id: rfgtc2

Pomnik Dąbrowszczaków – renowacja

Pomnik Dąbrowszczaków – renowacja

Nasi użytkownicy założyli 1 145 386 zrzutek i zebrali 1 192 108 110 zł

A ty na co dziś zbierasz?

Opis zrzutki

Jako Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności chcemy przeprowadzić gruntowną renowację pomnika poświęconego Dąbrowszczakom na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Monument znajdujący się w kwaterze polskich ochotników i ochotniczek Brygad Międzynarodowych został odsłonięty w 1986 roku i od tego czasu nie był czyszczony ani konserwowany. Jego obecny stan wymaga m.in. dokładnego wyczyszczenia i zakonserwowania specjalistycznymi środkami oraz renowacji inskrypcji na metalowej tablicy.


Chcemy, pomnikowi przywrócić blask do połowy lipca, gdy odbędą się nasze coroczne obchody poświęcone Dąbrowszczakom.


Renowacja pomnika odbędzie się w porozumieniu z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz krewnymi Dąbrowszczaków.


Renowacji pomnika podjęła się doświadczona w tym obszarze firma Clean City z Warszawy.


Koszt renowacji


Wszystkie koszty renowacji pomnika (cena wykonania usługi przez firmę czyszczącą oraz opłaty pobierane przez cmentarz) wynoszą około 12 tysięcy złotych. Część kwoty na pokrycie kosztów mamy już zapewnioną. Brakuje nam jednak około 7 tysięcy – dlatego zwracamy się do Was z prośbą o jej uzupełnienie. Ewentualną nadwyżkę przeznaczymy na cele statutowe Stowarzyszenia.


Czemu to ważne


Poprzez zadbanie o pomnik antyfaszystowskich ochotników i ochotniczek walczących w Hiszpanii chcemy pokazać, że ich wartości, t.j. ponadnarodowa solidarność antyfaszystowska, internacjonalizm, egalitaryzm, wspólnota ludzi pracy, są dla nas ważne i wciąż aktualne. Chcemy dać wyraz naszej wspólnej pamięci o Dąbrowszczakach i troski o jej zachowanie.


lb1a0a8f65994b3d.png


Kim byli Dąbrowszczacy


Dąbrowszczacy to określenie na około pięć tysięcy polskich ochotników i ochotniczek XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego oraz innych formacji walczących w trakcie hiszpańskiej wojny domowej po stronie republikańskiej i antyfaszystowskiej. Dąbrowszczacy pochodzili przede wszystkim z klasy robotniczej i należeli do związków zawodowych, lewicowych partii i organizacji. Szacuje się, że w hiszpańskiej wojnie domowej walczyło ponad 35 tysięcy antyfaszystów i antyfaszystek z ponad 50 krajów świata co stanowi unikatowy w historii akt ponadnarodowej solidarności.


Kim jesteśmy


Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności zajmuje się pamięcią o Dąbrowszczakach. Początki działalności organizacji sięgają 2015 roku, gdy powołana została do życia inicjatywa „Łapy precz od ul. Dąbrowszczaków” celem powstrzymania zmiany nazwy ulicy w ramach tzw. dekomunizacji. Dzięki m.in. licznym akcjom i działaniom organizacji udało zachować patronat Dąbrowszczaków nad praską ulicą. Od tego czasu Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności organizuje cykliczne wydarzenia poświęcone pamięci polskich antyfaszystów i antyfaszystek walczących w Hiszpanii oraz upowszechnia wiedzę o nich. Z działalnością stowarzyszenia możecie zapoznać się na stronie internetowej: www.ochotnicywolnosci.org oraz z naszego fanpage'a: Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności | Facebook

abaa8e5d24fafd90.jpeg


Versión española


Monumento a los Interbrigadistas de la Brigada Dąbrowski: recaudación de fondos para la renovación


Como Asociación de Voluntarios de la Libertad queremos llevar a cabo una renovación completa del monumento dedicado a los Interbrigadistas de Dąbrowski en el cementerio militar “Powązki” en Varsovia. El monumento, ubicado en el recinto de los voluntarios polacos y de los voluntarios de las Brigadas Internacionales, fue inaugurado en 1986 y desde aquel entonces no ha sido renovado. Su estado actual requiere, entre otras cosas, limpieza y conservación con el uso de medios especializados, así como renovación de la inscripción en la placa metálica.


Queremos que el monumento sea restaurado hasta mediados de julio, fecha de nuestras celebraciones anuales dedicadas a los Brigadistas.


La renovación del monumento se llevará a cabo de acuerdo con la Junta de Cementerios Comunales de Varsovia, la Unión de Veteranos de Guerra de la República de Polonia y Ex Presos Políticos, como también por supuesto de los familiares de los Interbrigadistas de Dąbrowski.


La información sobre la empresa que se encargará de renovar el monumento se publicará una vez se hayan completado todos los trámites.


Costo de renovación


Todos los costes de renovación del monumento (el precio del servicio por parte de la empresa de renovación y las tarifas cobradas por el cementerio) ascienden a aproximadamente 12.000 PLN (2617 euro). Ya hemos proporcionado parte de la cuota para cubrir los costes. Sin embargo, nos falta alrededor de 7.000 PLN (1 527 euro), por eso te pedimos que colabores. Si lo que recaudamos supera los costes, asignaremos cualquier excedente a los fines estatutarios de la Asociación.


Por qué es importante

Al cuidar el monumento a los voluntarios antifascistas que lucharon en España queremos mostrar que sus valores: la solidaridad antifascista transnacional, el internacionalismo, el igualitarismo, la comunidad de trabajadorxs son importantes y siguen siendo relevantes. Queremos, asimismo, expresar la importancia de la memoria histórica y colectiva de los Interbrigadistas de Dąbrowski y la preocupación por su preservación.


¿Quiénes eran los Brigadistas polacos?


Lo que en polaco decimos “Dąbrowszczacy” es un término para unos cinco mil voluntarios polacos de la 13ª Brigada Internacional Jarosław Dąbrowski y otras formaciones que lucharon durante la Guerra Civil Española en el bando republicano y antifascista. Provenían principalmente de la clase trabajadora y pertenecían a sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda. Se estima que más de 35.000 antifascistas, mujeres y hombres, de más de 50 países de todo el mundo lucharon en la Guerra Civil española, lo cual es un acto de solidaridad supranacional único en la historia.


Asociación de Voluntarios de la Libertad


Asociación de Voluntarios de la Libertad (pol. Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności) se ocupa de la memoria de los Brigadistas polacos. Los orígenes de las actividades de la Asociación se remontan a 2015, cuando se fundó la iniciativa "Manos fuera de la calle de los Dąbrowszczacy" para evitar el cambio del nombre de la calle dentro del proceso de la llamada decomunización en Polonia. Gracias a numerosas acciones y actividades de la organización se ha logrado, entre otras cosas, mantener el patrocinio de los Brigadistas polacos sobre la calle del barrio varsoviense de Praga. Desde entonces, la Asociación de Voluntarios de la Libertad ha organizado eventos cíclicos dedicados a la memoria de antifascistas polacos/as que lucharon en España y ha difundido el conocimientos sobre ellos. Puedes ver las actividades de la asociación en el sitio web: www.ochotnicywolnosci.org


Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Ta zrzutka nie ma jeszcze opisu.

Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Pierwsza na świecie Karta Wpłatnicza. Twój mini-terminal.
Dowiedz się więcej

Wpłaty 56

 
20 zł
GM
20 zł
 
Użytkownik niezarejestrowany
137,69 zł
AM
Andrzej Młynarczyk
50 zł
JW
Jacek Wolski
100 zł
KS
Kazimierz Szczepański
50 zł
GM
Gian Marco Mele
57 zł
AC
Anthony. Checinski
500 zł
ZP
Zbigniew Pakuła
50 zł
AW
Antoni Walkowski
Zobacz więcej

Komentarze 2

 
2500 znaków