id: res3em

Mostek na Zimnej Wodzie/Mrówce

Mostek na Zimnej Wodzie/Mrówce

Nasi użytkownicy założyli 982 777 zrzutek i zebrali 1 005 792 842 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Zapraszamy do wsparcia I etapu przedsięwzięcia budowy kładki pieszo-rowerowej na Zimnej Wodzie (Mrówce)

j9d381036d09311d.jpeg

[Powyższa ilustracja ma charakter poglądowy i nie przedstawia finalnego kształtu inwestycji, a jedynie jej proporcie i gabaryty]


Na co?

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami pod budowę kładki pieszo-rowerowej wzdłuż torów WKD pomiędzy Nową Wsią (Gmina Michałowice) i Kaniami (Gmina Brwinów).


r6a0138a60a2b154.png


Dlaczego?

Istniejąca od wielu lat naturalna ścieżka łącząca Pruszków z Podkową Leśną posiada jeden mankament - naturalną przeszkodę w postaci rzeki Zimna Woda (Mrówka) na styku gmin Brwinów i Michałowice. Aby ją pokonać, trzeba wspiąć się na wysoki nasyp kolejki WKD i przejść po moście kolejowym. Jest to niewygodne, niebezpieczne i - co najważniejsze - nielegalne. Problem ten ma rozwiązać prosta, drewniana kładka pieszo-rowerowa wybudowana obok istniejącego mostu kolejowego.


Co już mamy?

Na etapie przygotowawczym przed zbiórką, wraz ze stowarzyszeniem "Za Pruszków!" udało nam się pozyskać przychylne deklaracje współpracy od władz:

  • Województwa Mazowieckiego (Stanowisko Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie)
  • Gminy Michałowice (Deklaracja współpracy Wójt Gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej)
  • Gminy Brwinów (Deklaracja współpracy Burmistrza Gminy Brwinów, Arkadiusza Kosińskiego)
  • Warszawskiej Kolei Dojazdowej (Załączona do ww. Stanowiska Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie)

Istnieje realna szansa, że wykonany dzięki tej zrzutce projekt zostanie wcielony w życie przy zachowaniu wszelkich procedur i formalności. Tym samym przeprawa będzie w pełni legalna, a ponadto wygodna i bezpieczna.


Początek zbiórki ogłosiliśmy za pośrednictwem mediów społecznościowych prosząc o bezpośrednie wpłaty na konto Stowarzyszenia "Za Pruszków!". Nasza prośba spotkała się z szerokim i pozytywnym odzewem - w niespełna 72h udało nam się uzbierać ponad 4600 złotych, co stanowi 1/3 kosztów wykonania projektu. Postanowiliśmy kontynuować zbiórkę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl


Czego potrzebujemy?

Na obecnym etapie przedsięwzięcia musimy sporządzić dokumentacje: hydrologiczną, geologiczną i geodezyjną oraz projekt budowlany. Wykonanie tych czynności przez profesjonalne firmy będzie kosztować około 13 000 złotych - cel niniejszej zbiórki.


Kto na tym skorzysta?

Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego, którzy lubią spędzać wolne chwile na spacerach po okolicy oraz wycieczkach rowerowych. Dzięki kładce na Zimnej Wodzie (Mrówce) możliwe będzie bezpieczne pokonanie drogi z Pruszkowa do Podkowy Leśnej bez potrzeby przeprawiania się przez rzekę mostem kolejowym.


FAQ (najczęściej zadawane pytania)


Pytanie: Zaraz zaraz, Stowarzyszenie "Za Pruszków!" chce ufundować kładkę nad Zimną Wodą?

Odpowiedź: Tak, dokładnie. Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej kładki (patrz: "Czego potrzebujemy?"). Kolejnym krokiem będzie przystąpienie do budowy.


P: Czy kwota 13 000 złotych to szacowany koszt całej inwestycji - od projektu przez uzgodnienia, po wykonanie?

O: Nie, niniejsza zrzutka dotyczy wyłącznie wytworzenia projektu (oraz innych, niezbędnych dokumentów).


P: No dobrze, a co z kosztami samej budowy? Czy też zostaną pokryte z tej zrzutki?

O: Nie. Większość kosztów budowy pokryją prywatni sponsorzy (na chwilę obecną mamy wstępne deklaracje od kilku inwestorów z Pruszkowa). Jeśli kwota pozyskana od sponsorów okaże się zbyt mała, zorganizujemy kolejną zrzutkę licząc na Państwa wsparcie w zgromadzeniu brakujących środków.


P: Dlaczego okoliczni samorządowcy po prostu nie sfinansują przedsięwzięcia z budżetów gmin?

O: Problem stanowią kwestie własności działek. Jeśli inwestorem byłaby gmina, ciążyłby na niej prawny obowiązek doprowadzenia do kładki szerokiej, utwardzonej ścieżki rowerowej/chodnika. W obecnych stosunkach właścicielskich nie jest to możliwe - gmina musiałaby wykupić sporą część prywatnej działki równoległej do torów WKD, co pociągnęłoby za sobą koszty niewspółmierne do osiągniętych korzyści oraz niepotrzebne ryzyko degradacji środowiska naturalnego. Co innego, jeśli inwestorem jest podmiot prywatny (w tym przypadku Stowarzyszenie "Za Pruszków!"). Budując kładkę z własnych środków nie musimy doprowadzać do niej utwardzonej drogi, więc wykup prywatnej działki nie jest już konieczny. Ponadto, możemy zachować dziki charakter oraz naturalne walory przyrodnicze ścieżki prowadzącej wzdłuż torów - niskim kosztem i bez nadmiernej ingerencji w środowisko. Ścieżka ta biegnie po terenie należącym do Skarbu Państwa i do tej pory stanowiła naturalny ciąg pieszy dla mieszkańców okolicznych gmin chcących wyprawić się np. z Pruszkowa do Podkowy Leśnej.


P: Czy nie można zrealizować tego przedsięwzięcia ze środków np. z Budżetu Obywatelskiego?

O: Niestety nie. Inwestycje finansowane z Budżetu Obywatelskiego przeprowadzają samorządy lokalne - to zaś sprawia, że napotykamy problemy opisane w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Ponadto, czas na realizację projektów finansowanych w ramach budżetów obywatelskich wynosi jeden rok. Budowa kładki może rozciągnąć się na dłuższy okres ze względu na czasochłonny proces pozyskiwania wymaganych uzgodnień.


P: Jaki jest zakładany czas przygotowania i realizacji inwestycji?

O: Przygotowanie projektu, stosownej dokumentacji oraz uzgodnień z urzędami powinno udać się do końca 2021 roku. W tym czasie będziemy już podpisywać umowy ze sponsorami. Przy założeniu, że sprawnie uda nam się pozyskać odpowiednie środki, do realizacji inwestycji powinno dojść przed wakacjami letnimi 2022 roku. Z jednej strony wydaje się, że to dość dużo czasu. Z drugiej zaś - wybudowana kładka będzie służyła nam przez kolejne dekady.


P: Czy Stowarzyszenie "Za Pruszków!" może ot, tak sobie wybudować kładkę na terenie należącym do Skarbu Państwa?

O: Nie budujemy na "ot, tak sobie". Zanim przystąpiliśmy do zbiórki, wielokrotnie konsultowaliśmy nasz pomysł z władzami Województwa Mazowieckiego (Wicemarszałkiem Rafałem Rajkowskim oraz Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Piotrem Kandybą), Gminy Brwinów (Burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim) oraz Gminy Michałowice (Wójt Małgorzatą Pachecką). Wspólnie z nimi określiliśmy główne cele, zamierzenia i sposób ich realizacji w podziale na etapy. To dzięki ich wsparciu rozpoczęcie zrzutki w ogóle było możliwe.


P: W jaki sposób wykonana zostanie kładka? Czy to jest w ogóle bezpieczne?

O: Nad projektem będą pracować specjaliści z odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami i kwalifikacjami. Zakładamy, że kładka zostanie wykonana z użyciem nowoczesnych, ekologicznych (pozyskanych z recyklingu) materiałów kompozytowych, przystosowanych do wieloletniej, intensywnej eksploatacji. Konstrukcja będzie wykonana zgodnie ze sztuką, obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz normami bezpieczeństwa.


P: Co się stanie, jeśli zrzutka na wykonanie projektu nie powiedzie się?

O: W niespełna 72h od ogłoszenia inicjatywy w mediach społecznościowych uzbieraliśmy 1/3 wymaganej kwoty. Mając to na uwadze zakładamy, że zrzutka zakończy się sukcesem. Jeśli jednak tak się nie stanie, powiemy "trudno, dziękujemy za okazane wsparcie, wycofujemy się z projektu" i przelejemy zebrane pieniądze z powrotem na konta darczyńców.


P: A co z kosztami budowy? Co jeśli projekt zostanie wykonany, lecz nie uda się uzbierać wymaganej kwoty na jego realizację?

O: Wtedy, siłą rzeczy, pieniędzy za wykonanie projektu nie będziemy w stanie już zwrócić (ponieważ trafią one na konta firm projektowych), jednak będziemy szukać sponsorów wykonawstwa do skutku. Najgorsza rzecz, jaka może nas czekać, to po prostu opóźnienie daty rozpoczęcia budowy.


P: Boję się, że przelane przeze mnie pieniądze nie zostaną wydane na rzecz inwestycji, tylko pójdą na koszty utrzymania Stowarzyszenia "Za Pruszków!".

O: Nic takiego się nie wydarzy. Pieniądze pozyskane od darczyńców i sponsorów zostaną w 100% wykorzystane na rzecz inwestycji. Jeśli kwota zebrana w tej zrzutce okaże się wyższa niż faktyczny koszt wykonania projektu i dokumentacji, nadwyżka zostanie automatycznie przekazana na kolejny cel, czyli realizację inwestycji. Ani jeden grosz ze zbiórki nie będzie przekazany na bieżące koszty utrzymania Stowarzyszenia "Za Pruszków!". Na koniec zbiórki dokonamy publicznego, transparentnego rozliczenia wszystkich poniesionych kosztów. Będzie ono rozpowszechnione wszystkimi dostępnymi kanałami komunikacji z darczyńcami.


P: Czy przewidujecie jakieś nagrody dla darczyńców?

O: Wszyscy darczyńcy zostaną wymienieni na stronie Stowarzyszenia "Za Pruszków!" na Facebooku po zakończeniu zrzutki. Dla szczególnie hojnych sponsorów przewidzieliśmy specjalne nagrody (patrz: opis nagród zrzutki).


Lokalizacja

Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Pierwsza na świecie karta do przyjmowania wpłat. Karta Wpłatnicza.
Dowiedz się więcej

Nagrody/oferty 4 Nowość

Kupuj i wspieraj zrzutki.

Nowość! Teraz możesz wspierać zrzutkę samemu dodając nagrodę/ofertę. Ty sprzedajesz, a środki trafiają bezpośrednio na zrzutkę, pomaganie jest takie proste - czytaj więcej.

Nieaktywne
Inne
Dziękujemy za wsparcie!
Udzielone przez Ciebie wsparcie przybliża nas do realizacji projektu! Twoje imię i nazwisko lub wskazany przez Ciebie nick/ksywka/nazwa firmy lub orga...
50 zł

Kupione 22

Zakończona
Inne
Pokaż się światu!
Twoje wsparcie jest budujące (dosłownie)! Twoje imię i nazwisko lub wskazany przez Ciebie nick/ksywka/nazwa firmy lub organizacji, wraz ze specjalnymi...
100 zł

Kupione 13

Zakończona
Inne
Zapisz się w historii kładki!
Twoje hojne wsparcie wymaga odpowiedniego upamiętnienia! Twoje imię i nazwisko lub wskazany przez Ciebie nick/ksywka/nazwa firmy lub organizacji zosta...
500 zł

Kupione 4

Zakończona
Inne
Wypisz, wymaluj... swoje imię na kładce!
Dziękujemy Ci z całego serca! Twoje wsparcie to dla nas nieoceniona pomoc! Twoje imię i nazwisko lub wskazany przez Ciebie nick/ksywka/nazwa firmy lub...
1000 zł

Kupione 2

Zakończona

Wpłaty 74

IW
Iwona Winiarska
1 000 zł
RZ
Redakcja zpruszkowa.pl
1 000 zł
MK
Michał Kobecki
500 zł
 
Dane ukryte
500 zł
SP
Stowarzyszenie Projekt Brwinów
500 zł
JH
Jarosław Hirny-Budka
200 zł
PM
PIOTR Mielniczek
200 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
100 zł
Zobacz więcej

Komentarze 4

 
2500 znaków