4 262 zł z 3 000 000 zł

0%

4 262 zł

z 3 000 000 zł

340 dni

do końca

43

wspierających
0%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Renowacja Opactwa Świętego Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Opactwo Świętego Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach jest najstarszym klasztorem benedyktynek na ziemiach polskich ufundowanym około 1210 roku. Ma za sobą ponad 800.letnią historię, kreśloną mozolnie dzień po dniu przez tutejsze mniszki. Dzięki ich wierze w Boga, wierności regule, codziennej modlitwie i pracy Opactwo istnieje po dziś dzień. Kryje w sobie moc wiary oraz unikatowe zbiory, stanowiące wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.

Piętno czasu, a przede wszystkim zawieruchy dziejowe sprawiły, że wymaga ono gruntownej renowacji. Opracowano program konserwatorski, który obejmuje kompleksowy remont obiektu. Pozyskano również środki na projekt "Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego", który rozpoczyna nowy rozdział w ponad 800.letniej historii opactwa.

Nasza wspólnota podjęła heroiczny trud budowy tego ogromnego dzieła. Wierzymy, że tak należało zrobić, chociaż radość tworzenia czegoś zupełnie Nowego miesza się z troską o pomyślną jego realizację. Ciągle przecież nie mamy wystarczających funduszy na budowę Wirydarzy.

Codziennie modlimy się do Boga prosząc Go o błogosławieństwo dla tego dzieła. Swoją pracą pozyskujemy fundusze na ten cel. Pukamy do ludzkich serc z prośbą o pomoc. Spotykamy się z życzliwym odzewem wielu osób wspierających nas w tym działaniu. Z głębi serca dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapewniamy o modlitwie, którą każdego dnia nasza wspólnota otacza wszystkich naszych Darczyńców.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc i pokornie prosimy o dalsze wpieranie tego dzieła.

Aktualności1

  • WIRYDARZE DZIEDZICTWA BENEDYKTYŃSKIEGO. Od sześciu lat zajmujemy się programem rewitalizacji i rozbudowy Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. W jego ramach przygotowano kompleksowy projekt „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”. Projekt zakłada rewaloryzację i adaptację zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli on na zabezpieczenie, konserwację oraz właściwe wyeksponowanie cennych zbiorów, umożliwi prowadzenie badań naukowych i całościowe skatalogowanie archiwum. W 2016 roku uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie i przystąpiono do pozyskiwania środków na realizację inwestycji. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie dla inwestycji w Staniątkach w wysokości 7 242 470,21 zł. Do realizacji tej inwestycji potrzebne są środki w wysokości przekraczającej kwotę dofinansowania. Opactwo samo nie jest w stanie zgromadzić takiej sumy, stąd powodzenie całego projektu zależy od woli oraz hojności Darczyńców. Dlatego pozwalamy sobie zwrócić się do Was, Drodzy Przyjaciele, z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości wsparcia i pomocy w realizacji tego dzieła, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycję unikatowych zbiorów Opactwa, stanowiących wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.

Wpłacający43

 
Dane ukryte
25 zł
 
Dane ukryte
184 zł
 
Dane ukryte
100 zł
 
Dane ukryte
25 zł
 
Dane ukryte
100 zł
P
Przemo
10 zł
 
Dane ukryte
500 zł
I
Igor Wierzbicki
100 zł
 
Dane ukryte
300 zł
 
Dane ukryte
400 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

423 057 zrzutek


A ty na co dziś zbierasz?