2 518 zł z 3 000 000 zł

0%

2 518 zł

z 3 000 000 zł

412 dni

do końca

33

wspierających
0%
Wpłać na zrzutkę

Opis zrzutki

Renowacja Opactwa Świętego Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Opactwo Świętego Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach jest najstarszym klasztorem benedyktynek na ziemiach polskich ufundowanym około 1210 roku. Ma za sobą ponad 800.letnią historię, kreśloną mozolnie dzień po dniu przez tutejsze mniszki. Dzięki ich wierze w Boga, wierności regule, codziennej modlitwie i pracy Opactwo istnieje po dziś dzień. Kryje w sobie moc wiary oraz unikatowe zbiory, stanowiące wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.

Piętno czasu, a przede wszystkim zawieruchy dziejowe sprawiły, że wymaga ono gruntownej renowacji. Opracowano program konserwatorski, który obejmuje kompleksowy remont obiektu. Pozyskano również środki na projekt "Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego", który rozpoczyna nowy rozdział w ponad 800.letniej historii opactwa.

Nasza wspólnota podjęła heroiczny trud budowy tego ogromnego dzieła. Wierzymy, że tak należało zrobić, chociaż radość tworzenia czegoś zupełnie Nowego miesza się z troską o pomyślną jego realizację. Ciągle przecież nie mamy wystarczających funduszy na budowę Wirydarzy.

Codziennie modlimy się do Boga prosząc Go o błogosławieństwo dla tego dzieła. Swoją pracą pozyskujemy fundusze na ten cel. Pukamy do ludzkich serc z prośbą o pomoc. Spotykamy się z życzliwym odzewem wielu osób wspierających nas w tym działaniu. Z głębi serca dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapewniamy o modlitwie, którą każdego dnia nasza wspólnota otacza wszystkich naszych Darczyńców.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc i pokornie prosimy o dalsze wpieranie tego dzieła.

Aktualności1

  • WIRYDARZE DZIEDZICTWA BENEDYKTYŃSKIEGO. Od sześciu lat zajmujemy się programem rewitalizacji i rozbudowy Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. W jego ramach przygotowano kompleksowy projekt „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”. Projekt zakłada rewaloryzację i adaptację zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli on na zabezpieczenie, konserwację oraz właściwe wyeksponowanie cennych zbiorów, umożliwi prowadzenie badań naukowych i całościowe skatalogowanie archiwum. W 2016 roku uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie i przystąpiono do pozyskiwania środków na realizację inwestycji. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie dla inwestycji w Staniątkach w wysokości 7 242 470,21 zł. Do realizacji tej inwestycji potrzebne są środki w wysokości przekraczającej kwotę dofinansowania. Opactwo samo nie jest w stanie zgromadzić takiej sumy, stąd powodzenie całego projektu zależy od woli oraz hojności Darczyńców. Dlatego pozwalamy sobie zwrócić się do Was, Drodzy Przyjaciele, z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości wsparcia i pomocy w realizacji tego dzieła, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycję unikatowych zbiorów Opactwa, stanowiących wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.

Wpłacający33

 
Dane ukryte
200 zł
 
Dane ukryte
50 zł
 
Dane ukryte
ukryta
 
Dane ukryte
50 zł
RK
Robert Kursa
30 zł
JS
Jaśmina Stańczyk
ukryta
P
Pab
50 zł
LO
Lucyna Olejniczak
ukryta
 
Dane ukryte
ukryta
M
Michał B
250 zł
Zobacz więcej

Komentarze

 
2500 znaków
Zrzutka - Brak zdjęć

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!

Nasi użytkownicy założyli

383 902 zrzutki


A ty na co dziś zbierasz?