odpoczynek, wyżywienie, odzież, niezbędną pomoc medyczną i socjalną, itp. oraz ułatwiamy znalezienie miejsc docelowego pobytu i transportu do nich.

Zbieramy/ kupujemy również żywność , leki, artykuły higieniczne , itp. i przekazujemy je na Ukrainę.


Jednak teraz przyszedł czas na kolejny krok w zakresie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom z rodzinami. W Polsce brakuje dla nich miejsc długoterminowego pobytu, a społeczeństwa Europy Zachodniej i świata nie otwarły się jak dotąd wystarczająco na przyjmowanie uchodźców, a zwłaszcza osób z niepełnosprawnością (z rodzinami).Wciąż szukamy nowych możliwości.

W większości rodziny osób z niepełnosprawnością, mając na uwadze uciążliwość odległych podróży, deklarują chęć pozostania możliwie najbliżej polsko-ukraińskiej granicy. Maję też nadzieję szybkiego powrotu po zakończeniu wojny i po odbudowie Ukrainy.

Polska będzie zmuszona tworzyć osiedla dla uchodźców.


Nasze Stowarzyszenie, odpowiadając na potrzeby niepełnosprawnych uchodźców i ich rodzin, jest zdeterminowane utworzyć dla nich miejsca długotrwałego pobytu w dostosowanych warunkach.


Dysponujemy znacznymi gruntami z dostępem do sieci elektrycznej i wody (obok naszych placówek) w Białobrzegach 57 k/Zamościa (2ha) oraz w Bondyrzu k/Krasnobrodu(2,64 ha), gdzie moglibyśmy w bardzo szybkim tempie postawić kontenery mieszkalne i doprowadzić do nich prąd, wodę oraz zainstalować odprowadzenie nieczystości płynnych. Posiadamy znaczne zasoby rzeczowe (wyposażenie) oraz kadrowe (ponad 300 pracowników placówek i wolontariuszy). Gromadzimy środki finansowe na pomoc uchodźcom z Ukrainy, z których moglibyśmy utrzymać koszty eksploatacji tej infrastruktury i wszelkie koszty funkcjonowania.

Uzyskanie dotacji czy darowizny umożliwiłoby nam zakup z montażem (oraz doprowadzeniem prądu, wody i odprowadzeniem nieczystości płynnych) odpowiednich , dostosowanych, ogrzewanych kontenerów wyposażonych w łazienkę.

Szacunkowy koszt kontenera dla 2 rodzin z osobami niepełnosprawnymi i wspólną łazienką (najbardziej ekonomiczna wersja) wynosi ponad 70 000,00 PLN.

Z niniejszą prośbą Stowarzyszenie występuje do wielu społeczności z Polski , Europy i świata z nadzieją , że powstanie osiedle kontenerów mieszkalnych dzięki międzynarodowej solidarności.


Na domach umieścimy nazwy krajów/darczyńców. Mamy nadzieję, że będzie ich wiele!


Po zakończeniu wojny i odbudowie Ukrainy, gdy uchodźcy powrócą do swych domów, infrastruktura osiedla będzie służyła zamieszkaniu dorosłych osób z niepełnosprawnością z Polski, borykających się z problemem bezdomności i braku opieki po śmieci rodziców/opiekunów.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Przyjmuj wpłaty gdziekolwiek jesteś.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 11

preloader

Załóż swoją skarbonkę i też zbieraj dla

🇺🇦 #RazemDlaUkrainy
Załóż skarbonkę